IK VIND EEN NIEUWE OVERTUIGING

Welke overtuiging helpt je om je behoefte in contact met anderen te realiseren?

– INSPIRATIE –

COLLECTIES

IK VIND EEN NIEUWE OVERTUIGING

Welke overtuiging helpt je om je behoefte in contact met anderen te realiseren?

Als we opgroeien ontwikkelen we in relatie met onze omgeving normen, waarden en overtuigingen. Er ontstaat een bewust en zeker ook een onbewust geloofssysteem van waaruit je handelt. Het brengt je vaak ver in het leven. Stress en burn-out ontstaat wanneer er signalen, taken of uitdagingen door dit opgebouwde geloofssysteem onvoldoende worden gemanaged. Je geloofssysteem werkt dan niet zo goed met die betreffende omgeving. Je gaat door volgens dit geloofssysteem door totdat het lichaam op een gegeven moment zegt: stop. En soms is die stop zo krachtig dat je haast niets meer kan doen. Je bent uitgeput. Het is dan tijd om een nieuwe overtuiging te leren. Eentje die je beter kan beschermen.

ONSTAANSWIJZE VAN OVERTUIGINGEN

Hoe werkt dat nou? Als je thuis veel aandacht en geborgenheid krijgt van je ouders als je de dingen op een zelfstandige manier kunt doen en – vaak onbewust – een afkeuring krijgt als je hulp vraagt. Dan wordt onbewust de overtuiging geïnstalleerd dat liefde en aandacht gekoppeld is aan onafhankelijk, eerst zelf doen, weinig hulp vragen en zelf ontdekken. Een waanzinnige kwaliteit die je vaak ver in het leven brengt. Je duikt namelijk makkelijk in complexe situaties. Immers dat heb je van jongst af aan geleerd met het mantra: wees sterk en ga op avontuur. Je hebt alles in je om het zelf op te lossen. En misschien combineer je die overtuiging zelfs door veel taken van je vader of moeder over te nemen. Kortom je hebt overzicht, veel verantwoordelijkheidsgevoel en een waanzinnig oplossend vermogen.

TE GROOT

Maar wat gebeurt er als de te nemen verantwoordelijkheid te groot is? Wat gebeurt er als je het niet aankan omdat die situatie zo complex is dat het onmogelijk is? Of wat gebeurt er als het teveel wordt omdat je op meerder vlakken lastig is? Je hebt een uitdagende klus op je werk en je krijgt te maken met ziekte, een sterfgeval of een verbroken relatie? Dan kan het bestaande geloofssysteem het vaak niet bolwerken. Je hebt bijvoorbeeld niet geleerd om hulp te vragen of je kunt niet zeggen: “Dit doe ik niet, dit is me te veel.” 

STEM

Er is een stem in je hoofd die zegt dat je het moet doen, dat als je het niet kunt je niet voldoet et cetera. Het gevolg is dat je nog harder je best gaat doen totdat je je lichaam zegt dat je moet stoppen. Je kunt bijvoorbeeld niet meer slapen, je bent constant aan het malen, je krijgt geen overzicht meer, je bent al moe voordat je opstaat en er vallen dingen om. Je ziet langzaam dat je het overzicht en de controle verliest. Je glijdt langzaam of plotseling weg. En dat veroorzaakt een enorme stress. 

BELEMMERENDE MANTRA’S

En dit is slechts een voorbeeld. Denk ook aan de volgende mantra’s: ik moet eerst voor de ander zorgen en dan voor mezelf, ik moet flexibel zijn en me aanpassen, ik moet op een gestructureerde manier goede resultaten halen, ik moet overzicht hebben, ik moet controle hebben, ik moet…, ik moet…

KALIBREREN VAN JE GELOOFSSYSTEEM

De stress en daarmee je ‘lijden’ wordt zo groot dat je op een gegeven moment geen andere keuze hebt. Dan krijg je de gelegenheid om je geloofssysteem te kalibreren en een nieuwe overtuiging aan je arsenaal toe te voegen: het is fijn om hulp te vragen en dingen samen te doen. Het is fijn om niet alleen de verantwoordelijkheid te dragen. Wezenlijke vragen die je ertoe zetten wie jij bent in relatie tot de ander en je omgeving.

BALANS TUSSEN JOUW BEHOEFTE EN DIE VAN DE ANDER

Het gaat bij die overtuigingen en geloofssystemen op een gezonde manier balans vinden tussen wat de ander en de groep wil en wat jij wilt. In de meeste gevallen zorgt dat interne geloofssysteem dat je op een specifieke manier meer moet voldoen aan de wensen van de groep of wil je dat de groep een specifiek beeld heeft van jou. Dat heeft niet zozeer alleen met de omgeving, maar ook met een intern beeld te maken met wie jezelf wilt zijn. En dat is voor een aanzienlijk deel gekoppeld aan de ervaringen in je verleden.

