VERGROOT DE BASIS VAN JE LEIDERSCHAP

Het bewust ervaren en aanschouwen van je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties, is een van de belangrijkste vaardigheden voor persoonlijke en zakelijke leiderschap. Wat gebeurt er op dat specifieke moment in dat contact met die persoon of die situatie met jou? Die complexe interactie tussen je gedachten, je gevoelens en je lichaam bepalen voor een groot deel op een onbewuste en bewuste wijze jouw gedrag. Meer zicht en bewustzijn daarop, is wat je onder andere in dit programma en deze module aandacht krijgt. In deze les ga je aandacht trainen en die complexe interactie onderzoeken. Hoe groter je bewustzijn op je gedrag- en je communicatie des te groter je invloed daarop.

In deze les: Trainen van aandacht – Omgang met hindernissen – Creëren van wendbaarheid – Kunst van verwondering – Zicht op intuïtief gedrag – Trainen van aandacht – Omgang krachtige emoties – Algoritme van je gedrag – Ruimt, rust en vrijheid in je dagelijks handelen – Omgang met de eerste beweging in contact – Omgang met spanning en stress

LESOVERZICHT

LES 3 EN 4

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Basis – Thema 2

  2 wk

  40% van de basismodule ‘Bewustzijn’

 • E-mail

  2x

  Instructie en begeleiding
  van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minaal 45 min

  Benodigde tijd die je minimaal nodig hebt om informatie naar je dagelijks handelen te vertalen

 • Leerlijn

  Stap 1

  Voor meer zicht op je leerproces

WEEK 3 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 5:50

  Training en context
  (Uitleg, perspectief en leren)

 • Opdracht

  Video | 6:28

  Bewust oefenen
  (Context en uitleg)

 • Praktijk

  Video | 5:18

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Aandacht

  Tekst | 2 à 3 min

  Uitleg en bewustwording

 • Begeleiding

  Tekst | 16 à 17 min

  Inleiding

 • Hindernissen

  Tekst | 3 à 4 min

  Uitleg en bewustwording

 • Wendbaarheid

  Tekst | 12 à 13 min

  Verdieping

 • Opdracht 1

  -

  Meer zicht en bewustzijn

 • Opdracht 2

  -

  Perspectief en verdieping

WEEK 4 – VERDIEPING

 • Opdracht

  -

  Delen en perspectief

 • Aandacht

  Visualisatie | 13:03

  Zoeken naar verwondering

 • Levensverhaal

  Visualisatie | 14:32

  Perspectief en meer zicht

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Aandacht

  Video | 1:20

  Gebruik in dit programma

 • Zoeken

  Video | 3:52

  In de beweging

 • Aanwezig

  Roman | blz. 255

  Wijze van zijn

 • Hart

  Non-fictie | blz. 320

  Begeleiding, instructie en verdieping

 • Luisteren

  Non-fictie | blz. 256

  Magie en voordelen

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leeruitkomst

Deze les

Het doel van deze les is de belangrijkste vaardigheden van persoonlijk en zakelijk leiderschap te ontwikkelen en nog meer in je dagelijks handelen te activeren. Je gaat zien hoe aandacht en verwondering een krachtige basis vormen voor persoonlijke ontwikkeling met een groot effect op je persoonlijke en zakelijke behoeftes en doelstellingen. En je krijgt in deze les middelen, technieken en inspiratie om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Het beoogde lesresultaat is je bewustzijn op je gedachten, je emoties en je lichaam te vergroten. Je vergroot daarmee ook je bewustzijn op je gedrag, je communicatie. Je vergroot daarmee ook je bewustzijn op jouw manier van handelen waardoor je een ander en breder zich op talloze situaties en ontmoetingen krijgt. En dat is niet alleen op cognitief niveau, maar vooral ook op emotioneel en lichamelijk niveau. Je wordt je daarmee bewust van je oordelen en je – belemmerende – overtuigingen. Het betekent in de praktijk dat er ook al een eerste soort vrijheid ontstaat. Je bent niet je gedachte en je gevoelens. Je hebt ze. En daar zit een wezenlijk verschil tussen. 

ALGEMENE VRAGEN

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

Ontdek en concretiseer jouw uitdaging

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk ontwikkelingsprogramma

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je handelen en je alledaagse leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis in het moment te vinden. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.”