AFSLUITING VERVOLGMODULE: OOGST EN VOORUITBLIK

De afgelopen weken maakte je een diepgaande ‘reis in jezelf’. Het persoonlijke en zakelijke ontwikkelingsprogramma leent aan deze term ook zijn naam. Het wordt als het meest intensieve en intense onderdeel van het programma ervaren. Je zag hoe je gedrag en je communicatie in het hier en nu verbonden is met je verleden. Je merkt nu nog beter dat in je huidige ontmoetingen, gebeurtenissen en situaties, een scala van onbewuste ervaringen uit het verleden liggen verscholen. Je ziet welke invloed de omgeving op je heeft en hoe die omgeving uit de eerste jaren van je leven zo’n grote rol hebben gespeeld. En je ziet daarmee nog beter hoe je gedrag, je communicatie, je karakter en daarmee je identiteit is opgebouwd. Het bijzondere van dit begrip en dit bewustzijn is dat je nieuwe richtingaanwijzers –die je helpen bij je leerbehoefte en leerdoelstellingen – hebt gevonden. Je hebt letterlijk en figuurlijk een nieuwe ruimte gecreëerd waar je de dingen op een andere manier doet, meer verantwoordelijkheid neemt over je behoeften, je gedrag en je communicatie. En je hebt daarin oog voor ‘de ander’ en je omgeving. Je bent met nieuwe gedrags- en communicatiepatronen aan het experimenteren. Het avontuur begint steeds groter te worden. In deze op maat gemaakte training – op basis van jouw behoefte en de rest van de groep – kijk je naar de elementen die op dit moment extra aandacht behoeven. Je oogst en je werpt een blik vooruit. Op welke manier ga je al die inzichten, nieuwe verantwoordelijkheden en gedraging en dat begrip in de wereld gaat zetten? Het is weer tijd om te oogsten. Voel je weer meer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis?

– Klik op de video voor toelichting op deze les (x.xx) –

“De ontmoeting met jezelf is in eerste instantie een ontmoeting met je schaduw. De schaduw is een nauwe poort, en die pijnlijke ervaring wordt iedereen die in een diepe bron afdaalt, niet bespaard. Om te weten wie je bent, moet je jezelf leren kennen. Achter de deur bevindt zich, vreemd genoeg, een onbegrensde ruimte, vol ongekende mogelijkheden.”

 

LESOVERZICHT

LES 1

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Basis – Les 1

  2 wk

  20% van de basismodule ‘Bewustzijn’

 • E-mail

  2x

  Instructie van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minaal 1 uur

  Leren en vertalen naar dagelijkse praktijk

 • Leerlijn

  Fase 1 – 2

  Perspectief op je leerproces

WEEK 1 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 9.15

  Training
  (Uitleg, leren en perspectief)

 • Opdracht

  Video | 6.05

  Oefenen in je dagelijks handelen
  (Uitleg en context)

 • Praktijk

  Video | 5.31

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Opdracht

  -

  Concretiseren
  (Perspectief en bewustzijn)

WEEK 2 – VERDIEPING

 • Opdracht

  -

  Delen en perspectief

 • Werkwijze

  Podcast | 12.30

  Uitleg bij de podcasts en visualisaties

 • Uitdaging

  Visualisatie | 18.58

  Concretiseren en perspectief

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Kracht

  Video | 1.06

  Gebruik van natuur in programma

 • Reset

  Video | 4.07

  Vinden van rust en stilte

 • Liefde

  Docu | 1u.30

  Transformatie

 • Transformatie

  Roman | blz. 320

  Inspiratie en voorbeeld

 • Avontuur

  Non-fictie | blz. 160

  Wandelen én het programma

 • Wandelen

  Artikel | 14 à 15 min.

  Overzicht en inspiratie

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leerresultaat

Deze les

Het doel van deze les is om meer zicht te krijgen op je leerdoelstelling en je leerbehoefte. Je bekijkt deze doelstelling vanuit verschillende perspectieven om hem vervolgens te concretiseren. Belangrijk om te weten is dat gedurende het traject deze leerbehoefte en doelen vaak veranderen. Er vallen dingen weg tijdens het traject, komen dingen bij en verder wordt de doelstelling vaak verder geconcretiseerd doordat je op een diepere laag terechtkomt. Nu is het goed om een start te maken en richting te kiezen.

Het resultaat is dat je een eerste concrete aanzet hebt gegeven van wat je in dit programma of module wil leren. Met behulp van verschillende technieken word je uitgedaagd om de essentie op dit moment te vinden en zo concreet mogelijk te formuleren op persoonlijk én op zakelijk niveau. Tijdens het traject kom je hier elke keer weer op terug. Hoe draagt het geleerde bij tot mijn leerbehoefte en leerdoelstelling? Wat heb ik gerealiseerd en wat wil ik nog realiseren. Je zult merken dat je doelstelling aan verandering onderhevig is en steeds fijnmaziger en daarmee gedetailleerder wordt. Soms komen er tijdens het traject hele nieuwe vraagstukken bij doordat verborgen herinneringen aan de oppervlakte komen die je nu iets willen vertellen.

