FACILITEREN BIJ TRANSFORMATIE

– Voor helderheid, rust, kracht en vrijheid bij verandering –

“Als de wind der verandering waait bouwen sommigen een muur,
anderen een windmolen.”

 

OVER DEZE BEGELEIDING

Doelgroep
Voor teams die een transformatie – willen of moeten – ondergaan en die in een complexe omgeving koers willen blijven houden door naar zichzelf, anderen en hun omgeving te kijken. Om vervolgens in die complexe omgeving een koersvast kompas hebben.

‘Faciliteren van transformatie’

Afhankelijk van vraagstuk en uitdaging

Afhankelijk van vraagstuk en uitdaging

Inclusief materiaal, nabespreking, analyses en verslagen

Op locatie organisatie of een gedecentraliseerde locatie

Je begeleider:
Norbert Koopen

FACILITEREN BIJ TRANSFORMATIE

– Voor helderheid, rust, kracht en vrijheid bij verandering –

Het is niet zo moeilijk om in een teamcoachingssessie vertrouwen te krijgen, het (verborgen) potentieel van een team zichtbaar te maken of meer verbinding te ervaren. De kunst is om het in de waan van de dag met alle uitdagingen en onder druk toe te passen. Het begint elke keer pas na de sessie. Hoe pas je het toe? Transformeren is een proces wat tijd en aandacht vraagt. Het is een proces waar altijd iets van onrust of chaos in zit. En door daar individueel en samen op een authentieke manier naar te kijken en je er tot te verhouden, zorgt er elke keer weer voor dat een nieuwe stap kan worden gezet die op dat moment noodzakelijk is. De transformerende beweging stokt dan niet en vindt daarmee zijn weg.

TRANSFORMATIE VERSUS VERANDEREN

Het schijnt dat 70% van alle (re-)organisaties mislukken. Vaak wordt er gedacht dat je een organisatie alleen met een krachtig plan kan veranderen. Een helder en doordacht plan is inderdaad noodzakelijk. Maar veranderen gaat nooit volgens een vaststaand plan en is meer een proces. Je kunt beter spreken over transformeren. Waarbij het bij verandering meer gaat over het vergelijken van het startpunt met het eindresultaat, gaat transformeren vooral over het proces dat je doormaakt om van de ene naar een andere werkelijkheid te komen.

TRANSFORMEREN EN ORGANISATIES

Een transformatie roept altijd onzekerheid en onrust in een team of organisatie op. Het oude dient te worden losgelaten, terwijl het nieuwe er nog niet is. En daar hoort iets van chaos bij. Als dat niet zo was dan wordt het proces niet goed doorlopen. Juist op een aandachtige manier met die onrust en onzekerheid omgaan, is een heldere weg die leidt naar een goede transformatie.

REACTIES EN VRAGEN

Afhankelijk van je ervaringen, je kennis en je gedrag, komen er bij het zoeken van een nieuwe manier allerlei emoties op individueel niveau naar boven. Wat betekent deze situatie voor mijn positie, mijn taken en mijn team? Hoe ga ik om met niet weten? Hoe houd ik rust en overzicht? Hoe ga je om met afscheid van het oude en het rouwproces dat vervolgens ontstaat? En welke betekenis ligt er in het proces verscholen en kan ik gebruiken om me te verhouden tot het nieuwe?

EFFECT IN DE ORGANISATIE

En al deze individuele reacties en dynamieken hebben een effect op de groepsdynamiek, het team en daarmee de organisatie. Waar de een zich vrij gemakkelijk vol enthousiasme in het avontuur stort, komt bij de ander angst, woede en/of verdriet op. Deze mix van emoties kan allerlei lastige dynamieken oproepen. Door de oorzaken van de emoties en de dynamiek te managen, te kijken welke communicatie er mogelijk is en vizier houden op het doel kom je tot de essentie van het managen van een transformatie. En dat vraagt veel van de leiders.

JULLIE UITDAGING

Het team of de organisatie staat voor een – grote – uitdaging, heeft iets uit te zoeken en dient een transformatie om dat te bewerkstelligen of te ondergaan. In deze serie van begeleidingen wordt telkens gekeken wat de huidige situatie en het te volgen proces is en wat op persoonlijk en op groepsniveau moet worden gedaan.

