INTERESSE?

Goed contact tussen jou, je team en mij is de voorwaarde voor mooie resultaten. Als je een vraag of een gedachte hebt, stuur dan een mail naar info@koopenbakker.nl of bel me op 035 – 203 19 21. Je kan ook hieronder je gegevens achterlaten. Dan neem ik contact met jou op.

DOEL PROGRAMMA

Het verkrijgen van een effectief team waar met plezier, enthousiasme en vrijheid gewerkt wordt, is en blijft een enorme uitdaging. Er zijn zoveel variabelen die onderling zo’n sterke invloed op elkaar hebben. De kwaliteiten van de teamleden en leider, de onderlinge communicatie op basis van de achtergrond van elk lid, het doel en de missie, de motivatie, de invloed van de omgeving van buiten het team, de normen en waarden en de teamfase waarin het team zich bevindt. Wat dien je als leider in een specifiek situatie en teamfase te doen? Hoe los jij op dat ogenblik de puzzel op? En met zo veel verschillende variabelen, in een vaak complexe omgeving, is het verstandig om zo nu en dan ogen van buitenaf mee te laten kijken. Om met een specialist naar de uitdaging te kijken in deze fase van het team.

HOE

In het programma wordt na een grondige intake gefocust op thema’s die spelen. Wat is de juiste vraag, uitdaging en dienend voor dit moment. Om vervolgens een op maat gemaakt programma te maken. In dat programma staat luisteren, begrijpen en ervaren centraal. Om vervolgens in vertrouwen en rust een stap te zetten zodat jullie effectief en met plezier kunnen werken. 

MOGELIJKE VRAGEN

Hoe is het met het vertrouwen? Laat iedereen zich zien? Is er druk van buiten of juist binnen? Hoe is de samenwerking en onderlinge verhouding? Welke irritaties zijn er? Wat is de bron van deze druk en hebben jullie daar invloed op? Waar ligt het verborgen potentieel? Hoe is het met het doel van het team? En hoe verhoudt iedereen zich daartoe? Is de communicatie en feedback op orde? 

EFFECT

Het programma geeft inzicht in de patronen van het team. Naast de zichtbare patronen, focussen we juist op de onderstroom. Deze patronen zijn vaak het hardnekkigst. We halen ze naar boven en maken ze bespreekbaar. Jullie zien de uitdaging en zoeken samen een manier om daarmee om te gaan. We gaan voor bedding, rust en kracht om vanuit daar een stap te zetten zodat mooie prestaties met plezier worden gezet.

Ervaringen

Als je een inspirerend begeleider zoekt voor een (management)team, dan kan ik Norbert van harte aanbevelen. Hij maakt gebruik van een grote diversiteit aan werkvormen met als uitgangspunt dat er ruimte is voor kwetsbaarheid; binnen het team, maar ook van Norbert als begeleider. Dat leidt tot verbinding en vertrouwen binnen het team, wat een mooi basis vormt voor ieder team dat in ontwikkeling is.

De gemeente Almere kende per januari 2019 een organisatiewijziging, waarbij diverse afdelingen opnieuw dienden te worden opgezet en ingericht. Zo ook de afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie, bestaande uit circa 100 medewerkers, afkomstig uit (delen van) drie voormalige afdelingen. Het nieuwe MT, gevormd door een afdelingsmanager en twee adjunct-afdelingsmanagers, was per medio april 2019 voltallig. Als nieuwe afdelingsmanager had ik er behoefte aan om samen met de andere MT-leden te verkennen waar wij vandaan komen, waar wij heen willen en vooral hoe wij dat dan samen met elkaar willen gaan bereiken. Hiervoor zocht ik een externe begeleider en via onze HRM-adviseur kwam ik op het spoor van Norbert. Hij had hier direct beelden bij, die in een nadere kennismaking goed bleken aan te sluiten bij wat ik voor ogen had. In een goed begeleide setting op een prachtige locatie in Schoorl heeft Norbert ons vervolgens geïnspireerd en in beweging gebracht. Met een pakkend gedicht wist hij vanaf onze start direct de juiste toon neer te zetten. Via een aantal stappen leidde deze dag voor ons tot een gezamenlijk beeld ten aanzien van wat wij graag in onze afdeling en daarmee in ons werk tot uitdrukking willen laten komen. Nogmaals dank Norbert!