WORKSHOP COMMUNICATIEPATRONEN

VOOR ORGANISATIES DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

We communiceren elke dag en hebben daarin specifieke communicatiestijlen ontwikkeld. We reageren namelijk meestal in vaste patronen en automatismen. In een fractie van een seconde vallen we terug in ons natuurlijk communicatiepatroon. We merken het vaak geeneens. Het is gedrag dat we vroeg hebben geleerd, gedrag dat ons helpt in het dagelijks contact en gedrag dat soms niet effectief is. Het zou fijn zijn om dat gedrag te herkennen en een keuze te hebben om het anders te doen. Hoe vaak staan we daar nu bewust bij stil en creëren we die mogelijkheid? We gaan een stap maken om je communicatiepatronen verder te ontrafelen.

communicatiepatronen

“Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.
Een echte ontmoeting laat sporen na.”

COMMUNICATIEPATRONEN

1 of 2 dagdelen

4 – 24 deelnemers

Op locatie organisatie of buitenlocatie

€ 1.250,- (excl. BTW) per dagdeel

De workshop is definitief na een positief intakegesprek

Plan een kennismakingsgesprek

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ COMMUNICATIEPATRONEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

INZICHT IN DE ZES COMMUNICATIEFASES

Door zicht te hebben op de zes fases van de communicatie, ben je in staat om je eigen communicatie en dat van anderen te analyseren.

MEER ZICHT OP JE COMMUNICATIEPATRONEN

Je krijgt meer zicht op je (belemmerende) communicatiepatronen. Je bent je bewuster wat je in een specifieke situatie doet. Je bent je ook bewuster van de oorsprong van dat gedrag waardoor je makkelijker een andere beweging kan maken.

HERKENNEN VAN COMMUNICATIEPATRONEN VAN ANDEREN

Door kennis van de ontstaanswijze van gedrag te hebben, ben je beter in staat om met de communicatie van anderen om te gaan. Je bent bijvoorbeeld minder snel geïrriteerd, hebt minder negatieve oordelen waardoor je een helder zicht blijft houden en de ander kan helpen als het even niet loopt.

HET VERBETEREN VAN JE LEREND VERMOGEN

Doordat je zicht krijgt op de ontstaanswijze van gedrag en je de verschillende communicatiefases begint te ontdekken, ben je in staat om het anders te doen. Je versterkt daarmee je lerend vermogen.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP COMMUNICATIEPATRONEN

EEN INTRODUCTIE

1. COMMUNICATIEPATRONEN IN PERSPECTIEF

We plaatsen communicatie in perspectief door te kijken naar de ontstaanswijze van gedrag. Je ontdekt dat wij als mens – met ons bewustzijn en verbeelding – meesters zijn in het communiceren. En dat we bewust, maar ook vooral onbewust worden beïnvloed door onze omgeving.

2. HET COMMUNICATIEMODEL NADER BEKEKEN

We nemen de zes stappen van het communicatiemodel ‘De Contactcirkel‘ door. Je ziet hoe elk contact en situatie uit zes verschillende stappen bestaat en dat je ze alle zes nodig hebt voor een volle ontmoeting. Zo’n volle ontmoeting versterkt je lerend vermogen.

3. JOUW COMMUNICATIE EN DAT VAN ANDEREN

Door voorbeelden en oefeningen krijg je meer zicht op je gedrag en dat van anderen. Je realiseert dat ‘een volle ontmoeting’ op verschillende vlakken om moed vraagt en dat we dat meestal uit de weg gaan. Je kijkt waar jouw uitdagingen liggen.

4. COMMUNICATIE IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

We besluiten de workshop door te kijken naar de dagelijkse praktijk. Welke inzichten neem je mee en wat ga je in de praktijk doen? Welke handvatten zijn op dit moment van jou van belang? En hoe wil en ga je die inzetten?

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”