NIEUWE WEGEN

Door contact, jezelf te laten zien en elkaar daarmee uit te dagen. En daar is vertrouwen voor nodig. Wat speelt er bij mij? Wat heb ik nodig? Wat heb ik te doen? Hoe kan ik je daarmee helpen? Wat heb ik te ontwikkelen? Wat kan en wil ik communiceren? Het is vaak een periode waar veel wordt en kan worden geleerd. Het betekent ook dat mensen afscheid zullen nemen. Ze willen en kunnen zich niet tot het nieuwe verhouden. Het past niet bij hen. Op een passende manier wordt hun nieuwe zoektocht gefaciliteerd. De mensen die zich wel tot het nieuwe kunnen verhouden, gaan met deze verbindende transformerende ervaring een nieuw avontuur aan.

EFFECT VAN FACILITEREN VAN TRANSFORMATIE

Het effect van zo’n traject is dat je jezelf maar ook elkaar beter verstaat en begrijpt. Jullie spreken elkaar aan om de ander, jezelf en daarmee het team of de organisatie te helpen. Er is een betrouwbare, uitnodigende en frisse energie die jullie helpt om met het avontuur aan te gaan. Het is een periode van grote uitdaging waar veel te leren en te realiseren valt.

KORTOM: WAT BEREIKEN WE MET DEZE BEGELEIDING?

Een begeleiding van een fase in het transformatieproces waarin jullie elke keer de stap kunnen zetten die jullie willen zetten in het team of de organisatie.

In de begeleidingen wordt het transformatieproces in relatie tot het individu en de groep onder de loep genomen en ontstaat er meer bewustzijn op de dynamiek.

Meer inzicht in de patronen en uitdagingen die ten grondslag aan de dynamiek liggen, wat je kan en wil beïnvloeden en wat niet. En op welke manier je dat kunt doen.

Ruimte geven aan en bewustzijn krijgen op wat er op dit moment dient te worden geleerd.

Met het doen van interventies wordt een lerende ervaring binnen de groep gegeven zodat de volgende stap in de dagelijkse organisatie kan worden gezet.

Met een kort verslag ontstaat er meer helderheid en perspectief waardoor je effectiever leert.

Met een korte analyse van risico’s, mogelijke vervolgstappen en aandachtspunten kun je proactief reageren op nieuwe omstandigheden.

Met concrete suggesties voor het dagelijks werk kun je het geleerde en de ervaring beter in de praktijk brengen en je/jullie uitdagingen aangaan.

Meer rust, vrijheid en plezier in je dagelijks werk.

“Als je een inspirerend begeleider zoekt voor een (management)team, dan kan ik Norbert van harte aanbevelen. Hij maakt gebruik van een grote diversiteit aan werkvormen met als uitgangspunt dat er ruimte is voor kwetsbaarheid; binnen het team, maar ook van Norbert als begeleider. Dat leidt tot verbinding en vertrouwen binnen het team, wat een mooi basis vormt voor ieder team dat in ontwikkeling is.”

PLAN EEN ORIËNTEREND GESPREK

ANDERE BEGELEIDINGSVORMEN

– Voor effectieve en wezenlijke stappen –

PROGRAMMA’S VOOR HET DAGELIJKS WERK EN LEVEN

Het meeste wordt geleerd in je dagelijks handelen. Deze programma’s zijn erop gericht om de lerende ervaring in je dagelijks leven en werk optimaal te ondersteunen. Je gaat naar de kern van dat wat jij nu hebt te leren. Om vervolgens meer rust, verbinding en vrijheid te ervaren. 

