Collectie ‘Persoonlijk leiderschap’

per·soon·lijk bijvoegelijk naamwoord; 1 be­ho­rend tot of be­trek­king heb­bend op een be­paald per­soon = in­di­vi­du­eel; 2 een twee­de per­soon be­tref­fend (voor­al mbt. on­vrien­de­lijk be­doel­de of be­le­di­gen­de op­mer­kin­gen en ui­tin­gen); 3 een per­soon zijn­de, een ei­gen we­zen heb­bend + on­per­soon­lijk; 4 in per­soon (ver­richt); 5 ie­mands per­soon be­tref­fen­de = in­di­vi­du­eel; 6 voor zijn per­soon, ten op­zich­te van zich­zelf; 7 gram­ma­ti­ca per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den die zelf­stan­dig­he­den aan­dui­den met on­der­schei­ding van de spraak­kun­sti­ge per­soon + on­per­soon­lij­ke voor­naam­woor­den.

lei·der·schap zelfstandig naamwoord • het • g.mv.; 1 het leider-zijn; 2 vaar­dig­heid in lei­ding­ge­ven (als ei­gen­schap, m.n. van po­li­ti­ci en be­stuur­ders).

Berichten

Kristofer Schipper

Artikel | Boeken | Podcast – In deze podcast hoor je het gesprek tussen sinoloog Kristofer Schipper en de journalist Chris Kijne. Schipper was een van de grootste kenners van het moderne China in zijn oeroude tradities. In armoede geboren in Zweden – vlak voor de...

Ik vind betekenis

Artikel | Stress en burn-out | Betekenis – Veel mensen die grote stress en burn-out hebben ervaren, beschouwen dat later als een groot cadeau. Omdat ze iets wezenlijks hebben geleerd, dichter bij zichzelf leven en meer betekenis hebben gevonden. Hoe vind je die...

Ik onderzoek wie ik wil zijn

Artikel | Stress en burn-out | Identiteit – De diepste vorm van begeleiden vindt op identiteitsniveau plaats. In mijn begeleidingen, workshops, leiderschapsprogramma, inspiratiesessies en leiderschapsreizen is nagenoeg altijd het doel om dat fundament...

Ik vind een nieuwe overtuiging

Artikel | Stress en burn-out | Overtuiging – Als we opgroeien, ontwikkelen we in relatie met onze omgeving normen, waarden en diepe overtuigingen: zo moet en hoort het. Er ontstaat een bewust en veelal een onbewust geloofssysteem van waaruit je handelt. Het...

Ik leer een nieuwe vaardigheid

Artikel | Stress en burn-out | Vaardigheid – Bij stress en burn-out wordt er over een – interne – grens gegaan. Door externe factoren of interne overtuigingen is er onvoldoende ‘grensbesef’ en wordt een grens vaak intens overschreden. Je laat meer toe of je doet meer dan je aankan. Bij...

Ik pas mijn gedrag aan

Artikel | Stress en burn-out | Gedrag – Je kan het leven beter aan als je rustig en ontspannen bent. Je slaapt goed, je eet goed, je sport, je beoefent een hobby, je hebt een liefdevolle relatie, fijn werk en je doet leuke dingen met je kinderen, je familie en je vrienden. Het leven is...

Ik verander mijn omgeving

Artikel | Stress en burn-out | Omgeving – Het is vaak de meest simpele oplossing bij stress of een – dreigende – burn-out. Je verandert de omgeving waardoor de uitdaging of het probleem verdwijnt. Je verandert daarmee de signalen die je uit je omgeving krijgt. Je wisselt...

Projectieve identificatie

Artikel Podcast | Projectieve identificatie – Projectieve identificatie! Wat? Ja, ik begreep ook niets van die combinatie van twee woorden toen ik ze voor het eerst hoorde. Het is een psychologisch principe waar je pijn, verdriet, woede, angst et cetera die jezelf niet kunt...
George Carlin

George Carlin’s American Dream

Documentaire | Humor | Reflectie – George Carlin wordt gezien als een van de meest invloedrijke comedians in de Verenigde Staten. In deze documentaire wordt zijn leven onder de loep genomen. Een slimme, vlijmscherpe man met een enorm gevoel van humor en een…