‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

Voor meer rust, vrijheid en voldoening in je dagelijks handelen

Persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma 'Reizen in jezelf'

“Don’t take the second step
or the third,
start with the first thing,
the step you don’t want to take”

OVER DIT PROGRAMMA

Doelgroep:
Voor professionals die hun gedrag en communicatie beter willen begrijpen en een stevige stap in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling willen zetten. Om vervolgens meer rust, vrijheid en voldoening in hun dagelijks handelen te ervaren.

Ontwikkelingsprogramma ‘Reizen in jezelf’

Module 1, 2 en 3 (modules kunnen los worden gevolgd)

5-1-2024 t/m 8-11-2024 (met zomerstop)
26-4-2024 t/m 12-03-2025 (met kerst- en zomerstop)

15 coachingssessies en 3 trainingsdagen

6 – 10 deelnemers

Lesmateriaal, coaching en trainingsdagen

Toegang tot digitale leeromgeving

€ 3.900,- (excl. btw)

Trainer:
Norbert Koopen

 • Online lessen

  39x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 15 thema’s

  2 - 6 wk

  15 verschillende thema’s voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

 • Coaching

  15x

  Training, begeleiding, focus en verdieping.

 • Trainingsdagen

  3x

  Een op maat gemaakte training om het geleerde optimaal te integreren.

 • Zelfstudie

  Minimaal 1u.00 per wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Voor meer context en achtergrond bij het programma, lessen en coaching

PROGRAMMA

Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

Persoonlijk en zakelijk leiderschap laat zich definiëren als jezelf – in relatie tot ‘de ander’ en je omgeving – te leiden. En dat doe je door je eigen normen, waarden en behoeften te volgen in afstemming met de normen, waarden en behoeften van ‘de ander’ en je omgeving. Je bent op zoek naar de juiste balans. En dat is lastig. Omdat goed te kunnen dien je jezelf goed te kennen, een heldere communicatie te ontwikkelen om ook als het lastig wordt de dialoog aan te gaan. En je dient iets te weten over verantwoordelijkheid, zorg en hulp. 

Vragen en antwoorden
Dat is een vraag die jezelf het beste zelf kunt beantwoorden. De vraag die je jezelf kunt stellen is wat je op dit moment hebt leren. Voor welke uitdaging sta je? Heb je voldoening en betekenis in je leven? Je kunt naar verschillende lagen in jezelf kijken. Je kunt daarbij denken aan jezelf in een specifieke omgeving, aan je gedrag, aan specifieke talenten, vaardigheden en overtuigingen. In dit programma kijk je daar allemaal naar. Om uiteindelijk op het identiteitsniveau te komen en daar te leren en jezelf te ontwikkelen. Dat is niet makkelijk en vraagt toewijding. Het levert steevast duurzame leerervaringen op die je meer rust, kracht en vrijheid geven. Het brengt je na wat eerste spanning vaak meer plezier en betekenis. Heb je dat op dit moment nodig? En kun je dat in je eentje? Of volstaat een workshop of een aantal coachingssessies?

Je hoeft het niet alleen te doen
Als je een stevige reis wil maken dan is het goed omdat niet in je eentje te doen. Als geen ander weet ik dat jij de beste gids bent om je eigen pad te lopen, maar het programma – met zijn content, inspiratie, coaching, deelnemers en coach  – helpen je om rustig in jezelf en op een gestructureerde manier af te dalen, waardoor je op een overzichtelijke man

Deelnemers kiezen dit ontwikkelingsprogramma omdat het een laagdrempelige, fasegewijze en gestructureerde manier is om in je dagelijks handelen krachtige stappen te zetten. Door de combinatie van toegankelijk en effectief leren, frequente korte coaching en intensieve trainingsdagen wordt een stevige impuls aan je lerend vermogen gegeven.

1. Krachtige reflectie op je opgedane ervaringen
Door een combinatie van online leren, training, coaching, oefenen en reflecteren ervaren deelnemers dat ze – mede door te leren van de verhalen van andere deelnemers – hun eigen ervaring beter in perspectief kunnen plaatsen.

2. Intensieve begeleiding op je uitdagingen
Door tweewekelijkse online trainings- en coachingsbijeenkomsten plus drie trainingsdagen merken de deelnemers dat de lerende ervaring duurzaam is.

3. Ervaringsgericht leren in je dagelijks handelen
Door het online aanreiken van korte, praktische informatie tezamen met vragen en oefeningen voelen ze de behoefte en uitdaging om het direct in de dagelijkse praktijk toe te passen.

4. Leren, reflecteren en ontwikkelen op de door jouw gewenste plek en tijdstip
Doordat deelnemers via de digitale leeromgeving altijd toegang tot de lesinformatie, de training en coaching hebben, kunnen ze – door te lezen, kijken en luisteren – op elk moment en op elke plek leren, reflecteren en oefenen.

5. Bediening van jouw leerstijl
Doordat iedereen zijn eigen leerstijl heeft, wordt de informatie op verschillende manieren – via verschillende media en werk- en leervormen – aangeboden. Dat betekent dat de deelnemers de informatie in de vorm die het beste bij hun leerstijl past – waaronder video’s, podcasts, oefeningen, vragen en opdrachten – tot zich kunnen nemen. Door middel van training en coaching worden ze uitgedaagd om ook de andere leerstijlen te gebruiken. Daar ligt vaak een verborgen potentieel om sneller te groeien.

6. Geleidelijk en duurzaam leerproces
Door korte en praktische informatie op verschillende momenten in je leercurve aan te bieden wordt op een fase- en stapsgewijze en duurzame manier geleerd. Deelnemers krijgen bij elke les de minimale en meest essentiële stof aangewezen en kunnen die facultatief uitbreiden met de behoefte en tijd die ze op dat moment hebben. Zo worden ze niet met informatie overstelpt en krijgen zo alleen dat wat op dat moment nodig is. De ervaring leert dat mensen ook veel van het facultatieve materiaal gebruikmaken.

7. Bewegen, natuur en verhalen voor een ander perspectief
Door alternatieve leervormen – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen die bij het geldende thema passen – aan te bieden, kunnen deelnemers verrassende en vernieuwende inzichten opdoen om vervolgens te kijken welk effect dat heeft op hun eigen perspectief, manier en leven.

Het doel is:
– zicht krijgen op je instinctieve en belemmerende communicatie- en gedragspatronen.
– belangrijke en fundamentele bronnen die van invloed zijn geweest op je gedrag achterhalen om vervolgens zicht te krijgen op je (verborgen) potentieel.
– het loslaten van belemmerende gedachten en overtuigingen.
– je nieuw duurzaam gedrag aan te leren, je verborgen potentieel daarmee aan te spreken en je potentieel verder te ontwikkelen
– om dat wat jouw betekenis geeft meer in je dagelijks handelen te realiseren.
– om beter met obstakels in je dagelijks handelen om te gaan.
– om meer (zelf)vertrouwen te creëren. Ook in lastige situaties.

Deelnemers ervaren onder andere:
– dat ze effectiever, efficiënter en authentieker communiceren.
– dat ze meer rust, kracht en vrijheid in hun dagelijkse communicatie hebben.
– dat zij zich autonomer en authentieker kunnen gedragen en zich minder door hun omgeving laten leiden.
– dat ze doordat ze belemmerende overtuigingen en gedachten loslaten ineens nieuw gedrag laten zien waardoor zich nieuwe mogelijkheden in het dagelijks handelen ontvouwen.
– dat me meer betekenis en vervulling in hun dagelijks handelen vinden.
– dat ze helder zicht krijgen op de onbewuste en belemmerende patronen onder de obstakels die ze tegenkomen.
– het overwinnen van obstakels doordat ze weten hoe ze vertrouwen in zichzelf en bij anderen kunnen creëren.
– meer zelfvertrouwen en kunnen dat in lastige situaties aanspreken.

Coachingstraject
Tijdens een coachingstraject zoom je bij KoopenBakker in op een concrete uitdaging waarvoor je staat. In 2 tot 6 sessies beweeg je met individuele begeleiding snel en effectief naar de essentie van je uitdaging. Om vervolgens bewustzijn en nieuwe manieren te hebben om die uitdaging in de praktijk aan te gaan.

Workshop of (korte) training
Bij een workshop krijg je bij KoopenBakker in een groep ervaringen en praktische theorieën op een specifieke thema’s die je vervolgens in je dagelijks handelen kunt toepassen. De ervaring leert dat het korte verhelderende momenten zijn die je meer perspectief en nieuwe manieren van handelen kunnen geven Meer informatie over dergelijke workshops vind je hier.

Persoonlijk ontwikkelingsprogramma ‘Reizen in jezelf’
Bij een persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma bij KoopenBakker kun je via een integrale benadering – via de modules ‘Bewustzijn’, ‘Bezinning’ en ‘Betekenis’ – je gedrag, je communicatie, je leiderschap, je obstakels, je relatiedynamieken, wat je betekenis geeft et cetera aandachtig en op een diepgaande manier ontrafelen. Naast dat je specifieke, grote en wezenlijke vraagstukken en uitdagingen onder de loep kunt nemen, gaat het vooral ook om op een andere manier naar jezelf en ‘de ander’ te leren kijken. Het vergroot je lerend vermogen en je hebt middelen en gereedschappen in handen om bestaande maar vooral ook toekomstige uitdagingen beter aan te gaan. Je wordt – in contact met de ander – authentieker, laat jezelf meer zien, volgt je eigen normen, waarden en behoeftes beter, waardoor je beter in verbinding met ‘de ander’ en je omgeving bent. Je zult merken dat het rustiger wordt, dat je je krachtiger en vrijer kunt gedragen. Het bijzondere daarvan is dat je meer plezier en betekenis vindt. Het beweegt zich als het ware op een veelal onbewuste manier naar je toe. Het ontwikkelt zich, je ervaart het steeds meer in je dagelijks handelen. Je komt het meer tegen in plaats van dat je er naar op zoek gaat.

Deelnemers stappen met uiteenlopende vragen en uitdagingen die zowel in hun privésituatie als op hun werk spelen het programma in. Als je ze groepeert dan kun je ze in de volgende categorieën indelen.

