TEAMCOACHING & TEAMONTWIKKELING

– Voor organisaties die – in verbinding en met plezier – krachtige en effectieve resultaten willen halen –

teamcoaching teamontwikkeling

MEER INFORMATIE?

Goed contact tussen jou en mij is de voorwaarde voor mooie resultaten. Ben je geïnteresseerd in reflectie, heb je een vraag of gedachte, bel me dan op 035 203 19 21 of stuur een mail naar info@koopenbakker.nl. Ik kan ook contact met jou opnemen. Klik dan op de knop en laat je gegevens en de tijdstippen waarop je bereikbaar bent achter.

“Het zijn niet de sterke en intelligente soorten die overleven,
maar die het beste reageren op veranderingen.”

TEAMCOACHING & TEAMONTWIKKELING

– Voor organisaties die in verbinding en plezier krachtige resultaten willen halen –

DOEL PROGRAMMA

Het verkrijgen van een effectief team waar met plezier, enthousiasme en vrijheid gewerkt wordt, is en blijft een enorme uitdaging. Er zijn zoveel variabelen die onderling zo’n sterke invloed op elkaar hebben. De kwaliteiten van de teamleden en leider, de onderlinge communicatie op basis van de achtergrond van elk lid, het doel en de missie, de motivatie, de invloed van de omgeving van buiten het team, de normen en waarden en de teamfase waarin het team zich bevindt. Wat dien je als leider in een specifiek situatie en teamfase te doen? Hoe los jij op dat ogenblik de puzzel op? En met zo veel verschillende variabelen, in een vaak complexe omgeving, is het verstandig om zo nu en dan ogen van buitenaf mee te laten kijken. Om met een specialist naar de uitdaging te kijken in deze fase van het team.

HOE

In het programma wordt na een grondige intake gefocust op thema’s die spelen. Wat is de juiste vraag, uitdaging en dienend voor dit moment. Om vervolgens een op maat gemaakt programma te maken. In dat programma staat luisteren, begrijpen en ervaren centraal. Om vervolgens in vertrouwen en rust een stap te zetten zodat jullie effectief en met plezier kunnen werken. 

EFFECT

Het programma geeft inzicht in de patronen van het team. Naast de zichtbare patronen, focussen we juist op de onderstroom. Deze patronen zijn vaak het hardnekkigst. We halen ze naar boven en maken ze bespreekbaar. Jullie zien de uitdaging en zoeken samen een manier om daarmee om te gaan. We gaan voor bedding, rust en kracht om vanuit daar een stap te zetten zodat mooie prestaties met plezier worden gezet.

BEHOEFTE AAN ONTWIKKELING?

Als geen ander weet ik dat jullie de beste gids zijn om jullie eigen pad te lopen,

maar soms is het fijn om van het pad af te stappen en te kijken waar jullie staan.

Ik help je mee zoeken om bij de kern van jullie uitdagingen te komen en daar oplossingen voor te vinden.

Je gegevens zijn veilig.

TEAMONTWIKKELING

– Voor snelle en effectieve stappen –

BEWUSTWORDING

Bewustwording van je gedrag is de eerste stap in persoonlijke ontwikkeling en de belangrijkste eigenschap daarvoor is aandacht en verwondering. Ben je je bewust van je gedachten, je emoties, je lichamelijke sensaties en je daaruit vloeiende gedrag en kun je daar met enige verwondering naar kijken, dan heb je een stevige basis voor persoonlijk en zakelijk leiderschap gelegd waarmee je een krachtige factor in een team bent.

3 KENMERKEN VAN EFFECTIEVE EN SUCCESVOLLE TEAMS

Succesvolle teams waar met plezier resultaten worden gehaald hebben steevast drie kenmerken. De teamleden en de leider proberen de beweegredenen van de ander ‘echt’ te begrijpen. Ze kunnen goed luisteren, zijn empatisch en hebben respect voor de ander, waardoor er een groot vertrouwen in het team aanwezig is. Ze zijn daarmee vaak evenveel aan het woord en stemmen de normen, waarden en regels af op de individuele talenten van de teamleden en de leider. Het teamkapitaal overstijgt daarmee de som van de individuele waardes.

TEAMCOACHING, -ONTWIKKELING EN -INSPIRATIE

Er zijn veel factoren – binnen en buiten het team – die de precaire evenwicht waarin het team functioneert uit balans kan brengen. De programma’s van KoopenBakker zijn er op gericht om – in welke fase en situatie je team ook zit – een van deze kenmerken onder de loep te nemen en te versterken. We kijken dan naar de gedragspatronen van het team en effect op de doelen en de samenwerking. Wat valt er in deze situatie te leren?

VERTROUWEN, PAS OP DE PLAATS EN NIET ALLEEN

Als geen ander weet ik dat jullie de beste gids zijn om jullie eigen pad te lopen, maar soms is het fijn om van het pad af te stappen en te kijken waar jullie staan. Ik help je mee zoeken om bij de kern van jullie uitdagingen te komen en daar oplossingen voor te vinden. Belangrijk daarbij is dat er groot vertrouwen tussen jou en mij is.. In de relatie en het vertrouwen kunnen de juiste vragen worden gesteld waardoor de antwoorden zich hast vanzelf aandienen.