Lessen en regels

1. Storingen gaan voor
Tijdens de coaching – maar ook buiten de coaching – kan er een verstoring voorkomen. Het programma roept een overweldigende ervaring op waardoor je bijvoorbeeld het programma niet kunt volgen of je wordt in zoverre in het dagelijks leven ontregeld dat je wat extra aandacht nodig hebt. Je wordt dan altijd uitgenodigd om contact met KoopenBakker op te nemen. Samen kijk met de coach kijk je hoe je uit die verstoring kunt komen.

2. Maak contact
Het programma gaat over gedrag en communicatie. Als er geen contact is kan je je ook niet verbinden en kun je niet op een duurzame manier te leren.

3. Vertrouwelijkheid
In het leiderschapsprogramma kijk je naar je gedrag- en je communicatiepatronen. Daarbij kom je onherroepelijk bij pijnlijke, schaamtevolle, verdrietige gebeurtenissen uit je verleden. Misschien zelfs wel bij elementen die je nog nooit met iemand hebt gedeeld. Je wilt dat de informatie binnen de groep blijft. Je mag de informatie naar buiten brengen zonder de naam van de persoon te gebruiken. Specifieke cases kunnen door de coach en trainer – zonder het noemen van namen – in een supervisie naar voren gebracht. 

4. Niets is gek
De mens is met zijn krachtige manier van verbeelden een wonderlijk organisme. Bij KoopenBakker wordt naar je gedrag en je communicatie gekeken, maar nog meer naar de bron van dat gedrag. Laat jezelf zien! Niets is gek. Juist door jezelf te laten zien, leer je jezelf kennen. 

5. Voelen mag, denken moet
Soms wil en kun je niet voelen omdat wat naar boven komt te overweldigend is. Het ‘organisme’ beschermt zichzelf door het voelen te stoppen. Dat mag. En dat is goed. Het is dan misschien niet het moment om het te onderzoeken. Dan bewaar jij deze uitdaging voor een later moment. Denken daarentegen moet. We zijn als mens gezegend met een neocortex. We kunnen met dit deel van onze hersenen onze – veelal maar niet altijd beteugelen – emoties beteugelen. Het helpt ons om onnodige brokken te maken.

6. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces
In het programma krijg je veel informatie aangereikt om op een aandachtige manier een ‘reis in jezelf’ te maken. Je ervaart, onderzoekt, reflecteert, leert, oefent, deelt, om daarna meer rust, kracht en vrijheid in je dagelijks handelen te ervaren. De coach en trainer spiegelt, adviseert en helpt je richting te zoeken en te vinden. Je kunt hem niet verantwoordelijk maken voor je leerproces. Je kunt hem wel elke keer delen waar je staat en daarover een vraag stellen waardoor je meer duiding kunt vinden. Een oefening, ervaring, vraag of opdracht helpt je dan om weer meer te begrijpen. En met deze kennis kun je weer een andere of nieuwe beweging maken.

7. Zorg goed voor jezelf en voor de ander
In de zorg voor jezelf en voor anderen zit empathie en compassie verscholen en daarmee ontstaat vertrouwen. En hoe meer vertrouwen er is, hoe meer je jezelf durft te laten zien. Waardoor andere deelnemers de moed vinden om zichzelf ook meer te laten zien. En in het laten zien – met alles wat er is – wordt er een omgeving gecreëerd waar optimaal kan worden geleerd. Zorg dus goed voor jezelf en ‘de ander’. 

8. Respecteer grenzen
In de ontmoeting zijn we op zoek naar de elkaars grenzen omdat je op die plek elkaar het beste ziet en – op dat moment – het beste contact kan ontstaan. En in dat zoeken kun je ook weleens over de grens gaan. Want het vinden van de grens is soms lastig. Dat is niet erg als dat onbewust gebeurt. Dat hoort bij het leven. Als iemand zijn of haar grens aangeeft respecteer die dan. Je weet hoe fijn het is als jouw grens wordt gerespecteerd. 

9. Neem elke keer afscheid
In de ontmoeting maken we altijd contact om vervolgens aan het eind van de ontmoeting afscheid te nemen. Doe dat. Als je dat niet doet dan neem je deze ontmoeting mee in een andere ontmoeting waardoor je niet een nieuwe volle ontmoeting kunt aangaan.

10. Kom afspraken na.
Het nakomen van afspraken schept duidelijkheid en schept ook een omgeving waar je steeds de discipline vindt om een volgende stap te zetten. Je bestendigt met het volgen van de afspraken het vertrouwen. En dat komt jouw proces en dat van de ander ten goede.

