Collectie ‘Serie’

se·rie; zelfstandig naamwoord • de v • se­ries of se­riënse­rie­tje; 1885 < Frans série ; toegevoegd in oktober 2006; 1 elk van een aan­tal rij­en die naast el­kaar lo­pen of op el­kaar vol­gen; 2 bij uit­brei­ding groot aan­tal reeks; 3 door een let­ter of let­ters aan­ge­dui­de reeks van op­een­vol­gend ge­num­mer­de bank­bil­jet­ten; 4 ze­ker aan­tal lo­ten van een lo­te­rij die in­eens uit­ge­loot wor­den; 5 bil­jart­spel twee of meer door een­zelf­de spe­ler ach­ter el­kaar ge­maak­te ca­ram­bo­les; 6 sport; voornamelijk meer­voud voor­wed­strijd om te be­pa­len wie in de hal­ve eind­strijd ko­men of tot het ei­gen­lij­ke toer­nooi wor­den toe­ge­la­ten; 7 elek­tro­tech­niek in se­rie (scha­ke­len); ach­ter el­kaar ⟩⟨ pa­ral­lel vergelijk serieschakeling; 8 tv-feuil­le­ton, film die in af­le­ve­rin­gen wordt uit­ge­zon­den.

Berichten

In beweging

Serie | Artikel | Natuur – Het was een van de relaxte zomers in jaren. Niet door het verblijf op een zonnige plek in een ver oord of een avontuur in de bergen. Maar gewoon hier in Nederland. Na mijn jaarlijkse leiderschapsreis in Italië begin juli en een korte vakantie met mijn dochter, had ik...
Station Eleven

Station Eleven

Serie | Verbinding | Monumentaal kunstwerk – Er zijn televisieseries die met kop en schouders boven de anderen uitsteken: True detective (deel 1), The Wire (allemaal), Fleabag (allebei), et cetera. Series die – omdat ze je zo raken – je wel drie, vier of … keer kunt kijken. En dit...

Alone

Serie | Natuur | Intens – Alone is denk ik de meest intense survival tv-serie in de wereld. 10 mensen worden in de herfst op het randje van de winter in rauwe natuur gedropt. De eerste afleveringen werden op Vancouver Island opgenomen om vervolgens over te stappen...
Performance coach

‘Performance coach’ en cultuurbewaker

Serie | Coaching | Leiderschap – Ben je ook zo'n 'sucker' voor series met klassiekers als 'The Wire', 'True Detective', 'Six Feet Under', 'The Crown' en 'Flea Bag'? Ik kijk er graag naar en zeker ook naar series waarin mijn vak wordt uitgeoefend. Leuke voorbeelden vind ik...
Our Planet - Sir David Attenborough

Our planet

Serie | Natuur | Reizen – De nieuwe serie ‘Our Planet’ is werkelijk fantastisch. Ik heb nog niet alles gezien. Maar wat een serie zeg. De verhalenlijnen, de muziek, de montage, de onweerstaanbare voice-over van Sir David Attenborough (92 jaar), maar vooral de...