INVLOED VAN DE OMGEVING OP JOU

Wat is nu bepalender in ons gedrag ‘nature’ of ‘nurture’? Dat is niet precies te bepalen, maar onder andere door John Bowlby, Margareth Mahler, Wilhelm Reich en Erik Erikson weten we dat onze gezinssituatie en opvoeding een sterke invloed op ons gedrag hebben. Welke invloed had de omgeving op jou? Hoe ben je opgegroeid? Welke boodschappen en signalen pikte je op? En welke invloed hebben die ervaringen uit het verleden nu op jou. Je krijgt meer zicht op hoe jij de wereld interpreteert en welk effect de omgeving nu op jou heeft. En je zult merken dat in je contact in het hier en nu een scala aan onbewuste ervaringen verscholen zitten. Meer zicht op deze ervaringen, boodschappen, signalen en invloed van je omgeving, verruimt je perspectief en bevordert de samenwerking en de relaties met anderen. Je wordt vrijer, rustiger en krachtiger.

In deze les: Zicht hoe de omgeving je gedrag beïnvloedt – Jouw omgeving en de gevolgen op je gedrag en communicatie – Effect van je omgeving op je gedachten en lichaam – Zicht op hoe je omgeving in je verleden je gedrag heeft gevormd – Zicht op jouw beperkende overtuigingen – Meer grip op beperkende overtuigingen in het hier en nu – Je omgang met boodschappen, tekens en signalen – Meer zicht op hoe jij je omgeving interpreteert

LESOVERZICHT

LES 13 EN 14

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Vervolg – Les 7

  2 wk

  33,33% van de vervolgmodule ‘Bezinning’

 • E-mail

  2x

  Instructie en begeleiding
  van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minaal 45 min

  Benodigde tijd die je minimaal nodig hebt om informatie naar je dagelijks handelen te vertalen

 • Leerlijn

  Stap 3 – 4

  Voor meer zicht op je leerproces

WEEK 13 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 7:47

  Training en context
  (Uitleg, perspectief en leren)

 • Opdracht

  Video | 9:26

  Onderzoek
  (Context en uitleg)

 • Praktijk

  Video | 6:42

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Omgeving

  Tekst | 9 à 10 min

  Meer zicht en bewustwording

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Verdieping)

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Informatie ophalen)

WEEK 14 – VERDIEPING

 • Opdracht

  -

  Delen en perspectief

 • Boodschappen

  Visualisatie | 29:24

  Reizen in jezelf
  (Ophalen van perspectief)

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Feedback

  Video | 4:51

  Keihard en onverbiddelijk

 • Omgeving

  Non-fictie | blz. 256

  Gevolgen op geest en lichaam

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leerresultaat

Deze les

Het doel van deze les is zien hoe je omgeving van invloed is op je gedrag en je communicatie. Je bent je je niet alleen bewust van het effect dat die omgeving op je gedachten, je gevoelens en je lichaam heeft, maar je ziet ook hoe de omgeving in je verleden een voorname rol in de ontwikkeling van je gedrag en je communicatie heeft gespeeld. En hoe dat verleden nog steeds een rol speelt. En je legt een link met je leerbehoefte en doelstelling.

Het beoogde lesresultaat is meer zicht krijgen op hoe jouw omgeving van invloed is op je manier van communiceren en je gedrag. Je ziet welke boodschappen, tekens en signalen op jou van invloed zijn en jou beïnvloeden en hoe ongelofelijk veel informatie je elke dag op je krijgt afgevuurd. Niet alleen door meer zicht te krijgen op je huidige omgeving, maar ook de invloed van je verleden en de kleur van dat verleden. Je merkt hoe je je omgeving op een manier uit je verleden interpreteert. Je krijgt daarmee meer zicht op onrust, lastige situaties en emoties, je gedrag en je communicatie. En je ziet nog beter met welke blik, kleur en overtuigingen je naar de wereld kijkt. Je merkt ook dat er andere kaarten, andere brillen en andere overtuigingen zijn en gaat die langzaam gebruiken. Je komt – mede doordat je je minder snel door je omgeving laat raken – autonomer in het leven te staan.

ALGEMENE VRAGEN

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

Ontdek en concretiseer jouw uitdaging

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk leiderschapsprogramma

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je handelen en je alledaagse leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis in het moment te vinden. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.”