1. Minder door hun omgeving laten leven
Omdat ze sterk door hun omgeving worden beïnvloed, zijn ze op zoek naar meer autonomie waardoor ze beter en op een authentieke manier leiding aan zichzelf, hun familie, werk, projecten, collega’s en leven kunnen geven.

2. Stress, spanning of overweldigende emoties
Omdat deelnemers stress, spanning of soms overweldigende emoties in hun dagelijks handelen ervaren, zijn ze – te midden van de drukte en hun verantwoordelijkheden – op zoek naar een rustige, stille plek in zichzelf. Ze weten inmiddels dat dat niet gebeurt met meer rust, yoga of sporten. En ze beseffen dat ze een diepere laag in zichzelf dienen aan te spreken maar hebben geen idee hoe ze dat kunnen doen.

3. Te weinig contact en verbinding voelen
Omdat ze merken dat ze zichzelf met te veel eten, internet, werk et cetera aan het verdoven zijn, dingen uit de weg gaan of steeds in conflict met hun omgeving zijn, willen ze meer verbinding met zichzelf. Ze weten onbewust dat ze daardoor ook meer verbinding met hun partners, vrienden, collega’s, teams en organisatie zullen gaan ervaren.

4. Vastzitten in een routine of patroon
Omdat ze vaak in beklemmend patronen of situaties vastzitten, zijn deelnemers letterlijk op zoek naar meer ruimte waardoor ze zich vrijer kunnen bewegen. Ze vragen zich af hoe ze uit dat lastige patroon kunnen stappen.

5. Een ontevreden gevoel
Omdat ze ondanks hun gezin, goede baan en fijne vakanties en hobby’s een gevoel van ontevredenheid in hun leven ervaren, zijn deelnemers op zoek naar meer voldoening en betekenis. Maar ze hebben geen flauw idee wat ze moeten doen of op welke manier ze dat kunnen realiseren.

6. Steeds hetzelfde overkomen
Omdat deelnemers steeds over hetzelfde lastige gedragspatroon struikelen, steevast in die vervelende situaties terechtkomen of die onaangename emoties ervaren, willen ze het graag anders doen. Het lukt ze zelf niet of in onvoldoende mate om over die obstakels te komen. Ze stellen zichzelf vaak de vraag waarom andere mensen het wel lukt en hen niet.

7. Gebrek aan controle
Omdat mensen het gevoel hebben dat ze te weinig controle op hun gedrag in ontmoetingen en situaties ervaren, willen ze meer grip op hun eigen gedrag hebben waardoor een meer flexibele houding tegenover hun omgeving ontstaat.

 • Ik voel de hele tijd woede, verdriet of angst vanbinnen.
 • Ik heb zoveel te bieden, maar ik doe het niet omdat ik bang ben voor het oordeel en de afwijzing van anderen.
 • Ik wil iets doen, maar ik durf het niet.
 • Het kan ook het andere uiterste zijn waardoor je het gevoel krijgt dat je niets kunt.
 • Ik wil stoppen met een aantal dingen. Ik neem het me elke keer voor, maar het lukt me niet.
 • Ik word – op de meest onverwachte momenten – door specifiek gedrag of overweldigende gevoelens (woede, angst, verdriet, pijn, spanning et cetera) overvallen. Ik heb er geen controle over en ik kan het niet of moeilijk stoppen.
 • Ik zit in een sleur of routine, voel me leeg, lusteloos en voel nauwelijks plezier en voldoening in de dingen die ik doe.
 • Ik voel constant de verantwoordelijk om alles te regelen of op te lossen. Ik ervaar stress, druk en spanning.
 • Ik ben – (on)bewust – de hele tijd bezig om indruk te maken en om resultaten te halen. Als ik die heb gehaald ben ik nauwelijks blij en ben ik alweer met het volgende bezig.
 • Ik voel weinig of te weinig verbinding met anderen en laat me leiden door mijn omgeving en de waan van de dag.
 • Ik heb de neiging om alles wat in het dagelijks leven gebeurt te willen controleren
 • In mij zit een wereld die anderen niet of nauwelijks kennen.
 • Ik durf mijn emoties niet zo goed te laten zien.
 • Ik pas me constant aan anderen aan.
 • Ik vind het moeilijk om mijn grenzen te voelen en aan te geven. Het gevolg is dat anderen maar ikzelf ook regelmatig over mijn grenzen ga.
 • Ik weet niet zo goed wat ik wil, kan niet precies mijn behoeften onder woorden brengen.
 • Ik volg vaak de behoeften van anderen.
 • Ik voel me niet gezien of geliefd.
 • In de groep, op mijn werk of in de relatie verstop ik mezelf.
 • Ik ben de hele tijd ontzettend druk en neem nauwelijks tijd om stil te staan waardoor ik niet zo goed voel, mezelf overschreeuw of mijn gevoelens verstop of wegdruk.
 • Op mijn werk en relatie loop ik steeds tegen dezelfde uitdaging en situatie aan. Ik wil er anders mee omgaan, maar weet niet hoe.
 • Ik ben constant aan het werk en heb nauwelijks ruimte voor mijn persoonlijk leven terwijl daar wel een verlangen ligt.

Programma, behoefte en leeruitdagingen

1. Ervaringsgericht leren in je dagelijks handelen
Het voordeel van het programma is dat de ervarende manier van leren – dat centraal staat in dit programma – voornamelijk gebeurt in je dagelijks handelen. Elke keer ontvang je korte informatie om het vervolgens in je dagelijks handelen te gebruiken en te oefenen. Door rustig de tijd te nemen, kleine brokjes informatie aan te reiken, verdiepende vragen te stellen en elke keer opdrachten en oefeningen voor je dagelijkse handelingen te geven, leer je bewust en onbewust nieuwe en duurzame gedragingen en communicatiepatronen. Het heeft een positief effect op je persoonlijk en zakelijk leiderschap Je wordt uitgedaagd om het anders te doen. Het programma is erop gericht om die lerende ervaring in de praktijk optimaal te stimuleren. In de tweewekelijkse coaching wordt meer context, perspectief en richting aan je lerende ervaring geven en word je telkens weer uitgedaagd om een nieuwe stap te zetten.

2. De stof in je eigen tijd tot je nemen
Waar je normaliter een reeks van opleidingsdagen hebt en je je agenda of daarvoor vrij dient te maken, heb je hier een uitgebreid en lang programma dat je op een door jouw gewenst tijdstip kunt doen. In het trainingsprogramma heb je eens in de twee weken 45-60 minuten coaching. Als je niet kunt of het past niet, kun je die terugkijken. Bij persoonlijke coaching ben je flexibel om afspraken te maken.

3. Jij bepaalt hoeveel tijd je eraan besteed
Elke vrijdagochtend krijg je een e-mail met de informatie voor de aankomende week. Je hebt gemiddeld minimaal 60 minuten nodig om de stof tot je te nemen. Om vervolgens het in je dagelijks handelen gewoon te gaan doen. De praktijk laat zien dat als je meer tijd eraan besteed je nog grotere stappen zet.

4. Waar en wanneer je maar wilt
De leerstof wordt in de vorm van video’s, visualisaties en teksten digitaal aangereikt en is op elke plek met toegang tot internet te volgen. Dat betekent dat je het programma – met behulp van je mobiele telefoon, tablet of computer – op elk gewenst tijdstip en bijna iedere plek kunt volgen. Je hoeft alleen maar een internetverbinding te hebben. De inhoud en de e-mails maken het makkelijk om naar jouw gewenste onderwerp, visualisatie of video te gaan. Ook als je in de natuur bent of een wandeling maakt, kun je naar een video of visualisatie kijken of luisteren. Je logt even in om het vervolgens toe te passen. Je wordt geadviseerd om de e-mails in een aparte e-mailmap te bewaren.

5. Jij krijgt vanuit verschillende media de stof aangereikt
Om het ervaringsgericht leren op een effectieve en efficiënte manier te bewerkstelligen, wordt de leerstof vanuit verschillende media aangereikt. De een houdt van lezen, schrijven, tekenen en benadert de uitdaging op een cognitieve manier terwijl de ander liever kijkt, luistert, voelt of doet en benadert meer vanuit een sensitief oogpunt. In het programma kom je die verschillende leerstijlen en media – in teksten, video’s en visualisaties – in de digitale leeromgeving tegen. Daarnaast is er een grote diversiteit aan vragen, oefeningen en opdrachten die je zelf of met andere deelnemers kunt maken. Pak de beste manier die jou helpt om een volgende stap te zetten. Wat belangrijk is om vragen, opdrachten en oefeningen in de praktijk te doen.

6. Bewustzijn, ervaren om vervolgens duurzaam te integreren
Door in je dagelijks handelen je lerende ervaring met de online informatie optimaal te ondersteunen, kun je in de tweewekelijkse coaching en op de afsluitende trainingsdagen met een grote hoeveelheid ervaring, kennis en bewustzijn werken. Dat betekent dat je in een relatief korte tijd snel en effectief kunt leren en ontwikkelen.

7. Wekelijks stof tot je nemen.
Het is belangrijk om wekelijks tijd vrij te maken om de essentiële stof tot je te nemen en te oefenen. Geadviseerd wordt op daar een in ieder geval een vast moment voor te kiezen. Het programma levert dan zoveel meer op. De deelnemers die dat niet of in onvoldoende mate doen, maken een minder sterke ontwikkeling door. Hoe groter discipline en commitment, hoe beter het resultaat.

Om een eventuele achterstand door onvoldoende lezen, kijken, luisteren of oefening op te vangen, biedt het programma het volgende:

 • Een korte samenvatting van de essentiële stof in de tweewekelijkse coaching.
 • Het leren van de verhalen en coaching van anderen door je aanwezigheid in de trainingssessie.
 • Tweewekelijkse coaching waar – in relatie tot de aangereikte stof – op jouw thema wordt gecoacht en getraind. Je kunt dan verwezen naar specifieke delen van de training. Later in het traject word je weleens uitgenodigd om iets nog een keer te herhalen als dat past.
 • Facultatieve individuele opdrachten, opdrachten met een mededeelnemer of groepsopdrachten.
 • En in de individuele sessies krijg je expert- en analyseverslagen met bijhorende extra opdrachten om je bij de les en de ervaring te houden.

