ZICHT OP JE COMMUNICATIEGEDRAG

De communicatie tussen jou, de ander en je omgeving beweegt zich langs verschillende stappen en fases. Je gaat in dit deel van het programma – in je dagelijkse communicatie – deze stappen onderzoeken. Hoe communiceer je en gedraag jij je in het hier en nu? Wat gebeurt er met jou op dat specifieke moment? Je bent op zoek naar de verschillende gedachten, gevoelens en jouw kenmerkende (gedrags)bewegingen. Het is fascinerend om meer bewustzijn te krijgen op je gedrag en je communicatie. Hoe groter dat bewustzijn des te beter je weet wat je wilt en wat je niet wilt. Met deze kennis ben je in staat om je gedrag te veranderen. Je invloed in het contact en daarmee je invloed in de relatiedynamiek wordt groter. Het maakt je effectiever, rustiger, krachtiger en vrijer in je handelen.

In deze les: Zicht op jouw communicatiepatroon – Vergroten van je lerend vermogen – Transformatieve processen in gedrag – Versterken van gedragsbewustzijn – Voeren van moedige gesprekken – Vergroten en versterken van verbinding in relaties – De communicatiewetten van verbinding – Omgang met afscheid en rouw – Hechtingsstijlen – Effectieve communicatie- en gedragsstijlen – Vergroten van je bewustzijn in je dagelijks handelen – Zes belangrijke stappen in een ontmoeting – Zingeving in de dagelijkse praktijk – Omgang met oordelen en afwijzingen

LESOVERZICHT

LES 5 EN 6

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Basis – Thema 3

  2 wk

  60% van de basismodule ‘Bewustzijn’

 • E-mail

  2x

  Instructie en begeleiding
  van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minimaal 2u.30

  Benodigde tijd die je minimaal nodig hebt om informatie naar je dagelijks handelen te vertalen

 • Leerlijn

  Stap 2

  Voor meer zicht op je leerproces

WEEK 5 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 5:50

  Training en context
  (Uitleg, perspectief en leren)

 • Opdracht

  Video | 6:28

  Bewust oefenen
  (Context en uitleg)

 • Praktijk

  Video | 5:31

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Communicatie

  Tekst | 14 à 15 min

  Uitleg en bewustwording

 • Begin

  Tekst | 16 à 17 min

  Uitleg en bewustwording

 • Verstevigen

  Tekst | 14 à 15 min

  Meer zicht

 • Ontmoeten

  Tekst | 23 à 24 min

  Uitleg en bewustwording

 • Afscheid

  Tekst | 15 à 16 min

  Uitleg en bewustwording

 • Loslaten

  Tekst | 19 à 20 min

  Uitleg en bewustwording

 • Zingeving

  Tekst | 19 à 20 min

  Uitleg en bewustwording

 • Opdracht 1

  Uitleg en bewustwording

 • Opdracht 2

  Perspectief en verdieping

WEEK 6 – VERDIEPING

 • Opdracht

  Delen en perspectief

 • Bijzondere ontmoeting

  Visualisatie | 18:34

  De cirkel rond

 • Het begin

  Visualisatie | 12:26

  Het eerste contact

 • Verstevigen

  Visualisatie | 15:57

  De stap naar meer vertrouwen

 • Intimiteit

  Visualisatie | 18:19

  De verbinding in vriendschappen en liefde

 • Zakelijk communicatie

  Visualisatie | 23:10

  Het voeren van het moedige gesprek

 • Afscheid

  Visualisatie | 25:02

  Het nemen van afscheid

 • Rouwen

  Visualisatie | 23:24

  Met aandacht loslaten

 • Zingeving

  Visualisatie | 12:26

  Het vinden van betekenis

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Karakter

  Docu | 1u.34

  Invloed van je gedachten

 • Verbinding

  Film | 1u.26

  Het lastige laten zien

 • Lichaam

  Video | 11:39

  Wijsheid en herinneren

 • Not okay

  Video | 3:59

  Wat helpt

 • Verlies

  Non-fictie | blz. 320

  Naslagwerk

 • Hervinden

  Artikel | 8 à 9 min

  Wijsheid en herinneren

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leerresultaat

Deze les

Het doel van deze les is je bewustzijn op je gedrag en je communicatie verder te vergroten. Je krijgt in een contact, ontmoeting of situatie meer zicht op de fases en stappen. Langzaam opent zich een ruimte waarin je meer zicht krijgt op je communicatie en gedrag. Het bijzondere is dat als je je bewustzijn op je communicatie en gedrag vergroot, je daar later in het programma veel profijt van hebt. Je weet namelijk beter wat je in een ontmoeting en situatie doet. Dat betekent ook dat je beter weet wat je wilt loslaten en wat je wilt leren. Daarom besteden we er nu zoveel aandacht aan. Deze manier van kijken zul je de rest van het programma meenemen en is steeds weer de basis om terug te keren als je voor een uitdaging in je communicatie en je gedrag staat.

Het beoogde lesresultaat is in een ontmoeting of situatie meer en op een diepgaand niveau inzicht op je verschillende gedragingen en je communicatie krijgen. Het is niet alleen de ontmoeting in het moment, maar ook wat de ontmoeting en situatie daarna met je doet. Je krijgt zicht op het gehele proces. Je merkt in welke stappen en fases jouw communicatie zich richting personen, maar ook naar taken, projecten, banen, plekken et cetera beweegt. Het resultaat is dat je op een meer holistische manier naar je gedrag, communicatie en manier van handelen kijkt. Niet alleen op cognitief niveau, maar net zo belangrijk of misschien zelfs wel belangrijker ook op gevoels- en lichaamsniveau. Je bewustzijn neemt toe. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar het gedrag en de communicatie van anderen.

ALGEMENE VRAGEN

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

Ontdek en concretiseer jouw uitdaging

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk ontwikkelingsprogramma

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je handelen en je alledaagse leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis in het moment te vinden. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.”