DISBALANS

Als de behoefte van de groep en de behoefte van jezelf niet te veel in balans zijn dan is dat een recept voor problemen. Door van omgeving te verwisselen, meer ontspanning te zoeken, bijvoorbeeld je grenzen beter aan te geven of hulp te vragen, kun je hier uitstappen. Vaardigheden en specifiek gedrag worden duurzamer als je die activiteiten vanuit een geloofssysteem kunt doen die goed is voor jou in relatie tot de ander. Het is dan geen trucje of een manier, maar je doet het vanuit een diep gelegen overtuiging. 

AANPASSING VAN GELOOFSSYSTEEM

In mijn coaching, leiderschapsprogramma, workshops, trainingen en leiderschapsreizen wordt door ervaringsgericht te werken vaak een kleine en soms een grote aanpassing aan dit geloofssysteem gedaan. Door een oefening of ervaring krijg je zicht op een nieuwe wereld. Dit kan op een bewuste manier, maar vaak verandert de blik, het geloofssysteem en vaak ook delen van de identiteit op een onbewuste manier door de ervaringen die je krijgt aangereikt. Dat geeft zo veel ruimte.

HELDERE EN AUTHENTIEKE MANIER VAN COMMUNICEREN

Belangrijk daarbij is dat je op een heldere manier communiceert. Kun je wat zich in jou afspeelt op een gezonde, liefdevolle en afgebakende manier tegen de ander en je omgeving zeggen? Dat is geen diepgaande persoonlijke ontwikkeling, maar meer een vaardigheidstraining om meer in verbinding te staan met jezelf en de ander. Het zorgt voor krachtig leiderschap, liefdevolle relaties en krachtig geïnspireerde teams. 

MEER BETEKENIS

Het gevolg is dat je meer betekenis in je leven gaat ervaren omdat je meer kiest voor je eigen behoefte en dat beter in contact met de ander en omgeving kunt brengen. Je durft je jezelf meer te laten zien. Je wordt authentieker. En je kunt in die authenticiteit ook beter het gesprek en de dialoog aangaan. Ook al ligt er afwijzing op de loer. En als je dat voor het eerst voelt dan is dat zo’ verschrikkelijk groot cadeau. Je wilt niet meer anders. Ik zie het vaak in teams terug bij de informele leiders. De mensen die op een bewust, maar ook op een onbewust, niveau op een authentieke manier de omgeving beïnvloeden.

INTERVENTIE | OVERTUIGING

Ontdek welke overtuiging goed voor jou in contact met de ander is

Het effect van een gezonde omgeving op de verschillende niveaus van ontwikkelen en betekenis.

Klik op de punten voor andere interventies.

ONBEWUSTE MANTRA’S

Het zijn de diep gelegen onbewuste mantra’s die we in de eerste jaren van ons leren en die ons bewust maar vaak op een onbewuste manier aansturen. Je hebt vaardigheden met bijhorend gedrag ontwikkelt die stoelen op een fundament van overtuigingen: je geloofssysteem. Wezenlijk verandering ontstaat als dat geloofssysteem zich bewust, onbewust, direct of indirect aanpast. 

DIRECT EN BEWUST

Die geloofssystemen kunnen enerzijds direct en bewust veranderen als je op dit niveau wordt gecoacht, begeleidt en getraind. Je gaat naar die specifieke overtuiging die je zo in de wegzit in je geloofssysteem en je krijgt daarin een nieuwe ervaring. Een nieuwe stem of blik die je op een andere manier naar jezelf en de wereld leert kijken. En wellicht wordt het in deze fase in je leven een nieuw mantra dat je beter dient in je omgeving. Iets wat je vroeger niet leerde, leer je nu.

INVLOED OP ANDERE NIVEAUS

Het bijzondere daarvan is dat vanuit die overtuiging andere vaardigheden met bijbehorend gedrag worden geboren die vaak tot andere omgang met je omgeving of tot andere omgevingen leiden. Je manifesteert je door die nieuwe overtuiging op een andere manier in de wereld. 

INDIRECT EN ONBEWUST

Maar het kan ook andersom. In de coaching, begeleiding en training leer ik cliënten en deelnemers vaak een nieuwe vaardigheid. En met het leren van die vaardigheid krijgen ze andere ervaringen in een ontmoeting. En die nieuwe ervaringen hebben een invloed op je bestaande overtuigingen. En langzaam kan je blik gaan kantelen en zie je ook dat er een andere manier is. Die ervaringen laten je op een andere manier naar de wereld kijken.

VOORBEELD

Het oog hebben voor de behoefte van de ander is bijvoorbeeld gekoppeld aan het mantra dat je eerst voor de ander moet zorgen. Die zorg voor de ander leverde je vroeger liefde en aandacht op. In mijn praktijk kom ik cliënten tegen waarin de moeder tegen de dochter zei: “Als de ander het goed heeft dan heb jij het ook goed.” Zo ligt je dienstbaarheid aan anderen ten grondslag aan je eigen staat van zijn. Want als de ander zich niet okay voelt, dan ben jij ook niet okay en word je onbewust tot actie gedwongen. En stel dat je nu in een omgeving terechtkomt waar veel mensen zich niet okay voelen, wat ga jij dan doen?

