Collectie ‘Reizen in jezelf’

rei·zen onovergankelijk werkwoord • reisde, heeft en is gereisd; 1 een reis on­der­ne­men, zich naar een ver­wij­der­de plaats op weg be­ge­ven of be­vin­den; 2 fi­guur­lijk dood­gaan; 3 ver­ou­der­de li­te­rai­re taal zich ver­plaat­sen = trek­ken, gaan; 4 rei­zen on­der­ne­men, m.n. vreem­de lan­den be­zoe­ken om ken­nis op te doen of voor ge­noe­gen; 5 zich voor han­del of be­roep naar een an­de­re plaats be­ge­ven of van plaats tot plaats trek­ken, m.n. in op­dracht van een fir­ma klan­ten in ver­schil­len­de plaat­sen be­zoe­ken om za­ken te doen, han­dels­rei­zi­ger zijn; 6 NL; Bar­goens op iem. rei­zen op hem loe­ren, hem zoe­ken, het hem las­tig ma­ken;7 van za­ken ver­voerd wor­den; 8 vrij­met­se­la­rij op plech­ti­ge wij­ze door de bouw­hut rond­ge­leid wor­den.

zelf (geen afbreking) aanwijzend voornaamwoord ; 901–1000 ~ En­gels self, Duits selbst; 1 ach­ter per­soons­na­men en ach­ter voor­naam­woor­den in ei­gen per­soon = per­soon­lijkin per­so­na; 2 ach­ter zaak­na­men om de aan­dacht m.n. op die zaak te ves­ti­gen, in on­der­scheid van het bij­ko­men­de of iets an­ders; 3 in pas­sief­zin­nen met ver­wij­zing naar een geïm­pli­ceerd lo­gisch sub­ject door ie­der­een.

Berichten

Teamdynamieken Hoe los jij de puzzel op

Teamdynamieken

Artikel | Teamdynamieken | Praktijkcase – Hoe los jij die puzzel op? Dat is elke keer weer de vraag bij het werken in teams. Zo nu en dan help ik teams om een stap te zetten in hun ontwikkeling. Deze teamsessies behoren tot mijn favoriete dagen omdat in een relatief korte...

De liefde

Podcast | Liefde | Relatiedynamieken – Het is de plek waar we de meest intense liefde kunnen ervaren en tegelijkertijd voelen we daar ook vaak onze diepste pijn. De ander drukt dan feilloos op onze meest gevoelige plekken. Hoe komt dat nu? Wat kun je eraan doen? Wat valt...
Ithaka - macht & media

Ithaka

Documentaire | Macht | Media – Iedereen kent wel het verhaal van WikiLeaks. Het internationale non-profitorganisatie die nieuwslekken en geclassificeerde media van anonieme bronnen (klokkenluiders) publiceert – vaak over misstanden bij de overheid en ...
The Vow - macht & media

The Vow

Documentaire | Macht | Manipulatie – Eind jaren negentig richtte Keith Rainiere samen met Nancy Salzman de persoonlijke ontwikkelingsstroming NXIVM (uitgesproken Nexium) in de Verenigde Staten op. Ik had er nog nooit van gehoord en ging na een tip ...
Nothing compares - macht & media

Nothing Compares

Documentaire | Macht | Trauma – Het openingsshot van de film waarin een mannelijke stem een artiest die symbool staat voor moed en integriteit aankondigt. Sinéad O’Conner – ze is begin twintig – loopt het podium op om een eerbetoon aan Bob Dylan te brengen. Het ...
Macht

Macht

Documentaire | Overzicht | Handvatten – Ik zag de afgelopen tijd een reeks documentaires waarbij ik me onbewust op verschillende perspectieven van macht bleek te focussen. Hoe houd je koers was een van de vragen die ik bij het kijken automatisch aan mezelf ...
Afdalen naar de aarde

‘Afdalen naar de aarde’

Artikel | Coachingsverslag | Betekenis – Hij heeft net de aandelen van zijn bedrijf verkocht. Hij verlangt naar innerlijke rust, en betekenis. “Ik wil ontdekken wat mijn pad is vanuit mijn ‘echte’ zelf”, schrijft hij mij. Hij heeft de afgelopen decennia met een enorme geldingsdrang een...
het podium pakken

Het podium pakken

Artikel | Coachingsverslag | Zichtbaarheid – Zij is een succesvolle manager en stuurt een grote organisatie aan. Ik heb al eerder met haar gewerkt en het komende half jaar gaat zij een intensief en diepgaand leiderschapstraject in. Zij is zacht, scherp, analytisch, perfectionistisch, ...