Collectie ‘Persoonlijk leiderschap’

per·soon·lijk bijvoegelijk naamwoord; 1 be­ho­rend tot of be­trek­king heb­bend op een be­paald per­soon = in­di­vi­du­eel; 2 een twee­de per­soon be­tref­fend (voor­al mbt. on­vrien­de­lijk be­doel­de of be­le­di­gen­de op­mer­kin­gen en ui­tin­gen); 3 een per­soon zijn­de, een ei­gen we­zen heb­bend + on­per­soon­lijk; 4 in per­soon (ver­richt); 5 ie­mands per­soon be­tref­fen­de = in­di­vi­du­eel; 6 voor zijn per­soon, ten op­zich­te van zich­zelf; 7 gram­ma­ti­ca per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den die zelf­stan­dig­he­den aan­dui­den met on­der­schei­ding van de spraak­kun­sti­ge per­soon + on­per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den.

lei·der·schap zelfstandig naamwoord • het • g.mv.; 1 het leider-zijn; 2 vaar­dig­heid in lei­ding­ge­ven (als ei­gen­schap, m.n. van po­li­ti­ci en be­stuur­ders).

Berichten

Teamdynamieken Hoe los jij de puzzel op

Teamdynamieken

Artikel | Teamdynamieken | Praktijkcase – Hoe los jij die puzzel op? Dat is elke keer weer de vraag bij het werken in teams. Zo nu en dan help ik teams om een stap te zetten in hun ontwikkeling. Deze teamsessies behoren tot mijn favoriete dagen omdat in een relatief korte...

De liefde

Podcast | Liefde | Relatiedynamieken – Het is de plek waar we de meest intense liefde kunnen ervaren en tegelijkertijd voelen we daar ook vaak onze diepste pijn. De ander drukt dan feilloos op onze meest gevoelige plekken. Hoe komt dat nu? Wat kun je eraan doen? Wat valt...

Torn

Documentaire | Verlies | Liefde – ‘Wil ik deze film wel zien?’, zei ik telkens tegen mezelf toen ik deze documentaire over de zoektocht van Max Lowe naar zijn vader, de beroemde klimmer Alex Lowe, aan het kijken was. Welk doel heeft deze film? Waarom wordt deze film niet in kleine...
Ithaka - macht & media

Ithaka

Documentaire | Macht | Media – Iedereen kent wel het verhaal van WikiLeaks. Het internationale non-profitorganisatie die nieuwslekken en geclassificeerde media van anonieme bronnen (klokkenluiders) publiceert – vaak over misstanden bij de overheid en ...
Pelosi in The House - macht & media

Pelosi in the House

Documentaire | Macht | Fierce – Ze was van 2003 tot en met 2023 de partijleider voor de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden. En daarnaast was van 2003 tot 2007 en 2011 tot 2019 ze ook fractieleider van de democraten. Nancy Pelosi is opgegroeid ...
The Vow - macht & media

The Vow

Documentaire | Macht | Manipulatie – Eind jaren negentig richtte Keith Rainiere samen met Nancy Salzman de persoonlijke ontwikkelingsstroming NXIVM (uitgesproken Nexium) in de Verenigde Staten op. Ik had er nog nooit van gehoord en ging na een tip ...
Navalny - macht & media

Navalny

Documentaire | Macht | Moed – Waar halen sommige mensen in de wereld de moed vandaan? Om hun eigen leven en het verlies van dierbaren op het spel te zetten om goed te doen. Om op te staan en te zeggen: “Dit kan niet!” En als ze dat zeggen dat ze dan weten ...
Nothing compares - macht & media

Nothing Compares

Documentaire | Macht | Trauma – Het openingsshot van de film waarin een mannelijke stem een artiest die symbool staat voor moed en integriteit aankondigt. Sinéad O’Conner – ze is begin twintig – loopt het podium op om een eerbetoon aan Bob Dylan te brengen. Het ...