FACILITEREN BIJ TRANSFORMATIE

– Voor helderheid, rust, kracht en vrijheid bij verandering –

MEER INFORMATIE?

Goed contact tussen jou en mij is de voorwaarde voor mooie resultaten. Ben je geïnteresseerd in reflectie, heb je een vraag of gedachte, bel me dan op 035 203 19 21 of stuur een mail naar info@koopenbakker.nl. Ik kan ook contact met jou opnemen. Klik dan op de knop en laat je gegevens en de tijdstippen waarop je bereikbaar bent achter.

Als de wind der verandering waait bouwen sommigen een muur,
anderen een windmolen.

Chinees gezegde

FACILITEREN BIJ TRANSFORMATIE

– Voor helderheid, rust, kracht en vrijheid bij verandering –

TRANSFORMATIE VERSUS VERANDEREN

Het schijnt dat 70% van alle (re-)organisaties mislukken. Een aanzienlijk deel daarvan mislukt omdat het als een verandering in plaats van een transformatie wordt gezien. Maar veranderen is iets wezenlijks anders dan transformeren. Waarbij het bij verandering gaat over dat er iets ‘anders’ is door een aanpassing, een wisseling, een correctie of bijvoorbeeld het kiezen van een andere vorm, gaat transformeren over het proces dat je doormaakt om van het de ene naar een andere en nieuwe werkelijkheid te komen. Op het eerste gezicht lijkt dat op elkaar, maar in feite is het wezenlijk iets anders.

TRANSFORMEREN EN ORGANISATIES

Een transformatie roept onzekerheid in een organisatie op. Het oude dient te worden losgelaten, terwijl het nieuwe er nog niet is. Het is over het algemeen een proces dat gepaard gaat met onverwachte elementen die op jouw of jullie pad terechtkomen. Het levert vaak chaotische gevoelens op.

REACTIES EN VRAGEN

Afhankelijk van je ervaringen, je kennis en je gedrag, komen er allerlei emoties naar boven. Waar de een vol enthousiasme zich in het avontuur stort, komt bij de ander angst, woede en/of verdriet op. Vragen die naar boven kunnen komen zijn:

  • Hoe ga je om met onzekerheid? Hoe ga je om met niet weten? Hoe houd je rust en overzicht?
  • Hoe ga je om met afscheid, verlies en rouw?
  • Hoe vind je opnieuw betekenis?
  • Wat betekent deze situatie voor mij, mijn positie en mijn team? Welke consequentie heeft het voor mijn uitdagingen, mijn plezier in mijn werk en mijn activiteiten?
  • En welke gevolgen heeft dat op mijn privéleven?

Om maar enkele vragen te noemen.

DOEL – FACILITEREN VAN TRANSFORMATIE

Het team of de groep staat voor een grote uitdaging, heeft iets uit te zoeken en ondergaat een transformatie. In deze begeleiding wordt telkens gekeken wat de huidige situatie en de scenario’s met de deelnemers van de transformatie doen. In die reflectie wordt ervoor gezorgd dat er niet in automatismen en patronen wordt gereageerd, maar wordt er met behulp van grondige zelfreflectie en het gevolg op de teamdynamiek telkens naar het beste antwoord op de heersende situatie en de mogelijke scenario’s gezocht. Dat gaat over jouw rol, jouw verantwoordelijkheid. Wat dient de organisatie, en wat dient jou?

HOE?

Door dieper contact, jezelf laten zien en elkaar uit te dagen. Eventueel in korte en krachtige ervaringsgerichte oefeningen of creatieve opdrachten voelen jullie wat er bij jullie speelt en begrijpen jullie wat er bij de ander speelt. De angsten, onzekerheden en het verdriet worden zichtbaar. Net zoals het verborgen potentieel. Wat heb ik te ontwikkelen? En hoe kan ik de ander helpen? Er is meer verbinding zonder je eigenheid te verliezen en vervolgens vind je in dat vertrouwen weer kracht en rust. Om met die sfeer en dat gevoel de taak, vraag of uitdaging aan te gaan.

EFFECT VAN FACILITEREN VAN TRANSFORMATIE

Het effect van zo’n traject is dat je jezelf maar ook elkaar beter verstaat en begrijpt. Jullie spreken elkaar aan om de ander, jezelf en daarmee het team of de organisatie te helpen. Er is een verfrissende energie die jullie helpt om met het avontuur en de onzekerheid aan te gaan. Het is een periode van grote uitdaging waar veel te leren en te realiseren valt.

BEHOEFTE AAN ONTWIKKELING?

Als geen ander weet ik dat jullie de beste gids zijn om jullie eigen pad te lopen,

maar soms is het fijn om van het pad af te stappen en te kijken waar jullie staan.

Ik help je mee zoeken om bij de kern van jullie uitdagingen te komen en daar oplossingen voor te vinden.

Je gegevens zijn veilig.

TEAMONTWIKKELING

– Voor snelle en effectieve stappen –

BEWUSTWORDING

Bewustwording van je gedrag is de eerste stap in persoonlijke ontwikkeling en de belangrijkste eigenschap daarvoor is aandacht en verwondering. Ben je je bewust van je gedachten, je emoties, je lichamelijke sensaties en je daaruit vloeiende gedrag en kun je daar met enige verwondering naar kijken, dan heb je een stevige basis voor persoonlijk en zakelijk leiderschap gelegd waarmee je een krachtige factor in een team bent.

3 KENMERKEN VAN EFFECTIEVE EN SUCCESVOLLE TEAMS

Succesvolle teams waar met plezier resultaten worden gehaald hebben steevast drie kenmerken. De teamleden en de leider proberen de beweegredenen van de ander ‘echt’ te begrijpen. Ze kunnen goed luisteren, zijn empatisch en hebben respect voor de ander, waardoor er een groot vertrouwen in het team aanwezig is. Ze zijn daarmee vaak evenveel aan het woord en stemmen de normen, waarden en regels af op de individuele talenten van de teamleden en de leider. Het teamkapitaal overstijgt daarmee de som van de individuele waardes.

TEAMCOACHING, -ONTWIKKELING EN -INSPIRATIE

Er zijn veel factoren – binnen en buiten het team – die de precaire evenwicht waarin het team functioneert uit balans kan brengen. De programma’s van KoopenBakker zijn er op gericht om – in welke fase en situatie je team ook zit – een van deze kenmerken onder de loep te nemen en te versterken. We kijken dan naar de gedragspatronen van het team en effect op de doelen en de samenwerking. Wat valt er in deze situatie te leren?

VERTROUWEN, PAS OP DE PLAATS EN NIET ALLEEN

Als geen ander weet ik dat jullie de beste gids zijn om jullie eigen pad te lopen, maar soms is het fijn om van het pad af te stappen en te kijken waar jullie staan. Ik help je mee zoeken om bij de kern van jullie uitdagingen te komen en daar oplossingen voor te vinden. Belangrijk daarbij is dat er groot vertrouwen tussen jou en mij is.. In de relatie en het vertrouwen kunnen de juiste vragen worden gesteld waardoor de antwoorden zich hast vanzelf aandienen.