Collectie ‘Kracht’

kracht (geen afbreking) zelfstandig naamwoord; 901–1000 ~ Duits Kraft, de oor­spron­ke­lij­ke be­te­ke­nis is ver­moe­de­lijk ‘samendrukken’, dan ver­want met krim­penkrap [nauw]; 1 de • krach­ten fy­siek ver­mo­gen, sterk­te van het li­chaam of een deel er­van van mensen en die­ren; 2 de • krach­ten natuurkunde el­ke oor­zaak die in staat is een li­chaam te ver­plaat­sen of te ver­vor­men; oor­zaak van een vorm­ver­an­de­ring of van een versnel­ling; 3 de • g.mv. in ’t al­ge­meen het fy­sie­ke ver­mo­gen van za­ken of ver­schijn­se­len in de na­tuur en van de daar­in be­rus­ten­de ei­gen­schap­pen sterkte; 4 de • g.mv. niet al­ge­meen energie; 5 de • krach­ten het ver­mo­gen van voor­wer­pen en stof­fen om naar bui­ten in­vloed te oe­fe­nen of iets uit te wer­ken, veel­al ge­dacht als een stof of geest die zich er­in be­vindt en er­aan ont­trok­ken kan wor­den; 6 de • krach­ten gees­te­lijk en ze­de­lijk ver­mo­gen van de mens, ver­mo­gen van ziel of geest; 7 de • krach­ten gees­te­lij­ke, ze­de­lij­ke en fy­sie­ke ver­mo­gens te­za­men ≈ macht; 8 de • g.mv.; de toe­stand van per­so­nen of za­ken in het vol­le be­zit van hun vermogens; 9 de • g.mv.; dat­ge­ne waar­op iem. steunt of waar­door hij macht kan uit­oe­fe­nen; 10 de • krach­ten Bijbeltaal wonderteken; 11 de • krach­ten niet-fy­siek ver­mo­gen, macht van ui­tin­gen, ge­voe­lens, han­de­lin­gen en der­ge­lij­ke ab­strac­te be­grip­pen om een bep. uit­wer­king te heb­ben; 12 de • krach­ten het ver­mo­gen van wet­te­lij­ke re­ge­lin­gen, over­een­kom­sten, be­ve­len enz. om ge­vol­gen te­weeg te bren­gen, be­voegd­he­den of ver­plich­tin­gen te schep­pen; 13 de • g.mv. juridisch; bewijskracht; 14 de • g.mv. juridisch; iets wat zich als kracht laat gel­den, wat (of die) macht of ver­mo­gen heeft; 15 de • krach­ten iem. die een bep. func­tie kan be­kle­den func­ti­o­na­ris, werk­ne­mer, be­amb­te; 16 de • g.mv. verouderd; mas­sa, me­nig­te; 17 de • krach­ten; geweld, heftigheid

Berichten

Station Eleven

Station Eleven

Serie | Verbinding | Monumentaal kunstwerk – Er zijn televisieseries die met kop en schouders boven de anderen uitsteken: True detective (deel 1), The Wire (allemaal), Fleabag (allebei), et cetera. Series die – omdat ze je zo raken – je wel drie, vier of … keer kunt kijken. En dit...

Alone

Serie | Natuur | Intens – Alone is denk ik de meest intense survival tv-serie in de wereld. 10 mensen worden in de herfst op het randje van de winter in rauwe natuur gedropt. De eerste afleveringen werden op Vancouver Island opgenomen om vervolgens over te stappen...

De ziel

Ziel | Documentaire | Betekenis – Het is ergens in de zomer van 2016 als ik met mijn destijds 11-jarige dochter op Baronof Island vlak voor de Alaskaanse kust vanuit het plaatsje Sitka naar het Sitka National Historical Park wandel. Voor ons liggen de eilanden prachtig in een...
Afdalen naar de aarde

‘Afdalen naar de aarde’

Artikel | Coachingsverslag | Betekenis – Hij heeft net de aandelen van zijn bedrijf verkocht. Hij verlangt naar innerlijke rust, en betekenis. “Ik wil ontdekken wat mijn pad is vanuit mijn ‘echte’ zelf”, schrijft hij mij. Hij heeft de afgelopen decennia met een enorme geldingsdrang een...
teamontwikkeling

Zoektocht naar het perfecte team

Artikel | Teamcoaching | Vuistregels – Heb je wel eens ‘flow’ in je team ervaren. Het is een bijzonder gevoel. De tijd lijkt stil te staan en resultaten worden – met creativiteit, intelligentie, ervaring en lef – moeiteloos en met plezier gehaald. En plotseling is er een...
De essentie van verbinding

De essentie van verbinding en intimiteit

Documentaire | Verbinding | Moed – Het is één van de meest intense documentaires die ik de afgelopen jaren zag. Ik zat letterlijk 90 minuten op het puntje van mijn stoel. En dat komt door het verhaal, de indringende setting, de close-ups waarin elke emotie te zien is, de bijpassende...

You And The Thing That You Love

Artikel | Documentaire | Geheugen van je lichaam – Nick Mullins is een jongen die op 10-jarige leeftijd zijn passie vindt in skateboarden. Hij is getalenteerd en krijgt langzaam meer aandacht van sponsoren en daarmee lijkt het pad naar een professioneel skatersbestaan...
Alone Across The Artic - Adam Shoalts

Across the Artic in Canada

Documentaire | Reizen | Avontuur – Ik houd van moderne avonturiers. Caroline van Hemert die een prachtig boek schreef ‘Met de zon als kompas’ – over haar tocht vanuit de staat Washington langs Vancouver Island via Brits Columbia door Alaska naar de arctische grens...
My Octopus Teacher

My Octupus Teacher

Documentaire | Natuur | Leiderschap – Craig Foster pakt – als hij kampt met een burn-out – zijn oude hobby op. Hij duikt zonder wetsuit en met slechts een snorkel, flippers en een muts - die hem moet beschermen tegen het 9 graden koude water – naar het prachtige onderwater…