‘REIZEN IN JEZELF’ – VERVOLG

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

MODULE BEZINNING

Voor meer grip op je dagelijks leven en werk

Persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma - Module 'Bezinning'

In deze module: Jouw (verborgen) potentieel – Invloed van de omgeving op jou – Gedetailleerde analyse van jouw gedrag – Creëer vrijheid – Ontwikkelen van (nieuw) gedrag

“Het leven wordt voorwaarts geleefd
door het achterwaarts te begrijpen.”

OVER DIT PROGRAMMA

Doelgroep:
Voor professionals die een stevige stap in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling willen maken. Om vervolgens meer rust, kracht en voldoening in hun dagelijks werk en leven te ervaren.

Ontwikkelingsprogramma

Module 2 | Bezinning

22-11-2024 – 21-2-2025

5 coachingssessies en 1 trainingsdag

6 – 10 deelnemers

Lesmateriaal, coaching en trainingsdag

Toegang tot digitale leeromgeving

€ 1.500,- (excl. btw)

Trainer:
Norbert Koopen

 • Online lessen

  12x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 5 thema’s

  2 - 4 wk

  15 verschillende thema’s voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

 • Coaching

  5x

  Training, begeleiding, focus en verdieping.

 • Trainingsdagen

  1x

  Een op maat gemaakte training om het geleerde optimaal te integreren.

 • Zelfstudie

  Minimaal 1u.00 per wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Voor meer context en achtergrond bij het programma, lessen en coaching

DEZE MODULE

Doelen en resultaten

Het doel is:
– om deelnemers duidelijk te maken dat er een link is tussen hun gedrag in het hier en nu en zijn of haar gedrag in het verleden.
– belangrijke en fundamentele bronnen die van invloed zijn geweest op je gedrag achterhalen om vervolgens zicht te krijgen op je (verborgen) potentieel.
– een krachtige analyse van je eigen gedrag en communicatie – inclusief je lastige gedragingen – te maken waardoor je jezelf beter begrijpt.
– het loslaten van belemmerende gedachten en overtuigingen.
– je nieuw duurzaam gedrag aan te leren, je verborgen potentieel daarmee aan te spreken en je potentieel verder te ontwikkelen.

Deelnemers ervaren onder andere:
– dat zij zichzelf beter begrijpen waardoor ze beter zien wat ze willen leren.
– waarom ze die lastige emoties hebben en waarom ze steeds in dezelfde lastige situatie komen.
– hoe sterk de invloed van de omgeving op hun gedrag is en hoe die invloed onder andere met zijn of haar geschiedenis verbonden is.
– dat zij zich autonomer en authentieker kunnen gedragen en zich minder door hun omgeving laten leiden.
– dat ze doordat ze belemmerende overtuigingen en gedachten loslaten ander en nieuw gedrag laten zien waardoor zich nieuwe mogelijkheden in het dagelijks handelen ontvouwen.

Wil je meer zicht krijgen op de resultaten? Lees dan de ervaringen van de deelnemers.

Module op een leiderschapsreis

Ja, de module ‘Bezinning’ en ‘Betekenis’ kunnen op een leiderschapsreis worden gevolgd. Kijk daarvoor bij de leiderschapsreizen.

Je kan de module op een leiderschapsreis volgen als je een coachingstraject, een workshop, training of de module ‘Bewustzijn’ hebt gevolgd.

LESSEN EN COACHING

Lessen en werkregels

1. Storingen gaan voor
Tijdens de coaching – maar ook buiten de coaching – kan er een verstoring voorkomen. Het programma roept een overweldigende ervaring op waardoor je bijvoorbeeld het programma niet kunt volgen of je wordt in het dagelijks leven dusdanig ontregeld dat je wat extra aandacht nodig hebt. Je wordt dan altijd uitgenodigd om contact met KoopenBakker op te nemen. Samen kijk met de coach kijk je hoe je uit die verstoring kunt komen.

2. Maak contact
Het programma gaat over gedrag en communicatie. Als er geen contact is kan je je ook niet verbinden en kun je niet op een duurzame manier te leren.

3. Vertrouwelijkheid
In het leiderschapsprogramma kijk je naar je gedrag- en je communicatiepatronen. Daarbij zul je merken dat je onherroepelijk bij pijnlijke, schaamtevolle en verdrietige gebeurtenissen uit je verleden komt. Misschien zelfs wel bij elementen die je nog nooit met iemand hebt gedeeld. Je wilt dat de informatie binnen de groep blijft. Je mag de informatie naar buiten brengen zonder de naam van de persoon te gebruiken. Specifieke cases kunnen door de coach en trainer – zonder het noemen van namen – in een supervisie ook naar voren worden gebracht.

