Collectie ‘Persoonlijk leiderschap’

per·soon·lijk bijvoegelijk naamwoord; 1 be­ho­rend tot of be­trek­king heb­bend op een be­paald per­soon = in­di­vi­du­eel; 2 een twee­de per­soon be­tref­fend (voor­al mbt. on­vrien­de­lijk be­doel­de of be­le­di­gen­de op­mer­kin­gen en ui­tin­gen); 3 een per­soon zijn­de, een ei­gen we­zen heb­bend + on­per­soon­lijk; 4 in per­soon (ver­richt); 5 ie­mands per­soon be­tref­fen­de = in­di­vi­du­eel; 6 voor zijn per­soon, ten op­zich­te van zich­zelf; 7 gram­ma­ti­ca per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den die zelf­stan­dig­he­den aan­dui­den met on­der­schei­ding van de spraak­kun­sti­ge per­soon + on­per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den.

lei·der·schap zelfstandig naamwoord • het • g.mv.; 1 het leider-zijn; 2 vaar­dig­heid in lei­ding­ge­ven (als ei­gen­schap, m.n. van po­li­ti­ci en be­stuur­ders).

Berichten

‘Nature is calling’

Artikel | Natuur | Into the wild – Elk jaar is er wel een moment als ik mijn achtertuin instap en denk: hé, het is survivalweer. Het is de geur van natte bladeren in de herfst als ik mijn achtertuin instap die deze gedachte bij mij laat opkomen. En meteen dwalen mijn gedachten naar de...

De kracht van visualiseren

Artikel | Podcast | Visualiseren – Voel ik dit omdat er werkelijk iets gebeurt? Of zijn dit de gevolgen van een dagdroom? Schrik ik omdat er echt iets plaatsvindt? Of dénk ik dat er iets in mijn omgeving speelt? Voel ik dit omdat mijn lichaam mij een (on)bewust signaal van gevaar...
Falen - GR5-markering

Falen is een goede optie

Artikel | Falen | Nieuwe wegen – Het blijft lastig als je een tocht plant en dat faliekant misgaat. Dat kwam vroeger nauwelijks voor. Dan ging ik op kracht door, liep ik langs te gevaarlijke grenzen, duwde ik de angst weg, verbeet ik de pijn en rondde het op doorzettingsvermogen...

Kantelmoment

Podcast | Artikel | Transformatie – De zomer(vakantie) is net zoals de periode tussen kerst en oud en nieuw zo’n moment van bezinning. Het zijn die rustpunten in het jaar waarin je vaak je leven overdenkt. Het is zo'n onzichtbaar kantelmoment waar het seizoen...

De liefde

Podcast | Liefde | Relatiedynamieken – Het is de plek waar we de meest intense liefde kunnen ervaren en tegelijkertijd voelen we daar ook vaak onze diepste pijn. De ander drukt dan feilloos op onze meest gevoelige plekken. Hoe komt dat nu? Wat kun je eraan doen? Wat valt...
Teamdynamieken Hoe los jij de puzzel op

Teamdynamieken

Artikel | Teamdynamieken | Praktijkcase – Hoe los jij die puzzel op? Dat is elke keer weer de vraag bij het werken in teams. Zo nu en dan help ik teams om een stap te zetten in hun ontwikkeling. Deze teamsessies behoren tot mijn favoriete dagen omdat in een relatief korte...

Torn

Documentaire | Verlies | Liefde – ‘Wil ik deze film wel zien?’, zei ik telkens tegen mezelf toen ik deze documentaire over de zoektocht van Max Lowe naar zijn vader, de beroemde klimmer Alex Lowe, aan het kijken was. Welk doel heeft deze film? Waarom wordt deze film niet in kleine...
Ithaka - macht & media

Ithaka

Documentaire | Macht | Media – Iedereen kent wel het verhaal van WikiLeaks. Het internationale non-profitorganisatie die nieuwslekken en geclassificeerde media van anonieme bronnen (klokkenluiders) publiceert – vaak over misstanden bij de overheid en ...
Pelosi in The House - macht & media

Pelosi in the House

Documentaire | Macht | Fierce – Ze was van 2003 tot en met 2023 de partijleider voor de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden. En daarnaast was van 2003 tot 2007 en 2011 tot 2019 ze ook fractieleider van de democraten. Nancy Pelosi is opgegroeid ...