EEN GEDETAILLEERDE ANALYSE VAN JOUW GEDRAG

De omgang met je ouders, familie en anderen in je omgeving leidde tot verschillende wereldbeelden en gedrags- en communicatiestrategieën. Je gebruikt ze op een bewuste maar vooral ook op een onbewuste manier in je dagelijkse contacten en omgang. Je zult merken in het vervolg op module 1 dat je in automatismen, routinematige en vooral instinctieve gedragspatronen reageert. Ze bepalen mede jouw karakterstructuur. Meer zicht en bewustzijn op deze gedragspatronen en de gedachten, gevoelens, verbale en non-verbale bewegingen die erbij horen, zorgt ervoor dat je in het moment meer controle hebt over je communicatie en je gedrag. Het betekent ook dat je makkelijker nieuw gedrag kan leren. Iets wat jou, ‘de ander’ en de omgeving beter dient. Je wordt vrijer en rustiger omdat je nieuw – effectiever – gedrag laat zien. Maar eerst heb je de taak om ze in kaart te brengen en meer bewustzijn op ze te krijgen

In deze les: Opbouw van karakterstructuren – Meer zicht op jouw karakterstructuur – Voor- en nadelen van je karakterstructuur – Gedetailleerde analyse van je gedrag – Effect van je gedrag op gedachten en lichaam – Voor- en nadelen van je gedrag en communicatie – Meer zicht op je gedragsbewegingen in situaties, ontmoetingen en personen

LESOVERZICHT

LES 15 EN 16

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Vervolg – Les 8

  2 wk

  50% van de vervolgmodule ‘Bezinning’

 • E-mail

  2x

  Instructie en begeleiding
  van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minaal 45 min

  Benodigde tijd die je minimaal nodig hebt om informatie naar je dagelijks handelen te vertalen

 • Leerlijn

  Stap 3 – 4

  Voor meer zicht op je leerproces

WEEK 15 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 9:38

  Training en context
  (Uitleg, perspectief en leren)

 • Opdracht

  Video | 9:21

  Onderzoek
  (Context en uitleg)

 • Praktijk

  Video | 5:03

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Gedrag

  Tekst | 6 à 7 min

  Meer zicht en bewustwording

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Verdieping)

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Informatie ophalen)

WEEK 16 – VERDIEPING

 • Opdracht

  -

  Delen en perspectief

 • Schizoïde beweging

  Visualisatie | 20:02

  Hoe deze beweging in jouw karakterstructuur zit
  (Onderzoek)

 • Orale beweging

  Visualisatie | 15:36

  Hoe deze beweging in jouw karakterstructuur zit
  (Onderzoek)

 • Vloeiende beweging

  Visualisatie | 17:47

  Hoe deze beweging in jouw karakterstructuur zit
  (Onderzoek)

 • Zelfstandige beweging

  Visualisatie | 17:57

  Hoe deze beweging in jouw karakterstructuur zit
  (Onderzoek)

 • Zorgzame beweging

  Visualisatie | 17:17

  Hoe deze beweging in jouw karakterstructuur zit
  (Onderzoek)

 • Rigide beweging

  Visualisatie | 20:30

  Hoe deze beweging in jouw karakterstructuur zit
  (Onderzoek)

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Wildernis

  Film | 2u.28

  Over vrijheid, stilte en vinden

 • Trauma

  Docu | 1u.50

  Invloed op het heden

 • Focus

  Docu | 1u.40

  Over de kracht van monomanie en herhaling

 • Erkenning

  Docu | 1u.37

  Over gezien worden

 • Identiteit

  Docu | 1u.34

  Rol van herinneringen

 • Onveilig

  Docu | 1u.26

  Kracht van gedachten

 • Geheugen

  Docu | 11:39

  Het gebruik van je automatismen

 • Reizen

  Docu | 9:43

  Naar belangrijke plekken

 • Vaste grond

  Artikel | 16 à 17 min

  Plek en kracht

 • Zichtbaarheid

  Artikel | 12 à 13 min

  Raken en meenemen

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leerresultaat

Deze les

Het doel van de les is leren begrijpen hoe je gedrag en je communicatie zich op basis van jou psychologische en lichamelijke ontwikkeling en in relatie tot je omgeving ontplooit. Je leert op een praktische manier over de zes grote gedrags- en communicatiebewegingen en hoe deze bewegingen deels in jou verscholen zitten of prominent aanwezig zijn. Je ziet ook wat de talenten, vaardigheden en capaciteiten van die gedragsbewegingen zijn. En wat van deze gedragsbewegingen een last is en wat een uitdaging.

Het beoogde lesresultaat is meer zicht op jouw verschillende gedrags- en communicatiebewegingen krijgen, hoe jij deze in jouw karakterstructuur opneemt en welk onderdeel ze van jouw identiteit zijn. Je karakterstructuur wordt in relatie tot je psychologische en lichamelijke ontwikkeling duidelijker. Doordat de gedragsbewegingen en je karakterstructuur met haar voor- en nadelen duidelijker zijn, krijg je ook hier weer meer antwoorden op je leerbehoefte en uitdagingen. Je gaat je de vraag stellen welke gedragsbeweging je in welke situatie bij welke persoon gebruikt. Je ziet de voordelen, maar ook de nadelen voor jou, ‘de ander’ en de situatie. Je gaat ook hier weer experimenteren en kijkt welk effect dat heeft op jezelf, ‘de ander’, de relatiedynamiek en je omgeving. Het betekent ook dat je andere mensen steeds beter kunt lezen en begrijpen.

ALGEMENE VRAGEN

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk leiderschapsprogramma

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je handelen en je alledaagse leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis in het moment te vinden. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.”