HET INVENTARISEREN VAN OBSTAKELS

Het vinden van mogelijke hindernissen

– LEER ZELF –

Je bevindt je in de openbare leeromgeving. Klik op de verschillende onderwerpen in het menu en leer zelf. Klik op home om naar de normale site te gaan.

“Don’t take the second step
or the third,
start with the first thing,
the step you don’t want to take.”

HET INVENTARISEREN VAN OBSTAKELS

Het vinden van mogelijke hindernissen

1. HINDERNISSEN – IN KAART BRENGEN EN AANSCHOUWEN

Verlangen gaat over springen. Het gaat om je verlangen in je handen te nemen, je handen uit te strekken en te zeggen: “Dit wil ik!” Om het vervolgens de wereld in te gooien met de kanttekening dat het kan mislukken. Dat is het risico dat je hebt te nemen. En juist daar zit de uitdaging en de moed. Avonturiers hebben daar ook een uitdrukking voor. De eerste stap die ze zetten noemen ze ‘The Doorstep-mile’. Het is de langste en moeilijkste stap. Om de deur te openen, over de drempel te stappen, de deur te sluiten en het vertrouwde achter je te laten. Hoe zit dat bij jou? Hoe is jouw drempel, wat zit er achter de deur? En welke obstakels zie jij na de drempel op het nieuwe terrein?

Vragen bij je onderzoek naar jouw specifieke hindernissen:

1. Waarom is dit verlangen zo’n uitdaging voor jou? Waar loop jij tegenaan?
2. Wat fluistert die innerlijke criticus in jouw oor? De stem die zegt dat het niet kan, niet mag of dat je het bijvoorbeeld niet kunt. Wat zegt hij of zij tegen jou om binnen het vertrouwde te blijven?
3. Welke ja-maars ken jij, negatieve scenario’s en beren op de weg die opkomen bij klein en groot verlangen?
4. Welke interne en externe krachten, gevoelens en emoties weerhouden je om over de drempel te stappen en het avontuur aan te gaan? Waar ken je dit van?
5. Wat heb je te doen ten aanzien van die interne en externe krachten? Hoe maak je ze onschadelijk of zet je ze in perspectief?
6. Wat ben je bang te verliezen?
7. Wat ga je opgeven? Waar heb je afscheid van te nemen?

8. Als je aan het eind van je leven bent en je kijkt terug, welke advies over dit verlangen en obstakel zou je jezelf nu geven?

2. ACTIEF HANDELEN – WAT HEB JE TE DOEN?

Langzaam verschijnt er een verlangen. Het ligt vaak ver weg aan de horizon en je moet een pad in die richting vinden. En dat is spannend. Je bevindt je op nieuw terrein en het pad is soms moeilijk begaanbaar. Vaak wil je een makkelijke afslag kiezen die je terugbrengt bij het oude. Wees mild naar jezelf. Soms heb je het oude weer even nodig om het nieuwe te kunnen zien. Je weet inmiddels dat je het oude niet meer wilt, maar het nieuwe is nog niet echt voelbaar. Dus zoek je naar die nieuwe manier. In het niet weten wordt het weten geboren. Vaak zijn het alleen maar gedachten die je pijn en de moeilijkheden willen besparen. Schrijf ze op. Zijn ze nou echt zo spannend? We zijn vaak banger door de gedachte dan voor het verlangen zelf. En hoe angstiger je wordt hoe dichter je bij de kern komt.

Vragen bij je onderzoek naar jouw specifieke hindernissen:

1. Waar liggen de uitdagingen bij het realiseren van je verlangen?
2. Welke liggen in jou? En welke liggen buiten jou?
3. Op welke heb je direct invloed en welke niet? En hoe ga je die invloed aanwenden? En welke mensen ga je vragen om je te helpen bij de obstakels waar je minder invloed op hebt (zie ook onderwerp steun)?
4. Welke gedragingen moet je loslaten om je verlangen te realiseren? Van welk gedrag wil en ga je afscheid nemen? En hoe doe je dat?
5. Welk nieuw gedrag, vaardigheden en talenten moet je leren om je verlangen(s) te realiseren?
6. En wat is de eerste stap die je gaat zetten? Het grote wordt namelijk in het kleine geleerd?

‘DAAD VAN VERTROUWEN’

Want in die daad van vertrouwen wordt alle kracht geboren.
Het wordt niet geboren voordat je springt.
Het is niet beschikbaar voor je springt.

Het is de geest van het vliegen die we aanspreken,
de vrijheid ondersteund te worden door wat niet gezien wordt.

Dus vragen we je om je zilveren vleugels open te slaan,
je hart te volgen en de lucht in te springen.

Want het uitspansel zal je opvangen en je naar ongekende universa voeren.

White Chief

3. DICHTBIJ DE KERN – JE OMGANG MET ANGST EN ONZEKERHEID

Mensen zijn gemaakt om pijn uit de weg te gaan. En angst is een manier om ons voor pijn te beschermen. Om ons te behoeden voor fouten, voor afwijzing of voor falen. De kunst is om met angst om te gaan. Zijn ze reëel en terecht? Of is het een manier van onze geest om het bij het vertrouwde te houden. Topsporters hebben het bijvoorbeeld nooit over spanning of angst, maar zijn opgewonden voor een wedstrijd. Gezonde stroom van sensaties, gedachten en emoties die het beste in ons naar boven halen op dit avontuur.

Vragen bij jouw omgang met angst en onzekerheid:

1. Hoe ga je om met je onzekerheid en angst ten aanzien van je verlangen(s)? Welke vluchtwegen kies je? Hoe ga je het verlangen uit de weg?
2. Wat heb je nodig om te blijven en de angst aan te kijken?

3. Heeft het weggaan te maken met jezelf of met de verwachting van anderen?
4. En wat zegt dat over jou?

5. Hoe ken je deze angst en dit gevoel? Heb je dit vaker meegemaakt in je verleden?
6. Wat is je gebruikelijke manier om ermee om te gaan?
7. En wat ga je nu anders doen?
8. Wat is de eerste stap die je kunt zetten?
9. Wat is het ergste dat je kan overkomen?
10. Is dat echt zo erg?
11. En hoe groot is die kans?
12. Hoe ga je met angst en onzekerheid in zijn algemeenheid om?

PLAN DIRECT EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

Inspiratie en op de hoogte blijven?

KoopenBakker volgen?

Schrijf je in:

INSCHRIJVEN

Je vindt ons hier:

Inspiratie en op de hoogte blijven?

Schrijf je in:

INSCHRIJVEN

KoopenBakker volgen?

Je vindt ons hier: