‘REIZEN IN JEZELF’ – VERVOLG

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

MODULE BEZINNING

Voor meer grip op je dagelijks leven en werk

Persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma - Module 'Bezinning'

In deze module: Jouw (verborgen) potentieel – Invloed van de omgeving op jou – Gedetailleerde analyse van jouw gedrag – Creëer vrijheid – Ontwikkelen van (nieuw) gedrag

“Het leven wordt voorwaarts geleefd
door het achterwaarts te begrijpen.”

OVER DEZE TRAINING

Doelgroep:
Voor professionals die een stevige stap in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling willen maken. Om vervolgens meer rust, kracht en voldoening in hun dagelijks werk en leven te ervaren.

Ontwikkelingsprogramma ‘Reizen in jezelf’

Module 2 | Bezinning

15-3-2024 t/m 31-5-2024
6-9-2024 t/m 22-11-2024

5 coachingssessies en 1 trainingsdag

6 – 10 deelnemers

Lesmateriaal, coaching en trainingsdag

Toegang tot digitale leeromgeving

€ 1.500,- (excl. btw)

Trainer:
Norbert Koopen

 • Online lessen

  12x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 5 thema’s

  2 - 4 wk

  15 verschillende thema’s voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

 • Coaching

  5x

  Training, begeleiding, focus en verdieping.

 • Trainingsdagen

  1x

  Een op maat gemaakte training om het geleerde optimaal te integreren.

 • Zelfstudie

  Minimaal 1u.00 per wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

‘REIZEN IN JEZELF’ – VERVOLG

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

MODULE BEZINNING

Voor meer grip op je dagelijks leven en werk

Wil je anderen en jezelf beter leiden? Wil je het graag anders doen maar lukt het niet? Struikel je steeds over hetzelfde in je ontmoetingen, in je banen en in je leven? In deze module kom je erachter wat de oorzaken daarvan zijn en leer je hoe het anders kan. De Deense filosoof Søren Kierkegaard zegt zo simpel maar o zo krachtig dat het leven voorwaarts wordt geleefd door het achterwaarts te begrijpen. En dat vat mooi samen wat je in deze module doet. Om je behoeftes meer te volgen en het leven vol te grijpen, kijk je achterom om vervolgens een diepgaande reis in jezelf te maken. Je zult merken dat in je handelen in het hier en nu een scala aan ervaringen uit je verleden verscholen ligt. Je geeft deze opgesloten ervaringen bewust meer ruimte waardoor je meer keuzevrijheid krijgt in je manier van gedragen. En je begint daardoor te begrijpen waarom het aanleren van nieuw gedrag zo verschrikkelijk lastig is. Je wordt gestimuleerd om met je gedrag te experimenteren zodat je beter leiding geeft aan jezelf. ‘Struikelen’ wordt een routinematige vaardigheid om te leren en ontwikkelen. Na de eerste spanning zul je meer rust, kracht en vrijheid ervaren.

‘REIZEN IN JEZELF’

Aan de hand van ontwikkelingspsychologie, theorieën en oefeningen ga je een diepgaande reis in jezelf maken. Jij bepaalt hoever je gaat. Je ziet hoe je natuurlijke drang als kind naar aandacht en geborgenheid, je automatisch verleidde om je aan ‘de ander’ aan te passen. Je komt erachter welke factoren jouw gedrag hebben bepaald, waarom jij telkens op de jouw typische manier handelt en waarom jouw relatiedynamieken zo verschrikkelijk goed bij jouw geschiedenis passen.

MEER ZICHT OP JOUW IDENTITEIT EN WERELDBEELD

Je krijgt daarmee meer zicht op welke ervaringen jouw identiteit hebben opgebouwd. Je merkt hoe sterk je omgeving je beïnvloedt. Je ziet hoe de omgeving jou in je verleden heeft beïnvloed, hoe je je gedrag op je omgeving aanpaste en hoe deze aanpassing zich als een blauwdruk in jou heeft opgeslagen. Je zult merken dat je in het hier en nu op basis van deze blauwdruk reageert. Daar is geen ontkomen aan. Je krijgt beter zicht op de gekleurde subjectieve bril waarmee je naar de wereld kijkt. En hoe je daar vervolgens op jouw manier op reageert en naar handelt. Jouw wereldbeeld en gedrag worden nog duidelijker.

OPBOUW VAN JOUW KARAKTERSTRUCTUUR

Om die aanpassing op een gedetailleerde en krachtige manier te achterhalen, krijg je een korte samenvatting van ontwikkelingspsychologie. Je leert de grote karakterbewegingen kennen die in contact met ‘de ander’ aanwezig kunnen zijn, en hoe die zich bij jou in je gedachten, je emoties, je lichaam en in je gedrag op de voor jou zo kenmerkende manier toont.

