De kiem

In het oude China was een heerser die een lijfarts had die zo beroemd was dat zijn reputatie synoniem was met de gehele medische wetenschap. Hij kwam uit een familie van geneesheren. De heerser vroeg hem wie er de beste genezer in de familie was. De geneesheer antwoordde:

“Mijn oudste broer ziet de kiem van de ziekte en verwijdert die voor de ziekte vorm kan aannemen. Zijn reputatie gaat niet verder dan de muren van zijn huis. Mijn middelste broer geneest de ziekte als die zich begint te vormen. Zijn reputatie gaat niet verder dan het dorp. En als de ziekte zich in al haar krachtige gedaantes manifesteert, dan komen ze naar mij. Ik schrijf medicijnen voor en ik opereer. En soms ben ik in staat om ze te genezen. Zodoende komt van tijd tot tijd mijn reputatie heersers zoals u ter ore.”

Daoïstische parabel uit het oude China

Nieuwjaarsgedachte 2023

Elke ontmoeting
herbergt
een mogelijkheid in zich
om iets positiefs
te starten.

Als je met aandacht kijkt…

Wat doe je dan?
Welke kiem neem je weg?
Of welk zaadje plant jij?

Ik wens je een 2023 vol inspiratie!

Norbert Koopen