DE ZOEKTOCHT NAAR HET ‘PERFECTE’ TEAM

Over het vinden van ‘flow’

– INSPIRATIE –

‘Climb for Life’ klimteam op de topgraat van Denali (6.190m) – hoogste berg van Noord-Amerika – 4 juni 2002 – Alaska

DE ZOEKTOCHT NAAR

‘PERFECTE’ TEAM

Over het vinden van ‘flow’

“When a team dedicates itself
to unselfish trust and
combines instinct with
boldness and effort,
it is ready to climb.”

Heb je wel eens ‘flow’ in je team ervaren. Het is een bijzonder gevoel. De tijd lijkt stil te staan en resultaten worden – met creativiteit, intelligentie, ervaring en lef – moeiteloos en met plezier gehaald. En plotseling is er een verstoring waardoor je uit die zone wordt gehaald. Hoe kom je er dan weer in?

VUISTREGELS VOOR TEAMS

Teamontwikkeling is bijzonder complex omdat er zo veel factoren zijn die de balans kunnen verstoren. KoopenBakker hanteert drie vuistregels bij ontwikkelingsvraagstukken die zowel voor startende als volwassen teams gelden. Het leidt naar meer openheid, vertrouwen en commitment. Het – verborgen – potentieel van het team wordt aangesproken en de hiaten worden beter ondervangen.

REGEL 1: MET EMPATHIE LUISTEREN EN BEGRIJPEN*

Kun je met empathie luisteren? Kun je je eigen mening en doel aan de kant zetten en de ander werkelijk begrijpen? Het betekent dat je niet alleen naar het gedrag of de motivatie kijkt, maar ook meer let op de bron van die twee. Waarom vind jij dit belangrijk? Wat zijn de gevolgen als we dit doen? Hoe verhoudt dit zich tot de belangen van anderen? Je doet dit om het belang van ‘de ander’ duidelijk te maken – vaak is dat voor ‘de ander’ soms ook een vraag. Bewustzijn op de bron geeft inzicht in het gemeenschappelijke en het verschil. Het maakt ook dat ‘de ander’ wordt gezien. Dat is vaak al het halve werk als je tot besluitvorming wilt komen. Ben ik gehoord?

WIL JE MEER UIT JE TEAM HALEN?

Zet een volgende stap in je ontwikkeling en samenwerking!

REGEL 2: EVENVEEL AAN HET WOORD*

Om de teamintelligentie en het teamvermogen – die groter zijn dan de som van alle individuen – te benutten, wil je twee dingen bewerkstelligen. Je wilt de talenten, vaardigheden en capaciteiten van elk lid aanspreken om de diversiteit van het team optimaal te benutten. En je wilt dat iedereen commitment geeft. Door iedereen tijd te geven, krijg je inzicht in elk perspectief en is er voor iedereen gelegenheid om zich aan het team, de samenwerking en haar doelstellingen te verbinden.

REGEL 3: WERKWIJZE UITGAANDE VAN TALENT EN VAARDIGHEID*

De normen, waarden en werkwijze worden op basis van de talenten, vaardigheden en capaciteiten van het team vastgesteld. Het geeft ook zicht op hoe je met de hiaten van het individu en van het team omgaat. Het ene team heeft baat bij zelfsturing, werkt in een kleine subgroep terwijl het andere team op dit moment een sterke behoefte aan hiërarchie heeft.

Belangrijk om te weten is dat deze normen, waarden en werkwijze aan verandering onderhevig zijn. De omgeving verandert, het team ontwikkelt zich, een crisis dient zich aan, iemand gaat weg of er komt een nieuw lid bij et cetera. Het betekent dat er telkens een nieuwe dynamiek ontstaat waardoor er kans is op conflict of disfunctioneel contact. Het kan ook betekenen dat de normen, waarden, processen en werkwijze opnieuw moeten worden bekeken en ze zelfs aan te passen.

NIET MAKKELIJK OM TE LEIDEN EN OM LID TE ZIJN

Het is niet makkelijk om een team te leiden of er lid van te zijn. De complexe systemen, de grote verantwoordelijkheden en de enorme hoeveelheid signalen die je elke dag op je krijgt afgevuurd, geven telkens een nieuwe dynamiek. Om die reden geeft KoopenBakker workshops om meer zicht te krijgen op jouw eigen patronen en die van je team. Het leidt tot meer vertrouwen, kwetsbaarheid, lef en commitment. In het leiderschapsprogramma ‘Reizen in jezelf’ van KoopenBakker wordt uitgebreid ingegaan op deze dynamieken. En word je eigen rol als leider en als teamlid in detail onder de loep genomen.

* De vuistregels zijn onder andere gebaseerd op een onderzoek naar het perfecte team. Meer achtergrond over deze zoektocht naar het perfecte team kun je achter deze link zien. Je hebt dan toegang tot het relevante artikel in mijn digitale bibliotheek.

WIL JE MEER ZOALS DIT?

Meld je aan en ontvang de nieuwste inspiratie!

MELD ME AAN

Inspiratie en op de hoogte blijven?

KoopenBakker volgen?

Schrijf je in:

INSCHRIJVEN

Je vindt ons hier: