PERSOONLIJKE COACHING

– Voor een bijdrage aan jouw persoonlijk leiderschap –

Persoonlijke coaching

MEER INFORMATIE?

Goed contact tussen jou en mij is de voorwaarde voor mooie resultaten. Ben je geïnteresseerd in reflectie en executive coaching, heb je een vraag of gedachte, bel me dan op 035 203 19 21 of stuur een mail naar info@koopenbakker.nl. Ik kan ook contact met jou opnemen. Klik dan op de knop en laat je gegevens en de tijdstippen waarop je bereikbaar bent achter.

“Het leven wordt voorwaarts geleefd,
door het achterwaarts te begrijpen.”

DOEL PERSOONLIJK COACHINGSTRAJECT

Jij geeft aan wat er speelt. Snel en adequaat proberen we tot de kern te komen. Waar ligt de uitdaging, wat wil je bereiken? Jij bepaalt het tempo. Wat is jouw volgende stap? Je wilt heldere inzichten die op korte en lange termijn effect hebben zodat je een nieuwe of een volgende beweging kan maken. We hebben daar 2 tot maximaal 10 sessies voor nodig.

HOE

Ik weet dat naast kennis en ervaring, de relatie tussen jou en mij het meest helend is in de coaching. Als er vertrouwen is en we vanuit die situatie de juiste vragen stellen, dienen de antwoorden zich vanzelf aan. Ik weet dat jij de beste gids bent om je eigen pad te lopen en dat je af en toe hulp nodig hebt.

EFFECT VAN PERSOONLIJKE COACHING

Het eerste wat in het coachingstraject vaak ervaren wordt is lucht en openheid. Dat wil niet zeggen dat alles is opgelost en meteen lukt. Je krijgt meer inzicht. Er is een keuze om dingen te doen en te laten. Je laat meer zien wie je bent, wat je voelt en wat je wilt. Je bent meer in verbinding jezelf en daarmee met de ander, waardoor je daadkrachtiger en liefdevoller acteert. Je ervaart meer vrijheid.

BEHOEFTE AAN REFLECTIE EN PERSOONLIJKE COACHING?

Als geen ander weet ik dat jij de beste gids bent om je eigen pad te lopen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Ik help je met coaching mee zoeken om bij de kern van je uitdagingen te komen en daar oplossingen voor te vinden.

Je gegevens zijn veilig.

PERSOONLIJKE EN EXECUTIVE COACHING

– Voor snelle en effectieve stappen in jouw persoonlijk en zakelijk leiderschap –

BEWUSTWORDING

Bewustwording van je gedrag is de eerste stap in persoonlijke ontwikkeling en de belangrijkste eigenschap daarvoor is aandacht en verwondering. Ben je je bewust van je gedachten, je emoties, je lichamelijke sensaties en je daaruit voortvloeiende gedrag en kun je daar met enige verwondering naar kijken, dan heb je een stevige basis voor persoonlijk en zakelijk leiderschap gelegd.

COACHING, PERSOONLIJK EN ZAKELIJK LEIDERSCHAP

Je begeeft je in een – complexe – omgeving met een veel signalen, verantwoordelijken en er is vaak een stevige druk van binnen en of buiten de organisatie. In persoonlijke en executive coaching kijk je wat je in welke situatie precies doet. Wat valt er nu te leren? Welke prioriteiten wil je stellen? Wat is dienstbaar aan je collega’s, medewerkers, leidinggevende, de organisatie en wat is dienstbaar voor jou? Wat heb jij nu los te laten en wat dien je nu stevig vast te pakken? Hoe kan je je vrijer, rustiger en krachtiger bewegen?

DIEPGAANDE INZICHTEN EN EFFECTIEVE STAPPEN

Met coaching kun je diepgaande inzichten krijgen en snelle stappen zetten. Met behulp van een specialist krijg je – naast een extra paar ogen – zijn of haar ervaring en vaardigheden om op diepgaande wijze te zoeken naar jouw uitdaging. Hij of zij weet binnen enkele sessies de vinger op de zere plek te leggen en helpt je mee naar oplossingen, bewegingen en gedragingen zoeken die je beter passen. 

VERTROUWEN EN NIET ALLEEN

Als geen ander weet ik dat jij de beste gids bent om je eigen pad te lopen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Belangrijk daarbij is dat er groot vertrouwen tussen jou en mij is. In de relatie en het vertrouwen kunnen de juiste vragen worden gesteld waardoor de  antwoorden zich haast vanzelf aandienen.