4. Niets is gek
De mens is met zijn krachtige manier van verbeelden een wonderlijk organisme. Bij KoopenBakker wordt naar je gedrag en je communicatie gekeken, maar nog meer naar de bron van dat gedrag. Laat jezelf zien! Niets is gek. Juist door jezelf te laten zien, leer je jezelf kennen.

5. Voelen mag, denken moet
Soms wil en kun je niet voelen omdat wat naar boven komt te overweldigend is. Het ‘organisme’ beschermt zichzelf door het voelen te stoppen. Dat mag. En dat is goed. Het is dan misschien niet het moment om het te onderzoeken. Dan bewaar jij deze uitdaging voor een later moment. Denken daarentegen moet. We zijn als mens gezegend met een neocortex. We kunnen met dit deel van onze hersenen onze emoties – veelal maar niet altijd – beteugelen. Het helpt ons om onnodige brokken te maken.

6. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces
In het programma krijg je veel informatie aangereikt om op een aandachtige manier een ‘reis in jezelf’ te maken. Je ervaart, onderzoekt, reflecteert, leert, oefent, deelt, om daarna meer rust, kracht en vrijheid in je dagelijks handelen te ervaren. De coach en trainer spiegelt, adviseert en helpt je richting te zoeken en te vinden. Je kunt hem niet verantwoordelijk maken voor je leerproces. Je kunt wel elke keer met hem delen waar je staat en daarover een vraag stellen en met het antwoord en coaching kun je dan meer duiding vinden. Een oefening, ervaring, vraag of opdracht helpt je dan om weer meer te begrijpen. En met deze kennis kun je weer een nieuwe stap zetten.

7. Zorg goed voor jezelf en voor de ander
In de zorg voor jezelf en voor anderen zit empathie en compassie verscholen en daarmee ontstaat vertrouwen. En hoe meer vertrouwen er is, hoe meer je jezelf durft te laten zien. Waardoor andere deelnemers de moed vinden om zichzelf ook meer te laten zien. En in het laten zien – met alles wat er is – wordt er een omgeving gecreëerd waar optimaal kan worden geleerd. Zorg dus goed voor jezelf en ‘de ander’.

8. Respecteer grenzen
In de ontmoeting – ook online – zijn we op zoek naar de elkaars grenzen omdat je op die plek elkaar het beste ziet, er het beste contact kan ontstaan en daar het meeste leert. En in dat zoeken kun je ook weleens over de grens gaan. Want het vinden van de grens is soms lastig. Dat is niet erg als dat onbewust gebeurt. Dat hoort bij het leven. Als iemand zijn of haar grens aangeeft respecteer die dan. Je weet hoe fijn het is als jouw grens wordt gerespecteerd.

9. Neem elke keer afscheid
In de ontmoeting maken we altijd contact om vervolgens aan het eind van de ontmoeting afscheid te nemen. Doe dat. Als je dat niet doet dan neem je deze ontmoeting mee in een andere ontmoeting waardoor je een nieuwe ontmoeting niet vol kunt aangaan.

10. Kom afspraken na
Het nakomen van afspraken schept duidelijkheid en vertrouwen. Het schept ook een omgeving waar je steeds de discipline vindt om een volgende stap te zetten. Om deze regel vervolgens ook in je dagelijks leven mee te nemen.

Behandelen van thema’s
Normaliter behandel je elke twee weken een thema. Grote thema’s worden over een maand verdeeld en één thema is over zes weken verspreid. Elke vrijdagochtend krijg je een e-mail met informatie. Deze e-mail geeft je een korte en begeleidende instructie voor de aankomende week.

Eerste e-mail
In de eerste e-mail vind je 3 video’s en krijg je toegang tot relevante informatie in de digitale leeromgeving voor die week. Het betreft een video waarin het thema en onderwerp van de week wordt uitgelegd – al dan niet met psychologische ontwikkelingsmodellen en theorieën. Vervolgens een video met een toelichting van de opdracht van die betreffende week. Dat kan een onderzoeksopdracht zijn, maar vaak zijn het elementen en richtingaanwijzers die je in je dagelijks handelen kunt doen. In de laatste video wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de theorie en de opdracht in context geplaatst. Door middel van niet gepersonaliseerde klantvoorbeelden word je perspectief en je bewustzijn groter.

Tweede e-mail
In de tweede e-mail ontvang je podcasts, visualisaties, meditaties en inspiratie in de vorm van films, documentaires, video’s, boeken en artikelen. De visualisatie heeft tot doel om het geleerde te verdiepen. Een visualisatie zorgt er namelijk voor dat je het niet alleen cognitief begrijpt, maar ook dat je het in je lichaam voelt. De facultatieve en themagerichte inspiratie wil je uitnodigen om andere gezichtspunten op het thema van de week te geven. Een vernieuwde blik die jij vervolgens weer in je dagelijks leven kunt gebruiken.