ONBEWUSTE OVERTUIGING EN DE INVLOED OP VAARDIGHEDEN EN GEDRAG

En misschien ben je wel iemand met een enorm aanpassingsvermogen en het fundament daaronder is dat je eigen behoeften op bewust, maar veelal op een onbewust niveau er niet mogen zijn of je ze onvoldoende voelt. Ik kende dat als geen ander. Met een moeder die zo verdrietig was omdat mijn vader was overleden, voelde ik onbewust dat mijn behoeften er beter niet konden zijn. Ze had al genoeg in haar hoofd. Dat voelde ik onbewust. Het betekent dat je je eigen behoeften niet zo goed kent omdat je je steeds afstemt op de behoeften van de ander. 

BRON VAN STRESS EN ANGST

En in het niet leren van het uitspreken van mijn behoeften ging ik het op een andere manier ‘regelen’. Ik wist feilloos wat de belangen en behoeften van de ander waren en beïnvloedde de ander vaak op indirecte wijze. Het leverde in mijn werkzame leven veel stress op omdat ik constant bezig was het realiseren van de behoeften van anderen, maar tegelijkertijd ook mijn behoeften en prioriteiten wilde regelen. Ik bracht in plaats van in dialoog met de omgeving in mezelf bij elkaar. En dat lukte natuurlijk nooit. Een enorme onrust en angst maakte zich van mij meester. Dat vervolgens weer werd verdoofd met extreem hard sporten.

NIEUWE WERELD

Totdat ik leerde om mijn eigen behoefte te voelen en uit te spreken. Toen opende zich een nieuwe wereld met een ander perspectief en langzaam ontstonden er nieuwe overtuigingen en paste mijn identiteit zich langzaam aan. Zo kan je dus ook in het leven en de wereld staan dacht ik toen ik door een diep dal was gegaan. 

ANDERE KANT

In coaching en training leer ik cliënten en deelnemers die andere kant van het spectrum beter te bewonen. Wat zou er gebeuren als je het tegenovergestelde van wat je nu doet of gelooft gaat doen? Wat opent er dan? Het is onbekend terrein in een vaak nieuwe wereld. Juist door iemand in die wereld te brengen ontstaat er een paradigma shift: een fundamentele verandering hoe we naar een bepaalde situatie, die betekenisvolle ander, dat gedrag of de wereld kijken. En vanuit dit geloof zijn ook andere vaardigheden of gedrag gerechtvaardigheid. Cliënten en deelnemers merken dat doordat de schuld en schaamte die ze voorheen op dit gedrag voelde naar de achtergrond verschuift.

VERANDERENDE BLIK

Het geluk en de verbinding die je ervaart als je hulp krijgt. Niet alleen dat iemand je letterlijk komt helpen door bijvoorbeeld iets over te nemen, maar ook de toegang tot andere perspectieven, de reflectiemogelijkheden en de kunst om in de verbinding iets te laten ontstaan. En als je deze mogelijkheid ontdekt verandert ook je blik als er complexe en lastige situaties zijn intrede doen. Je  hoeft het niet allemaal zelf te doen. 

MEER VERBINDING

En wat gebeurt er als je kwetsbaarheid of je onzekerheid met hoon door je omgeving werd beantwoord en dat er nu een betekenisvolle ander is die luistert en je begrijpt. Wat gebeurt er dan in je geloofssysteem? Wat gebeurt er dan met je beschermingsmechanismen? En welke verbinding en liefde ervaar je dan in het contact?

BRENGT ONS VER

Ons geloofssysteem brengt ons op de meest fantastische plekken op deze wereld, bezorgt ons de meest fantastische talenten, capaciteiten en vaardigheden, geeft ons een bloeiende carrière en brengt ons de meest fantastische relaties en vriendschappen. 

UIT VERBAND

Totdat we in een situatie, omgeving of in een ontmoeting nemen waarin die overtuiging niet zo goed meer werkt. En de eerste beweging die we maken is dat we die vaardigheid en dat gedrag bij die overtuiging doet nog meer gaan inzetten. Dat is immers wat we geleerd hebben. We gaan nog meer zorgen voor de ander, passen ons nog sterker aan of gaan nog meer verantwoordelijkheid dragen. Je verliest jezelf. Je geeft jezelf weg. Je gaat een interne grens over. En soms lig je dan helemaal uitgeteld op de vloer: knock-out. 

LEREN VAN NIEUWE OVERTUIGINGEN

Tijd om een heler mens te worden en jezelf nieuwe overtuigingen eigen te maken waardoor je nieuw vaardigheden leert en ander gedrag laat zien. Het is de basis van mijn werk. Ik zie vrijwel meteen welke overtuigingen iemand met zich meedraagt en wat diegene daar te leren heeft. In kleine oefeningen laat ik ze dat dan voelen. Een nieuwe wereld opent zich. Zie het alsof je met een andere bril naar de wereld kijkt. Is dit mogelijk is een reactie die ik vaak in mijn praktijkruimte hoor. 

WIL JE MEER ZOALS DIT?

Meld je aan en ontvang de nieuwste inspiratie!

MELD ME AAN

Inspiratie en op de hoogte blijven?

KoopenBakker volgen?

Schrijf je in:

INSCHRIJVEN

Je vindt ons hier: