Berichten

De belangrijke plaatsen - terug naar de natuur
De kunst van het omgaan met verlies - persoonlijk leiderschap
Muziek en het vinden van betekenis

Muziek en vinden

dankbaarheid - verborgen verlangen - persoonlijk leiderschap
Wetten van transformatie - persoonlijk leiderschap

De wetten van transformatie

Kracht van de natuur - leiderschapsreis en bezinningsreis

De kracht van de natuur

Samenwerken op een expeditie - persoonlijke ontwikkeling
Wat is de kracht van aandacht - leiderschapsreis
Lessen uit een expeditie - leiderschapsreis en bezinningsreis

Lessen uit een expeditie