Normaliter behandel je elke twee weken een thema. Grote thema’s worden over een maand verdeeld en één thema is over zes weken verspreid. Elke vrijdagochtend krijg je een e-mail met informatie. Deze e-mail geeft je een korte en begeleidende instructie voor de aankomende week.

In de eerste e-mail vind je 3 video’s en krijg je toegang tot relevante informatie voor die week in de digitale leeromgeving. Het betreft een video waarin het thema en onderwerp van de week wordt uitgelegd – al dan niet met psychologische ontwikkelingsmodellen en theorieën. Vervolgens een video met een toelichting van de opdracht van die week. Dat kan een onderzoeksopdracht zijn, maar vaak zijn het elementen en richtingaanwijzers die je in je dagelijks handelen kunt doen. In de laatste video wordt de theorie en de opdracht in context geplaatst aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Door middel van niet gepersonaliseerde klantvoorbeelden word je perspectief en je bewustzijn groter.

In de tweede e-mail ontvang je podcasts, visualisaties, meditaties en inspiratie in de vorm van films, documentaires, video’s, boeken en artikelen. De visualisatie heeft tot doel om het geleerde te verdiepen. Een visualisatie zorgt namelijk dat je het niet alleen cognitief begrijpt, maar ook dat je het in je lichaam voelt. De facultatieve en themagerichte inspiratie wil je uitnodigen om andere gezichtspunten op het thema van de week te geven. Een vernieuwde blik die jij vervolgens weer kunt gebruiken in je dagelijks leven.

In het begin van de training heb je 30 tot 60 minuten om de stof tot je te nemen. In elke mail staat de essentiële stof van die betreffende week benoemd. Later in het programma loopt dit op tot 60 à 120 minuten. Vervolgens neem je die informatie en gedachten mee in je dagelijks handelen. In twee-wekelijkse coachingsessies van maximaal 60 minuten wordt vervolgens met je ervaringen gewerkt. 

De ervaring leert dat als mensen door het programma worden gegrepen dat ze zich significant meer tijd aan het programma gaan besteden. Het effect van het programma wordt daarmee ook groter en krachtiger. Mensen leren op verbazingwekkende wijze snel nieuwe gedrags- en communicatiepatronen aan en gaan andere wegen bewandelen. 

Het programma bestaat uit 3 modules:
1. De basismodule ‘Bewustzijn’ – 10 weken
2. De vervolgmodule ‘Bezinning’ – 12 weken
3. De gevorderde module ‘Betekenis’. – 17 weken.

In totaal duurt het programma 39 weken.

Lesinhoud en lesmateriaal

Digitale leeromgeving – theorie, modellen, vragen en oefeningen
De omgeving bestaat uit theorie, (ontwikkeling)psychologische modellen, visualisaties, inspiratie, vragen, opdrachten en oefeningen. De informatie wordt elke week fasegewijs ontsloten via een persoonlijke e-mail waarin je begeleiding en instructie krijgt. Alles is erop gericht om jouw leren op een overzichtelijke manier in je dagelijks handelen te faciliteren. Om meer plezier en betekenis – in contact met anderen en je omgeving – in je dagelijks leven te vinden.

E-mail – Wekelijkse instructie en begeleiding
Elke vrijdagochtend ontvang je een mail met de informatie voor die week. De ene week betreft het video’s en toegang tot de digitale leeromgeving. De week erna ontvang je visualisatie en inspiratie om het geleerde te verdiepen.

Video’s – Inleiding trainingsthema, opdrachten en toelichting praktijkcases
Bij elk thema ontvang je minimaal 3 persoonlijk video’s waarin het thema van de week aan de hand van theorie en modellen kort wordt uitgelegd. Daarnaast is er een video die de opdracht van die betreffende week uitlegt. Elke opdracht wordt geïntroduceerd met een verhaal, essay of gedicht om meer context bij die uitdaging van die betreffende week te krijgen. In de derde video krijg je cases uit de praktijk voorgeschoteld. Aan de hand van verhalen van anderen, krijg je meer zicht, bewustzijn en context bij het thema van die betreffende week waardoor je eigen behoefte en uitdaging beter kunt duiden en er meer focus ontstaat. Daarnaast is er nog een scala aan video’s om speciale thema’s en visies wat verder uit te diepen en toe te lichten.

