JOUW BESCHERMINGSMECHANISMEN

Je leert je vanaf je geboorte aan te passen. Je bent afhankelijk van je ouders, je opvoeders en later van bijvoorbeeld docenten. In die aanpassing krijg je aandacht, warmte, geborgenheid, eten, drinken en leer je. Instinctief ontwikkel je de neiging om tot de groep te willen behoren. Als je onderdeel van je familie en later van andere groepen bent, ervaar je veiligheid. Om adequaat in die groepen te bewegen ontwikkel je de meest ingenieuze en complexe beschermingsmechanismen. Je gaat deze mechanismen en wat erachter zit onderzoeken. Vaak zijn dat je meest kwetsbare delen. Je ziet wat de voordelen van deze beschermingsmechanismen zijn, maar ook de nadelen. Impliciet krijg je meer zicht op jouw kwetsbare delen en merk je hoe dit kwetsbare zich tot jouw deelname in groepen en systemen verhoudt. Juist dat wat je beschermt verdient aandacht.

In deze les: Functies van je beschermingsmechanismen – Voordelen en nadelen van defensief gedrag – Jouw beschermingsmechanismen in kaart brengen – Vier eigenschappen van grenzen in gedrag – Soorten beschermingsmechanismen – Zicht op en omgang met je ‘favoriete rotgevoel’ – Mechanismen om weerstand te komen – De acht grote isoleerstijlen – Meer zicht op jouw dominante isoleerstijl – Beschermingsmechanismen als toegangspoort van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

LESOVERZICHT

LES 7 EN 8

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Basis – Thema 4

  2 wk

  80% van de basismodule ‘Bewustzijn’

 • E-mail

  2x

  Instructie en begeleiding
  van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minaal 45 min

  Benodigde tijd die je minimaal nodig hebt om informatie naar je dagelijks handelen te vertalen

 • Leerlijn

  Stap 2

  Voor meer zicht op je leerproces

WEEK 7 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 4:24

  Training en context
  (Uitleg, perspectief en leren)

 • Opdracht

  Video | 2:49

  Onderzoek
  (Context en uitleg)

 • Praktijk

  Video | 5:18

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Bescherming

  Tekst | 17 à 18 min

  Uitleg en bewustwording

 • Afweer

  Tekst | 3 à 4 min

  Inventariseren en onderzoeken

 • Isoleren

  Tekst | 2 à 3 min

  Inventariseren en onderzoeken

 • Opdracht 1

  Uitleg en bewustwording

 • Opdracht 2

  Perspectief en verdieping

WEEK 8 – VERDIEPING

 • Opdracht

  -

  Delen en perspectief

 • Afweer

  Visualisatie | 17:05

  Onderzoek en bewustzijn

 • Isoleerstijlen

  Visualisatie | 15:44

  Onderzoek en bewustzijn

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Geheim

  Film | 1u.50

  Verborgen en invloed

 • Therapie

  Film | 1u.29

  Achter het masker

 • Vertrouwen

  Film | 2u.13

  Open en laten zien

 • Expeditie

  Docu | 1u.37

  Omgang met oordelen

 • Zoektocht

  Film | 2u.28

  Zwerven en vinden

 • Donker

  Docu | 1u.26

  Bescherming

 • Kijken

  Film | 1u.37

  Achter de weerstand

 • Contact

  Artikel | 12 à 13 min

  Met jezelf en de ander

 • Vaste grond

  Artikel | 16 à 17 min

  Uit de defensie komen

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leerresultaat

Deze les

Het doel van de les is je communicatiedynamieken ontrafelen. Je gaat je in deze les op de relatiedynamiek focussen. In welke dynamiek kom je met de ander en je omgeving terecht? Welke relatiedynamieken heb jij met je partner, je leidinggevende, collega’s, vrienden en vriendinnen? En wat is nu kenmerkend voor jou in die ontmoetingen? En hoe verbind jij je met taken, banen, projecten, organisaties et cetera. Je begint meer zicht te krijgen hoe je jezelf openstelt, afschermt en hoe je jezelf zo kunt isoleren en welke voor- en nadelen daaraan zijn verbonden. Je begint je steeds meer af te vragen wat je zelf kunt doen om elke keer weer de uitdaging van een ‘volle en rijke’ ontmoeting aan te gaan. En ja, daar is moed voor nodig. 

Het beoogde lesresultaat is meer zicht te krijgen op specifieke relatiedynamieken. Waar ben je nu goed in? En wat heb je te leren? Wat is nu niet functioneel? En welke stap kun je daar nu zetten? Je wordt uitgedaagd om te experimenteren, andere en misschien wel nieuwe stappen in een ontmoeting te zetten. Je merkt hoe je met je eigen authentieke communicatie en gedrag ‘de ander’ kunt helpen en beïnvloeden. Niet door te manipuleren, maar meer door ‘de ander’, jezelf en de relatie te helpen. Hoe kom je nu uit disfunctionele communicatie? En je begrijpt beter waarom goede leiders zichzelf zo goed kennen en dat zeer goede leiders weten wat het effect van hun gedrag op de anderen is. En je ziet hoe excellent leiderschap eruit ziet wanneer de leider door een authentieke beweging ‘de ander’ tot een helpende beweging aanzet.

ALGEMENE VRAGEN

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

Ontdek en concretiseer jouw uitdaging

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk ontwikkelingsprogramma

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je handelen en je alledaagse leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis in het moment te vinden. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.”