Gemiddeld minimaal een uur
Je hebt naast de coaching gemiddeld een uur nodig om de stof tot je te nemen. Sommige lessen vragen minder aandacht. Anderen meer. In elke mail staat de essentiële stof van die betreffende week. Vervolgens neem je die informatie en gedachten in je dagelijks handelen mee. Daar leer je het meest. In tweewekelijkse coachingssessies van maximaal 60 minuten wordt vervolgens met je ervaringen gewerkt.

Meer resultaat
De ervaring leert dat als mensen door het programma worden gegrepen dat ze zich significant meer tijd aan het programma gaan besteden. Het effect van het programma wordt daarmee ook groter en krachtiger. Mensen leren op verbazingwekkende wijze snel nieuwe gedrags- en communicatiepatronen aan en gaan andere wegen bewandelen.

Het programma bestaat uit 3 modules:

1. De basismodule ‘Bewustzijn’ – 10 weken
2. De vervolgmodule ‘Bezinning’ – 12 weken
3. De gevorderde module ‘Betekenis’ – 17 weken.

In totaal duurt het programma 9 maanden.

Lesinhoud en lesmateriaal

In dit persoonlijke en zakelijke ontwikkelingsprogramma krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van KoopenBakker. Je lerend vermogen op je gedrag, je communicatie, je leiderschap en dat wat jou betekenis geeft wordt met behulp van 3 modules en 39 lessen, bestaande uit theorieën, modellen, video’s en visualisaties, in fases en stapsgewijs vergroot. Op een overzichtelijke en laagdrempelige wijze krijg je elke week brokjes informatie, vragen, oefeningen, opdrachten en inspiratie aangereikt om – aan de hand van jouw leerlijn – een bewuste ‘reis in jezelf’ te maken. Je bent op zoek naar meer rust, vrijheid en voldoening in je dagelijks handelen.

Digitale leeromgeving – theorie, modellen, vragen en oefeningen
De omgeving bestaat uit theorie, (ontwikkeling)psychologische modellen, visualisaties, inspiratie, vragen, opdrachten en oefeningen. De informatie wordt elke week fasegewijs ontsloten via een persoonlijke e-mail met daarin je begeleiding en instructie. Alles is erop gericht om jouw leren op een overzichtelijke en rustige manier in je dagelijks handelen te faciliteren. Om – in contact met anderen en je omgeving – in je dagelijks leven meer plezier en betekenis te vinden.

Leerlijn – Fase- en stapsgewijs leren
Het ontwikkelen van gedrag, communicatie en het vergroten van je persoonlijk leiderschap doe je veelal vanuit een onbewuste beweging naar een bewuste beweging om dat vervolgens weer in een onbewuste beweging op te nemen. Je maakt daarin een reis van onbekwaam naar bekwaam. Deze reis gaat in acht concrete stappen en in vier grote fases van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam, naar bewust bekwaam en uiteindelijk naar onbewust bekwaam. Het programma volgt op nauwgezette wijze deze stappen zodat je een overzichtelijke en gestructureerde reis in jezelf maakt. Bekijk de leerlijn – in de vorm van gedachten, emoties en effecten op je lichaam – om gedurende de verschillende modules meer zicht te krijgen op je leerproces.

E-mail – Wekelijkse instructie en begeleiding
Elke vrijdagochtend ontvang je een e-mail met de informatie voor die week. De ene week betreft het video’s en toegang tot de digitale leeromgeving. De week erna ontvang je visualisatie en inspiratie om het geleerde te verdiepen.

Video’s – Inleiding trainingsthema, opdrachten en toelichting praktijkcases
Bij elk thema ontvang je minimaal drie video’s waarin het thema van de week aan de hand van theorie en modellen kort wordt uitgelegd. Daarnaast is er een video die de opdracht van die betreffende week uitlegt. Elke opdracht wordt geïntroduceerd door een verhaal, essay of gedicht om bij die uitdaging van die betreffende week meer context te krijgen. In de derde video krijg je cases uit de praktijk voorgeschoteld. Aan de hand van verhalen van anderen, krijg je meer zicht, bewustzijn en context bij het thema van die betreffende week waardoor je eigen behoefte en uitdaging beter kunt duiden en er meer focus ontstaat. Daarnaast is er nog een scala aan video’s om speciale thema’s en visies wat verder uit te diepen en nader toe te lichten.