Visualisatie – Vinden, zoeken en het te leren verbeelden, voelen en realiseren
Visualisaties is een krachtig middel om jezelf te onderzoeken, te leren en te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld in een ontmoetingen of ervaring uit een recente maar ook ver verleden duiken om die vervolgens te onderzoeken. Verscheidene visualisaties nemen je letterlijk mee op avontuur door je geschiedenis en zorgen ervoor dat je bij onverwachte en soms zelfs verstopte herinneringen komt. Deze willen je nu iets vertellen of laten begrijpen. Het geeft je de meest uiteenlopende inzichten. Visualisaties lenen zich ook uitstekend om nieuwe informatie aan te reiken en nieuw gedrags- en communicatiepatronen te ontwikkelen en te leren. Denk daarbij aan je omgang met obstakels, het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, het aanleren van nieuw gedrag, zicht op gedragsstrategieën, het vinden van betekenis.

Inspiratie – Andere kijkwijzen en verdiepende perspectieven
Met behulp van inspiratie kun je in beelden, woorden in een korte tijd op een eenvoudige wijze door middel van verhalen in een andere wereld duiken. Die wereld geeft vaak een ander of nieuw perspectief. In dit programma is er voor veel inspiratie – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – gekozen om je themagericht en stapsgewijs toegang te geven tot aansprekende verhalen om je te helpen bij het verkrijgen van nieuwe perspectieven en inzichten. Bekijk, luister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Het brengt veel leert de ervaring.

Persoonlijk en zakelijk leiderschap vraagt tijd, stilte, reflectie, bewustwording, leren, oefenen, je kop stoten en vergt over het algemeen een significante – geldelijke – investering. Bovendien is er ongelofelijk hoeveelheid informatie op persoonlijk ontwikkelingsgebied. Dit programma poogt om – uit bewezen methoden en ervaringen – je online informatie aan te reiken en je daar vervolgens twee-wekelijks op te coachen. Je leert en doet nieuwe inzichten op om die daarna in de praktijk tot volle wasdom te laten komen. Om vervolgens die – lerende – ervaringen in een integratiedagen – door oefeningen en supervisie – verder uit te diepen en duurzaam te integreren. Het programma wil die lerende ervaring in je dagelijks handelen optimaal ondersteunen.

Het zorgt ervoor dat je op de door jouw gekozen tijdstippen kunt leren. En dat je je dagelijks handelen en leven als leerterrein gebruikt. Het is een efficiënt en effectief proces die je vrij makkelijk in je dagelijkse routine kunt integreren. Doordat je je eigen tijd in kunt delen, je je dagelijks handelen als werkterrein gebruikt, je een relatief lange periode deelneemt, je veel zelf doet, kun je veel informatie tot je nemen. De lerende ervaring is daardoor groot. Om niets te missen, om lastige onderwerpen extra aandacht te geven en een extra verdiepende ervaring te geven, biedt de afsluitende dag aan het einde van de module soelaas.

Persoonlijk en zakelijk leiderschap vraagt tijd, stilte, reflectie, bewustwording, leren, oefenen, je kop stoten en vergt over het algemeen een significante – geldelijke – investering. Bovendien is er ongelofelijk hoeveelheid informatie op persoonlijk ontwikkelingsgebied. Dit programma poogt om – uit bewezen methoden en ervaringen – je online informatie aan te reiken en je daar vervolgens twee-wekelijks op te coachen. Je leert en doet nieuwe inzichten op om die daarna in de praktijk tot volle wasdom te laten komen. Om vervolgens die – lerende – ervaringen in een integratiedagen – door oefeningen en supervisie – verder uit te diepen en duurzaam te integreren. Het programma wil die lerende ervaring in je dagelijks handelen optimaal ondersteunen.

Het zorgt ervoor dat je op de door jouw gekozen tijdstippen kunt leren. En dat je je dagelijks handelen en leven als leerterrein gebruikt. Het is een efficiënt en effectief proces die je vrij makkelijk in je dagelijkse routine kunt integreren. Doordat je je eigen tijd in kunt delen, je je dagelijks handelen als werkterrein gebruikt, je een relatief lange periode deelneemt, je veel zelf doet, kun je veel informatie tot je nemen. De lerende ervaring is daardoor groot. Om niets te missen, om lastige onderwerpen extra aandacht te geven en een extra verdiepende ervaring te geven, biedt de afsluitende dag aan het einde van de module soelaas.

Doener, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten. De leerprocessen die doeners hanteren, steunen vooral op gissen en missen.

Dromer, zij hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Ze zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemaken hoe iets in de praktijk uitpakt. Zij hebben de neiging problemen van alle kanten te bekijken en zien steeds weer nieuwe ingangen en oplossingen. Dromers leren heel snel via identificatie.

Denker, combineren het reflectief observeren en abstract conceptualiseren. Zij zijn het liefst bezig met het vertalen van observaties in hypothesen en theorieën. Ze kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel bezig. Ze werken graag zelfstandig om de gelegenheid te krijgen zelf eerst een beeld te vormen van de theorie.