TEAMCOACHING EN TEAMONTWIKKELING

Met de ingrediënten veiligheid, vertrouwen, kwetsbaarheid en verbinding je doel met lef en plezier realiseren! Hoe zorg je dat je jezelf kan zijn en daarmee het team- en organisatiebelang kan dienen? Hoe zijn jullie met elkaar verbonden? – Lees meer >

Teamontwikkeling

INSPIRATIE VAN TEAMS

Het centrale thema van dit programma en deze begeleiding is om op een specifiek thema inspiratie te krijgen. Jullie staan voor een uitdaging, willen in goede sfeer van start gaan of misschien loopt alles op routine en wordt het tijd voor wat energie. – Lees meer >

Coaching en inspiratie van teams

EXECUTIVE LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

Wil je meer leiding geven aan je werk, je onderneming of je carrière? Dit leiderschapsprogramma maakt je verborgen potentieel zichtbaar om het vervolgens te gebruiken om meer vrijheid, rust en betekenis te ervaren. Het heeft een krachtige impact op jou en je omgeving. – Lees meer >

Executive leiderschapsprogramma

COACHING VOOR EXECUTIVES & PROFESSIONALS

Je kent jezelf, weet waar je goed in bent en weet waar je uitdagingen liggen. En soms heb je het idee dat het makkelijker of effectiever kan. Dan is het goed om een coach in te schakelen. Hij kijkt mee waar het beter kan en wat jij nu in deze fase van je carrière hebt te leren. – Lees meer >

Executive Coaching

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

Wil je meer leiding geven aan je leven, je omgeving en je werk? Dit ontwikkelingsprogramma laat je krachtige nieuwe stappen zetten. Het is een mentale en lichaamsgerichte groepstraining die meer rust, vrijheid en voldoening wil laten ervaren. – Lees meer >

Persoonlijk ontwikkelingsprogramma

PERSOONLIJKE COACHING

In de diverse levensfases komen we andere leerthema’s tegen. Elke fase heeft zijn of haar eigen uitdaging en/of les. Soms is het goed om daar hulp bij te hebben omdat de uitdaging te groot is. Wat vraagt nu aandacht? Wat vraagt er om geleerd te worden? – Lees meer >

WORKSHOP: DE VOLGENDE STAP

Je kent jezelf, maar het is tijd voor je volgende stap. Je staat ergens voor, maar je weet niet welke richting je op moet of je weet niet precies hoe je die stap zet. Je hebt wat meer bewustzijn of een duwtje in de rug nodig. We draaien er in deze workshop niet om heen. – Lees meer >

Workshop - De volgende stap

NATUURPROGRAMMA’S OM EEN PAS OP DE PLAATS TE MAKEN

In de natuur is er geen ontkomen aan. In de beweging, de rust en de stilte komt dat wat op dit moment toedoet altijd naar boven. Deze beweging wordt versterkt en versneld door een intensieve (persoonlijke) begeleiding waardoor je voelt en begrijpt wat je te doen hebt of jullie te doen hebben. Om vervolgens het vertrouwen en de moed te vinden en het instinctieve en creatieve aan te spreken om te realiseren wat jij of jullie willen realiseren.

TEAMREIZEN

In een wereld die van ingewikkeld naar complex gaat, sta je als team voor grote uitdagingen. Dat vraagt geregeld om pas om de plaats te maken. De ervaring is dat de natuur je daarbij krachtig helpt. Diep vertrouwen en het aanspreken van het (verborgen) potentieel vraagt rust. – Lees meer >

Groeps- en teamreizen

WANDELING: DE VOLGENDE STAP

Een maandelijkse wandeling op de zondagochtend. Het is een moment om rustig en stil te worden, te genieten van de natuur en te ontmoeten. Het is ook een plek en een mogelijkheid om te reflecteren op je je volgende stap in je persoonlijke of professionele ontwikkeling. – Lees meer >

Workshop - de volgende stap

PERSOONLIJKE LEIDERSCHAPSREIS

Een pas op de plaats maken. Je bent zonder internet en zonder mobiel even afgesloten van de drukke wereld. In de grootsheid van de natuur, je eigen nietigheid zien, maar tegelijkertijd je eigen kracht en vrijheid ervaren om te ontdekken wat jou betekenis geeft. – Lees meer >

Leiderschapsreis bergen

INTENSIVE: TERUG NAAR DE NATUUR

Sta je voor een grote uitdaging, wil je even rust, wil je meer energie of wil je bezinning, dan is dit een prachtig programma. We stappen samen van de rijdende trein en verdwijnen de natuur in. Wanneer neem je nu eens echt de tijd om helemaal ‘offline’ te gaan? – Lees meer >

Terug naar de natuur