Collectie ‘Reizen in jezelf’

rei·zen onovergankelijk werkwoord • reisde, heeft en is gereisd; 1 een reis on­der­ne­men, zich naar een ver­wij­der­de plaats op weg be­ge­ven of be­vin­den; 2 fi­guur­lijk dood­gaan; 3 ver­ou­der­de li­te­rai­re taal zich ver­plaat­sen = trek­ken, gaan; 4 rei­zen on­der­ne­men, m.n. vreem­de lan­den be­zoe­ken om ken­nis op te doen of voor ge­noe­gen; 5 zich voor han­del of be­roep naar een an­de­re plaats be­ge­ven of van plaats tot plaats trek­ken, m.n. in op­dracht van een fir­ma klan­ten in ver­schil­len­de plaat­sen be­zoe­ken om za­ken te doen, han­dels­rei­zi­ger zijn; 6 NL; Bar­goens op iem. rei­zen op hem loe­ren, hem zoe­ken, het hem las­tig ma­ken;7 van za­ken ver­voerd wor­den; 8 vrij­met­se­la­rij op plech­ti­ge wij­ze door de bouw­hut rond­ge­leid wor­den.

zelf (geen afbreking) aanwijzend voornaamwoord ; 901–1000 ~ En­gels self, Duits selbst; 1 ach­ter per­soons­na­men en ach­ter voor­naam­woor­den in ei­gen per­soon = per­soon­lijkin per­so­na; 2 ach­ter zaak­na­men om de aan­dacht m.n. op die zaak te ves­ti­gen, in on­der­scheid van het bij­ko­men­de of iets an­ders; 3 in pas­sief­zin­nen met ver­wij­zing naar een geïm­pli­ceerd lo­gisch sub­ject door ie­der­een.

Berichten

Projectieve identificatie

Artikel Podcast | Projectieve identificatie – Projectieve identificatie! Wat? Ja, ik begreep ook niets van die combinatie van twee woorden toen ik ze voor het eerst hoorde. Het is een psychologisch principe waar je pijn, verdriet, woede, angst et cetera die jezelf niet kunt...
love lessons

Love Lessons

Video | Liefde | Lessen – Mag ik alsjeblieft zo oud worden? Mag ik – met iets van deze wijsheid, humor, liefde en avontuur – het leven zo lang samen leven? Wat een geweldige video is dit over het huwelijk en de liefde. En weer met die doorleefde levenswijsheid die ouderen vaak…
free spirit

Free Spirit

Video | Liefde | Werk – Ann McGee Cooper: “Ik wil andere mensen inspireren door dienend leiderschap om gedurfde dromen te verwezenlijken. Een wereld van hoop en mogelijkheden. En de enige mogelijkheid om dat te doen is door liefde. En dat is dan bijzonder…

The Inner Landscape of Beauty

Podcast | John O’Donohue | Schoonheid – Opgegroeid aan de westkust van Ierland in het prachtige Connemara studeerde O’Donohue Engels, filosofie en theologie. In 1979 werd hij priester om vervolgens naar Duitsland te verhuizen en daar een postdoctorale…
Illusie

Uit de illusie stappen

Podcast | Joris Luyendijk | Illusies – Joris Luyendijk wil geen journalist worden genoemd. Praatjesmaker past hem beter. Ik denk het eerlijk gezegd ook. Vanaf zijn studie politicologie, geschiedenis, Arabische en religieuze antropologie in Amsterdam en later in…

Meesterschap

Podcast | Jaap Voigt | Meesterschap – Tophockeyer, geoloog, organisatieadviseur maar bovenal leraar zou ik zeggen. Er moest in deze eindejaarslijst iets van Jaap Voigt staan. Zijn monologen en lessen zijn voor mij een grote bron van inspiratie: ‘Thema’s in de Dao De…

Leiderschap en creativiteit

Podcast | Herman Wijffels | Creativiteit – De overgang van de ene levensfase naar een andere levensfase gaat bijna nooit soepel. In die overgang zit altijd iets van angst, verdriet, woede of chaos. Als dat er niet is dan transformeer je niet en blijft je steken in…

De pelgrimstocht als helend middel

Podcast | Wim Diepeveen | Pelgrimstocht – Een zwaar ongeluk, een belangrijke collega die weggaat en je interne grens niet kunnen voelen. En dan blijven doorgaan. Het is een recept voor stress en burn-out. Dat kan niet goed gaan. En dat klopt. Op gegeven moment ga je zo…
the pigeon tunnel

The Pigeon Tunnel

Documentaire | John le Carré | Het leven raken – Ik ben een groot van fan van Errol Morris. Met zijn documentaires legt hij ingewikkelde personages bloot. Hij maakte al prachtige documentaires over de oorlogsministers Robert McNamara: ‘The Fog of War’ en Donald…