Beslisser, zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Zij gaan het liefst theorieën uitproberen in de praktijk en in experimenten. Ze nemen initiatief en durven experimenteren. Bij het hanteren van een probleem gaan zij deductief en probleemoplossend te werk. Ze functioneren optimaal als zij een leertaak kunnen beginnen met kennisname van duidelijk en beknopt geformuleerde regels en principe, die zij dan in een oefensituatie kunnen verwerken.

In het programma heb je uiteenlopende middelen (video, tekst, visualisaties, inspiratie, vragen, oefening, opdrachten en coaching) om via kijken, luisteren en lezen te leren. De focus ligt daarbij op zowel denken als voelen.

Concreet ervaren of ondervindend leren
In het programma wordt veel aandacht besteedt het trainen van aandacht. Het helpt je om een holistische manier te kijken naar je gedrag en je communicatie en op die manier een integrale ervaring op te doen. Dat betekent dat je een verband legt tussen je gedachten, je gevoelens, je lichaam, je communicatiepatronen en je gedragingen. Het opdoen van een werkelijke ervaring in je dagelijks handelen staat centraal. Door met een zekere verwondering en zonder oordeel naar die ervaring te kijken kun je effectief en efficiënt leren en ontwikkelen.

Reflectief observeren of reflecterend leren.
Aan de hand van verschillende theorieën, psychologische ontwikkelingsmodellen en visies kun je reflecteren over de waargenomen werkelijkheid en in relatie tot de aangedragen informatie in de vorm van theorie, vragen, opdrachten en oefeningen. Je wordt daarbij uitgenodigd om het vanuit verschillende perspectieven te kijken.

Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren.
Niet alleen wordt gekeken hoe je gedrag zich verhoudt tot de aangedragen informatie en op welke manier jij die toepast, je wordt ook uitgedaagd om een overeenkomst te leggen met andere situaties, ontmoetingen en ervaringen. Je wilt structuur en een rode lijn tussen specifieke situaties en ontmoetingen. En als laatste word je uitgenodigd om een verband te leggen tussen je gedrag en je communicatiepatronen – in het hier en nu – en je verleden. Door de ervaringen en de bronnen van je gedrag en communicatie in je verleden te onderzoeken, ben je beter in staat om een andere beweging te maken. Daar ligt vaak een richtingaanwijzer voor een andere weg.

Actief experimenteren of experimenterend leren
Door concrete modellen – met bijhorende algemene gedachten en gevoelens – te geven, word je uitgedaagd om te experimenteren. Door deze concrete modellen kun je je gedachten en gevoelens beter duiden en weet je welke stappen je – in het moment – wilt, kunt en dient te zetten. Het is een lastig proces waarin je uiteenlopende middelen krijgt om het ‘echt’ te doen. Als je de eerste succeservaring hebt gehad, wil je meestal niet meer anders.

Bij elk thema ontvang je minimaal 3 persoonlijk video’s waarin het thema van de week aan de hand van theorie en modellen kort wordt uitgelegd. Daarnaast is er een video die de opdracht van die betreffende week uitlegt. Elke opdracht wordt geïntroduceerd met een verhaal, essay of gedicht om meer context bij die uitdaging van die betreffende week te krijgen. In de derde video krijg je cases uit de praktijk voorgeschoteld. Aan de hand van verhalen van anderen krijg je meer zicht, bewustzijn en context bij het thema van die betreffende week waardoor je eigen behoefte en uitdaging beter kunt duiden en er meer focus ontstaat.

Daarnaast is er nog een scala aan video’s om speciale thema’s en visies wat verder uit te diepen en toe te lichten. In het laatste gedeelte van het programma wordt de stof steeds facultatieve en pik je uit wat jou op dat moment het beste past. Ook deze facultatieve informatie wordt toegelicht in video’s.

De kracht van onze hersenen is enorm groot. We laten ons makkelijk door de magie van onze verbeelding leiden. En juist deze magie van de verbeelding wordt in de visualisatie gebruikt om je bestaande gedrag en communicatie te onderzoeken. Je reist in je gedachten met bijbehorende gevoelens naar het verleden. Je gaat bij die bewuste maar ook vaak onbewuste belangrijke gebeurtenis opzoeken. En je ziet hoe die omgeving van invloed is op je gedrag en je communicatie.

Je gebruikt het niet alleen om te onderzoeken en te reflecteren. Met behulp van deze visualisaties, meditaties en podcasts krijg je nieuwe informatie aangereikt en word je uitgedaagd door nieuwe hersenpaden te maken om nieuwe gedrags- en communicatiebewegingen te leren. De hersenen hebben namelijk niet in de gaten of de gebeurtenis ‘echt’ is of alleen in je gedachten gebeurt.

