DE ZOEKTOCHT NAAR HET ‘PERFECTE’ TEAM

Over het vinden van ‘flow’

– INSPIRATIE –

‘Climb for Life’ klimteam op de topgraat van Denali (6.190m) – hoogste berg van Noord-Amerika – 4 juni 2002 – Alaska

“When a team dedicates itself to unselfish trust and combines
instinct with boldness and effort, it is ready to climb.”

DE ZOEKTOCHT NAAR

‘PERFECTE’ TEAM

Over het vinden van ‘flow’

“When a team dedicates itself
to unselfish trust and
combines instinct with
boldness and effort,
it is ready to climb.”

Heb je wel eens ‘flow’ in je team ervaren. Het is een bijzonder gevoel. De tijd lijkt stil te staan en resultaten worden – met creativiteit, intelligentie, ervaring en lef – moeiteloos en met plezier gehaald. En plotseling is er een verstoring waardoor je uit die zone wordt gehaald. Hoe kom je er dan weer in?

COMPLEX EN VUISTREGELS VOOR TEAMS

Teamontwikkeling is bijzonder ingewikkeld omdat er zo veel factoren zijn die de balans kunnen verstoren. Ik hanteer drie vuistregels bij ontwikkelingsvraagstukken die zowel voor startende als volwassen teams gelden. Het leidt naar meer openheid, vertrouwen en commitment. Het – verborgen – potentieel van het team wordt aangesproken en de hiaten worden beter ondervangen.

REGEL 1: MET EMPATHIE LUISTEREN EN BEGRIJPEN*

Kun je met empathie luisteren? Kun je je eigen mening en doel aan de kant zetten en de ander werkelijk begrijpen? Het betekent dat je niet alleen naar het gedrag of de motivatie kijkt, maar ook meer let op de bron van die twee. Waarom vind jij dit belangrijk? Wat zijn de gevolgen als we dit doen? Hoe verhoudt dit zich tot de andere belangen? Je doet dit om het belang van ‘de ander’ duidelijk te maken – vaak is dat voor ‘de ander’ soms ook een vraag. Bewustzijn op de bron geeft inzicht op het gemeenschappelijke en het verschil. Het maakt ook dat ‘de ander’ wordt gezien. Dat is vaak al het halve werk als je tot besluitvorming wilt komen. Ben ik gehoord?

REGEL 2: EVENVEEL AAN HET WOORD*

Om de teamintelligentie en het teamvermogen – die groter zijn dan de som van alle individuen – te benutten, wil je twee dingen bewerkstelligen. Je wilt de talenten, vaardigheden en capaciteiten van elk lid aanspreken om de diversiteit van het team optimaal te benutten. En je wilt dat iedereen commitment geeft. Door iedereen tijd te geven, krijg je inzicht in elk perspectief en is er voor iedereen gelegenheid om zich te verbinden aan het team, de samenwerking en haar doelstellingen.

REGEL 3: WERKWIJZE UITGAANDE VAN TALENT EN VAARDIGHEID*

De normen, waarden en werkwijze worden op basis van de talenten, vaardigheden en capaciteiten van het team vastgesteld. Het geeft ook zicht op hoe je omgaat met de hiaten van het individu en van het team. Het ene team heeft baat bij zelfsturing, werkt in kleine subgroep terwijl het ander team op dit moment een sterke behoefte heeft aan hiërarchie.

Belangrijk om te weten is dat deze normen, waarden en werkwijze aan verandering onderhevig is. De omgeving verandert, het team ontwikkelt, een crisis dient zich aan, iemand gaat weg of er komt een nieuw lid bij et cetera. Het betekent dat er telkens weer een nieuwe dynamiek ontstaat waardoor de normen, waarden en werkwijze vervolgens een blik of zelfs een aanpassing nodig hebben.

