Collectie ‘Boek’

boek (geen afbreking); zelfstandig naamwoord • het • boe­ken ; 901–1000 ~ Oud­in­disch bhagaḥ [be­zit, toe­de­ler], in het Oud­ger­maans zou het be­te­ke­nen ‘lot, dat wat toe­be­deeld is’, wat zich ont­wik­kel­de tot ‘tot het lot bestemd(e)’, ‘runentekenen’ en ten slot­te ‘boek’;

1 als voor­werp  ge­heel van een aan­tal be­druk­te of be­schre­ven bla­den van pa­pier, per­ka­ment of an­de­re stof, dat een al dan niet geïl­lus­treer­de ver­han­de­ling of vertelling be­vat, m.n. een uit ge­vou­wen en sa­men­ge­naai­de vel­len be­drukt pa­pier be­staand ge­heel, al of niet in een band ge­bon­den; 2 meer ab­stract  let­ter­kun­dig werk, verhandeling, be­schrij­ving enz., in een sa­men­stel van bla­den neer­ge­legd en ge­pu­bli­ceerd; 3 fi­guur­lijk ge­heel van denk­beel­den, voor­stel­lin­gen, er­va­rin­gen, voor­ge­steld of be­schouwd als iets waar­in je als ’t wa­re kunt le­zen; 4 hoofd­af­de­ling van een enigs­zins uit­ge­breid let­ter­kun­dig werk, m.n. in de Bij­bel; 5 een aan­tal bla­den wit, veel­al ge­li­ni­eerd pa­pier, in­ge­bon­den en be­stemd om er aan­te­ke­nin­gen in te schrij­ven schrijfboek; 6 in ’t bij­zon­der; verkorting van  koop­mans­boek; 7 naam voor een bepaalde hoe­veel­heid;  8 ver­za­mel­naam  de stok­kaar­ten; 9 NL; in­for­meel por­te­feuil­le; 10 verkorting van boek­pens

Berichten

Kristofer Schipper

Artikel | Boeken | Podcast – In deze podcast hoor je het gesprek tussen sinoloog Kristofer Schipper en de journalist Chris Kijne. Schipper was een van de grootste kenners van het moderne China in zijn oeroude tradities. In armoede geboren in Zweden – vlak voor de...

De Acht Bergen

Film | Bergen | Vriendschap – “In de bergen ben ik de beste versie van mezelf”, zegt Paolo Cognetti in het magazine van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. De Italiaanse schrijver staat met de verfilming van zijn boek ‘De acht bergen’ weer...

Je luistert niet!

Boek | Begrijpen | Coaching – De voordelen van luisteren zijn groot. Je krijgt er betere en diepgaandere relaties door. Goede sprekers zijn vaak ook goede luisteraars. Tijdens het spreken passen ze hun verhaal op het publiek aan. Met een fijn ritme en de juiste metaforen...
De kunst van het omgaan met verlies - persoonlijk leiderschap

De kunst van het omgaan met verlies

Boek | Verlies | Rouwen – Prof. dr. Manu Keirse (1946, België) is een klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Al meer dan 50 jaar wijdt hij zich aan verlies, verdriet en rouw. In 2017 kwam een...
aandacht, boek, coaching, contact, hechten, intimiteit

De invloed van je geest en je omgeving

Boek | Gedrag | Reizen in jezelf – Ik las het boek Intimiteit van Paul Verhaeghe over een holistische benadering van gezondheid waarin de geest verbonden is met het fysieke. Over intimiteit – bij jezelf en in de relatie –, over hoe je geluk en genot ervaart. Over hoe heftig het is...
Hart van wijsheid - persoonlijke ontwikkeling

In het moment en de lange termijn

Boek | Aandacht | Flow – We kennen allemaal wel het gevoel van dat we in het moment leven. Dat we volledig aanwezig zijn bij wat we nu aan het doen zijn. Gewaarworden en met alle aandacht bij je huidige handeling. Het brengt ons rust, plezier, een grote productiviteit en de tijd...
Reizen in jezelf - persoonlijke ontwikkeling

Over reizen in jezelf

Boek | Wandelen | Reizen in jezelf – Robert Moor heeft een heerlijk boek over paden en wandelen geschreven. Hij loopt één van de langste wandelroutes in de Verenigde Staten. De groene tunnel wordt het pad ook wel genoemd. Het is 'The Appalachian Trail', een wandelroute van...
Het zoutpad - Raynor Winn

Het zoutpad

Boek | Wandelen | Leiderschap – Dat wordt beschreven in de prachtige en waargebeurde roman van Raynor Winn: Het Zoutpad. Moth en Raynor lopen het ruige South West Coast Path nadat ze bijna al hun spaargeld en boerderij in Wales kwijtraken. Met de boerderij verliezen...
De liefde en de relatie met je verleden - persoonlijke ontwikkeling

De liefde en de relatie met je verleden

Artikel | Liefde | Relatie – Het viel me de laatst tijd weer op. In contact, intieme gesprekken met dierbaren, in coachingsessies en in trainingen. Dat we in de liefdesrelatie iets vinden wat ons zo doet denken aan het verleden. Bewust of onbewust zoeken we een partner die past bij...