Door middel van het vertalen van gedachten naar beelden – met bijbehorende emoties en lichamelijke sensaties – focus je je mentale kracht. Je stuurt je aandacht waardoor je vaak bij vergeten herinneringen komt en je veelal de kern van wat je onderzoekt ziet. Je krijgt beter zicht en meer bewustzijn op je communicatie- en gedragspatronen – en het effect op de ander of de groep – binnen jouw levensloop.

Er zijn verschillende elementen die je kunt uitdrukken in jouw ‘filters’, ‘vensters’ en ‘kijk op de wereld’ – die een rol spelen. Het bepaalt hoe jij de boodschappen, tekens en signalen tot je neemt en verwerkt. Bijzonder wordt het als je andere ‘filters’, ‘vensters’ en ‘kijk op de wereld’ krijgt aangereikt. De vraag is wat je dan gaat doen. Denk hierbij onder andere aan de volgende zaken:

Je kunt nu vast ook concluderen dat we constant – en veelal onbewust – aan het visualiseren zijn. In dit leiderschapsprogramma ontleed en pel je dat af door het effect van je gedachten – en de daarbij behorende beelden – op je emotie, je lichamelijke sensaties en je automatische en routinematige gedrags- en communicatiepatronen te onderzoeken. Je hebt meer bewustzijn gekregen op hoe je je laat beïnvloeden door scenario’s, een mogelijke toekomst en de interne dialoog die je met jezelf voert.

Het is bewezen dat gedachten en daarmee ook visualisaties dezelfde mentale instructies produceren, als werkelijke acties. Anders gezegd: visualisatie heeft hetzelfde effect op je brein als echte acties. De gedachten die je in beelden, emoties en lichamelijke sensaties tijdens een visualisatie vertaalt, creëren – nieuwe – neurale wegen. Je brein ‘vertelt’ de neuronen namelijk dat je een actie ‘echt’ aan het uitvoeren bent. Je maakt daarmee door de visualisatie een herinnering en een ervaring in je geheugen. In dit programma ga je deze techniek ook gebruiken om nieuwe gedrag- of communicatiepatronen te visualiseren zodat je ze makkelijker in het dagelijks leven kunt toepassen.

In de visualisaties ga je gewenste gedrags- en communicatiepatronen visualiseren. Je creëert daarmee nieuwe paden, herinneringen en ervaringen in je brein. Door deze paden te creëren, heb je een keuze je reactiewijze in plaats van je standaard, routinematige en automatische gedrag te volgen. Als je met aandacht en verwondering – in het moment – je gedrag en je communicatie – in een specifieke situatie of ontmoeting – kunt aanschouwen, kan je brein je gedrag en je reactie stoppen en kiezen tussen het oude gedrags- of communicatiepatroon of het nieuwe gevisualiseerde patroon op basis van deze gevisualiseerde ervaring. Omdat de gevisualiseerde actie – bekend voor je brein in de vorm van een herinnering – bekend is, zal de daadwerkelijke actie in een werkelijke ontmoeting makkelijker en natuurlijker gaan. Je gereedschapskist is daarmee uitgebreid met een nieuwe tool. Eentje die jou of de ander beter past in die desbetreffende situatie of ontmoeting.

De informatie in het programma is korte, pragmatische en effectieve informatie om je richting te geven over je gedrag, je communicatie en persoonlijke leiderschapsvaardigheden. De inspiratie geeft verdieping. Met behulp van inspiratie kun je in beelden, woorden in een korte tijd op een eenvoudige wijze door middel van verhalen in een andere wereld duiken. Die wereld geeft vaak een ander of nieuw perspectief. 

In dit programma is er voor veel inspiratie – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – gekozen om je themagericht en stapsgewijs toegang te geven tot aansprekende verhalen om je te helpen bij het verkrijgen van nieuwe perspectieven en inzichten. Bekijk, luister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Het brengt veel leert de ervaring.

Het programma reikt de volgende themagericht inspiratie aan:

Films
Het zijn realistische films – vaak gebaseerd op een waar gebeurd verhaal – waar iets van gedrag, communicatie of avontuur in naar voren komt.

Documentaires
Waargebeurde verhalen waar je in interviews en beelden ziet hoe ons gedrag en communicatie – in contact met anderen en de omgeving – werkt. Het zijn vaak extreme en grote verhalen omdat in de vergroting op beeld, het kleine in jezelf beter kan worden gezien.

Korte video’s
Kleine documentaires, TED talks of animaties die iets over ons lichaam, karakter, gevoelens, gedrag of communicatie willen uitleggen.

Boeken
Non-fictie en waargebeurde verhalen voeren de boventoon. Vaak zijn het verhalen over het bevinden in de natuur en de gevolgen die dat heeft voor je geest. Je duikt als het ware in de geest en het verhaal van de ander. Ook zijn er boeken die op een heldere manier je zicht en verdieping willen geven op je gedrag en je gevoel.