Visualisatie – Vinden, zoeken en het te leren verbeelden, voelen en realiseren
Visualisaties zijn een krachtig middel om jezelf te onderzoeken, te leren en te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld in een ontmoeting of ervaring uit een recent of ver verleden duiken om die vervolgens te onderzoeken. Verscheidene visualisaties nemen je letterlijk door je eigen geschiedenis mee op avontuur en zorgen ervoor dat je bij onverwachte en soms zelfs verstopte herinneringen komt. Deze beelden willen je nu iets vertellen. Het geeft je de meest uiteenlopende inzichten. Visualisaties lenen zich ook uitstekend om nieuwe informatie aan te reiken en om nieuw gedrags- en communicatiepatronen te ontwikkelen. Denk daarbij aan je omgang met obstakels, de invloed van de omgeving op jou of het authentiek voeren van ‘een moedig gesprek’.

Inspiratie – Andere kijkwijzen en verdiepende perspectieven
Je kunt door inspiratie met beelden en woorden via verhalen in korte tijd eenvoudig een andere wereld ìnduiken. Die wereld geeft vaak een ander of nieuw perspectief. In dit programma is – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – ervoor gekozen om je themagerichte inspiratie aan te reiken om je nieuwe perspectieven te geven. Bekijk, beluister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Het brengt veel inzicht leert de ervaring.

Lerende ervaring in je dagelijks handelen optimaal ondersteunen
Het programma wil je lerende ervaring in je dagelijks handelen optimaal ondersteunen. Persoonlijk en zakelijk leiderschap vraagt tijd, stilte, reflectie, bewustwording, leren, oefenen, je kop stoten en vergt over het algemeen een significante – geldelijke – investering. Bovendien is er een ongelofelijke hoeveelheid informatie op persoonlijk ontwikkelingsgebied. Dit programma poogt om je – uit bewezen methoden en ervaringen – online informatie aan te reiken en je daar vervolgens tweewekelijks op te coachen. Je leert en doet nieuwe inzichten op om die daarna in de praktijk tot volle wasdom te laten komen. Om vervolgens die – lerende – ervaringen in een trainingsdagen – door oefeningen en supervisie – verder uit te diepen en duurzaam te integreren.

Efficiënt en effectief
Het zorgt ervoor dat je op de door jouw gekozen tijdstippen kunt leren. En dat je je dagelijks handelen en leven als leerterrein gebruikt. Het is een efficiënt en effectief proces dat je vrij makkelijk in je dagelijkse routine kunt integreren. Doordat je je eigen tijd kunt indelen, je je dagelijks handelen als werkterrein gebruikt, je een relatief lange periode deelneemt, je veel zelf doet, kun je veel informatie tot je nemen en ook weleens iets missen. De lerende ervaring is daardoor groot. Om niets te missen, om lastige onderwerpen extra aandacht te geven en een extra verdiepende ervaring te geven, biedt de integrerende trainingsdag aan het einde van de module extra steun.

Leren tijdens het dagelijks handelen
Het programma is erop gericht om – door integraal op het voelen en denken te focussen – tijdens het dagelijks handelen te leren. Omdat je daar het meeste en op een duurzame wijze kunt leren. Je komt op je werk of thuis zoveel concrete situaties tegen die je elke keer weer uitnodigen om te ervaren, te observeren en te onderzoeken om het vervolgens weer op een manier die jou beter dient te doen.

Gebruik van leerstijlen
Om het concreter te maken, kun naar de leerstijlen van David Kolb kijken. Hij heeft onderzocht dat ervaringsgericht leren leidt tot duurzame gedragsverandering. Het is effectief en efficiënt. Jij hebt vast en zeker een voorkeursstijl. In het programma word je als deelnemer uitgenodigd, aangemoedigd en gefaciliteerd om al deze vier leerstijlen te gebruiken. Als je alleen je voorkeursstijl zou gebruiken dan is de lerende ervaring kleiner en minder duurzaam.

Doeners, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten. De leerprocessen die doeners hanteren, steunen vooral op gissen en missen.

Dromers, hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Ze zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemaken hoe iets in de praktijk uitpakt. Zij hebben de neiging problemen van alle kanten te bekijken en zien steeds weer nieuwe ingangen en oplossingen. Dromers leren heel snel via identificatie.

Denkers, combineren het reflectief observeren en abstract conceptualiseren. Zij zijn het liefst bezig met het vertalen van observaties in hypothesen en theorieën. Ze kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel bezig. Ze werken het liefst zelfstandig om de gelegenheid te krijgen zichzelf eerst een beeld van de theorie te vormen.