ZICHT OP JE – VERBORGEN – POTENTIEEL

In en door die aanpassing aan je omgeving heb je talenten, vaardigheden en capaciteiten ontwikkelt. Maar er is ook veel blijven liggen. Je krijgt zicht op het gedrag dat niet zo goed werkte in jouw omgeving en daarmee op je verborgen potentieel.

JE VERBORGEN POTENTIEEL AANSPREKEN

Door dat verborgen potentieel aan te spreken, ontstaat er rust, kracht en vrijheid. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Je zult merken dat het eerst spannend is om een andere weg te gaan bewandelen. Het is als een bergbeklimmer die moeizaam naar een bergpas klimt. Boven op de pas ontvouwt zich een prachtige nieuwe wereld, maar er ontstaat ook onzekerheid hoe jij daar een weg in kunt vinden. Door goed te kijken ontvouwt zich langzaam een prachtige weg in dat nieuwe landschap. Stap voor stap vind je steeds meer vertrouwen op die nieuwe weg.

ANDERS DOEN

Het betekent dat je je langzaam begint te realiseren dat je in het moment niet altijd dezelfde weg hoeft te bewandelen en dat je een keuze hebt in je gedrag. Je volgt niet meer je automatische en routinematige beweging, maar kiest voor een beweging die jou in verbinding met ‘de ander’ en je omgeving beter dient. Dat betekent dat je meer je eigen normen en waarden volgt en je jezelf meer op een authentieke manier aan de wereld laat zien. En om dat te doen, zul je verschillende belemmerende gedachten en overtuigingen gaan loslaten. Om een overtuiging goed te kunnen loslaten, is het goed om te weten waarom die is ontstaan.

RUIMTE EN VRIJHEID

In het loslaten ontstaat er een ruimte waar je automatische en routinematige gedragspatronen minder effect hebben of niet meer noodzakelijk zijn. De belemmerende gedachten die zich in jou hebben gevormd en jouw instinctieve aangeleerde gedrag op een onbewuste manier aansturen, hebben minder invloed op jou. Je kunt met een milde blik naar die gedachten kijken, ze zijn minder dominant aanwezig. De ervaring leert dat deelnemers dan bij een dieper gelegen essentie van hun leervraag en behoefte komen.

VERTROUWEN EN INSPANNING

Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt niet. De kunst is vertrouwen te houden. Het betekent dat je met (in)spanning aan het leren bent. Je hebt al veel geleerd, maar je gaat nu met behulp van de groep, coaching en programma grote stappen zetten. Je leert op minutieuze en authentieke wijze nieuwe gedragspatronen en communicatiestijlen aan. Dat is niet altijd makkelijk.

KORTOM: WAT BEREIK IK MET DE MODULE ‘BEZINNING’?

Je krijgt een beter begrip van de sterke invloed van je omgeving op je gedrag. Je gaat je daardoor zelfbewuster en autonomer gedragen.

Er ontstaat een gedetailleerde analyse van je gedrag waarin je – naast je (on)bewuste talenten, vaardigheden en capaciteiten – je verborgen potentieel identificeert.

Je spreekt dat verborgen potentieel aan door op een heldere en diepgaande manier te achterhalen wat je onbewust belemmert.

Je leert je belemmeringen makkelijker loslaten waardoor je beter kunt samenwerken, leidinggeven en vaak een stap in je loopbaan of je onderneming gaat zetten.

Je krijgt zicht op lastige gevoelens en gedachten die spelen bij het ontwikkelen van een nieuwe manier van doen waardoor je op duurzame wijze nieuw gedrag ontwikkelt.

Je gaat authentieker gedrag laten zien door je eigen waarden en behoeften beter te volgen in contact met ‘de ander’ waardoor je meer zicht krijgt op wat jou zin geeft.

Je zult beter leiding geven aan transities bij jezelf, de ander en de groep doordat je beter begrijpt welke dynamieken er kunnen gaan spelen.

“Voordat ik aan dit programma deelnam, dacht ik dat mijn stress nou eenmaal bij de drukke baan en een jong gezin hoorde, en dat ontspanning en genieten voor mensen was die voor een andere levensstijl hadden gekozen. Dit leiderschapsprogramma heeft mij zelf laten ontdekken en voelen wat de echte oorzaken waren, waardoor ik nu beter situaties herken en weet welke invloed die hadden op mij en mijn gedrag. Het heeft mij meer rust gebracht en ik weet beter hoe ik kan ontspannen en genieten. En dat is blijvend.”

Robert-Jan van Haasteren

PLAN DIRECT EEN VRIJBLIJVEND INTAKEGESPREK