Bij het trainingsprogramma krijg je 15 tweewekelijkse coachingssessies en 3 integratiedagen. Bij het individuele programma krijg je 15 tweewekelijkse coachingssessies waarvan 8 in de praktijkruimte bij KoopenBakker is en 7 online. Bij de fysieke coaching ontvangt de deelnemer na een week coachingsverslag met een analyse van de sessie. In het verslag wordt naar specifieke onderdelen van de training verwezen. Door de 1-op-1-begeleiding en door specifieke verwijzingen naar onderdelen in de training hoeven deelnemers van het individuele programma minder tijd te spenderen. Dit wordt nog eens bevordert door het extra aanraken van specifieke leerstof en op maat gemaakte oefeningen voor thuis of zijn of haar dagelijks handelen.

Nee, dat kan niet. Het effect van het programma is met een coach en/of groep vele malen groter. Jij bent de beste gids om je eigen pad te lopen, maar de ervaring leert dat het goed is om – in de vorm van een coach of groep – een extra luisterend oor en een ander paar observerende ogen te hebben. Je krijgt daardoor meer perspectieven en wordt meer uitgedaagd.

Informatie- en leerproces

9 maanden, 3 afzonderlijke module en wekelijkse begeleiding
In 3 modules – met elk 5 lessen – worden 15 thema’s uitgediept. Elk thema bestaat wordt minimaal in 2 weken en maximaal in 6 weken bestudeerd. Door middel van van wekelijkse e-mails en tweewekelijkse coaching maak je een diepgaande ‘reis in jezelf’.

Eerste mail: video’s en toegang tot gedeelte van leeromgeving
Elke vrijdagochtend ontvang je een e-mail met de begeleidingsinstructie, theorieën, modellen en een suggestie van vragen, oefeningen en opdrachten voor de aankomende week. Je kunt die informatie op die dag of in het weekeinde tot je nemen om er vervolgens in je dagelijks handelen direct mee aan de slag te gaan. Je hebt minimaal – afhankelijk van je thema en interesse – tussen de 30-120 minuten nodig om de meest essentiële informatie tot je te nemen. De gemiddelde minimale tijd is een 60 minuten. De ervaring leert dat deelnemers meer tijd aan het programma besteden.

Tweede mail: visualisaties en inspiratie
In daaropvolgende vrijdag ontvang je een tweede e-mail met extra verdiepende informatie – in de vorm van facultatieve visualisaties, meditaties en inspiratie – om het te leren en de opgedane ervaringen verder te laten landen.

Tweewekelijkse coaching
In tweewekelijkse coachingssessies van 45-60 minuten wordt de informatie nog eens samengevat, kun je je ervaringen delen en word je – indien gewenst – gecoacht. Na afloop van de coaching ontvang je een facultatieve opdracht of oefening die je met een groepslid of een aantal groepsleden kunt doen.

Op maat gemaakte trainingsdag
Aan eind van elke module wordt er in een afsluitende trainingssessie geoogst, het geleerde wordt op een duurzame wijze geïntegreerd, er worden nieuwe stappen gezet en er wordt een blik vooruitgeworpen.

Individuele programma
Voor mensen die het individuele programma volgen geldt dezelfde procedure alleen wordt de groepscaching en de afsluitende trainingsdag vervangen door individuele tweewekelijkse coachingssessies (15). Bij de fysieke coachingssessies (8) ontvangt de deelnemer uitgebreide persoonlijke expert- en analyseverslagen van zijn gedragsstrategieën, communicatiepatronen, leiderschaps- en betekenisvraagstukken.

Elke vrijdagochtend krijg je een e-mail met de informatie voor de aankomende week. In die week erop heb je coaching. Vervolgens ontvang je een tweede e-mail met verdiepende informatie over het thema.

Voor mensen die het individuele persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma volgen, wordt per module een reeks afspraken op de voor hun beschikbare tijdstippen gemaakt.

Elke les wordt met een e-mail en aparte inlog ontsloten. Zo kun je je volledige op de aangeboden informatie, vragen en opdrachten van die betreffende week focussen. Het helpt wanneer je rustig aan de hand wordt genomen, als je je focust en stukje informatie krijgt aangereikt. Het voorkomt dat je in de content verdwaalt.

Na afloop van een online coachingssessie ontvang je in een e-mail met een link naar de opgenomen online coaching. Je hebt twee weken de tijd om die coaching – nog een keer – te bekijken. Deze coaching wordt opgenomen zodat je de coaching – als je het hebt gemist – terug kunt kijken. Deelnemers gebruiken het ook om hun eigen gedrag tijdens een coaching te observeren, om de aangereikte stof nog een keer te herhalen of om dingen die ze hebben gemist te zien.

Het programma is erop gericht om je optimaal te ondersteunen om de opgedane inzichten meteen en op een duurzame wijze in je dagelijkse handelen te integreren. Om die lerende ervaring te bestendigen, is er aan het eind van de module een afsluitende trainingsdag waar op basis van de thema’s die in de groep en bij de verschillende individuele deelnemers spelen, een op maat gemaakte training en coaching wordt gedaan. Het in de module geleerde wordt door verschillende oefeningen en coaching verder geïntegreerd. Tevens is het vaak een plek waar een nieuwe stap in je persoonlijke ontwikkeling wordt gezet. En als laatste is het een plek om te oogsten en vooruit te blikken.

‘Reizen in jezelf’ in het algemeen 

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor professionals dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je dagelijks handelen. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, de groep en je omgeving – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, vrijheid en voldoening in het moment te vinden.”

Het programma ‘Reizen in jezelf’ bestaat uit 3 delen en duurt in totaal 9 maanden:

Module 1: ‘Bewustzijn’ (10 weken)
Module 2: ’Bezinning’ (12 weken)
Module 3: ’Betekenis’ (17 weken).

In 9 maanden ontvang je – via instructie, begeleiding en coaching – informatie om een gestructureerde, fase- en stapsgewijze reis in jezelf te maken. Via 38 persoonlijke mails, 15 coachingssessies, meer dan 60 video’s (9u.40), meer dan 80 visualisaties (29u.06), ruim 100 lespagina’s (10u.23) en tal van praktische theorieën en modellen en een uitgebreide selectie van themagericht inspiratie word je uitgedaagd om jezelf te ontrafelen. En met opdrachten en oefeningen word je telkens weer uitgedaagd om manieren te zoeken die jou in contact met je omgeving het beste dienen.

Fase- en stapsgewijs programma voor het leren in je dagelijks handelen
Het programma wil met het fase- en stapsgewijs gestructureerd aanreiken van content, facultatieve inspiratie en coaching, je uitdagen om een diepgaande reis in jezelf te maken en vervolgens nieuwe stappen te zetten. Het programma is erop gericht om je lerende ervaring in de praktijk optimaal te ondersteunen. En dat doe je – naast zelfstudie, training en coaching – vooral om te reflecteren en oefenen in je dagelijks handelen. Je zult merken dat meer gaat leren, ontwikkelen en realiseren omdat je – met een beetje aandacht, verwondering, juiste manier van kijken en lef – het meest in je dagelijks handelen leert. Bovendien pas je het meteen toe waardoor de lerende ervaring beter wordt bestendigt.

Jouw beoefening
Het resultaat en de effectiviteit wordt sterk beïnvloed door de mate waarin je de stof tot je neemt, reflecteert, de vragen beantwoordt, de oefeningen en opdrachten doet en het daarmee in de praktijk brengt. De ervaring leert dat als je consequent het programma volgt, je in een korte tijd grote, effectieve en efficiënte stappen kunt zetten. Lees hiervoor de reviews.

Het programma is opgebouwd uit 3 modules en duurt in totaal 9 maanden:

Module 1: ’Bewustzijn’ (10 weken)
Module 2: ‘Bezinning’ (12 weken)
Module 3: ‘Betekenis’ (17 weken)

Wezenlijke uitdagingen en duurzame transformaties vragen eerst een vergroting van het bewustzijn door bewustwording om ze vervolgens na enige bezinning te begrijpen en om ze daarna in de wereld te zetten. En daar is tijd voor nodig. Vaak zie je dat een inzicht – omdat je in het bestaande patroon blijft hangen of in het oude patroon terugvalt – niet tot volle wasdom kan komen. Door specifieke informatie, intensieve begeleiding en je te blijven uitdagen om bewust oefenen, wil het programma je optimaal ondersteunen om het duurzaam te integreren. En om deze manier van leren, kijken, ontwikkelen en oefenen je eigen te maken.

Het programma met zijn 3 modules kent 3 varianten:

1. Trainingsprogramma voor het dagelijkse handelen
Een programma met 15 tweewekelijkse online coachingssessies om op de gewenste uitdagingen en ervaringen actief te worden gecoacht en getraind. Aan het eind van elke module is er een afsluitende trainingsdag om te oogsten, te integreren, weer een mogelijke nieuwe stap te zetten en een blik vooruit te werpen.

2. Individuele programma voor het dagelijkse handelen
Een individueel programma met 15 tweewekelijkse coachingssessies waarvan 8 in de praktijk bij KoopenBakker en 7 online. Ook hier wordt actief op de uitdagingen en ervaringen gecoacht. Bij deze fysieke coachingssessies ontvangt de deelnemer uitgebreide expert- en analyseverslagen van zijn gedragsstrategieën, communicatiepatronen, leiderschaps- en betekenisvraagstukken om het geleerde nog beter te laten landen. Tevens krijgt de deelnemer op maat gesneden informatie en opdrachten om zijn of haar leerervaring te stimuleren.

3. ‘Off the grid’ met een leiderschapsreis
De modules van het leiderschapsprogramma zijn ook tijdens een leiderschapsreis te volgen. In een 5-daagse wandelreis in de bergen of op het pelgrimspad worden de thema’s op een intensieve manier aangereikt.

Dat is afhankelijk van je behoefte, je budget, je leerstijl en je gewenste tijdsinvestering. In zijn algemeenheid kun je het volgende zeggen:

Dagelijks handelen, de groep, tweewekelijkse online coaching en trainingsdagen
Het groepsprogramma vraagt je om wekelijks de informatie tot je te nemen. Daarin word je gestimuleerd door de groep, training, coaching en opdrachten. Je leert ook door de ervaringen en de verhalen van andere deelnemers. Velen ervaren alleen al het aanwezig zijn in de les als een rijke ervaring.