Beslissers, zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Zij gaan het liefst theorieën in de praktijk en in experimenten uitproberen. Ze nemen initiatief en durven te experimenteren. Bij het hanteren van een probleem gaan zij deductief en probleemoplossend te werk. Ze functioneren optimaal als zij een leertaak kunnen beginnen met kennisname van duidelijk en beknopt geformuleerde regels en principes, die zij dan in een oefensituatie kunnen verwerken.

In het programma heb je uiteenlopende middelen (video, tekst, visualisaties, inspiratie, vragen, oefening, opdrachten en coaching) om via kijken, luisteren en lezen te leren. De focus ligt daarbij zowel op denken als op voelen.

1. Concreet ervaren of ondervindend leren
In het programma wordt veel aandacht besteed aan het trainen van aandacht. Het helpt je om op een holistische manier naar je gedrag en je communicatie te kijken en op die manier een integrale ervaring op te doen. Dat betekent dat je een verband legt tussen je gedachten, je gevoelens, je lichaam, je communicatiepatronen en je gedragingen. Het opdoen van een werkelijke ervaring in je dagelijks handelen staat centraal. Door met een zekere verwondering en zonder oordeel naar die ervaring te kijken, kun je effectief en efficiënt leren en jezelf verder ontwikkelen.

2. Reflectief observeren of reflecterend leren
Aan de hand van verschillende theorieën, psychologische ontwikkelingsmodellen en visies kun je reflecteren over de waargenomen werkelijkheid en in relatie tot de aangedragen informatie in de vorm van theorie, vragen, opdrachten en oefeningen. Je wordt daarbij uitgenodigd om het vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

3. Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren
Er wordt niet alleen gekeken hoe je gedrag zich tot de aangedragen informatie verhoudt en op welke manier jij die toepast maar je wordt ook uitgedaagd om een verband met andere situaties, ontmoetingen en ervaringen te leggen. Je wilt structuur en een rode lijn tussen specifieke situaties en ontmoetingen. Je zult merken dat je gedachten en je gevoelens die je in het verleden hebt opgedaan ten grondslag liggen aan je gedrag in het hier en nu. Door de ervaringen en de bronnen van je gedrag en communicatie in je verleden te onderzoeken, ben je beter in staat om een andere gedragsbeweging te maken. Daar bij die bron ligt vaak een wegwijzer naar een andere route.

4. Actief experimenteren of experimenterend leren
Door concrete modellen – met bijhorende algemene gedachten en gevoelens – te geven, word je uitgedaagd om te experimenteren. Door deze concrete modellen kun je je gedachten en gevoelens beter duiden en weet je welke stappen je – in het moment – wilt en kunt zetten. Het is een lastig proces waarin je uiteenlopende middelen krijgt om het ‘echt’ te doen. Als je de eerste succeservaring hebt gehad, wil je meestal niet meer anders.

Bij elk thema ontvang je minimaal 3 persoonlijke video’s waarin het thema van de week aan de hand van theorie en modellen kort wordt uitgelegd. Daarnaast is er een video die de opdracht van die betreffende week uitlegt. Elke opdracht wordt geïntroduceerd door een verhaal, essay of gedicht om meer context bij die uitdaging van die betreffende week te krijgen. In de derde video krijg je cases uit de praktijk voorgeschoteld. Aan de hand van verhalen van anderen krijg je meer zicht, bewustzijn en context bij het thema van die betreffende week waardoor je eigen behoefte en uitdaging beter kunt duiden en er meer focus ontstaat. Daarnaast is er nog een scala aan video’s om speciale thema’s en visies uit te diepen. In het laatste gedeelte van het programma wordt de stof meer facultatief en pik je eruit wat jou op dat moment het beste past.

Gebruik van de kracht van onze gedachten om te reflecteren en te onderzoeken
De kracht van onze hersenen is groot. We laten ons makkelijk door de ‘magie van onze eigen verbeelding’ leiden. En juist deze magie van de verbeelding wordt in de visualisatie gebruikt om je bestaande gedrag en communicatie te onderzoeken. Je reist in je gedachten met bijbehorende gevoelens naar het verleden. Je gaat die bewuste maar ook vaak onbewuste belangrijke gebeurtenis opzoeken. En je ziet hoe die omgeving uit je verleden van invloed op je gedrag en je communicatie was en is!

Leren en ontwikkelen
Je gebruikt het niet alleen om te onderzoeken en te reflecteren. Met behulp van deze visualisaties, meditaties en podcasts krijg je nieuwe informatie aangereikt en word je – door nieuwe hersenpaden te maken – uitgedaagd om nieuwe gedrags- en communicatiebewegingen te leren. De hersenen hebben namelijk niet in de gaten of de gebeurtenis ‘echt’ is of zich alleen in je gedachten afspeelt.

