Collectie ‘Persoonlijk leiderschap’

per·soon·lijk bijvoegelijk naamwoord; 1 be­ho­rend tot of be­trek­king heb­bend op een be­paald per­soon = in­di­vi­du­eel; 2 een twee­de per­soon be­tref­fend (voor­al mbt. on­vrien­de­lijk be­doel­de of be­le­di­gen­de op­mer­kin­gen en ui­tin­gen); 3 een per­soon zijn­de, een ei­gen we­zen heb­bend + on­per­soon­lijk; 4 in per­soon (ver­richt); 5 ie­mands per­soon be­tref­fen­de = in­di­vi­du­eel; 6 voor zijn per­soon, ten op­zich­te van zich­zelf; 7 gram­ma­ti­ca per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den die zelf­stan­dig­he­den aan­dui­den met on­der­schei­ding van de spraak­kun­sti­ge per­soon + on­per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den.

lei·der·schap zelfstandig naamwoord • het • g.mv.; 1 het leider-zijn; 2 vaar­dig­heid in lei­ding­ge­ven (als ei­gen­schap, m.n. van po­li­ti­ci en be­stuur­ders).

Berichten

De Acht Bergen

Film | Bergen | Vriendschap – “In de bergen ben ik de beste versie van mezelf”, zegt Paolo Cognetti in het magazine van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. De Italiaanse schrijver staat met de verfilming van zijn boek ‘De acht bergen’ weer...
Station Eleven

Station Eleven

Serie | Verbinding | Monumentaal kunstwerk – Er zijn televisieseries die met kop en schouders boven de anderen uitsteken: True detective (deel 1), The Wire (allemaal), Fleabag (allebei), et cetera. Series die – omdat ze je zo raken – je wel drie, vier of … keer kunt kijken. En dit...
Afdalen naar de aarde

‘Afdalen naar de aarde’

Artikel | Coachingsverslag | Betekenis – Hij heeft net de aandelen van zijn bedrijf verkocht. Hij verlangt naar innerlijke rust, en betekenis. “Ik wil ontdekken wat mijn pad is vanuit mijn ‘echte’ zelf”, schrijft hij mij. Hij heeft de afgelopen decennia met een enorme geldingsdrang een...
het podium pakken

Het podium pakken

Artikel | Coachingsverslag | Zichtbaarheid – Zij is een succesvolle manager en stuurt een grote organisatie aan. Ik heb al eerder met haar gewerkt en het komende half jaar gaat zij een intensief en diepgaand leiderschapstraject in. Zij is zacht, scherp, analytisch, perfectionistisch, ...
De essentie van verbinding

De essentie van verbinding en intimiteit

Documentaire | Verbinding | Moed – Het is één van de meest intense documentaires die ik de afgelopen jaren zag. Ik zat letterlijk 90 minuten op het puntje van mijn stoel. En dat komt door het verhaal, de indringende setting, de close-ups waarin elke emotie te zien is, de bijpassende...

You And The Thing That You Love

Artikel | Documentaire | Geheugen van je lichaam – Nick Mullins is een jongen die op 10-jarige leeftijd zijn passie vindt in skateboarden. Hij is getalenteerd en krijgt langzaam meer aandacht van sponsoren en daarmee lijkt het pad naar een professioneel skatersbestaan...
My Octopus Teacher

My Octupus Teacher

Documentaire | Natuur | Leiderschap – Craig Foster pakt – als hij kampt met een burn-out – zijn oude hobby op. Hij duikt zonder wetsuit en met slechts een snorkel, flippers en een muts - die hem moet beschermen tegen het 9 graden koude water – naar het prachtige onderwater…
Maiden

Maiden

Documentaire | Leiderschap | Teamontwikkeling – Ik bewonder mensen die iets doen voor het groter of het hogere. Die onrecht of ongelijkheid zien, weten dat er – op een diep en fundamenteel niveau – iets niet klopt, in actie komen en vervolgens alles op alles zetten om...

Je luistert niet!

Boek | Begrijpen | Coaching – De voordelen van luisteren zijn groot. Je krijgt er betere en diepgaandere relaties door. Goede sprekers zijn vaak ook goede luisteraars. Tijdens het spreken passen ze hun verhaal op het publiek aan. Met een fijn ritme en de juiste metaforen...