WORKSHOP KARAKTERSTRUCTUREN

VOOR MENSEN, TEAMS EN GROEPEN DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

In de eerste vijf jaar van je leven word je karakterstructuur opgebouwd op basis van onder andere, zes dominante bewegingen. Het zijn bewegingen die je ondergaat om je te individualiseren enerzijds en anderzijds bewegingen die zorgen dat je onderdeel blijft van de groep en in verbinding blijft met de ander. Zicht op de verschillende karakterstructuren geeft inzicht in je talenten, maar belangrijker in je uitdagingen. Wat heb je te doen om je vrijer, rustiger en krachtiger te voelen en meer plezier te ervaren in wat je doet? Het helpt je ook om het gedrag van anderen beter te plaatsen en daar effectiever op te reageren.

Karakterstructuren

“Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd
wordt gevonden
en zal zich opnieuw verstaan.”

KARAKTERSTRUCTUREN

Naarden

10.00 – 17.00

€ 245,- (excl. BTW)

Trainer:
Norbert Koopen

VOOR TEAMS EN ORGANISATIES:

Deze workshop is – in 1 of 2 dagelen – ook door teams, groepen en organisaties te boeken. Maak kennis en vraag naar de mogelijkheden.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ KARAKTERSTRUCTUREN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

GLOBALE KENNIS VAN DE KARAKTERSTRUCTUREN

Je krijgt zicht en inzicht in de zes grote bewegingen die invloed hebben op je karakterstructuur en leert begrijpen waarom we die beweging nodig hebben om in het dagelijks leven te functioneren. Hoe ze bij onze individualisering en tegelijkertijd bij het onderdeel zijn van de groep kunnen helpen.

ZICHT KRIJGEN OP JOUW DOMINANTE KARAKTERSTRUCTUUR

Je wordt je bewust van je dominante lijnen in jouw karakterstructuur en je gaat een verband leggen met deze structuur en je ervaringen in het verleden. Je zult merken dat je die beweging je hele leven maakt en steeds verder hebt ontwikkeld.

HERKENNEN VAN KARAKTERSTRUCTUREN BIJ ANDEREN

Je hebt meer oog van de karakterstructuur voor anderen. Je begrijpt het principe achter de beweging. Doordat je de beweging begrijpt, ben je beter in staat om je tot die karakterstructuur te gaan verhouden.

HANDVATTEN VOOR DE KARAKTERSTRUCTUREN

Naast dat je de talenten, kwaliteiten en capaciteiten van elke structuur ziet, word je ook gewezen op de uitdagingen van elke structuur en hoe je het aangaan van die uitdagingen meer vrijheid, kracht, rust en daarmee plezier geeft.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP KARAKTERSTRUCTUREN

EEN INTRODUCTIE

1. DE ONTSTAANSWIJZE VAN DE ZES DYNAMIEKEN

In de eerste vijf à zes jaar word je gedrag gevormd. Het vormt een blauwdruk die je de rest van je leven meeneemt. We nemen de verschillende fases onder de loep en je ziet dat je deze bewegingen nodig hebt om je enerzijds te individualiseren en anderzijds het je vermogen geeft om je aan de groep aan te passen. Je ziet ook dat (dreigende) pijn de motor is van deze bewegingen.

2. HET ALGORITME VAN ELKE KARAKTERSTRUCTUUR

Daarna kijken we naar het algoritme van elke beweging. Welke gedachten zijn er, welke emotie is dominant in die beweging en welke lichamelijke sensaties horen daarbij? Als de beweging in jouw leven heel dominant is, kan je dat ook zien in vorm en houding van iemands lichaam.

3. DE KWALITEITEN EN UITDAGINGEN

Bij elke beweging ontwikkel je prachtige kwaliteiten. Je leert je daarmee tot de groep en het leven te verhouden. Het geeft je middelen om je staande te houden. Bij elke beweging en structuur liggen ook uitdagingen. Zicht op die uitdagingen in jouw leven en het aangaan van die uitdagingen geeft rust, kracht en vrijheid.

4. DE GEVOLGEN VOOR HET DAGELIJKS LEVEN

Als je de bewegingen doorhebt, zie je ook in welke situatie je ze gebruikt. Door aandachtig te acteren voel je dat je van plan bent om de (dreigende) pijn uit de weg te gaan. Als je dat niet doet en dat juist toelaat en de beweging niet maakt zul je beter in contact met jezelf blijven en ben je beter in staat om je te verbinden.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”