Terug naar de kern
Door middel van het vertalen van gedachten naar beelden – met bijbehorende emoties en lichamelijke sensaties – focus je je op je mentale kracht. Je stuurt je aandacht waardoor je vaak bij vergeten herinneringen komt en je veelal de kern van dat wat je onderzoekt ziet. Je krijgt beter zicht en meer bewustzijn op je communicatie- en gedragspatronen – en het effect op de ander of de groep – binnen jouw levensloop.

Jouw perspectief op de wereld is niet de enige
Er zijn verschillende elementen in jouw ‘kijk op de wereld’ die een rol spelen en die je kunt wegdrukken. De een kijkt wat rooskleuriger naar de wereld dan de ander. Het bepaalt hoe jij je omgeving tot je neemt en verwerkt. Het wordt bijzonder als je een andere ‘kijk op de wereld’ krijgt aangereikt. De vraag is wat je dan gaat doen.

Onbewust aan visualiseren
Je kunt nu vast ook concluderen dat we constant – en veelal onbewust – aan het visualiseren zijn. In dit leiderschapsprogramma ontleed en pel je dat af door het effect van je gedachten – en de daarbij behorende beelden – op je emotie, je lichamelijke sensaties en je automatische en routinematige gedrags- en communicatiepatronen te onderzoeken. Je hebt meer bewustzijn gekregen op hoe je je laat beïnvloeden door scenario’s, een mogelijke toekomst en de dialoog die je met jezelf voert.

Geen verschil tussen denken en doen
Het is bewezen dat gedachten en daarmee ook visualisaties dezelfde mentale instructies produceren als werkelijke acties. Anders gezegd: visualisaties hebben hetzelfde effect op je brein als echte acties. De gedachten die je tijdens een visualisatie in beelden, emoties en lichamelijke sensaties vertaalt, creëren – nieuwe – neurale wegen. Je brein ‘vertelt’ de neuronen namelijk dat je een actie ‘echt’ aan het uitvoeren bent. Je maakt door de visualisatie een herinnering en een ervaring in je geheugen. In dit programma ga je deze techniek ook gebruiken om nieuwe gedrag- of communicatiepatronen te visualiseren zodat je ze makkelijker in het dagelijks leven kunt toepassen.

Nieuw gedrag
In de visualisaties ga je gewenste gedrags- en communicatiepatronen visualiseren. Je creëert daarmee nieuwe paden, herinneringen en ervaringen in je brein. Door deze paden te creëren, heb je de keuze je reactiewijze te volgen in plaats van je standaard, routinematige en automatische gedrag. Als je met aandacht en verwondering – in het moment – je gedrag en je communicatie – in een specifieke situatie of ontmoeting – kunt aanschouwen, kan je brein je gedrag en je reactie stoppen en kiezen tussen het oude gedrags- of communicatiepatroon of het nieuwe gevisualiseerde patroon op basis van deze gevisualiseerde ervaring. Omdat de gevisualiseerde actie – voor je brein vertrouwd in de vorm van een herinnering – bekend is, zal de daadwerkelijke actie in een werkelijke ontmoeting makkelijker en natuurlijker gaan. Je gereedschapskist is daarmee uitgebreid met een nieuwe tool. Eentje die jou of de ander in die desbetreffende situatie of ontmoeting beter past.

Duiken in andere wereld voor andere en meer perspectieven
De informatie in het programma is kort, pragmatisch en effectief om je richting te geven over je gedrag, je communicatie en persoonlijke leiderschapsvaardigheden. De inspiratie geeft verdieping. Door inspiratie kun je met beelden en woorden via verhalen in korte tijd op eenvoudige wijze een andere wereld induiken. In dit programma is – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – ervoor gekozen om je themagericht en stapsgewijs toegang tot aansprekende verhalen te geven om je te helpen bij het verkrijgen van nieuwe perspectieven en andere inzichten.

Meenemen op je eigen reis
Bekijk, beluister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Wat zeggen die perspectieven over jouw perspectief? In welke mate word jouw perspectief aangepast? En welke gevolgen heeft dat voor je dagelijks handelen? Het brengt veel leert de ervaring.

Het programma reikt de volgende themagerichte inspiratie aan:

Films
Het zijn realistische films – vaak gebaseerd op een waargebeurd verhaal – waarin iets van gedrag, communicatie of avontuur naar voren komt.

Documentaires
Waargebeurde verhalen waar je in interviews en beelden ziet hoe ons gedrag en communicatie – in contact met anderen en de omgeving – werkt. Het zijn vaak extreme verhalen omdat in de vergroting, het kleine in jezelf beter kan worden gezien.

