IK LEER EEN NIEUWE VAARDIGHEID

Welke vaardigheid heb je in deze situatie nodig?

– INSPIRATIE –

COLLECTIES

IK LEER EEN NIEUWE VAARDIGHEID

Welke vaardigheid heb je in deze situatie nodig?

Bij stress en burn-out wordt er over een grens gegaan. Door externe factoren of interne overtuigingen is er onvoldoende grensbesef en wordt intern grens geschonden. Je laat meer toe of je doet meer dan je aankan. Bij het aanleren van nieuw gedrag horen dan ook nieuwe vaardigheden. En grenzen aangeven staat op nummer een bij stress en burn-out in combinatie met de overtuigingen die je aan de hand van je ervaringen hebt geleerd en waarmee je je identiteit hebt gevormd. Je komt met de lijn van vaardigheden, overtuigingen en identiteit bij de bron van wezenlijke verandering en transformatie.

HULPLOZE WEZENS

In vergelijking met veel dieren zijn we hulpeloze wezens. Waar een antilope meteen kan rennen zodat het kan overleven, zijn wij jarenlang afhankelijk van onze ouders. Mensen worden daarmee in vergelijking tot veel dieren ‘prematuur’ geboren. Omdat we nauwelijks iets kunnen, worden we gedwongen om onze behoeften in kleine bewegingen, signalen en geluiden aan onze verzorgers aan te geven. Hoe reageer je als je schrikt, bang bent, honger hebt of koud bent? Welke vaardigheden helpen jou om je behoefte te vervullen? Hoe krijg je wat je nodig hebt om te overleven?

NODIG HEBBEN, ACCEPTATIE, ETEN EN GEBORGENHEID

Als je die hulp in de eerste jaren niet ontvangt zou je doodgaan. Je hebt de ander nodig. Op een diep instinctief niveau, zorgt dat voor een wil om door de ander geaccepteerd te worden. In de interactie met je ouders, opvoeders broers en zussen ontwikkel je vervolgens bepaalde vaardigheden die je onderdeel uit laten maken van de groep. Je leert door bewegingen, gebaren, gezichtsuitdrukkingen en/of geluiden je behoeftes duidelijk te maken en dat doe je met vallen en opstaan. Je wordt begrepen en niet begrepen, ontvangt eten, warmte en geborgenheid, bent onderdeel van de ‘groep’. Deze vaardigheden ontwikkelen zich steeds meer tot een automatische routine.

BLAUWDRUK, AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Deze vaardigheden en gedragingen in je eerste jaren van je leven, werk je in jeugd, je pubertijd en later in je volwassen leven – met behulp van kleine en grote ervaringen – verder uit. Dat neem je op in je routine. Het zou ook wat zijn als je over elke reactie zou moeten nadenken. Je perfectioneert daarmee jouw bewegingen in onbewuste automatische gewoontes. Het fundament van je eerste jaren wordt daarmee verfijnder en subtieler. Er vormt zich langzaam een fijnmazige blauwdruk van jouw gedrag bestaande uit gedragingen die gerelateerd zijn aan verschillende interactie met je omgeving.

VERSCHILLEN IN GEMEENSCHAPPEN

Let maar eens op. Vaak zie je ‘specifieke vaardigheid’ bij een familie maar ook bij een land, regio of stad. In die gemeenschap wordt op die wijze met elkaar gecommuniceerd. De ervaringen van je ouders, je eigen ervaringen, je culturele normen en waarden, de positie in je gezin, je gender en natuurlijk je genen en je fysieke capaciteiten, dragen allemaal bij aan je identiteit, karakters en daarmee je gedrag.

NIET GELEERD

Als je een vaardigheid leert, betekent dat ook dat je andere vaardigheden niet zo goed leert. Iemand die graag de ander helpt, vindt het vaak lastig om voor zichzelf te zorgen. Hij of zij heeft geleerd om liefde en aandacht te krijgen door voor de ander te zorgen. Iemand die dan graag geeft kan vaak moeilijk grenzen stellen. Daar kom je dan later in je leven achter als je te veel hebt gegeven of teveel verantwoordelijkheid op je neemt door te veel te zorgen. Stress en burn-out zijn dan vaak het gevolg. Je hebt te veel op je bordje en je hebt onvoldoende grenzen gesteld. 

TARTEN

Onze omgeving met die ongekende mogelijkheden en die grote hoeveelheid signalen tart als geen ander de elementen die we niet zo goed hebben geleerd. Waar we vroeger een natuurlijke rust of balans over ons hadden, hebben we die vaak nauwelijks meer. Er zijn zoveel verleidingen waardoor we nauwelijks tot onszelf kunnen komen. Onze onvolkomenheden komen in onze cultuur en maatschappij eerder aan het licht is mijn ervaring. Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap is dan  in deze maatschappij ook broodnodig om je eigen pad te volgen en geen speelbal te worden van je omgeving.

LASTIG EN NIET DUURZAAM

In de praktijk is zo’n nieuwe vaardigheid lastig te realiseren omdat onder die vaardigheid een heel geloof- en overtuigingssysteem zich schuilhoudt die je in de eerste jaren van je leven hebt opgedaan. Als je dat systeem niet verandert dan is de vaardigheid niet duurzaam. Als je je grenzen dan aangeeft en minder gaat werken of minder gaat zorgen dan komt er een enorm schuldgevoel naar boven. Dit hoort niet. En voor je het weet zie je die grens langzaam weer verschuiven en zit je weer in je oude patroon. Daarom is het belangrijk om je geloof- en overtuigingssysteem te onderzoeken en te veranderen.