Dagelijkse handelen, persoonlijke begeleiding en analyse- en expertverslagen
In het individuele programma word je aan de hand meegenomen en kun je met individuele coaching makkelijker en effectiever op specifieke thema’s inzoomen. De expert- en analyseverslagen en het aanreiken van extra informatie geven een extra impuls aan je lerend vermogen en ontwikkeling. De ervaring leert door de persoonlijke en intensieve begeleiding dat deelnemers minder tijd aan het programma hoeven te besteden.

Off the grid, natuur, stilte, de groep en intensieve persoonlijke begeleiding
In een leiderschapsreis van 5 dagen krijg je door het wandelen, de natuur en de groep een intense ervaring die ook vaak als transformatief wordt ervaren. Het is een andere manier van leren omdat je op uit de waan van de dag wordt gehaald. De uitdaging waar je dan voor staat, is om de inzichten in je dagelijks handelen te integreren. Vaak kun je dan niet anders omdat je iets ‘wezenlijks’ hebt gevoeld wat je niet meer kwijt wil.

In een persoonlijk gesprek kun je jouw behoefte in relatie tot de eigenschappen van de diverse programma’s bespreken.

Bewustzijn
De ervaring leert dat het goed is om eerst het bewustzijn – in je dagelijks handelen op je gedrag en je communicatie – te vergroten. En dat doe je door – aan de hand van specifiek aanreikte informatie – specifieke vaardigheden te trainen, te observeren en te reflecteren waardoor je je communicatie en gedrag beter gaat begrijpen. En daar heb je even tijd voor nodig. Er ontstaat vaak meteen iets van vrijheid en ruimte waardoor je dingen anders kunt doen. Je bent niet je emoties en je gedachten. Je hebt ze. En het bewustzijn en begrip dat je nu krijgt, betaalt zich in de andere twee modules uit.

Bezinning
Hoe meer bewustzijn je op je gedrag en je communicatie hebt, des te beter je weet wat er in welke fase in het moment gebeurt. Je krijgt daarmee automatisch meer zicht op wat je wel en niet wilt. In het tweede module word je uitgedaagd om een diepgaande reis in jezelf te maken en te kijken waar je dat gedrag en die communicatie hebt geleerd. In dat begrip kun je dingen beter loslaten en nieuw gedrag en communicatie leren, om zo je leerdoelstelling en leerbehoefte te realiseren.

Betekenis
In de derde module ga je vervolgens dat op een rustige, krachtige en vrije manier in de wereld zetten. Je zult merken dat als je – in contact met je omgeving – meer je eigen normen, waarden en behoeftes volgt waardoor je steeds meer de dingen doet die jou plezier en betekenis geven. En die kleine bewegingen hebben vaak een groot effect op je behoeftes, doelstellingen en op jouw pad.

Dat is met aanvullende opdrachten en werk mogelijk, maar dat wordt niet geadviseerd.

Een programma staat altijd op de schouders van het gedachtegoed van andere stromingen, theorieën, modellen, ervaringen en denk- en werkwijzen. Zo ook dit programma. Naast de vaak gekozen cognitieve stroming, is in dit programma ook gekozen om meer bewustzijn op je gevoel en je lichaam te krijgen. Want als je goed kunt voelen, ontstaat pas de ruimte voor een duurzame verandering in je gedrag en je communicatie. Met krachtige en positieve gevolgen voor je leiderschap en je privé en zakelijk leven. Je vindt makkelijker plezier en betekenis.

Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychologische modellen en theorieën in de geest van onder andere John Bowlby, Carl Jung, Erik Erikson, Margaret Mahler, Wilhelm Reich en worden op praktische wijze gebruikt om je eigen communicatie, gedrag en ontwikkeling beter te duiden.

Transactionele analyse (TA)
Transactionele analyse is een cognitieve methode ontwikkeld door Eric Berne waarmee je op een vrij eenvoudige wijze, structuur in je communicatie en je gedragingen en de oorsprong daarvan kunt krijgen.

Systemisch gedachtegoed
Systemisch werken is een werkwijze die voor de ontwikkeling van je gedrag en communicatie een systeem en omgevingsstructuur als uitgangspunt neemt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen zoals Virginia Satir, John Bowlby en Bert Hellinger. Je zult merken dat er krachtige verbanden zijn tussen je verleden en jouw gedrag in het hier en nu.

Neuro linguïstisch programeren (NLP)
Neuro linguïstisch programmeren is een in de jaren 70 door John Grinder, Richard Bandler en Frank Pucelikv ontwikkelde methode voor training, coaching en communicatie- en gedragsontwikkeling. Later is dat verder ontwikkeld. Het is – door de praktische, gestructureerde en modelmatige manier van werken – een uitermate geschikte methode om nieuwe gedrags- en communicatieroutines te ontwikkelen.

Diverse modellen en theorieën
Naast bovenstaande stromingen wordt er op een praktische wijze een keur aan theorieën en modellen gebruikt en toegepast. Illustratieve voorbeelden zijn het denken over de niveaus van leren en de gevolgen voor een ontwikkelingsvraagstuk van Gregory Bateson. De gedachte van Viktor Frankl over de zin van het bestaan en betekenis. De theorie over het gebruik van polariteiten in ontwikkelings- en betekenisvraagstukken door Erik Erikson. En bijvoorbeeld de wetten van transformeren van Joseph Campell.

Boeddhistische en taoïstische principes
In de westers wereld zijn we vooral in ons dagelijks handelen cognitief en mentaal georiënteerd. De magie van onze krachtige verbeelding – door onze overmatige en compulsieve manier van denken – is hier sterk aanwezig en wordt constant beïnvloed door je drukke omgeving. Principes uit het boeddhisme en taoïsme laten je in dit programma meer in je lichaam landen waardoor je meer bewustzijn op je gevoel en je lichaam krijgt. Een nieuwe weg opent zich dan op een meer natuurlijke manier.

Visualisatie en trance
Visualisatie en meditatie worden in dit programma op uiteenlopende manieren gebruikt. Je kunt met een visualisatie onderzoeken, bewustzijn vergroten, leren en ontwikkelen. Het belangrijkste echter is dat je in visualisaties – naast het cognitieve – wil ontwikkelen en leren vooral in je lichaam voelt. Het zorgt ervoor dat iets letterlijk ‘landt’, ‘wortelt’ en ‘vaste grond’ krijgt. Het integreert daarmee je inzichten op een meer holistische manier. Tevens krijgt je verborgen potentieel de kans om op een betere manier in gedrags- en communicatieroutines te worden opgenomen waardoor je leiderschapskwaliteiten en een authentieke manier van gedragen een krachtige impuls krijgen.

Natuur
Natuur is een plek waar je tot rust en tot stilstand kan komen. Waar je uit de waan van de dag stapt en je echt stil kunt worden. En dat is een groot goed in onze hedendaagse maatschappij. Je wordt in dit programma vaak uitgenodigd en uitgedaagd om met een vraag of een opdracht de natuur op te zoeken. Om stil te worden, te rusten, te beseffen en misschien wel iets nieuws tot je te laten komen in plaats van te gaan zoeken.

Wandelen
Bewegen is een cruciaal onderdeel. Naast het feit dat je wordt gestimuleerd om te sporten en te bewegen om jezelf van alle indrukken op een dag te ‘ontladen’, nodigt het programma je uit om regelmatig met vragen en opdrachten te gaan wandelen. Wandelen heeft een een krachtig effect en sterke werking op je lichaam en je geest. We zijn gemaakt om te wandelen. Doordat je hele lichaam in beweging is, neemt je hersenactiviteit toe waardoor er een verruiming van je bewustzijn ontstaat. Dat leidt veelal tot nieuwe en krachtige inzichten is de ervaring.

Verhalen
Verhalen kunnen een andere kijk op jouw situatie en leven geven. Door de inzichten uit een andere wereld op je eigen wereld toe te passen, kun je nieuwe inzichten opdoen. In het programma wordt per les – in de vorm van films, docu’s, boeken, artikelen en korte video’s – themagerichte inspiratie aangeboden die jou nieuwe perspectieven kunnen geven en daarmee helpen.

Experimenteren en doen
Het aanreiken van een – mogelijk – antwoord, brengt je meestal niet veel verder. Je bent zelf de beste gids bent om je eigen pad te lopen. De juiste vraag, oefening of opdracht helpt je vaak wel verder. Je gaat op zoek naar jouw verhaal, wat jij doet en wat jou op dat moment – met op dat moment heersende bewustzijn – het beste past. Een scala aan vragen en oefeningen – die je helpen om fasegewijs in jezelf af te dalen – zorgen ervoor dat je de stap zet die nu voor jou ertoe doet. En dat doe je in je eentje, met de coach of met – één van – de deelnemers van het programma.

Twee stromingen
Je kunt twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap onderscheiden: de ‘oosterse’ en de ‘westerse’. In de ‘oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of een gevoel in je lichaam komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en gaat in een andere staat van zijn over. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het boeddhisme of taoïsme. De ‘westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beide hebben grote waarde.

Complementair
Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en ze daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën ‘in jezelf te reizen’, begrijp je je gedrag en je communicatie beter, maar je leert ze tegelijkertijd ook – met aandacht in de vorm van fysieke gewaarwordingen, emoties en gedachten in het moment – waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en de resultaten duurzamer zijn. Het zorgt ook ervoor dat je sneller en op een diepgaander niveau leert.

Organisaties en (hr-)managers

Gedrags- en communicatietraining
De module bewustzijn is een krachtige gedrags- en communicatietraining. Deze module van het persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma zorgt ervoor dat de medewerker zich bewust wordt van zijn of haar gedrag en communicatie en dat van anderen. De medewerker merkt hoe sterk het gedrag en de communicatie met zijn of haar gedachten, gevoelens en lichaam zijn verbonden.

Kennis gedrags- en je communicatiestijlen
Door de module te volgen krijg je – aan de hand van verschillende praktische theorieën, oefeningen, vragen en opdrachten – meer zicht op je automatische routinematige gedragspatronen en dat van anderen. Je komt niet alleen meer te weten over de verschillende manieren van contact maken en verbinden, je krijg ook meer focus op de beschermingsmechanismen die bij stress, spanning, druk, het realiseren van je doelen of conflict onherroepelijk de kop kunnen opsteken. De medewerker focust onder andere op de belemmerende gedachten die achter die mechanismen verborgen liggen en gaat ze verder ontrafelen. En kijkt hoe hij of zij het anders kan doen.

Meteen toepassen
Na de aangereikte informatie, oefeningen, opdrachten en vragen, wordt de medewerker uitgedaagd om het aangereikte en geleerde meteen in het dagelijks handelen toe te passen. Daar wordt immers het meest geleerd, ervaren en bestendigd. Het effect is vaak meteen – met wat vallen opstaan – merkbaar. Om vervolgens de opgedane ervaringen in tweewekelijkse coachingssessies te delen en daarop te worden getraind, gecoacht en te reflecteren. Het is een efficiënte en effectieve manier om dingen op een andere manier te doen.

Betere verhouding met leidinggevende, collega’s, medewerkers en organisatie
Aan eind van de training en coaching wordt vervolgens verdiepende informatie over de hiërarchische relatie – tussen leider en medewerker en medewerker en leider – en de groepsrelatie gegeven. Met deze informatie kun je op een krachtige wijze je gedrag en je communicatie in relatie tot je leidinggevende, je collega’s en je medewerkers verder bekijken en ontrafelen. Je ziet hoe je met authentiek gedrag de ander op een oprechte manier kunt helpen en op een positieve manier kunt beïnvloeden.

Duurzame integratie
In een afsluitende op maat gemaakte trainingsdag wordt het geleerde van de afgelopen weken – door inzichten en nieuwe vaardigheden met ervaringsgerichte oefeningen te bestendigen en door coaching op persoonlijke en zakelijke thema’s – op een duurzame wijze verder geïntegreerd. Door deze verruiming ontstaat er weer meer bewustzijn en dat zorgt voor meer ruimte, rust, vrijheid en voldoening in het dagelijks handelen.

Op maat uitbreiden
Eventueel kan deze trainingsdag – op maat – worden uitgebreid om de opgehaalde informatie en ervaringen verder te verdiepen.

Meer rust en vrijheid in dagelijks handelen
De medewerker kijkt – aan de hand van praktische theorie, modellen, opdrachten, oefeningen en vragen – op een aandachtige manier naar het gedrag van zichzelf en dat van anderen. Doordat je hiermee je basisvaardigheden van persoonlijk leiderschap – op een aandachtige manier in de praktijk – traint, wordt het bewustzijn op je communicatiepatronen vergroot. Het bestaande gedrag komt in een groter bewustzijn terecht, waardoor er al meteen een zekere rust, kracht en vrijheid van handelen ontstaat. Je hebt gedachten en gevoelens, maar je bent ze niet.

Meer vertrouwen en authentieker gedrag
Doordat hij of zij na elke les – met dit verruimde bewustzijn – wordt uitgedaagd om het op een andere manier te doen, gaat de medewerker zich steeds authentieker gedragen, durft beter zijn of haar grenzen aan te geven en op te zoeken, luister beter, laat zich meer zien en wil anderen actiever begrijpen.

Positief effect op team en organisatie
Door dit authentieke gedrag te laten zien, zul je merken dat anderen daartoe ook worden uitgedaagd. Authentiek gedrag roept authentiek gedrag op. Dat is het onherroepelijke resultaat van dit soort gedragsbewegingen. Het gevolg is meer vertrouwen waardoor er meer ruimte is voor initiatief en men zich minder laat leiden door belemmerende patronen van anderen. Je kunt vervolgens voorstellen welke effecten een vergroting van het vertrouwen, authentiek en verbindend gedrag hebben op de werkzaamheden van de betreffende medewerker.

Meer vertrouwen
Wat doet meer vertrouwen van een of meerdere medewerkers met een team? Wat doet authentiek en verbindend gedrag met een team? Wat je ziet is dat er meer vertrouwen in het gehele team ontstaat en dat is de basis voor goed functionerende, efficiënte en effectieve teams.

Benutten van je – verborgen – potentieel
Men durft zich meer te laten zien. En in het laten zien wordt het bestaande potentieel van het individu beter benut. Maar belangrijker is dat het verborgen potentieel van het team zichtbaar wordt en kan worden aangesproken. De elementen waar medewerkers over twijfelen worden nu op een actieve manier ingebracht. Er is ruimte om te experimenteren en om de ander te helpen met elementen waar hij of zij niet zo goed in is. Het team kan op verschillende gebieden enorme sprongen maken.

Naast de effecten die aan de hand van de module ‘Bewustzijn’ in bovenstaande vragen zijn beschreven, maakt de medewerker in module 2 en module 3 een diepgaande reis in zichzelf. Hij of zij wordt uitgedaagd om een verband te leggen tussen zijn of haar gedrag in het hier en nu en zijn of haar verleden. De medewerker ziet hoe de ervaringen uit de eerste jaren van zijn leven in zijn of haar huidige gedrag in het moment verscholen zit. De medewerker zet hiermee een krachtige stap in zijn of haar persoonlijke en zakelijke ontwikkeling doordat hij of zij een nieuwe manier van handelen en acteren vindt.

Aanspreken van het – verborgen – potentieel
Doordat de medewerker de bronnen ziet waar zijn of haar gedrag is ontstaan, weet hij of zij vanuit die plekken ook andere wegen of manieren te vinden. Het betekent dat hij of zij een duurzame manier vindt om – in contact met zijn of haar eigen behoeften, de ander en de omgeving – dingen anders te doen. Het – verborgen – potentieel van de medewerker wordt op een nog krachtigere manier aangesproken. Zijn of haar arsenaal van handelen wordt groter. Bovendien kan hij of zij beter omgaan met weerstand en andere relatiedynamieken doordat hij meer zicht heeft op de bronnen en oorzaken van de weerstand en het gedrag.

Beter – laten – leiden en een stevige impuls aan resultaten
Hij of zij is nog beter in staat om krachtig en authentiek gedrag te laten zien. Het geeft rust, kracht en vrijheid. Het bijzondere daarvan is dat de medewerker zijn of haar eigen normen, waarden, behoeften – in contact met zijn of haar collega’s, het team en de organisatie – beter volgt, waardoor hij of zij meer plezier en betekenis ervaart, zich beter laat leiden en beter kan leiden. Het geeft veelal een stevige impuls aan zijn of haar resultaten en carrière.

Het gedrag van de medewerker heeft een positief en stimulerend effect op het hele team. Zeker als de deelnemer een manager of leidinggevende is. Wat hij of zij heeft geleerd brengt de medewerker automatisch in zijn of haar dagelijkse ontmoetingen mee. De medewerker kent zichzelf beter en ziet ook beter welk effect hij of zij op anderen heeft. Met behulp van het programma creëert hij of zij meer vertrouwen, kijkt minder naar het gedrag van anderen en focust zich meer op de elementen en de bronnen die het gedrag aansturen. Het maakt dat er een grotere focus is op wat de organisatie nodig heeft.

Prijzen en voorwaarden

Op  de programma’s ontvang je een pakketkorting van € 600 als je alle drie de modules tegelijkertijd afneemt.

Op het programma zijn de Algemene Voorwaarden KoopenBakker van toepassing.

LESSEN EN COACHING

Lessen en werkregels

1. Storingen gaan voor
Tijdens de coaching – maar ook buiten de coaching – kan er een verstoring voorkomen. Het programma roept een overweldigende ervaring op waardoor je bijvoorbeeld het programma niet kunt volgen of je wordt in het dagelijks leven dusdanig ontregeld dat je wat extra aandacht nodig hebt. Je wordt dan altijd uitgenodigd om contact met KoopenBakker op te nemen. Samen kijk met de coach kijk je hoe je uit die verstoring kunt komen.

2. Maak contact
Het programma gaat over gedrag en communicatie. Als er geen contact is kan je je ook niet verbinden en kun je niet op een duurzame manier te leren.

3. Vertrouwelijkheid
In het leiderschapsprogramma kijk je naar je gedrag- en je communicatiepatronen. Daarbij zul je merken dat je onherroepelijk bij pijnlijke, schaamtevolle en verdrietige gebeurtenissen uit je verleden komt. Misschien zelfs wel bij elementen die je nog nooit met iemand hebt gedeeld. Je wilt dat de informatie binnen de groep blijft. Je mag de informatie naar buiten brengen zonder de naam van de persoon te gebruiken. Specifieke cases kunnen door de coach en trainer – zonder het noemen van namen – in een supervisie ook naar voren worden gebracht.

4. Niets is gek
De mens is met zijn krachtige manier van verbeelden een wonderlijk organisme. Bij KoopenBakker wordt naar je gedrag en je communicatie gekeken, maar nog meer naar de bron van dat gedrag. Laat jezelf zien! Niets is gek. Juist door jezelf te laten zien, leer je jezelf kennen.

5. Voelen mag, denken moet
Soms wil en kun je niet voelen omdat wat naar boven komt te overweldigend is. Het ‘organisme’ beschermt zichzelf door het voelen te stoppen. Dat mag. En dat is goed. Het is dan misschien niet het moment om het te onderzoeken. Dan bewaar jij deze uitdaging voor een later moment. Denken daarentegen moet. We zijn als mens gezegend met een neocortex. We kunnen met dit deel van onze hersenen onze emoties – veelal maar niet altijd – beteugelen. Het helpt ons om onnodige brokken te maken.

6. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces
In het programma krijg je veel informatie aangereikt om op een aandachtige manier een ‘reis in jezelf’ te maken. Je ervaart, onderzoekt, reflecteert, leert, oefent, deelt, om daarna meer rust, kracht en vrijheid in je dagelijks handelen te ervaren. De coach en trainer spiegelt, adviseert en helpt je richting te zoeken en te vinden. Je kunt hem niet verantwoordelijk maken voor je leerproces. Je kunt wel elke keer met hem delen waar je staat en daarover een vraag stellen en met het antwoord en coaching kun je dan meer duiding vinden. Een oefening, ervaring, vraag of opdracht helpt je dan om weer meer te begrijpen. En met deze kennis kun je weer een nieuwe stap zetten.

