Collectie ‘Reizen in jezelf’

rei·zen onovergankelijk werkwoord • reisde, heeft en is gereisd; 1 een reis on­der­ne­men, zich naar een ver­wij­der­de plaats op weg be­ge­ven of be­vin­den; 2 fi­guur­lijk dood­gaan; 3 ver­ou­der­de li­te­rai­re taal zich ver­plaat­sen = trek­ken, gaan; 4 rei­zen on­der­ne­men, m.n. vreem­de lan­den be­zoe­ken om ken­nis op te doen of voor ge­noe­gen; 5 zich voor han­del of be­roep naar een an­de­re plaats be­ge­ven of van plaats tot plaats trek­ken, m.n. in op­dracht van een fir­ma klan­ten in ver­schil­len­de plaat­sen be­zoe­ken om za­ken te doen, han­dels­rei­zi­ger zijn; 6 NL; Bar­goens op iem. rei­zen op hem loe­ren, hem zoe­ken, het hem las­tig ma­ken;7 van za­ken ver­voerd wor­den; 8 vrij­met­se­la­rij op plech­ti­ge wij­ze door de bouw­hut rond­ge­leid wor­den.

zelf (geen afbreking) aanwijzend voornaamwoord ; 901–1000 ~ En­gels self, Duits selbst; 1 ach­ter per­soons­na­men en ach­ter voor­naam­woor­den in ei­gen per­soon = per­soon­lijkin per­so­na; 2 ach­ter zaak­na­men om de aan­dacht m.n. op die zaak te ves­ti­gen, in on­der­scheid van het bij­ko­men­de of iets an­ders; 3 in pas­sief­zin­nen met ver­wij­zing naar een geïm­pli­ceerd lo­gisch sub­ject door ie­der­een.

Berichten

Afdalen naar de aarde

‘Afdalen naar de aarde’

Artikel | Coachingsverslag | Betekenis – Hij heeft net de aandelen van zijn bedrijf verkocht. Hij verlangt naar innerlijke rust, en betekenis. “Ik wil ontdekken wat mijn pad is vanuit mijn ‘echte’ zelf”, schrijft hij mij. Hij heeft de afgelopen decennia met een enorme geldingsdrang een...
het podium pakken

Het podium pakken

Artikel | Coachingsverslag | Zichtbaarheid – Zij is een succesvolle manager en stuurt een grote organisatie aan. Ik heb al eerder met haar gewerkt en het komende half jaar gaat zij een intensief en diepgaand leiderschapstraject in. Zij is zacht, scherp, analytisch, perfectionistisch, ...
Herboren vriendschap

Broers – Over een herboren vriendschap

Verslag | Reizen in jezelf | Verhaal – 50 jaar geleden lagen drie vrouwen in een ziekenhuis. Het was oktober, de herfst was net ingevallen. Ze waren zwanger deze drie vrouwen. Op de 18de beviel één van een dochter, op de 20ste beviel de ander van een zoon en op de 21ste...