Collectie ‘Rust’

rust (geen afbreking) zelfstandig naamwoord • de ; 1201 – 1250 ~ Grieks erōè [rust], erèmos [verlaten], Welsh araf [lang­zaam, rus­tig], vgl. Duits Ru­he; 1 g.mv. de toe­stand die in­treedt (en het zich over­ge­ven daar­aan) bij het op­hou­den van ar­beid, moei­te of in­span­ning; 2 g.mv. sport kor­te, ge­re­gle­men­teer­de pau­ze in een sport­wed­strijd; 3 g.mv. na­tuur­lij­ke ont­span­ning door de slaap; 4 g.mv. figuurlijk het eind van al­le moei­ten van het le­ven; 5 g.mv. het vrij zijn van be­zig- of werk­zaam­he­den, voor­al na het neer­leg­gen van ambt of be­drijf; 6 g.mv. het vrij zijn van of de af­we­zig­heid van druk­te, last of hin­der;  7 g.mv. het vrij zijn van of de af­we­zig­heid van on­ge­noe­gen, on­enig­heid, twist, ver­war­ring, oor­log;  8 g.mv. on­ge­stoor­de, ge­lijk­moe­di­ge toe­stand van de ziel, van de geest, het ge­moed ≈ be­daard­heid; 9 g.mv. af­we­zig­heid van ge­lui­den ≈ stilte; 10 g.mv. af­we­zig­heid van be­we­ging, be­we­ging­loos­heid, het blij­ven van een li­chaam op de­zelf­de plaats; 11 g.mv. af­we­zig­heid van ver­an­de­ring; 12 rusten muziek korte tijdruimte ≈ pauze; 13 rusten cesuur in versregel; 14 rusten steun­punt van een hef­boom; 15 rusten on­der­deel aan het sluit­toe­stel van een hand­vuur­wa­pen om te be­wer­ken dat het niet kan wor­den af­ge­scho­ten; 16 rusten mid­del­ste ge­deel­te van een hoog­oven; 17 rusten scheepsbouw hou­ten of ij­ze­ren balk die in de zij­den on­der het want wordt aan­ge­bracht en dient om gro­te sprei te ge­ven aan on­der­want en par­doens; 18 rusten molenbouw  klamp op het voeg­hout van de vang

Berichten

Kristofer Schipper

Artikel | Boeken | Podcast – In deze podcast hoor je het gesprek tussen sinoloog Kristofer Schipper en de journalist Chris Kijne. Schipper was een van de grootste kenners van het moderne China in zijn oeroude tradities. In armoede geboren in Zweden – vlak voor de...

Ik vind betekenis

Artikel | Stress en burn-out | Betekenis – Veel mensen die grote stress en burn-out hebben ervaren, beschouwen dat later als een groot cadeau. Omdat ze iets wezenlijks hebben geleerd, dichter bij zichzelf leven en meer betekenis hebben gevonden. Hoe vind je die...

Ik onderzoek wie ik wil zijn

Artikel | Stress en burn-out | Identiteit – De diepste vorm van begeleiden vindt op identiteitsniveau plaats. In mijn begeleidingen, workshops, leiderschapsprogramma, inspiratiesessies en leiderschapsreizen is nagenoeg altijd het doel om dat fundament...

Ik vind een nieuwe overtuiging

Artikel | Stress en burn-out | Overtuiging – Als we opgroeien, ontwikkelen we in relatie met onze omgeving normen, waarden en diepe overtuigingen: zo moet en hoort het. Er ontstaat een bewust en veelal een onbewust geloofssysteem van waaruit je handelt. Het...

Ik leer een nieuwe vaardigheid

Artikel | Stress en burn-out | Vaardigheid – Bij stress en burn-out wordt er over een – interne – grens gegaan. Door externe factoren of interne overtuigingen is er onvoldoende ‘grensbesef’ en wordt een grens vaak intens overschreden. Je laat meer toe of je doet meer dan je aankan. Bij...

Ik pas mijn gedrag aan

Artikel | Stress en burn-out | Gedrag – Je kan het leven beter aan als je rustig en ontspannen bent. Je slaapt goed, je eet goed, je sport, je beoefent een hobby, je hebt een liefdevolle relatie, fijn werk en je doet leuke dingen met je kinderen, je familie en je vrienden. Het leven is...

Ik verander mijn omgeving

Artikel | Stress en burn-out | Omgeving – Het is vaak de meest simpele oplossing bij stress of een – dreigende – burn-out. Je verandert de omgeving waardoor de uitdaging of het probleem verdwijnt. Je verandert daarmee de signalen die je uit je omgeving krijgt. Je wisselt...

Projectieve identificatie

Artikel Podcast | Projectieve identificatie – Projectieve identificatie! Wat? Ja, ik begreep ook niets van die combinatie van twee woorden toen ik ze voor het eerst hoorde. Het is een psychologisch principe waar je pijn, verdriet, woede, angst et cetera die jezelf niet kunt...
North of the Sun

North Of The Sun

Documentaire | Avontuur | Noorden – Twee jongens die van surfen houden, ontdekken boven de poolgrens in Noorwegen een prachtige baai. De golven hebben er een geweldige ‘swell’ en het is echt een paradijs. Hoe zou het zijn om daar een jaar lang door te brengen? En dan…