INTERVENTIE | VAARDIGHEID

Ontdek je grenzen en geef ze aan!

Het effect van een gezonde omgeving op de verschillende niveaus van ontwikkelen en betekenis.

Klik op de punten voor andere interventies.

BESTE PAST

We kunnen niet alles in ons leven leren. We kiezen vaak het gedrag, de manier van communiceren of de vaardigheid die het beste past bij de signalen van onze dierbaren in onze omgeving. De manier die ons de meeste aandacht, veiligheid en liefde geeft. De wijze die ons het beschermt tegen de lastige signalen uit onze omgeving. 

UITERSTEN

In onze opvoeding kiezen we dan meestal voor een uiterste. Je ziet bijvoorbeeld goed wat de ander nodig heeft of je hebt een enorme flexibiliteit ontwikkelt. Of misschien ben je graag die de lastige en moeilijke klussen op je schouders neemt en regelt alles. Je handelt met een enorm overzicht in stressvolle en lastige situaties en kunt goed met de druk omgaan. 

RECEPTUUR VOOR STRESS EN BURN-OUT

In die uiterste keuze zit ook een receptuur van stress en burn-out verscholen als het te veel doorschiet. Het betekent dat je over een interne – lichamelijke – grens gaat. Doordat cortisol, adrenaline, non-adrenaline wordt aangemaakt omdat het lichaam steeds in een alerte staat van zijn staat ontstaan er lichamelijke klachten die we allemaal wel kennen: verhoogde hartslag en bloeddruk, versnelde ademhaling, versnelde stofwisseling om energie vrij te maken, onderdrukking van immuunsysteem et cetera. Je bent gevoeliger voor ontstekingen waardoor in combinatie met slecht eten en onvoldoende lichaamsbeweging fysieke ziektes ontstaan. 

LICHAAM ZEGT STOP

Op een gegeven moment zegt het lichaam stop. Focus op die bloeddruk, die hartslag of versnelde ademhaling is symptoombestrijding. Zeker als je daar medicijnen voor gebruikt. Iets in ons zorgt dat we in deze staat van zijn komen. We zijn een holistisch wezen. Ook ontspanning is een symptoombestrijding. In de rust en stilte verdwijnen vaak de klachten doordat er minder interne en externe signalen zijn die je in deze staat van zijn brengen.

ONDER DE MOTORKAP KIJKEN

Het is beter om onder de motorkap te kijken. Welke uitersten in vaardigheden met daaronder krachtige overtuigingen brengen je nu in de penarie? Welke vaardigheid heb je te leren om met de ander en de omgeving om te gaan? En wellicht heb je daar een nieuwe mantra te ontwikkelen omdat in je dagelijkse routine in te slijpen.

LEREN VAN NIEUWE VAARDIGHEDEN

Het is altijd dankbaar omdat werk te doen. Om iemand beter zijn grenzen aan te geven door een mantra te installeren dat zegt dat het goed is om meer voor jezelf te zorgen omdat je dat in je geschiedenis niet zo goed hebt geleerd. Je leert bijvoorbeeld om je eigen behoefte een keer op de eerste plaats te zetten met bijvoorbeeld een nieuw mantra: als ik niet goed voor mezelf zorg, kan ik ook niet goed voor de ander zorgen. En je hoeft alles te kunnen en je kunt best hulp vragen. En dan ontdek je dat in het vragen van hulp er een prachtige verbinding ontstaat tussen de gever en jij de ontvanger. Er ontstaat daarin zoveel ruimte en ontspannenheid. 

SCHAAMTE EN SCHULD ALS RICHTINGSAANWIJZER

Het aanleren van zijn nieuwe vaardigheid met bijhorende gedrag roept onherroepelijk schaamte en schuld op. Met die schaamte en schuld leer je een client omgaan. Vaak ontstaat er bij het aanwezig blijven bij dit gevoel een nieuwe vaardigheid en vaak een nieuwe overtuiging. 

INVLOED OP FUNDAMENT

Als die overtuiging zich onvoldoende manifesteert dan dan beklijft het gedrag of de aangeleerde vaardigheid vaak niet. In de waan van de dag verdwijnt het dan naar de achtergrond omdat het onvoldoende fundament heeft doordat de oude overtuiging je naar je oude gedrag laat bewegen. Als dat niet gebeurt dan zoom ik wat dieper in op de overtuigingen en de identiteit. 

ANDERE MANIER VAN VERHOUDEN

Je vindt vervolgens een nieuwe manier om je te verhouden tot de ander, een situatie of een specifiek wereldbeeld. Stress en burn-out is een groot cadeau als je die diep gelegen oorzaken onder de loep neemt en daar iets mee te doen. Je wordt een heler mens. 

WIL JE MEER ZOALS DIT?

Meld je aan en ontvang de nieuwste inspiratie!

MELD ME AAN

Inspiratie en op de hoogte blijven?

KoopenBakker volgen?

Schrijf je in:

INSCHRIJVEN

Je vindt ons hier: