Collectie ‘Artikel’

ar·ti·kel; zelfstandig naamwoord • het • ar­ti­ke­len of ar­ti­kels 265–1270 ‘punt, paragraaf’ < Frans article < La­tijn articulus [ge­wricht, lid, ge­le­ding, on­der­deel]; 1 elk van de af­zon­der­lij­ke of als op­zich­zelf­staan­de on­der­de­len be­schouw­de ge­deel­ten (pun­ten, be­pa­lin­gen, ver­kla­rin­gen) die met el­kaar een wet, be­lij­de­nis, over­een­komst enz. vormen; 2 verouderend on­der­werp van ge­sprek punt; 3 op­stel, ver­han­de­ling ge­schre­ven voor en ver­schij­nend in een krant, tijd­schrift of an­der pe­ri­o­diek; 4 aan een be­paald woord ge­wijd stuk in een woor­den­boek, lexi­con of en­cy­clo­pe­die lemma; 5 voorwerp van handel koopwaar; 6 taalkunde, niet algemeen lidwoord

Berichten

Projectieve identificatie

Artikel Podcast | Projectieve identificatie – Projectieve identificatie! Wat? Ja, ik begreep ook niets van die combinatie van twee woorden toen ik ze voor het eerst hoorde. Het is een psychologisch principe waar je pijn, verdriet, woede, angst et cetera die jezelf niet kunt...
thema verwondering

Nieuwe ogen

Nieuwe ogen | Documentaire | Podcast | Video – Het heeft iets aanmatigends om aan het einde van het jaar een selectie van documentaires, podcasts en video’s te maken en die te verspreiden. Is mijn smaak nu zo verfijnd, bijzonder en goed? Dat lijkt me sterk...

‘Nature is calling’

Artikel | Natuur | Into the wild – Elk jaar is er wel een moment als ik mijn achtertuin instap en denk: hé, het is survivalweer. Het is de geur van natte bladeren in de herfst als ik mijn achtertuin instap die deze gedachte bij mij laat opkomen. En meteen dwalen mijn gedachten naar de...

De kracht van visualiseren

Artikel | Podcast | Visualiseren – Voel ik dit omdat er werkelijk iets gebeurt? Of zijn dit de gevolgen van een dagdroom? Schrik ik omdat er echt iets plaatsvindt? Of dénk ik dat er iets in mijn omgeving speelt? Voel ik dit omdat mijn lichaam mij een (on)bewust signaal van gevaar...

Ruimte en licht

Artikel | Afscheid | Naderende dood – Soms heb je een ontmoeting waarin je het leven vol ontmoet. Het gevolg is dat de ontmoeting nog even naijlt. Het zijn die bijzondere momenten in het leven die betekenis geven. Het kan soms zo klein, maar zo raak zijn. Aan het einde van de...

In beweging

Serie | Artikel | Natuur – Het was een van de relaxte zomers in jaren. Niet door het verblijf op een zonnige plek in een ver oord of een avontuur in de bergen. Maar gewoon hier in Nederland. Na mijn jaarlijkse leiderschapsreis in Italië begin juli en een korte vakantie met mijn dochter, had ik...
Falen - GR5-markering

Falen is een goede optie

Artikel | Falen | Nieuwe wegen – Het blijft lastig als je een tocht plant en dat faliekant misgaat. Dat kwam vroeger nauwelijks voor. Dan ging ik op kracht door, liep ik langs te gevaarlijke grenzen, duwde ik de angst weg, verbeet ik de pijn en rondde het op doorzettingsvermogen...

Kantelmoment

Podcast | Artikel | Transformatie – De zomer(vakantie) is net zoals de periode tussen kerst en oud en nieuw zo’n moment van bezinning. Het zijn die rustpunten in het jaar waarin je vaak je leven overdenkt. Het is zo'n onzichtbaar kantelmoment waar het seizoen...

De liefde

Podcast | Liefde | Relatiedynamieken – Het is de plek waar we de meest intense liefde kunnen ervaren en tegelijkertijd voelen we daar ook vaak onze diepste pijn. De ander drukt dan feilloos op onze meest gevoelige plekken. Hoe komt dat nu? Wat kun je eraan doen? Wat valt...