Collectie ‘Kracht’

kracht (geen afbreking) zelfstandig naamwoord; 901–1000 ~ Duits Kraft, de oor­spron­ke­lij­ke be­te­ke­nis is ver­moe­de­lijk ‘samendrukken’, dan ver­want met krim­penkrap [nauw]; 1 de • krach­ten fy­siek ver­mo­gen, sterk­te van het li­chaam of een deel er­van van mensen en die­ren; 2 de • krach­ten natuurkunde el­ke oor­zaak die in staat is een li­chaam te ver­plaat­sen of te ver­vor­men; oor­zaak van een vorm­ver­an­de­ring of van een versnel­ling; 3 de • g.mv. in ’t al­ge­meen het fy­sie­ke ver­mo­gen van za­ken of ver­schijn­se­len in de na­tuur en van de daar­in be­rus­ten­de ei­gen­schap­pen sterkte; 4 de • g.mv. niet al­ge­meen energie; 5 de • krach­ten het ver­mo­gen van voor­wer­pen en stof­fen om naar bui­ten in­vloed te oe­fe­nen of iets uit te wer­ken, veel­al ge­dacht als een stof of geest die zich er­in be­vindt en er­aan ont­trok­ken kan wor­den; 6 de • krach­ten gees­te­lijk en ze­de­lijk ver­mo­gen van de mens, ver­mo­gen van ziel of geest; 7 de • krach­ten gees­te­lij­ke, ze­de­lij­ke en fy­sie­ke ver­mo­gens te­za­men ≈ macht; 8 de • g.mv.; de toe­stand van per­so­nen of za­ken in het vol­le be­zit van hun vermogens; 9 de • g.mv.; dat­ge­ne waar­op iem. steunt of waar­door hij macht kan uit­oe­fe­nen; 10 de • krach­ten Bijbeltaal wonderteken; 11 de • krach­ten niet-fy­siek ver­mo­gen, macht van ui­tin­gen, ge­voe­lens, han­de­lin­gen en der­ge­lij­ke ab­strac­te be­grip­pen om een bep. uit­wer­king te heb­ben; 12 de • krach­ten het ver­mo­gen van wet­te­lij­ke re­ge­lin­gen, over­een­kom­sten, be­ve­len enz. om ge­vol­gen te­weeg te bren­gen, be­voegd­he­den of ver­plich­tin­gen te schep­pen; 13 de • g.mv. juridisch; bewijskracht; 14 de • g.mv. juridisch; iets wat zich als kracht laat gel­den, wat (of die) macht of ver­mo­gen heeft; 15 de • krach­ten iem. die een bep. func­tie kan be­kle­den func­ti­o­na­ris, werk­ne­mer, be­amb­te; 16 de • g.mv. verouderd; mas­sa, me­nig­te; 17 de • krach­ten; geweld, heftigheid

Berichten

Ik vind betekenis

Artikel | Stress en burn-out | Betekenis – Veel mensen die grote stress en burn-out hebben ervaren, beschouwen dat later als een groot cadeau. Omdat ze iets wezenlijks hebben geleerd, dichter bij zichzelf leven en meer betekenis hebben gevonden. Hoe vind je die...

Ik onderzoek wie ik wil zijn

Artikel | Stress en burn-out | Identiteit – De diepste vorm van begeleiden vindt op identiteitsniveau plaats. In mijn begeleidingen, workshops, leiderschapsprogramma, inspiratiesessies en leiderschapsreizen is nagenoeg altijd het doel om dat fundament...

Ik vind een nieuwe overtuiging

Artikel | Stress en burn-out | Overtuiging – Als we opgroeien, ontwikkelen we in relatie met onze omgeving normen, waarden en diepe overtuigingen: zo moet en hoort het. Er ontstaat een bewust en veelal een onbewust geloofssysteem van waaruit je handelt. Het...

Ik leer een nieuwe vaardigheid

Artikel | Stress en burn-out | Vaardigheid – Bij stress en burn-out wordt er over een – interne – grens gegaan. Door externe factoren of interne overtuigingen is er onvoldoende ‘grensbesef’ en wordt een grens vaak intens overschreden. Je laat meer toe of je doet meer dan je aankan. Bij...

Ik pas mijn gedrag aan

Artikel | Stress en burn-out | Gedrag – Je kan het leven beter aan als je rustig en ontspannen bent. Je slaapt goed, je eet goed, je sport, je beoefent een hobby, je hebt een liefdevolle relatie, fijn werk en je doet leuke dingen met je kinderen, je familie en je vrienden. Het leven is...

Ik verander mijn omgeving

Artikel | Stress en burn-out | Omgeving – Het is vaak de meest simpele oplossing bij stress of een – dreigende – burn-out. Je verandert de omgeving waardoor de uitdaging of het probleem verdwijnt. Je verandert daarmee de signalen die je uit je omgeving krijgt. Je wisselt...
we need to talk about cosby

We Need To Talk About Cosby

Documentaire | Uitersten | Authenticiteit – Ik ken Bill Cosby als de onberispelijke arts Cliff Huxtable in de Cosbyshow die midden jaren 80 zo verschrikkelijk succesvol was. Ook hier in Nederland. Ik had geen idee dat hij zoveel voor de Afro-Amerikanen heeft betekent. Hij…
George Carlin

George Carlin’s American Dream

Documentaire | Humor | Reflectie – George Carlin wordt gezien als een van de meest invloedrijke comedians in de Verenigde Staten. In deze documentaire wordt zijn leven onder de loep genomen. Een slimme, vlijmscherpe man met een enorm gevoel van humor en een…
Hallelujah

Hallelujah

Documentaire | Muziek | Stilte – In het Taoïsme zeggen ze dat als het ego zich in stilte terug kan trekken en je niet meer hoeft te reageren op je omgeving, je in de leegte in je natuurlijk staat van zijn terecht komt. Gedachten, gevoel en lichamelijke sensaties verdwijnen en je bent…