Artikelen
In de digitale omgeving worden in video’s en kleine alinea’s ervaringen van anderen gedeeld. In de artikelen die je hier krijgt aangereikt bevinden zich ook coachingsverslagen. Het verruimt vaak je je perspectief op je eigen uitdaging.

Podcasts
In de digitale leeromgeving zitten meer dan 75 op maat gemaakte visualisaties voor dit programma over gedrag, communicatie, verlangen, betekenis, gemis, vertrouwen, obstakels et cetera. In de inspiratie vind je interviews, gedichten en verhalen van anderen om je nieuwe perspectieven te geven.

Coaching en training

KoopenBakker gaat er vanuit dat naast kennis en ervaring, de relatie tussen de groep en/of de coach het meest helend is in de coaching. Als er vertrouwen is, de juiste vragen worden gesteld, dan dienen de antwoorden zich vanzelf aan. Met die antwoorden worden er vervolgens lerende ervaringen door middel van opdrachten, oefeningen en coaching gegeven. Jij bent de beste gids bent om je eigen pad te lopen en daar kun je af en toe hulp bij gebruiken. Dan komen de inzichten sneller en wordt het pad duidelijker.

Als je dingen zou worden verteld dan zou het in de waan van de dag als sneeuw voor de zon verdwijnen. De coaching is gericht om het geleerde te voelen en te begrijpen om vervolgens nieuwe wegen te bewandelen. Doordat je het geleerde voelt, kan en wil je niet meer terug. Rust, kracht en vrijheid liggen in het verschiet.

Het eerste wat in het programma vaak wordt ervaren is lucht en openheid. Dat wil niet zeggen dat het is opgelost en alles ineens lukt. Je krijgt meer (in)zicht en er is een keuze om dingen te doen en te laten. Je laat meer zien wat je voelt en wilt. Je bent meer in verbinding met jezelf en de ander, waardoor je daadkrachtiger, rustiger en liefdevoller acteert. Die kracht en rust gebruik je om te onderzoeken, begrijpen en te oefenen. Je begint daardoor – na de spanning – steeds meer vrijheid, plezier en betekenis te ervaren.

Coaching wordt op verschillende manieren in dit programma aangeboden.

Groep
Als je het groepsprogramma volgt, heb je tweewekelijks online coaching in een kleine vaste groep van maximaal 8 deelnemers. Deze coaching wordt opgenomen zodat je die terug kunt kijken als je het hebt gemist. Deelnemers gebruiken het ook om hun eigen gedrag tijdens een coaching te observeren, om de aangereikte stof nog een keer te herhalen of om dingen te zien die ze hebben gemist. Aan het eind van de module krijg je als groep een integrerende en afsluitende dag op locatie om het geleerde en te leren verder te integreren, te verdiepen, te oogsten en een blik vooruit te werpen.

Persoonlijk traject
Als je het 1-op-1 programma volgt, heb je online coaching en fysieke coaching aangevuld met uitgebreide analyse- en expertverslagen. Het is nog meer op maat met een nog krachtigere sturing waardoor je veelal minder tijd aan het programma hoeft te besteden.

De coaching is bedoeld om met behulp van de aangereikte informatie jouw ervaringen verder te verdiepen, nieuwe perspectief aan te reiken en nieuwe inzichten op te doen.

In het groepsprogramma word je op twee manieren gecoacht. Allereerst is er twee-wekelijkse online coaching waar je een vraag of een ervaring kunt inbrengen. Er is voldoende ruimte om daar een stap te zetten. Daarnaast is er aan het einde van de bijeenkomst een fysieke integratiebijeenkomst waar je op een door jou aangedragen thema kunt worden gecoacht. Mocht je meer persoonlijke aandacht, coaching en training willen dan word je geadviseerd om het 1-op-1 programma te nemen of een module te volgen op een leiderschapsreis. In beide programma’s zit veel persoonlijke coaching.

Uitzondering op deze regel is als de eerste werkregel van het programma geldt. Het betekent dat er een dusdanige verstoring in je dagelijks handelen is dat je niet of onvoldoende kunt functioneren. Persoonlijke coaching is dan gewenst en op dat moment wordt er een afspraak gemaakt.

Op verschillende manieren wordt de lerende ervaring geborgd.

Concretiseren van je doelstelling en uitdaging
Aan het begin het programma word je – voor zover mogelijk – gevraagd om je doelstelling te formuleren en die te delen met de coach en eventueel met de andere deelnemers. In het delen krijg je tijdens het programma voortdurende feedback op je uitdaging. Gedurende het traject verandert deze doelstelling en uitdaging vaak. Er vallen dingen af omdat je dingen leert, komen elementen bij omdat je steeds dieper in jezelf reist en het wordt vooral ook vaak veel fijnmaziger en gedetailleerde wat je wilt leren omdat je meer zicht en bewustzijn krijgt.