Korte video’s
Kleine documentaires, TED talks of animaties die iets over ons lichaam, karakter, gevoelens, gedrag of communicatie willen uitleggen.

Boeken
Non-fictie en waargebeurde verhalen voeren de boventoon. Vaak zijn het verhalen over het bevinden in de natuur en de gevolgen die dat heeft voor je geest. Je duikt als het ware in de geest en het verhaal van de ander. Ook zijn er boeken die je op een heldere manier zicht op en verdieping in je gedrag en je gevoel willen geven.

Artikelen
In de digitale omgeving worden in video’s en kleine alinea’s ervaringen van anderen gedeeld. In de artikelen die je hier krijgt aangereikt bevinden zich ook coachingsverslagen. Het verruimt vaak je je perspectief op je eigen uitdaging.

Podcasts
In de digitale leeromgeving zitten meer dan 89 op maat gemaakte visualisaties voor dit programma over gedrag, communicatie, verlangen, betekenis, gemis, vertrouwen, obstakels et cetera. In de inspiratie vind je interviews, gedichten en verhalen van anderen om je nieuwe perspectieven te geven.

Muziek
Elke visualisatie, meditatie of podcast begint met muziek om je in de lerende ervaring te brengen en eindigt met muziek om het te laten landen. Deze nummers kun je ook in je dagelijks leven gebruiken om meer rust te krijgen.

Coaching en training

De relatie is het meest helend
KoopenBakker gaat ervan uit dat naast kennis en ervaring, de relatie tussen jou, de groep en/of de coach in de coaching het meest helend is. Als er vertrouwen is en de juiste vragen worden gesteld, dan dienen de antwoorden zich vanzelf aan. Met die antwoorden worden er vervolgens door middel van opdrachten, oefeningen en coaching lerende ervaringen gegeven. Jij bent de beste gids om je eigen pad te lopen en daar kun je af en toe hulp bij gebruiken. Dan komen de inzichten sneller en wordt het pad duidelijker.

Het geleerde te voelen
Als je in de waan van de dag iets hoort dan verdwijnt het vaak als sneeuw voor de zon. De coaching is erop gericht om het geleerde te voelen en te begrijpen om vervolgens nieuwe wegen te bewandelen. Doordat je het geleerde voelt, kan en wil je niet meer terug. Rust, kracht en vrijheid liggen in het verschiet.

Je meer in rust en vrijheid laten zien
Het eerste wat in het programma vaak wordt ervaren is lucht en openheid. Dat wil niet zeggen dat je uitdaging is opgelost en alles ineens lukt. Je krijgt meer (in)zicht en er is een keuze om dingen te doen en te laten. Je laat meer zien wat je voelt en wilt. Je bent meer in verbinding met jezelf en de ander, waardoor je daadkrachtiger, rustiger en liefdevoller acteert. Die kracht en rust gebruik je om te onderzoeken, begrijpen en te oefenen. Je begint daardoor – na de spanning – steeds meer vrijheid, plezier en betekenis te ervaren.

Coaching wordt op verschillende manieren in dit programma aangeboden.

Training
Als je het trainingsprogramma volgt, heb je tweewekelijks online coaching in een kleine vaste groep van 6 – 10 deelnemers. Deze coaching wordt opgenomen zodat je die kunt terugkijken als je het hebt gemist. Deelnemers gebruiken het ook om hun tijdens een coaching hun eigen gedrag te observeren, om de aangereikte stof nog een keer te herhalen of om dingen te zien die ze hebben gemist. Aan het eind van de module krijg je als groep een integrerende en afsluitende trainingsdag op een centrale plek in het land. De dag is bedoeld om te oogsten, te verdiepen, het geleerde verder te integreren en een blik vooruit te werpen.

Individueel traject
Als je het individuele programma volgt, heb je online coaching en fysieke coaching aangevuld met uitgebreide analyse- en expertverslagen. Het is nog meer op maat gesneden met een nog krachtigere sturing waardoor je veelal minder tijd aan het programma hoeft te besteden.

De coaching is bedoeld om met behulp van de aangereikte informatie jouw ervaringen verder te verdiepen, nieuwe perspectieven aan te reiken en nieuwe inzichten op te doen.

In het trainingsprogramma word je op twee manieren gecoacht. Allereerst is er tweewekelijkse online coaching waar je een vraag of een ervaring kunt inbrengen. De ervaring leert dat er in de tweewekelijkse sessie of op de sluiten trainingsdag voldoende ruimte is om de stap te zetten die jij wilt en dat individuele begeleiding niet nodig is. Uitzondering op deze regel is als de eerste werkregel van het programma geldt. Het betekent dat er een dusdanige verstoring in je dagelijks handelen is dat je niet of onvoldoende kunt functioneren. Persoonlijke coaching kan dan gewenst zijn. Jij en de coach hebben dan overleg. Mocht je meer persoonlijke aandacht, coaching en training willen dan word je geadviseerd om het individuele programma te nemen of een module te volgen op een leiderschapsreis. In beide programma’s zit veel persoonlijke coaching.

