Collectie ‘Transformatie’

trans·for·ma·tie/trɑns­fɔr­ma­(t)si/zelfstandig naamwoord • de v • trans­for­ma­ties; na 1540 < Frans transformation; 1 over­bren­ging in een an­de­re vorm ge­daan­te­ver­wis­se­ling, om­vor­ming, om­zet­ting; 2 bij to­neel­spe­lers e.d. het over­gaan in een an­de­re rol door een­zelf­de spe­ler; 3 che­mie het over­gaan in een an­de­re rol door een­zelf­de spe­ler; 4 na­tuur­kun­de om­zet­ting van ener­gie, bv. van elek­tri­ci­teit in licht; 5 wis­kun­de het ver­van­gen van een coör­di­na­ten­stel­sel door een an­der dat er­mee in een al­ge­braïsch of ana­ly­tisch ver­band staat resp. het aan­pas­sen van een func­tie aan een an­der coör­di­na­ten­stel­sel dan waar­voor de oor­spron­ke­lij­ke ver­ge­lij­kin­gen ge­ge­ven zijn; 6 taal­kun­de om­zet­ting van de diep­te­struc­tuur van een taal­ui­ting in een op­per­vlak­te­struc­tuur; 7 taal­kun­de aan­pas­sing van be­staand vast­goed aan een nieu­we be­stem­ming.

Berichten

Teamdynamieken Hoe los jij de puzzel op

Teamdynamieken

Artikel | Teamdynamieken | Praktijkcase – Hoe los jij die puzzel op? Dat is elke keer weer de vraag bij het werken in teams. Zo nu en dan help ik teams om een stap te zetten in hun ontwikkeling. Deze teamsessies behoren tot mijn favoriete dagen omdat in een relatief korte...

De liefde

Podcast | Liefde | Relatiedynamieken – Het is de plek waar we de meest intense liefde kunnen ervaren en tegelijkertijd voelen we daar ook vaak onze diepste pijn. De ander drukt dan feilloos op onze meest gevoelige plekken. Hoe komt dat nu? Wat kun je eraan doen? Wat valt...

Torn

Documentaire | Verlies | Liefde – ‘Wil ik deze film wel zien?’, zei ik telkens tegen mezelf toen ik deze documentaire over de zoektocht van Max Lowe naar zijn vader, de beroemde klimmer Alex Lowe, aan het kijken was. Welk doel heeft deze film? Waarom wordt deze film niet in kleine...
Ithaka - macht & media

Ithaka

Documentaire | Macht | Media – Iedereen kent wel het verhaal van WikiLeaks. Het internationale non-profitorganisatie die nieuwslekken en geclassificeerde media van anonieme bronnen (klokkenluiders) publiceert – vaak over misstanden bij de overheid en ...
The elon musk show - macht & media

The Elon Musk Show

Documentaire | Macht | Verlangen – Intrigerend en af en toe een geïdealiseerd portret van de rijkste man van de wereld. Een man met een autistische inslag en gezegend met een enorm denkvermogen. Psychologisch geterroriseerd door zijn vader, door zijn moeder geadoreerd ...
The Vow - macht & media

The Vow

Documentaire | Macht | Manipulatie – Eind jaren negentig richtte Keith Rainiere samen met Nancy Salzman de persoonlijke ontwikkelingsstroming NXIVM (uitgesproken Nexium) in de Verenigde Staten op. Ik had er nog nooit van gehoord en ging na een tip ...
Navalny - macht & media

Navalny

Documentaire | Macht | Moed – Waar halen sommige mensen in de wereld de moed vandaan? Om hun eigen leven en het verlies van dierbaren op het spel te zetten om goed te doen. Om op te staan en te zeggen: “Dit kan niet!” En als ze dat zeggen dat ze dan weten ...
Nothing compares - macht & media

Nothing Compares

Documentaire | Macht | Trauma – Het openingsshot van de film waarin een mannelijke stem een artiest die symbool staat voor moed en integriteit aankondigt. Sinéad O’Conner – ze is begin twintig – loopt het podium op om een eerbetoon aan Bob Dylan te brengen. Het ...