Collectie ‘Persoonlijk leiderschap’

per·soon·lijk bijvoegelijk naamwoord; 1 be­ho­rend tot of be­trek­king heb­bend op een be­paald per­soon = in­di­vi­du­eel; 2 een twee­de per­soon be­tref­fend (voor­al mbt. on­vrien­de­lijk be­doel­de of be­le­di­gen­de op­mer­kin­gen en ui­tin­gen); 3 een per­soon zijn­de, een ei­gen we­zen heb­bend + on­per­soon­lijk; 4 in per­soon (ver­richt); 5 ie­mands per­soon be­tref­fen­de = in­di­vi­du­eel; 6 voor zijn per­soon, ten op­zich­te van zich­zelf; 7 gram­ma­ti­ca per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den die zelf­stan­dig­he­den aan­dui­den met on­der­schei­ding van de spraak­kun­sti­ge per­soon + on­per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den.

lei·der·schap zelfstandig naamwoord • het • g.mv.; 1 het leider-zijn; 2 vaar­dig­heid in lei­ding­ge­ven (als ei­gen­schap, m.n. van po­li­ti­ci en be­stuur­ders).

Berichten

Projectieve identificatie

Artikel Podcast | Projectieve identificatie – Projectieve identificatie! Wat? Ja, ik begreep ook niets van die combinatie van twee woorden toen ik ze voor het eerst hoorde. Het is een psychologisch principe waar je pijn, verdriet, woede, angst et cetera die jezelf niet kunt...
love lessons

Love Lessons

Video | Liefde | Lessen – Mag ik alsjeblieft zo oud worden? Mag ik – met iets van deze wijsheid, humor, liefde en avontuur – het leven zo lang samen leven? Wat een geweldige video is dit over het huwelijk en de liefde. En weer met die doorleefde levenswijsheid die ouderen vaak…
free spirit

Free Spirit

Video | Liefde | Werk – Ann McGee Cooper: “Ik wil andere mensen inspireren door dienend leiderschap om gedurfde dromen te verwezenlijken. Een wereld van hoop en mogelijkheden. En de enige mogelijkheid om dat te doen is door liefde. En dat is dan bijzonder…

The Inner Landscape of Beauty

Podcast | John O’Donohue | Schoonheid – Opgegroeid aan de westkust van Ierland in het prachtige Connemara studeerde O’Donohue Engels, filosofie en theologie. In 1979 werd hij priester om vervolgens naar Duitsland te verhuizen en daar een postdoctorale…
Illusie

Uit de illusie stappen

Podcast | Joris Luyendijk | Illusies – Joris Luyendijk wil geen journalist worden genoemd. Praatjesmaker past hem beter. Ik denk het eerlijk gezegd ook. Vanaf zijn studie politicologie, geschiedenis, Arabische en religieuze antropologie in Amsterdam en later in…

Meesterschap

Podcast | Jaap Voigt | Meesterschap – Tophockeyer, geoloog, organisatieadviseur maar bovenal leraar zou ik zeggen. Er moest in deze eindejaarslijst iets van Jaap Voigt staan. Zijn monologen en lessen zijn voor mij een grote bron van inspiratie: ‘Thema’s in de Dao De…

Leiderschap en creativiteit

Podcast | Herman Wijffels | Creativiteit – De overgang van de ene levensfase naar een andere levensfase gaat bijna nooit soepel. In die overgang zit altijd iets van angst, verdriet, woede of chaos. Als dat er niet is dan transformeer je niet en blijft je steken in…

De pelgrimstocht als helend middel

Podcast | Wim Diepeveen | Pelgrimstocht – Een zwaar ongeluk, een belangrijke collega die weggaat en je interne grens niet kunnen voelen. En dan blijven doorgaan. Het is een recept voor stress en burn-out. Dat kan niet goed gaan. En dat klopt. Op gegeven moment ga je zo…
the pigeon tunnel

The Pigeon Tunnel

Documentaire | John le Carré | Het leven raken – Ik ben een groot van fan van Errol Morris. Met zijn documentaires legt hij ingewikkelde personages bloot. Hij maakte al prachtige documentaires over de oorlogsministers Robert McNamara: ‘The Fog of War’ en Donald…