7. Zorg goed voor jezelf en voor de ander
In de zorg voor jezelf en voor anderen zit empathie en compassie verscholen en daarmee ontstaat vertrouwen. En hoe meer vertrouwen er is, hoe meer je jezelf durft te laten zien. Waardoor andere deelnemers de moed vinden om zichzelf ook meer te laten zien. En in het laten zien – met alles wat er is – wordt er een omgeving gecreëerd waar optimaal kan worden geleerd. Zorg dus goed voor jezelf en ‘de ander’.

8. Respecteer grenzen
In de ontmoeting – ook online – zijn we op zoek naar de elkaars grenzen omdat je op die plek elkaar het beste ziet, er het beste contact kan ontstaan en daar het meeste leert. En in dat zoeken kun je ook weleens over de grens gaan. Want het vinden van de grens is soms lastig. Dat is niet erg als dat onbewust gebeurt. Dat hoort bij het leven. Als iemand zijn of haar grens aangeeft respecteer die dan. Je weet hoe fijn het is als jouw grens wordt gerespecteerd.

9. Neem elke keer afscheid
In de ontmoeting maken we altijd contact om vervolgens aan het eind van de ontmoeting afscheid te nemen. Doe dat. Als je dat niet doet dan neem je deze ontmoeting mee in een andere ontmoeting waardoor je een nieuwe ontmoeting niet vol kunt aangaan.

10. Kom afspraken na
Het nakomen van afspraken schept duidelijkheid en vertrouwen. Het schept ook een omgeving waar je steeds de discipline vindt om een volgende stap te zetten. Om deze regel vervolgens ook in je dagelijks leven mee te nemen.

Behandelen van thema’s
Normaliter behandel je elke twee weken een thema. Grote thema’s worden over een maand verdeeld en één thema is over zes weken verspreid. Elke vrijdagochtend krijg je een e-mail met informatie. Deze e-mail geeft je een korte en begeleidende instructie voor de aankomende week.

Eerste e-mail
In de eerste e-mail vind je 3 video’s en krijg je toegang tot relevante informatie in de digitale leeromgeving voor die week. Het betreft een video waarin het thema en onderwerp van de week wordt uitgelegd – al dan niet met psychologische ontwikkelingsmodellen en theorieën. Vervolgens een video met een toelichting van de opdracht van die betreffende week. Dat kan een onderzoeksopdracht zijn, maar vaak zijn het elementen en richtingaanwijzers die je in je dagelijks handelen kunt doen. In de laatste video wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de theorie en de opdracht in context geplaatst. Door middel van niet gepersonaliseerde klantvoorbeelden word je perspectief en je bewustzijn groter.

Tweede e-mail
In de tweede e-mail ontvang je podcasts, visualisaties, meditaties en inspiratie in de vorm van films, documentaires, video’s, boeken en artikelen. De visualisatie heeft tot doel om het geleerde te verdiepen. Een visualisatie zorgt er namelijk voor dat je het niet alleen cognitief begrijpt, maar ook dat je het in je lichaam voelt. De facultatieve en themagerichte inspiratie wil je uitnodigen om andere gezichtspunten op het thema van de week te geven. Een vernieuwde blik die jij vervolgens weer in je dagelijks leven kunt gebruiken.

Gemiddeld minimaal een uur
Je hebt naast de coaching gemiddeld een uur nodig om de stof tot je te nemen. Sommige lessen vragen minder aandacht. Anderen meer. In elke mail staat de essentiële stof van die betreffende week. Vervolgens neem je die informatie en gedachten in je dagelijks handelen mee. Daar leer je het meest. In tweewekelijkse coachingssessies van maximaal 60 minuten wordt vervolgens met je ervaringen gewerkt.

Meer resultaat
De ervaring leert dat als mensen door het programma worden gegrepen dat ze zich significant meer tijd aan het programma gaan besteden. Het effect van het programma wordt daarmee ook groter en krachtiger. Mensen leren op verbazingwekkende wijze snel nieuwe gedrags- en communicatiepatronen aan en gaan andere wegen bewandelen.

Het programma bestaat uit 3 modules:

1. De basismodule ‘Bewustzijn’ – 10 weken
2. De vervolgmodule ‘Bezinning’ – 12 weken
3. De gevorderde module ‘Betekenis’ – 17 weken.

In totaal duurt het programma 9 maanden.

Lesinhoud en lesmateriaal

In dit persoonlijke en zakelijke ontwikkelingsprogramma krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van KoopenBakker. Je lerend vermogen op je gedrag, je communicatie, je leiderschap en dat wat jou betekenis geeft wordt met behulp van 3 modules en 39 lessen, bestaande uit theorieën, modellen, video’s en visualisaties, in fases en stapsgewijs vergroot. Op een overzichtelijke en laagdrempelige wijze krijg je elke week brokjes informatie, vragen, oefeningen, opdrachten en inspiratie aangereikt om – aan de hand van jouw leerlijn – een bewuste ‘reis in jezelf’ te maken. Je bent op zoek naar meer rust, vrijheid en voldoening in je dagelijks handelen.

Digitale leeromgeving – theorie, modellen, vragen en oefeningen
De omgeving bestaat uit theorie, (ontwikkeling)psychologische modellen, visualisaties, inspiratie, vragen, opdrachten en oefeningen. De informatie wordt elke week fasegewijs ontsloten via een persoonlijke e-mail met daarin je begeleiding en instructie. Alles is erop gericht om jouw leren op een overzichtelijke en rustige manier in je dagelijks handelen te faciliteren. Om – in contact met anderen en je omgeving – in je dagelijks leven meer plezier en betekenis te vinden.

Leerlijn – Fase- en stapsgewijs leren
Het ontwikkelen van gedrag, communicatie en het vergroten van je persoonlijk leiderschap doe je veelal vanuit een onbewuste beweging naar een bewuste beweging om dat vervolgens weer in een onbewuste beweging op te nemen. Je maakt daarin een reis van onbekwaam naar bekwaam. Deze reis gaat in acht concrete stappen en in vier grote fases van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam, naar bewust bekwaam en uiteindelijk naar onbewust bekwaam. Het programma volgt op nauwgezette wijze deze stappen zodat je een overzichtelijke en gestructureerde reis in jezelf maakt. Bekijk de leerlijn – in de vorm van gedachten, emoties en effecten op je lichaam – om gedurende de verschillende modules meer zicht te krijgen op je leerproces.

E-mail – Wekelijkse instructie en begeleiding
Elke vrijdagochtend ontvang je een e-mail met de informatie voor die week. De ene week betreft het video’s en toegang tot de digitale leeromgeving. De week erna ontvang je visualisatie en inspiratie om het geleerde te verdiepen.

Video’s – Inleiding trainingsthema, opdrachten en toelichting praktijkcases
Bij elk thema ontvang je minimaal drie video’s waarin het thema van de week aan de hand van theorie en modellen kort wordt uitgelegd. Daarnaast is er een video die de opdracht van die betreffende week uitlegt. Elke opdracht wordt geïntroduceerd door een verhaal, essay of gedicht om bij die uitdaging van die betreffende week meer context te krijgen. In de derde video krijg je cases uit de praktijk voorgeschoteld. Aan de hand van verhalen van anderen, krijg je meer zicht, bewustzijn en context bij het thema van die betreffende week waardoor je eigen behoefte en uitdaging beter kunt duiden en er meer focus ontstaat. Daarnaast is er nog een scala aan video’s om speciale thema’s en visies wat verder uit te diepen en nader toe te lichten.

Visualisatie – Vinden, zoeken en het te leren verbeelden, voelen en realiseren
Visualisaties zijn een krachtig middel om jezelf te onderzoeken, te leren en te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld in een ontmoeting of ervaring uit een recent of ver verleden duiken om die vervolgens te onderzoeken. Verscheidene visualisaties nemen je letterlijk door je eigen geschiedenis mee op avontuur en zorgen ervoor dat je bij onverwachte en soms zelfs verstopte herinneringen komt. Deze beelden willen je nu iets vertellen. Het geeft je de meest uiteenlopende inzichten. Visualisaties lenen zich ook uitstekend om nieuwe informatie aan te reiken en om nieuw gedrags- en communicatiepatronen te ontwikkelen. Denk daarbij aan je omgang met obstakels, de invloed van de omgeving op jou of het authentiek voeren van ‘een moedig gesprek’.

Inspiratie – Andere kijkwijzen en verdiepende perspectieven
Je kunt door inspiratie met beelden en woorden via verhalen in korte tijd eenvoudig een andere wereld ìnduiken. Die wereld geeft vaak een ander of nieuw perspectief. In dit programma is – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – ervoor gekozen om je themagerichte inspiratie aan te reiken om je nieuwe perspectieven te geven. Bekijk, beluister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Het brengt veel inzicht leert de ervaring.

Lerende ervaring in je dagelijks handelen optimaal ondersteunen
Het programma wil je lerende ervaring in je dagelijks handelen optimaal ondersteunen. Persoonlijk en zakelijk leiderschap vraagt tijd, stilte, reflectie, bewustwording, leren, oefenen, je kop stoten en vergt over het algemeen een significante – geldelijke – investering. Bovendien is er een ongelofelijke hoeveelheid informatie op persoonlijk ontwikkelingsgebied. Dit programma poogt om je – uit bewezen methoden en ervaringen – online informatie aan te reiken en je daar vervolgens tweewekelijks op te coachen. Je leert en doet nieuwe inzichten op om die daarna in de praktijk tot volle wasdom te laten komen. Om vervolgens die – lerende – ervaringen in een trainingsdagen – door oefeningen en supervisie – verder uit te diepen en duurzaam te integreren.

Efficiënt en effectief
Het zorgt ervoor dat je op de door jouw gekozen tijdstippen kunt leren. En dat je je dagelijks handelen en leven als leerterrein gebruikt. Het is een efficiënt en effectief proces dat je vrij makkelijk in je dagelijkse routine kunt integreren. Doordat je je eigen tijd kunt indelen, je je dagelijks handelen als werkterrein gebruikt, je een relatief lange periode deelneemt, je veel zelf doet, kun je veel informatie tot je nemen en ook weleens iets missen. De lerende ervaring is daardoor groot. Om niets te missen, om lastige onderwerpen extra aandacht te geven en een extra verdiepende ervaring te geven, biedt de integrerende trainingsdag aan het einde van de module extra steun.