De lerende ervaring wordt op verschillende manieren geborgd.

Concretiseren van je doelstelling en uitdaging
Aan het begin het programma word je – voor zover op dat moment mogelijk is – gevraagd om je leerdoelstelling en leerbehoefte te formuleren en die met de coach en eventueel met de andere deelnemers te delen. In het delen krijg je tijdens het programma voortdurend feedback op je uitdaging van de groep en de coach.

Gedurende het traject verandert deze doelstelling en uitdaging vaak. Er vallen dingen af omdat je dingen leert, komen elementen bij omdat je steeds dieper in jezelf reist en wat je wilt leren wordt ook vaak vooral veel fijnmaziger en gedetailleerde omdat je meer zicht en bewustzijn krijgt. Ook hier word aan je gevraagd omdat te delen omdat de lerende ervaring daardoor groter wordt.

Verband tussen les, doelstelling en behoefte
Aan het eind van elke les wordt een aantal vragen gesteld om de les beter tot je te laten komen en in je dagelijks handelen en leven toe te passen. Denk bijvoorbeeld daarbij aan deze mooie set van vragen:
1. Welke inzichten heb ik opgedaan? Wat heb ik ervaren?
2. Waar ga ik op letten en wat ga ik niet meer doen?
3. Wat ga ik wel doen? En op welke wijze ga ik dat doen? Wat neem ik uit deze les, visualisatieoefeningen mee?
4. En welke gevolgen heeft dat voor mij, voor de ander of de situatie?
5. En welke invloed heeft dit op wat ik hier wil leren?

Oefening
Na elke les krijg je oefeningen en opdrachten die je alleen, met (een) deelnemer(s) of met de gehele groep kunt doen en waar je door middel van een ervaring of reflectie een relatie legt met de theorie en je uitdaging en je leerdoelstelling.

Coaching
Elke twee weken word je op je behoeftes en je uitdagingen gecoacht. In die coachingssessies wordt elke keer een relatie met jouw leerdoelstelling en behoefte gelegd.

Leerlijn
Persoonlijke ontwikkeling en de gevolgen voor je persoonlijke, werkzame of zakelijk leven, lijken niet via een coherent proces te verlopen. Je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties kunnen je alle kanten opduwen. En toch is er een grote lijn te ontdekken. Elke les wordt er met deze leerlijn een link gelegd. Je ziet niet alleen waar je in het proces zit. Je krijgt ook wat algemene duiding over je gedachten, je gevoelens en lichamelijke sensaties zodat je zicht blijft houden op de grote lijn. Dat is vaak een comfortabele gedachte.

Trainingsdagen
Niet voor niets is er aan het eind van de module een afsluitende trainingsdag waarin niet alleen een volgende stap wordt gezet, maar ook wordt geoogst, feedback wordt gegeven en een verband met je leerdoelstellingen, uitdagingen en behoeften wordt gelegd. Tevens wordt er ook een vooruitblik gedaan. Wat is lastig? Wat valt er nog te leren? Welke vragen komen erop?

Expert- en analyseverslagen
Bij individuele coaching krijg je na de fysieke bijeenkomsten altijd een verslag waarin een link tussen de leerdoelstelling, -behoefte en uitdaging, en de feitelijke coaching wordt gelegd. Aan deze lerende ervaring wordt vaak een opdracht en oefening voor de dagelijkse praktijk gekoppeld om het geleerde wat dieper te laten landen en te verduurzamen.

De lessen: ‘Integratie’ en ‘Realisatie’
Tijdens het programma wordt op verschillende ogenblikken een pas op de plaats gemaakt om te kijken naar je lerende ervaring. Aan het eind van het traject worden er twee lessen aan gewijd. In de les Realisatie kijk je gedurende de hele les met de coach en eventueel met de deelnemers naar de weg die je hebt afgelegd. En vervolgen blik je weer vooruit. En enkele maanden na het traject kijk je in de integratieles nog een keer waar je ten opzichte van je uitdagingen staat. En je kijkt hoe en op welke wijze je deze – nieuwe – manier van denken in je dagelijks leven hebt geïntegreerd. Om steeds je lerend vermogen aan te spreken en jezelf te ontwikkelen.

BROWSE VRAGEN OVER HET PROGRAMMA

PLAN DIRECT EEN VRIJBLIJVEND INTAKEGESPREK