• persoonlijk leiderschap - persoonlijk ontwikekelingsplan

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

EEN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

– LEEROMGEVING –

EEN DIEPGAANDE ONTMOETING MET JEZELF

Een diepgaande ontmoeting met jezelf is het doel van dit op maat gemaakte programma gericht op persoonlijk leiderschap. Naast de grote invloed op je eigen gedrag – men ervaart vaak meer kracht, rust, vrijheid en mogelijkheden – heeft het programma een sterk effect op je omgeving door goed leiderschap. Als leidinggevende merk je dat het geleerde bijvoorbeeld je team beter laat functioneren, resultaten makkelijker of met minder stress worden gehaald, de samenwerking beter gaat, een relatie verdiept of je juist afscheid of afstand neemt van een specifieke situatie. 

OP MAAT

In de 1-op-1-sessies wordt de basis gelegd. We kijken wat er bij jou speelt, gebeurt en gaan dat vervolgens verder onderzoeken. Het doel is om inzichten te voelen. Als je dingen voelt, begrijp je ze beter en vergeet je ze niet. We kijken wat in jouw ontwikkeling dienend is en wat jou helpt om meer vrijheid en rust te ervaren.

“Vertel me iets en het waait door me heen.
Laat het me zien en ik weet het morgen nog.
Laat het me voelen en ik weet het mijn hele leven.”

WERKWIJZE

Deze leeromgeving is er voor ondersteuning en verdere verdieping. Voor of na een sessie krijg je toegang tot een gedeelte daarvan. In deze omgeving krijg je suggesties, inspiratie, voorbeelden, theorie, vragen en opdrachten om je gedrag verder onder de loep te nemen. Je daalt steeds verder in jezelf af, wordt bewuster van je gedrag en de ontstaanswijze daarvan. Als je het gedrag eenmaal herkent en ziet waar het vandaan komt, ben je beter in staat om andere bewegingen te maken. Je krijgt meer vrijheid en keuzes in je handelingen, je reacties, je antwoorden en je manier van doen.

BEWUSTWORDING

Als je eenmaal bewust bent van de relatie tussen je huidige gedrag en het gedrag in je verleden dan begint het avontuur pas echt. De uitdaging is om in de waan van de dag meer aandacht te geven aan je gedrag. Wat doe ik? Waarom doe ik dat? Wat voel ik? Waarom reageer ik zo en kan ik ook ander gedrag laten zien? Iets wat misschien in het begin heel spannend voelt, maar later als bevrijdend, effectiever en functioneler wordt ervaren.

TIJD

Het programma neemt 6 tot 8 maanden in beslag en bestaat uit 6 sessies waarvan één in de natuur. Om de 4 à 5 weken hebben we een sessie van 1,5 uur waarbij we de verdieping zoeken. Tussen de sessies word je uitgenodigd om in de deze leeromgeving te werken. Hoe meer aandacht je aan je gedrag besteedt, hoe groter het effect erop.

INTENSIEVE VARIANT

Er is ook intensieve variant van dit programma. Deze wordt gehouden tijdens de leiderschapsreizen van KoopenBakker in Italië. De ervaring leert dat het een diepgaande en zuiverende reis is, waar je tot jezelf komt en de natuur een grotere rol speelt.

NIET VERANDEREN MAAR NIEUWE WEGEN

Met het bewuster worden van je gedrag, merk je ook dat je niet hoeft te veranderen. We zijn samen op zoek naar nieuwe wegen, waarin jij de beste gids bent om je eigen pad te lopen. Met al mijn ervaring en kennis help ik je de komende periode mee zoeken zodat je je eigen kompas beter kan volgen.