Collectie ‘Kracht’

kracht (geen afbreking) zelfstandig naamwoord; 901–1000 ~ Duits Kraft, de oor­spron­ke­lij­ke be­te­ke­nis is ver­moe­de­lijk ‘samendrukken’, dan ver­want met krim­penkrap [nauw]; 1 de • krach­ten fy­siek ver­mo­gen, sterk­te van het li­chaam of een deel er­van van mensen en die­ren; 2 de • krach­ten natuurkunde el­ke oor­zaak die in staat is een li­chaam te ver­plaat­sen of te ver­vor­men; oor­zaak van een vorm­ver­an­de­ring of van een versnel­ling; 3 de • g.mv. in ’t al­ge­meen het fy­sie­ke ver­mo­gen van za­ken of ver­schijn­se­len in de na­tuur en van de daar­in be­rus­ten­de ei­gen­schap­pen sterkte; 4 de • g.mv. niet al­ge­meen energie; 5 de • krach­ten het ver­mo­gen van voor­wer­pen en stof­fen om naar bui­ten in­vloed te oe­fe­nen of iets uit te wer­ken, veel­al ge­dacht als een stof of geest die zich er­in be­vindt en er­aan ont­trok­ken kan wor­den; 6 de • krach­ten gees­te­lijk en ze­de­lijk ver­mo­gen van de mens, ver­mo­gen van ziel of geest; 7 de • krach­ten gees­te­lij­ke, ze­de­lij­ke en fy­sie­ke ver­mo­gens te­za­men ≈ macht; 8 de • g.mv.; de toe­stand van per­so­nen of za­ken in het vol­le be­zit van hun vermogens; 9 de • g.mv.; dat­ge­ne waar­op iem. steunt of waar­door hij macht kan uit­oe­fe­nen; 10 de • krach­ten Bijbeltaal wonderteken; 11 de • krach­ten niet-fy­siek ver­mo­gen, macht van ui­tin­gen, ge­voe­lens, han­de­lin­gen en der­ge­lij­ke ab­strac­te be­grip­pen om een bep. uit­wer­king te heb­ben; 12 de • krach­ten het ver­mo­gen van wet­te­lij­ke re­ge­lin­gen, over­een­kom­sten, be­ve­len enz. om ge­vol­gen te­weeg te bren­gen, be­voegd­he­den of ver­plich­tin­gen te schep­pen; 13 de • g.mv. juridisch; bewijskracht; 14 de • g.mv. juridisch; iets wat zich als kracht laat gel­den, wat (of die) macht of ver­mo­gen heeft; 15 de • krach­ten iem. die een bep. func­tie kan be­kle­den func­ti­o­na­ris, werk­ne­mer, be­amb­te; 16 de • g.mv. verouderd; mas­sa, me­nig­te; 17 de • krach­ten; geweld, heftigheid

Berichten

Kantelmoment

Podcast | Artikel | Transformatie – De zomer(vakantie) is net zoals de periode tussen kerst en oud en nieuw zo’n moment van bezinning. Het zijn die rustpunten in het jaar waarin je vaak je leven overdenkt. Het is zo'n onzichtbaar kantelmoment waar het seizoen...

De liefde

Podcast | Liefde | Relatiedynamieken – Het is de plek waar we de meest intense liefde kunnen ervaren en tegelijkertijd voelen we daar ook vaak onze diepste pijn. De ander drukt dan feilloos op onze meest gevoelige plekken. Hoe komt dat nu? Wat kun je eraan doen? Wat valt...
Teamdynamieken Hoe los jij de puzzel op

Teamdynamieken

Artikel | Teamdynamieken | Praktijkcase – Hoe los jij die puzzel op? Dat is elke keer weer de vraag bij het werken in teams. Zo nu en dan help ik teams om een stap te zetten in hun ontwikkeling. Deze teamsessies behoren tot mijn favoriete dagen omdat in een relatief korte...

Torn

Documentaire | Verlies | Liefde – ‘Wil ik deze film wel zien?’, zei ik telkens tegen mezelf toen ik deze documentaire over de zoektocht van Max Lowe naar zijn vader, de beroemde klimmer Alex Lowe, aan het kijken was. Welk doel heeft deze film? Waarom wordt deze film niet in kleine...
Ithaka - macht & media

Ithaka

Documentaire | Macht | Media – Iedereen kent wel het verhaal van WikiLeaks. Het internationale non-profitorganisatie die nieuwslekken en geclassificeerde media van anonieme bronnen (klokkenluiders) publiceert – vaak over misstanden bij de overheid en ...
American Dharma - macht & media

American Dharma

Documentaire | Macht | Aanval – Steve Bannon afgestudeerd aan Harvard, investeringsbankier bij Goldman Sachs, filmmaker, CEO van mediabedrijf Breitbart, campagnestrateeg en senior adviseur van President Trump wordt geïnterviewd door Errol Morris. Morris ...
The elon musk show - macht & media

The Elon Musk Show

Documentaire | Macht | Verlangen – Intrigerend en af en toe een geïdealiseerd portret van de rijkste man van de wereld. Een man met een autistische inslag en gezegend met een enorm denkvermogen. Psychologisch geterroriseerd door zijn vader, door zijn moeder geadoreerd ...
The Lincoln Project - macht & media

The Lincoln Project

Documentaire | Macht | Strijd – Deze vijfdelige documentaireserie gaat over de voormalige campagneleiders van onder andere President Ronald Reagan, President George H. W. Bush en oud-senator John McCain die willen voorkomen dat President Trump zijn presidentschap ...
Pelosi in The House - macht & media

Pelosi in the House

Documentaire | Macht | Fierce – Ze was van 2003 tot en met 2023 de partijleider voor de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden. En daarnaast was van 2003 tot 2007 en 2011 tot 2019 ze ook fractieleider van de democraten. Nancy Pelosi is opgegroeid ...