Collectie ‘Rust’

rust (geen afbreking) zelfstandig naamwoord • de ; 1201 – 1250 ~ Grieks erōè [rust], erèmos [verlaten], Welsh araf [lang­zaam, rus­tig], vgl. Duits Ru­he; 1 g.mv. de toe­stand die in­treedt (en het zich over­ge­ven daar­aan) bij het op­hou­den van ar­beid, moei­te of in­span­ning; 2 g.mv. sport kor­te, ge­re­gle­men­teer­de pau­ze in een sport­wed­strijd; 3 g.mv. na­tuur­lij­ke ont­span­ning door de slaap; 4 g.mv. figuurlijk het eind van al­le moei­ten van het le­ven; 5 g.mv. het vrij zijn van be­zig- of werk­zaam­he­den, voor­al na het neer­leg­gen van ambt of be­drijf; 6 g.mv. het vrij zijn van of de af­we­zig­heid van druk­te, last of hin­der;  7 g.mv. het vrij zijn van of de af­we­zig­heid van on­ge­noe­gen, on­enig­heid, twist, ver­war­ring, oor­log;  8 g.mv. on­ge­stoor­de, ge­lijk­moe­di­ge toe­stand van de ziel, van de geest, het ge­moed ≈ be­daard­heid; 9 g.mv. af­we­zig­heid van ge­lui­den ≈ stilte; 10 g.mv. af­we­zig­heid van be­we­ging, be­we­ging­loos­heid, het blij­ven van een li­chaam op de­zelf­de plaats; 11 g.mv. af­we­zig­heid van ver­an­de­ring; 12 rusten muziek korte tijdruimte ≈ pauze; 13 rusten cesuur in versregel; 14 rusten steun­punt van een hef­boom; 15 rusten on­der­deel aan het sluit­toe­stel van een hand­vuur­wa­pen om te be­wer­ken dat het niet kan wor­den af­ge­scho­ten; 16 rusten mid­del­ste ge­deel­te van een hoog­oven; 17 rusten scheepsbouw hou­ten of ij­ze­ren balk die in de zij­den on­der het want wordt aan­ge­bracht en dient om gro­te sprei te ge­ven aan on­der­want en par­doens; 18 rusten molenbouw  klamp op het voeg­hout van de vang

Berichten

Beschermd: In beweging

Het was een van de relaxte zomers in jaren. Niet door het verblijf op een zonnige plek in een ver oord of een avontuur in de bergen. Maar gewoon hier in Nederland. Na mijn jaarlijkse leiderschapsreis in Italië begin juli en een korte vakantie met mijn dochter, had ik een groot...
Falen - GR5-markering

Falen is een goede optie

Artikel | Falen | nieuwe wegen – Het blijft lastig als je een tocht plant en dat faliekant misgaat. Dat kwam vroeger nauwelijks voor. Dan ging ik op kracht door, liep ik langs te gevaarlijke grenzen, duwde ik de angst weg, verbeet ik de pijn en rondde het op doorzettingsvermogen...

Kantelmoment

Podcast | Artikel | Transformatie – De zomer(vakantie) is net zoals de periode tussen kerst en oud en nieuw zo’n moment van bezinning. Het zijn die rustpunten in het jaar waarin je vaak je leven overdenkt. Het is zo'n onzichtbaar kantelmoment waar het seizoen...

De liefde

Podcast | Liefde | Relatiedynamieken – Het is de plek waar we de meest intense liefde kunnen ervaren en tegelijkertijd voelen we daar ook vaak onze diepste pijn. De ander drukt dan feilloos op onze meest gevoelige plekken. Hoe komt dat nu? Wat kun je eraan doen? Wat valt...
Teamdynamieken Hoe los jij de puzzel op

Teamdynamieken

Artikel | Teamdynamieken | Praktijkcase – Hoe los jij die puzzel op? Dat is elke keer weer de vraag bij het werken in teams. Zo nu en dan help ik teams om een stap te zetten in hun ontwikkeling. Deze teamsessies behoren tot mijn favoriete dagen omdat in een relatief korte...
Ithaka - macht & media

Ithaka

Documentaire | Macht | Media – Iedereen kent wel het verhaal van WikiLeaks. Het internationale non-profitorganisatie die nieuwslekken en geclassificeerde media van anonieme bronnen (klokkenluiders) publiceert – vaak over misstanden bij de overheid en ...
The Vow - macht & media

The Vow

Documentaire | Macht | Manipulatie – Eind jaren negentig richtte Keith Rainiere samen met Nancy Salzman de persoonlijke ontwikkelingsstroming NXIVM (uitgesproken Nexium) in de Verenigde Staten op. Ik had er nog nooit van gehoord en ging na een tip ...
Jimmy Carter Rock en Roll President - macht & media

Jimmy Carter: Rock & Roll President

Documentaire | Macht | Integriteit – Ontroerend portret van één de meest integere en authentieke Amerikaanse presidenten van de laatste decennia. Hij wist met behulp van talrijke muzikanten de financiële middelen te verwerven en tegelijkertijd het jonge electoraat ...
Macht

Macht

Documentaire | Overzicht | Handvatten – Ik zag de afgelopen tijd een reeks documentaires waarbij ik me onbewust op verschillende perspectieven van macht bleek te focussen. Hoe houd je koers was een van de vragen die ik bij het kijken automatisch aan mezelf ...