CREËER VRIJHEID

De kaart van jouw gedrag en communicatie begint steeds duidelijker te worden. Je begrijpt nu beter waarom je specifieke dingen in je dagelijks functioneren zo lastig vindt, waarom ze steeds niet lukken en je begrijpt de lastige gevoelens en gedachten die daarbij horen. Dat bewustzijn gebruik je nu om een ruimte te creëren waarin je wordt uitgenodigd en tegelijkertijd wordt uitgedaagd om het anders te doen. Het is een ruimte waar alles mogelijk is. Het is het moment om het avontuur vol aan te gaan en de – veelal aangescherpte en fijnmaziger beschreven – leerbehoeften en leerdoelstellingen te gaan realiseren. Durf je nu de stap te zetten die je zo graag wilde? En ja, er is spanning en dat vraagt moed. Als je die horde hebt genomen, liggen rust, kracht, vrijheid, plezier en meer betekenis in het verschiet.

In deze les: Verdieping op de bronnen van je gedrag en communicatie – Omgang met gemis en overweldigende ervaringen – Het creëren van een open ruimte – Afschudden van belemmerende overtuigingen – De wetten van transformatie in gedrag en communicatie – Vinden van nieuwe verantwoordelijkheden en doelen – Omgang met onrust en onzekerheid – Reguleren van stress en spanning – Wegen uit je ‘favoriete rotgevoel’ – Aanleren van nieuwe overtuigingen, normen en waarden

LESOVERZICHT

LES 17 EN 18

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Vervolg – Les 9

  2 wk

  66,67% van de vervolgmodule ‘Bezinning’

 • E-mail

  2x

  Instructie en begeleiding
  van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minaal 45 min

  Benodigde tijd die je minimaal nodig hebt om informatie naar je dagelijks handelen te vertalen

 • Leerlijn

  Stap 4

  Voor meer zicht op je leerproces

WEEK 17 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 18:44

  Training en context
  (Uitleg, perspectief en leren)

 • Opdracht

  Video | 9:21

  Onderzoek
  (Context en uitleg)

 • Praktijk

  Video | 6:13

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Vrijheid

  Tekst | 15 à 16 min

  Open ruimte

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Verdieping)

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Informatie ophalen)

WEEK 18 – VERDIEPING

 • Opdracht

  -

  Delen en perspectief

 • Taak

  Visualisatie | 32:19

  Onderzoek
  (Verantwoordelijkheden)

 • Openen

  Visualisatie | 26:26

  Loslaten
  (Vrijheid en ruimte)

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Verhaal

  Video | 9:43

  Transformeren

 • Specialist

  Video | 6:50

  Verbinding heden met verleden

 • Loslaten

  Video | 3:53

  Over opnieuw beginnen

 • Regels

  Video | 2:21

  Transformeren

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leerresultaat

Deze les

Het doel van de les is meer bewustwording van de oorzaak of bron van je gedrags- en communicatiemechanismen. En als je die oorzaak weet of de bron kent, verandert je gedrag- en je communicatie omdat je belemmerende overtuigingen zichtbaar worden en ze minder van toepassing zijn. Je schept daarmee een situatie om je verborgen potentieel aan te spreken en je creëert zo een lerende ruimte. Een ruimte waar je meer je eigen normen, waarden en behoeften wilt volgen. Het is een spannende en krachtige manier van jezelf ontwikkelen.

Het beoogde lesresultaat is de bronnen en oorzaken van je gedrag- en communicatie achterhalen. En de belemmerende overtuigingen die je daarin hebt ontwikkeld. Om die bronnen, oorzaken en overtuigingen vervolgens los te laten. Dat gaat in stappen en fases. En dat voelt chaotisch. Je bent op een plek die je namelijk niet zo goed kent. In het loslaten van die bronnen ontstaat er ruimte waarin van alles mogelijk is. Op dit moment kijk je dan nog een keer goed naar je leerdoelstelling en -behoefte. Nu verschijnt er immers een mogelijkheid om een grote stap in je ontwikkeling te zetten.

ALGEMENE VRAGEN

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk leiderschapsprogramma

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je handelen en je alledaagse leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis in het moment te vinden. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.”