Leren tijdens het dagelijks handelen
Het programma is erop gericht om – door integraal op het voelen en denken te focussen – tijdens het dagelijks handelen te leren. Omdat je daar het meeste en op een duurzame wijze kunt leren. Je komt op je werk of thuis zoveel concrete situaties tegen die je elke keer weer uitnodigen om te ervaren, te observeren en te onderzoeken om het vervolgens weer op een manier die jou beter dient te doen.

Gebruik van leerstijlen
Om het concreter te maken, kun naar de leerstijlen van David Kolb kijken. Hij heeft onderzocht dat ervaringsgericht leren leidt tot duurzame gedragsverandering. Het is effectief en efficiënt. Jij hebt vast en zeker een voorkeursstijl. In het programma word je als deelnemer uitgenodigd, aangemoedigd en gefaciliteerd om al deze vier leerstijlen te gebruiken. Als je alleen je voorkeursstijl zou gebruiken dan is de lerende ervaring kleiner en minder duurzaam.

Doeners, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten. De leerprocessen die doeners hanteren, steunen vooral op gissen en missen.

Dromers, hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Ze zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemaken hoe iets in de praktijk uitpakt. Zij hebben de neiging problemen van alle kanten te bekijken en zien steeds weer nieuwe ingangen en oplossingen. Dromers leren heel snel via identificatie.

Denkers, combineren het reflectief observeren en abstract conceptualiseren. Zij zijn het liefst bezig met het vertalen van observaties in hypothesen en theorieën. Ze kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel bezig. Ze werken het liefst zelfstandig om de gelegenheid te krijgen zichzelf eerst een beeld van de theorie te vormen.

Beslissers, zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Zij gaan het liefst theorieën in de praktijk en in experimenten uitproberen. Ze nemen initiatief en durven te experimenteren. Bij het hanteren van een probleem gaan zij deductief en probleemoplossend te werk. Ze functioneren optimaal als zij een leertaak kunnen beginnen met kennisname van duidelijk en beknopt geformuleerde regels en principes, die zij dan in een oefensituatie kunnen verwerken.

In het programma heb je uiteenlopende middelen (video, tekst, visualisaties, inspiratie, vragen, oefening, opdrachten en coaching) om via kijken, luisteren en lezen te leren. De focus ligt daarbij zowel op denken als op voelen.

1. Concreet ervaren of ondervindend leren
In het programma wordt veel aandacht besteed aan het trainen van aandacht. Het helpt je om op een holistische manier naar je gedrag en je communicatie te kijken en op die manier een integrale ervaring op te doen. Dat betekent dat je een verband legt tussen je gedachten, je gevoelens, je lichaam, je communicatiepatronen en je gedragingen. Het opdoen van een werkelijke ervaring in je dagelijks handelen staat centraal. Door met een zekere verwondering en zonder oordeel naar die ervaring te kijken, kun je effectief en efficiënt leren en jezelf verder ontwikkelen.

2. Reflectief observeren of reflecterend leren
Aan de hand van verschillende theorieën, psychologische ontwikkelingsmodellen en visies kun je reflecteren over de waargenomen werkelijkheid en in relatie tot de aangedragen informatie in de vorm van theorie, vragen, opdrachten en oefeningen. Je wordt daarbij uitgenodigd om het vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

3. Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren
Er wordt niet alleen gekeken hoe je gedrag zich tot de aangedragen informatie verhoudt en op welke manier jij die toepast maar je wordt ook uitgedaagd om een verband met andere situaties, ontmoetingen en ervaringen te leggen. Je wilt structuur en een rode lijn tussen specifieke situaties en ontmoetingen. Je zult merken dat je gedachten en je gevoelens die je in het verleden hebt opgedaan ten grondslag liggen aan je gedrag in het hier en nu. Door de ervaringen en de bronnen van je gedrag en communicatie in je verleden te onderzoeken, ben je beter in staat om een andere gedragsbeweging te maken. Daar bij die bron ligt vaak een wegwijzer naar een andere route.

4. Actief experimenteren of experimenterend leren
Door concrete modellen – met bijhorende algemene gedachten en gevoelens – te geven, word je uitgedaagd om te experimenteren. Door deze concrete modellen kun je je gedachten en gevoelens beter duiden en weet je welke stappen je – in het moment – wilt en kunt zetten. Het is een lastig proces waarin je uiteenlopende middelen krijgt om het ‘echt’ te doen. Als je de eerste succeservaring hebt gehad, wil je meestal niet meer anders.

Bij elk thema ontvang je minimaal 3 persoonlijke video’s waarin het thema van de week aan de hand van theorie en modellen kort wordt uitgelegd. Daarnaast is er een video die de opdracht van die betreffende week uitlegt. Elke opdracht wordt geïntroduceerd door een verhaal, essay of gedicht om meer context bij die uitdaging van die betreffende week te krijgen. In de derde video krijg je cases uit de praktijk voorgeschoteld. Aan de hand van verhalen van anderen krijg je meer zicht, bewustzijn en context bij het thema van die betreffende week waardoor je eigen behoefte en uitdaging beter kunt duiden en er meer focus ontstaat. Daarnaast is er nog een scala aan video’s om speciale thema’s en visies uit te diepen. In het laatste gedeelte van het programma wordt de stof meer facultatief en pik je eruit wat jou op dat moment het beste past.

Gebruik van de kracht van onze gedachten om te reflecteren en te onderzoeken
De kracht van onze hersenen is groot. We laten ons makkelijk door de ‘magie van onze eigen verbeelding’ leiden. En juist deze magie van de verbeelding wordt in de visualisatie gebruikt om je bestaande gedrag en communicatie te onderzoeken. Je reist in je gedachten met bijbehorende gevoelens naar het verleden. Je gaat die bewuste maar ook vaak onbewuste belangrijke gebeurtenis opzoeken. En je ziet hoe die omgeving uit je verleden van invloed op je gedrag en je communicatie was en is!

Leren en ontwikkelen
Je gebruikt het niet alleen om te onderzoeken en te reflecteren. Met behulp van deze visualisaties, meditaties en podcasts krijg je nieuwe informatie aangereikt en word je – door nieuwe hersenpaden te maken – uitgedaagd om nieuwe gedrags- en communicatiebewegingen te leren. De hersenen hebben namelijk niet in de gaten of de gebeurtenis ‘echt’ is of zich alleen in je gedachten afspeelt.

Terug naar de kern
Door middel van het vertalen van gedachten naar beelden – met bijbehorende emoties en lichamelijke sensaties – focus je je op je mentale kracht. Je stuurt je aandacht waardoor je vaak bij vergeten herinneringen komt en je veelal de kern van dat wat je onderzoekt ziet. Je krijgt beter zicht en meer bewustzijn op je communicatie- en gedragspatronen – en het effect op de ander of de groep – binnen jouw levensloop.

Jouw perspectief op de wereld is niet de enige
Er zijn verschillende elementen in jouw ‘kijk op de wereld’ die een rol spelen en die je kunt wegdrukken. De een kijkt wat rooskleuriger naar de wereld dan de ander. Het bepaalt hoe jij je omgeving tot je neemt en verwerkt. Het wordt bijzonder als je een andere ‘kijk op de wereld’ krijgt aangereikt. De vraag is wat je dan gaat doen.

Onbewust aan visualiseren
Je kunt nu vast ook concluderen dat we constant – en veelal onbewust – aan het visualiseren zijn. In dit leiderschapsprogramma ontleed en pel je dat af door het effect van je gedachten – en de daarbij behorende beelden – op je emotie, je lichamelijke sensaties en je automatische en routinematige gedrags- en communicatiepatronen te onderzoeken. Je hebt meer bewustzijn gekregen op hoe je je laat beïnvloeden door scenario’s, een mogelijke toekomst en de dialoog die je met jezelf voert.

Geen verschil tussen denken en doen
Het is bewezen dat gedachten en daarmee ook visualisaties dezelfde mentale instructies produceren als werkelijke acties. Anders gezegd: visualisaties hebben hetzelfde effect op je brein als echte acties. De gedachten die je tijdens een visualisatie in beelden, emoties en lichamelijke sensaties vertaalt, creëren – nieuwe – neurale wegen. Je brein ‘vertelt’ de neuronen namelijk dat je een actie ‘echt’ aan het uitvoeren bent. Je maakt door de visualisatie een herinnering en een ervaring in je geheugen. In dit programma ga je deze techniek ook gebruiken om nieuwe gedrag- of communicatiepatronen te visualiseren zodat je ze makkelijker in het dagelijks leven kunt toepassen.

Nieuw gedrag
In de visualisaties ga je gewenste gedrags- en communicatiepatronen visualiseren. Je creëert daarmee nieuwe paden, herinneringen en ervaringen in je brein. Door deze paden te creëren, heb je de keuze je reactiewijze te volgen in plaats van je standaard, routinematige en automatische gedrag. Als je met aandacht en verwondering – in het moment – je gedrag en je communicatie – in een specifieke situatie of ontmoeting – kunt aanschouwen, kan je brein je gedrag en je reactie stoppen en kiezen tussen het oude gedrags- of communicatiepatroon of het nieuwe gevisualiseerde patroon op basis van deze gevisualiseerde ervaring. Omdat de gevisualiseerde actie – voor je brein vertrouwd in de vorm van een herinnering – bekend is, zal de daadwerkelijke actie in een werkelijke ontmoeting makkelijker en natuurlijker gaan. Je gereedschapskist is daarmee uitgebreid met een nieuwe tool. Eentje die jou of de ander in die desbetreffende situatie of ontmoeting beter past.

Duiken in andere wereld voor andere en meer perspectieven
De informatie in het programma is kort, pragmatisch en effectief om je richting te geven over je gedrag, je communicatie en persoonlijke leiderschapsvaardigheden. De inspiratie geeft verdieping. Door inspiratie kun je met beelden en woorden via verhalen in korte tijd op eenvoudige wijze een andere wereld induiken. In dit programma is – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – ervoor gekozen om je themagericht en stapsgewijs toegang tot aansprekende verhalen te geven om je te helpen bij het verkrijgen van nieuwe perspectieven en andere inzichten.