Verband tussen les, doelstelling en behoefte
Aan het eind van elke les wordt een aantal vragen gesteld om de les beter tot je te laten komen en in je dagelijks handelen en leven toe te passen. Denk daarbij aan deze mooie set van vragen:

1. Welke inzichten heb ik opgedaan? Wat heb ik ervaren?
2. Waar ga ik op letten en wat ga ik niet meer doen?
3. Wat ga ik wel doen? En op welke wijze ga ik dat doen? Wat neem ik mee uit deze les, visualisaties oefening?
4. En welke gevolgen heeft dat voor mij, voor de ander of de situatie?
5. En welke invloed heeft dit op wat je hier wilt leren?

Oefening
Na elke les krijg je oefeningen en opdrachten die je eentje, met een deelnemer van de groep of met de gehele groep kunt doen en waar je door middel van een ervaring of reflectie een relatie legt met je uitdaging en le leerdoelstelling.

Coaching
Elke twee weken word je gecoacht op je behoeftes en je uitdagingen. In die coachingsessies word elke keer een relatie gelegd met jouw leerdoelstelling en behoefte.

Leerlijn
Persoonlijke ontwikkeling en de gevolgen voor je persoonlijke, werkzame of zakelijk leven, lijkt niet via een coherent proces te gaan. Je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties kunnen je alle kanten opduwen. En toch is er een grote lijn te ontdekken. Elke les wordt een link gelegd met deze leerlijn. Niet alleen zie je waar je in het proces zit. Je krijgt ook wat algemene duiding over je gedachten, je gevoelens en lichamelijke sensaties zodat je zicht blijft houden op de grote lijn. Dat is vaak een comfortabele gedachte.

Integratie
Niet voor niets is er aan het eind van de module een integratiedag waarin niet alleen een volgende stap wordt gezet, maar ook wordt geoogst, feedback wordt gegeven en ontvangen en een verband wordt gezet met je leerdoelstellingen, uitdagingen en behoeften. Tevens wordt er ook een vooruitblik gedaan. Wat is lastig? Wat valt er nog te leren? Welke – nieuwe – vragen komen erop?

Expert- en analyseverslagen
Bij de 1-op-1 coaching zitten er bij de fysieke coachingsessie altijd een coachingsverslag waarin een link wordt gelegd tussen de leerdoelstelling, -behoefte en uitdaging en de feitelijke coaching. Aan deze lerende ervaring wordt vaak een opdracht en oefening voor de dagelijkse praktijk gekoppeld om het geleerde wat dieper te laten landen en te verduurzamen. 

De lessen: ‘Integratie’ en ‘Realisatie’
Tijdens het programma wordt op verschillende ogenblikken een pas op de plaats gemaakt om te kijken naar je lerende ervaring. Aan het eind van het traject worden er twee lessen aan gewijd. In de les realisatie blik je gedurende de hele les met coach en eventueel deelnemers op de weg die je hebt afgelegd. En blik je vervolgen weer vooruit. En in de integratieles enkele maanden na het traject kijkt je nog een keer waar je staat ten opzichte van je uitdagingen. En kijk je hoe en op welke wijze je deze – nieuwe – manier van denken in je dagelijks leven hebt geïntegreerd. Om steeds je lerend vermogen aan te spreken en jezelf te ontwikkelen. 

VRAGEN BIJ HET PROGRAMMA

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

Ontdek en concretiseer jouw uitdaging

Ik heb een vraag over het leiderschapsprogramma

Vul je e-mailadres in en er wordt contact met je opgenomen.

 • 3 modules gedifferentieerd naar niveau – basis, vervolg en gevorderd
 • 39 weken verdeeld over 3 blokken – 10 wk, 12 wk en 17 wk
 • 16 coachingsessies – Verdieping | online, fysiek, groep of 1-op-1
 • Online coaching terugkijken – Desktop, mobiele telefoon, tablet en tv
 • 38 persoonlijke e-mails – Instructie en begeleiding
 • 60+ videolessen – Training, leren, oefenen en praktijkcases (5u.23)
 • 150+ lespagina’s – Achtergrond, theorie, leren en opdrachten (10u.23)
 • 75+ visualisaties op thema – Verdieping voor geest en lichaam (10u.25)
 • 650+ vragen en oefeningen – Verdieping voor je dagelijks handelen
 • 25+ films, docu’s en video’s – Facultatieve inspiratie voor verdieping
 • 15+ boeken en artikelen – Facultatieve inspiratie voor verdieping
 • Lesmateriaal na training beschikbaar – 1 jaar

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk leiderschapsprogramma

‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatiepatronen, je een andere kijk geeft op je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee je dagelijks handelen en leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om vanuit daar moedige stappen te maken die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis te vinden in het moment op je pad. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.