NIET MAKKELIJK OM TE LEIDEN EN OM LID TE ZIJN

Het is niet makkelijk om een team te leiden of er lid van te zijn. De complexe systemen, de grote verantwoordelijkheden en de enorme hoeveelheid signalen die je elke dag op je krijgt afgevuurd, geven telkens een nieuwe dynamiek. Om die reden geef ik workshops om meer zicht te krijgen op jouw patronen en die van je team. Het leidt tot meer vertrouwen, kwetsbaarheid, lef en commitment. Bekijk ze hieronder.

* De vuistregels zijn onder andere gebaseerd op een onderzoek naar het perfecte team. Meer achtergrond over deze zoektocht naar het perfecte team kun je achter deze link zien. Je hebt dan toegang tot het relevante artikel in mijn digitale bibliotheek.

WORKSHOPS VOOR ORGANISATIES

– Om je team verder te ontwikkelen –

Door middel van een workshop kun je specifieke vaardigheden, dynamieken of processen onder de loep nemen. Misschien iets voor jouw team? Bekijk eens de workshops hieronder.

WAAR KRIJG JE MEE TE MAKEN ALS JE EEN NIEUWE KOERS VOLGT?

OVER DE OMGANG MET ANGST EN ONZEKERHEID

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE ONTSTAAN TEAMDYNAMIEKEN? EN WAT DOE JE ERAAN?

OVER DE BRON VAN GEDRAG EN JE EIGEN AANDEEL ONDERZOEKEN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE REAGEER JE OP JE LEIDINGGEVENDE EN JE TEAMLEADEN?

OVER DE BASISPRINCIPES VAN OMGANG MET HIËRARCHIE EN VERHOUDINGEN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

WAAROM IS AFSCHEID NEMEN HET BEGIN VAN VERANDERING?

OVER AANDACHTIG LOSLATEN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

WELKE STAPPEN NEEM JE ALS JE EEN TRANSFORMATIE ONDERGAAT?

OVER OP AVONTUUR GAAN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE BEGRIJP JE JEZELF BETER IN RELATIE TOT DE ANDER?

OVER HET VERKRIJGEN VAN EEN GOEDE BLIK

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE ONTSTAAT GEDRAG EN HOE HERKEN JE HET?

OVER EEN HOLISTISCH PERSPECTIEF OP JE GEDRAG

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE IS JOUW GEDRAG OPGEBOUWD?

OVER DE ZES BELANGRIJKSTE BEWEGINGEN IN JOUW KARAKTERSTRUCTUUR

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

WELKE COMMUNICATIEPATRONEN HEB JE?

OVER HET COMMUNICEREN IN EEN CIRCULAIR PATROON

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

WELKE VERBORGEN POTENTIEEL ZIT ER IN JOU EN HET TEAM?

OVER ZICHT KRIJGEN OP JE UITERSTEN IN JE TALENTEN EN VAARDIGHEDEN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE GA JE OM MET JE EIGEN GRENS EN DIE VAN ANDEREN?

OVER DE ONTMOETING OP DE GRENS

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE GA JE OM MET ANGST, SPANNING, VERLIES…

OVER ACHTER DE MUUR KIJKEN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE VIND JE STEUN EN KRACHT?

OVER DAT JE HET NIET ALLEEN HOEFT TE DOEN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE VIND EN GEEF JE BETEKENIS IN JE WERK EN JE LEVEN?

OVER VERLANGEN EN VERVULLING

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

HOE VIND JE MEER RUST IN JE DAGELIJKS HANDELEN?

OVER OMGAAN MET BEWUSTE EN ONBEWUSTE SIGNALEN

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

VOOR WELKE UITDAGING STAAN JULLIE?

OVER WAT JE OP DIT MOMENT TE LEREN HEBT

Zoektocht naar het perfecte team

– Klik op de afbeelding voor meer informatie en achtergrond bij deze workshop –

INSPIRATIE IN JE MAIL

– Om nieuwe inspiratie in je mail te ontvangen –

Je gegevens zijn veilig en met één klik meld je je af mocht de informatie je niet bevallen.

“Where you stumble and fall,
there you will find gold.”