Meenemen op je eigen reis
Bekijk, beluister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Wat zeggen die perspectieven over jouw perspectief? In welke mate word jouw perspectief aangepast? En welke gevolgen heeft dat voor je dagelijks handelen? Het brengt veel leert de ervaring.

Het programma reikt de volgende themagerichte inspiratie aan:

Films
Het zijn realistische films – vaak gebaseerd op een waargebeurd verhaal – waarin iets van gedrag, communicatie of avontuur naar voren komt.

Documentaires
Waargebeurde verhalen waar je in interviews en beelden ziet hoe ons gedrag en communicatie – in contact met anderen en de omgeving – werkt. Het zijn vaak extreme verhalen omdat in de vergroting, het kleine in jezelf beter kan worden gezien.

Korte video’s
Kleine documentaires, TED talks of animaties die iets over ons lichaam, karakter, gevoelens, gedrag of communicatie willen uitleggen.

Boeken
Non-fictie en waargebeurde verhalen voeren de boventoon. Vaak zijn het verhalen over het bevinden in de natuur en de gevolgen die dat heeft voor je geest. Je duikt als het ware in de geest en het verhaal van de ander. Ook zijn er boeken die je op een heldere manier zicht op en verdieping in je gedrag en je gevoel willen geven.

Artikelen
In de digitale omgeving worden in video’s en kleine alinea’s ervaringen van anderen gedeeld. In de artikelen die je hier krijgt aangereikt bevinden zich ook coachingsverslagen. Het verruimt vaak je je perspectief op je eigen uitdaging.

Podcasts
In de digitale leeromgeving zitten meer dan 89 op maat gemaakte visualisaties voor dit programma over gedrag, communicatie, verlangen, betekenis, gemis, vertrouwen, obstakels et cetera. In de inspiratie vind je interviews, gedichten en verhalen van anderen om je nieuwe perspectieven te geven.

Muziek
Elke visualisatie, meditatie of podcast begint met muziek om je in de lerende ervaring te brengen en eindigt met muziek om het te laten landen. Deze nummers kun je ook in je dagelijks leven gebruiken om meer rust te krijgen.

Coaching en training

De relatie is het meest helend
KoopenBakker gaat ervan uit dat naast kennis en ervaring, de relatie tussen jou, de groep en/of de coach in de coaching het meest helend is. Als er vertrouwen is en de juiste vragen worden gesteld, dan dienen de antwoorden zich vanzelf aan. Met die antwoorden worden er vervolgens door middel van opdrachten, oefeningen en coaching lerende ervaringen gegeven. Jij bent de beste gids om je eigen pad te lopen en daar kun je af en toe hulp bij gebruiken. Dan komen de inzichten sneller en wordt het pad duidelijker.

Het geleerde te voelen
Als je in de waan van de dag iets hoort dan verdwijnt het vaak als sneeuw voor de zon. De coaching is erop gericht om het geleerde te voelen en te begrijpen om vervolgens nieuwe wegen te bewandelen. Doordat je het geleerde voelt, kan en wil je niet meer terug. Rust, kracht en vrijheid liggen in het verschiet.

Je meer in rust en vrijheid laten zien
Het eerste wat in het programma vaak wordt ervaren is lucht en openheid. Dat wil niet zeggen dat je uitdaging is opgelost en alles ineens lukt. Je krijgt meer (in)zicht en er is een keuze om dingen te doen en te laten. Je laat meer zien wat je voelt en wilt. Je bent meer in verbinding met jezelf en de ander, waardoor je daadkrachtiger, rustiger en liefdevoller acteert. Die kracht en rust gebruik je om te onderzoeken, begrijpen en te oefenen. Je begint daardoor – na de spanning – steeds meer vrijheid, plezier en betekenis te ervaren.

Coaching wordt op verschillende manieren in dit programma aangeboden.

Training
Als je het trainingsprogramma volgt, heb je tweewekelijks online coaching in een kleine vaste groep van 6 – 10 deelnemers. Deze coaching wordt opgenomen zodat je die kunt terugkijken als je het hebt gemist. Deelnemers gebruiken het ook om hun tijdens een coaching hun eigen gedrag te observeren, om de aangereikte stof nog een keer te herhalen of om dingen te zien die ze hebben gemist. Aan het eind van de module krijg je als groep een integrerende en afsluitende trainingsdag op een centrale plek in het land. De dag is bedoeld om te oogsten, te verdiepen, het geleerde verder te integreren en een blik vooruit te werpen.

Individueel traject
Als je het individuele programma volgt, heb je online coaching en fysieke coaching aangevuld met uitgebreide analyse- en expertverslagen. Het is nog meer op maat gesneden met een nog krachtigere sturing waardoor je veelal minder tijd aan het programma hoeft te besteden.

De coaching is bedoeld om met behulp van de aangereikte informatie jouw ervaringen verder te verdiepen, nieuwe perspectieven aan te reiken en nieuwe inzichten op te doen.

In het trainingsprogramma word je op twee manieren gecoacht. Allereerst is er tweewekelijkse online coaching waar je een vraag of een ervaring kunt inbrengen. De ervaring leert dat er in de tweewekelijkse sessie of op de sluiten trainingsdag voldoende ruimte is om de stap te zetten die jij wilt en dat individuele begeleiding niet nodig is. Uitzondering op deze regel is als de eerste werkregel van het programma geldt. Het betekent dat er een dusdanige verstoring in je dagelijks handelen is dat je niet of onvoldoende kunt functioneren. Persoonlijke coaching kan dan gewenst zijn. Jij en de coach hebben dan overleg. Mocht je meer persoonlijke aandacht, coaching en training willen dan word je geadviseerd om het individuele programma te nemen of een module te volgen op een leiderschapsreis. In beide programma’s zit veel persoonlijke coaching.

De lerende ervaring wordt op verschillende manieren geborgd.

Concretiseren van je doelstelling en uitdaging
Aan het begin het programma word je – voor zover op dat moment mogelijk is – gevraagd om je leerdoelstelling en leerbehoefte te formuleren en die met de coach en eventueel met de andere deelnemers te delen. In het delen krijg je tijdens het programma voortdurend feedback op je uitdaging van de groep en de coach.

Gedurende het traject verandert deze doelstelling en uitdaging vaak. Er vallen dingen af omdat je dingen leert, komen elementen bij omdat je steeds dieper in jezelf reist en wat je wilt leren wordt ook vaak vooral veel fijnmaziger en gedetailleerde omdat je meer zicht en bewustzijn krijgt. Ook hier word aan je gevraagd omdat te delen omdat de lerende ervaring daardoor groter wordt.

Verband tussen les, doelstelling en behoefte
Aan het eind van elke les wordt een aantal vragen gesteld om de les beter tot je te laten komen en in je dagelijks handelen en leven toe te passen. Denk bijvoorbeeld daarbij aan deze mooie set van vragen:
1. Welke inzichten heb ik opgedaan? Wat heb ik ervaren?
2. Waar ga ik op letten en wat ga ik niet meer doen?
3. Wat ga ik wel doen? En op welke wijze ga ik dat doen? Wat neem ik uit deze les, visualisatieoefeningen mee?
4. En welke gevolgen heeft dat voor mij, voor de ander of de situatie?
5. En welke invloed heeft dit op wat ik hier wil leren?

Oefening
Na elke les krijg je oefeningen en opdrachten die je alleen, met (een) deelnemer(s) of met de gehele groep kunt doen en waar je door middel van een ervaring of reflectie een relatie legt met de theorie en je uitdaging en je leerdoelstelling.

Coaching
Elke twee weken word je op je behoeftes en je uitdagingen gecoacht. In die coachingssessies wordt elke keer een relatie met jouw leerdoelstelling en behoefte gelegd.

Leerlijn
Persoonlijke ontwikkeling en de gevolgen voor je persoonlijke, werkzame of zakelijk leven, lijken niet via een coherent proces te verlopen. Je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties kunnen je alle kanten opduwen. En toch is er een grote lijn te ontdekken. Elke les wordt er met deze leerlijn een link gelegd. Je ziet niet alleen waar je in het proces zit. Je krijgt ook wat algemene duiding over je gedachten, je gevoelens en lichamelijke sensaties zodat je zicht blijft houden op de grote lijn. Dat is vaak een comfortabele gedachte.

Trainingsdagen
Niet voor niets is er aan het eind van de module een afsluitende trainingsdag waarin niet alleen een volgende stap wordt gezet, maar ook wordt geoogst, feedback wordt gegeven en een verband met je leerdoelstellingen, uitdagingen en behoeften wordt gelegd. Tevens wordt er ook een vooruitblik gedaan. Wat is lastig? Wat valt er nog te leren? Welke vragen komen erop?

Expert- en analyseverslagen
Bij individuele coaching krijg je na de fysieke bijeenkomsten altijd een verslag waarin een link tussen de leerdoelstelling, -behoefte en uitdaging, en de feitelijke coaching wordt gelegd. Aan deze lerende ervaring wordt vaak een opdracht en oefening voor de dagelijkse praktijk gekoppeld om het geleerde wat dieper te laten landen en te verduurzamen.

De lessen: ‘Integratie’ en ‘Realisatie’
Tijdens het programma wordt op verschillende ogenblikken een pas op de plaats gemaakt om te kijken naar je lerende ervaring. Aan het eind van het traject worden er twee lessen aan gewijd. In de les Realisatie kijk je gedurende de hele les met de coach en eventueel met de deelnemers naar de weg die je hebt afgelegd. En vervolgen blik je weer vooruit. En enkele maanden na het traject kijk je in de integratieles nog een keer waar je ten opzichte van je uitdagingen staat. En je kijkt hoe en op welke wijze je deze – nieuwe – manier van denken in je dagelijks leven hebt geïntegreerd. Om steeds je lerend vermogen aan te spreken en jezelf te ontwikkelen.

BROWSE GERELATEERDE ONDERWERPEN

Voor meer rust, kracht, vrijheid en voldoening

PLAN DIRECT EEN VRIJBLIJVEND INTAKEGESPREK