Collectie ‘Kracht’

kracht (geen afbreking) zelfstandig naamwoord; 901–1000 ~ Duits Kraft, de oor­spron­ke­lij­ke be­te­ke­nis is ver­moe­de­lijk ‘samendrukken’, dan ver­want met krim­penkrap [nauw]; 1 de • krach­ten fy­siek ver­mo­gen, sterk­te van het li­chaam of een deel er­van van mensen en die­ren; 2 de • krach­ten natuurkunde el­ke oor­zaak die in staat is een li­chaam te ver­plaat­sen of te ver­vor­men; oor­zaak van een vorm­ver­an­de­ring of van een versnel­ling; 3 de • g.mv. in ’t al­ge­meen het fy­sie­ke ver­mo­gen van za­ken of ver­schijn­se­len in de na­tuur en van de daar­in be­rus­ten­de ei­gen­schap­pen sterkte; 4 de • g.mv. niet al­ge­meen energie; 5 de • krach­ten het ver­mo­gen van voor­wer­pen en stof­fen om naar bui­ten in­vloed te oe­fe­nen of iets uit te wer­ken, veel­al ge­dacht als een stof of geest die zich er­in be­vindt en er­aan ont­trok­ken kan wor­den; 6 de • krach­ten gees­te­lijk en ze­de­lijk ver­mo­gen van de mens, ver­mo­gen van ziel of geest; 7 de • krach­ten gees­te­lij­ke, ze­de­lij­ke en fy­sie­ke ver­mo­gens te­za­men ≈ macht; 8 de • g.mv.; de toe­stand van per­so­nen of za­ken in het vol­le be­zit van hun vermogens; 9 de • g.mv.; dat­ge­ne waar­op iem. steunt of waar­door hij macht kan uit­oe­fe­nen; 10 de • krach­ten Bijbeltaal wonderteken; 11 de • krach­ten niet-fy­siek ver­mo­gen, macht van ui­tin­gen, ge­voe­lens, han­de­lin­gen en der­ge­lij­ke ab­strac­te be­grip­pen om een bep. uit­wer­king te heb­ben; 12 de • krach­ten het ver­mo­gen van wet­te­lij­ke re­ge­lin­gen, over­een­kom­sten, be­ve­len enz. om ge­vol­gen te­weeg te bren­gen, be­voegd­he­den of ver­plich­tin­gen te schep­pen; 13 de • g.mv. juridisch; bewijskracht; 14 de • g.mv. juridisch; iets wat zich als kracht laat gel­den, wat (of die) macht of ver­mo­gen heeft; 15 de • krach­ten iem. die een bep. func­tie kan be­kle­den func­ti­o­na­ris, werk­ne­mer, be­amb­te; 16 de • g.mv. verouderd; mas­sa, me­nig­te; 17 de • krach­ten; geweld, heftigheid

Berichten

love lessons

Love Lessons

Video | Liefde | Lessen – Mag ik alsjeblieft zo oud worden? Mag ik – met iets van deze wijsheid, humor, liefde en avontuur – het leven zo lang samen leven? Wat een geweldige video is dit over het huwelijk en de liefde. En weer met die doorleefde levenswijsheid die ouderen vaak…

The Inner Landscape of Beauty

Podcast | John O’Donohue | Schoonheid – Opgegroeid aan de westkust van Ierland in het prachtige Connemara studeerde O’Donohue Engels, filosofie en theologie. In 1979 werd hij priester om vervolgens naar Duitsland te verhuizen en daar een postdoctorale…
Illusie

Uit de illusie stappen

Podcast | Joris Luyendijk | Illusies – Joris Luyendijk wil geen journalist worden genoemd. Praatjesmaker past hem beter. Ik denk het eerlijk gezegd ook. Vanaf zijn studie politicologie, geschiedenis, Arabische en religieuze antropologie in Amsterdam en later in…

Leiderschap en creativiteit

Podcast | Herman Wijffels | Creativiteit – De overgang van de ene levensfase naar een andere levensfase gaat bijna nooit soepel. In die overgang zit altijd iets van angst, verdriet, woede of chaos. Als dat er niet is dan transformeer je niet en blijft je steken in…

De pelgrimstocht als helend middel

Podcast | Wim Diepeveen | Pelgrimstocht – Een zwaar ongeluk, een belangrijke collega die weggaat en je interne grens niet kunnen voelen. En dan blijven doorgaan. Het is een recept voor stress en burn-out. Dat kan niet goed gaan. En dat klopt. Op gegeven moment ga je zo…
Under the wire

Under The Wire

Documentaire | Moed | Onrechtvaardigheid – Met het geweld tussen Oekraïne en Rusland en Israël en Gaza in het nieuws, kwam ik deze documentaire over bombardementen en journalistiek tegen. Hij is alweer van 2018. Wat beweegt journalisten om hun eigen leven in de…
all that breathes

All That Breathes

Documentaire | Natuur | Liefde – De liefde voor de ander is dat meer betekenisvol voor jou of voor de ander. “Redden wij deze vogels of redden de vogels ons?” In het overbevolkte en vieze New Delhi in India redden de broers Nadeem en Saul roofvogels van de dood. En…
Hallelujah

Hallelujah

Documentaire | Muziek | Stilte – In het Taoïsme zeggen ze dat als het ego zich in stilte terug kan trekken en je niet meer hoeft te reageren op je omgeving, je in de leegte in je natuurlijk staat van zijn terecht komt. Gedachten, gevoel en lichamelijke sensaties verdwijnen en je bent…
George Carlin

George Carlin’s American Dream

Documentaire | Humor | Reflectie – George Carlin wordt gezien als een van de meest invloedrijke comedians in de Verenigde Staten. In deze documentaire wordt zijn leven onder de loep genomen. Een slimme, vlijmscherpe man met een enorm gevoel van humor en een…