JOUW (VERBORGEN) POTENTIEEL

Je hebt een schat aan talenten, vaardigheden en capaciteiten. Deze heb je deels genetisch meegekregen. En een deel daarvan heb je door opgedane ervaringen in je leven ontwikkeld. Wat is die set waarmee je werkt? En wat is het potentieel en het bereik van jouw kwaliteitenset? Je zult merken dat als je ergens goed in bent, je ook iets hebt moeten laten. Dat specifieke elementen nog onderontwikkeld zijn en nog aandacht behoeven. Hoe ziet dat ontwikkelspectrum er bij jou uit? En welk effect heeft dit alles op je communicatie en je gedrag? Je krijgt – nog – meer zicht op je (verborgen) potentieel en hoe deze is ontstaan. Je begint langzaam te zien dat er een krachtige relatie is tussen je verleden en je kwaliteiten en je gedrag in het hier en nu.

In deze les: Relatie tussen je ervaringen in het verleden en je gedrag – Meer zicht op je talenten, vaardigheden en capaciteiten – Zicht op je verborgen potentieel – Onderzoek naar je familiepatronen – Achterhalen van belangrijke overtuigingen – Zicht krijgen op belemmerende overtuigingen – Meer begrip van je gedrag en voor je valkuilen – Achtergrond bij talent- en vaardigheidsontwikkeling.

LESOVERZICHT

LES 11 en 12

VOORTGANG

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIT THEMA

 • Vervolg – Les 6

  2 wk

  16,67% van de vervolgmodule ‘Bezinning’

 • E-mail

  2x

  Instructie en begeleiding
  van de les

 • Coaching

  1x

  Begeleiding, focus en verdieping

 • Zelfstudie

  Minaal 1 uur

  Benodigde tijd die je minimaal nodig hebt om informatie naar je dagelijks handelen te vertalen

 • Leerlijn

  Stap 3

  Voor meer zicht op je leerproces

WEEK 11 – BASIS

 • Inleiding

  Video | 14:42

  Training en context
  (Uitleg, perspectief en leren)

 • Opdracht

  Video | 3:59

  Onderzoek
  (Context en uitleg)

 • Praktijk

  Video | 5:23

  Klantcases
  (Voorbeelden ter inspiratie)

 • Potentieel

  Tekst | 5 à 6 min

  Meer zicht en bewustwording

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Verdieping)

 • Opdracht

  -

  Onderzoek
  (Informatie ophalen)

WEEK 12 – VERDIEPING

 • Opdracht

  -

  Delen en perspectief

 • Reizen in jezelf

  Visualisatie | 24:04

  Onderzoek
  (Ophalen van herinneringen)

 • Bekende

  Visualisatie | 26:52

  Vergroten van je perspectief
  (Informatie verzamelen)

FACULTATIEVE INSPIRATIE VOOR EXTRA VERDIEPING

 • Verborgen

  Docu | 1u.50

  Invloed van je geschiedenis

 • Geschiedenis

  Docu | 1u.29

  Verbinding heden met verleden

LEERLIJN

Voor meer zicht op je gedachten en je gevoelens bij dit onderdeel

1
2
3
4
5
6
7
8
leerlijn - leerproces - coachingstraject - capaciteiten - coaching
1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

VRAGEN BIJ DEZE LES

Voor meer zicht op je leerresultaat

Deze les

Deze les heeft drie doelen. Allereerst zie je hoe je gedrag en je communicatie in het hier en nu met je verleden is gekoppeld waardoor je meer zicht krijgt op dieperliggende talenten, vaardigheden en capaciteiten. Je ziet – en dat is het tweede doel – hoe je deze talenten, vaardigheden en capaciteiten in je leven hebt ontwikkeld en hoe je ze – vaak onbewust – gebruikt. Als je die talenten, vaardigheden en capaciteiten bekijkt krijg je onbedoeld meer zicht op het derde doel van deze les en dat is je verborgen potentieel. Je ziet beter wat je hebt te leren. Het geeft een krachtige impuls aan je leerbehoefte en leerdoelstelling.

Het beoogde lesresultaat is je – vaak onbewuste – talenten, vaardigheden en capaciteiten en daarmee je potentieel en je verborgen potentieel in kaart brengen. Je ziet dat een aanzienlijk deel van die talenten, vaardigheden en capaciteiten op ervaringen uit je verleden zijn gebaseerd. Doordat je weet welke ervaringen dit zijn en hoe deze ervaringen – veelal onbewust – in situaties en ontmoetingen in het hier en nu spelen, krijg je ook beter zicht op wat je anders kunt doen. Zicht op die verborgen ervaringen die in het contact in het hier en nu liggen opgesloten, gaan je een eerste toegang tot een nieuwe wereld geven. En je merkt daarmee ook waarom je nu steeds in die voor jou lastige situaties terechtkomt en hoe ze je kunnen weghouden van wat jij graag zou willen.

ALGEMENE VRAGEN

Voor meer achtergrond

NAAR DE ANDERE LESSEN

Ontdek de verschillende thema’s

OVER ‘REIZEN IN JEZELF’

Persoonlijke en zakelijk leiderschapsprogramma

“‘Reizen in jezelf’ is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat je meer zicht geeft op je communicatie en je een andere kijk geeft op situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je handelen en je alledaagse leven. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag en dat van anderen beter. Om van daaruit moedige stappen te zetten die jou – in contact met de ander, je omgeving en de wereld – het beste passen. Om richting te zoeken, kompas te houden en elke keer – ook als het lastig is – weer rust, kracht, vrijheid, plezier en betekenis in het moment te vinden. Want daar ligt toch elke keer weer de magie.”