WORKSHOP TEAMDYNAMIEKEN

VOOR ORGANISATIES DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

Er zijn zoveel ingrediënten die de balans en de flow in het team kunnen verstoren. Een dreiging van buiten die het team onder druk zet, de botsende karakters van teamleden, een verandering van takenpakket of bijvoorbeeld een business die sterk groeit. Het zijn elementen die feilloos onze zwakke en pijnlijke plekken kunnen raken. En die proberen we te beschermen omdat we als mens geprogrammeerd zijn om pijn te vermijden. En juist in het weggaan van de pijn kan een ongewenste teamdynamiek ontstaan. Zicht op die belemmerende patronen zorgt dat je sneller uit zo’n dynamiek raakt. En daar kun je beter op voorbereid zijn, want erin komen doe je toch.

teamdynamieken

“Het zijn niet de sterke en intelligente soorten die overleven,
maar die het beste reageren op veranderingen.”

TEAMDYNAMIEKEN

1 of 2 dagdelen

4 – 24 deelnemers

Op locatie organisatie of buitenlocatie

€ 1.250,- (excl. BTW) per dagdeel

De workshop is definitief na een positief intakegesprek

Plan een kennismakingsgesprek

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ TEAMDYNAMIEKEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

INZICHT IN DE ONTSTAANSWIJZE VAN TEAMDYNAMIEKEN

Door zicht te krijgen op de factoren die het teamproces beïnvloeden, kun je een teamdynamiek beter analyseren. Je ziet hoe complex dat proces is. En hoe door het individuele gedrag van de teamleden en de cultuur van de organisatie de groepsdynamiek wordt beïnvloed. Je krijgt zicht op de factoren en de weg uit belemmerende dynamieken.

INZICHT IN DE FACTOREN VAN EFFECTIEVE TEAMS

Twee ogenschijnlijk simpele factoren bepalen of een team effectief is. Door zicht te hebben op deze factoren kun je de dynamiek, het gedrag van de teamleden en de factoren die verstorend werken beter toetsen en in perspectief plaatsen.

BEWUSTZIJN VAN JOUW DYNAMIEK EN DAT VAN DE ANDER

De vraag is natuurlijk hoe die twee factoren invloed hebben op jouw gedrag. Je krijgt meer bewustzijn op je eigen uitdagingen en het effect op de ander. Je merkt dat door middel van je eigen gedrag je een instrument in handen hebt om de teamdynamiek te beïnvloeden.

HANDVATTEN VOOR TEAMDYNAMIEKEN IN DE PRAKTIJK

Je zult aan het einde van de workshop een reeks van middelen en handvatten hebben waardoor je een teamdynamiek beter in perspectief kan plaatsen. Je ziet ook welke invloed jij hebt en hoe je anderen kunt helpen.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP TEAMDYNAMIEKEN

EEN INTRODUCTIE

1. TEAMDYNAMIEKEN IN PERSPECTIEF

We behandelen een compacte theorie over hoe ons gedrag de interactie van het team beïnvloedt. Welke basisprincipes liggen daaraan ten grondslag? Waar komt dat vandaan? En hoe veroorzaken zij nu die positieve en negatieve dynamieken?

2. DE TWEE VOORWAARDEN VOOR SUCCESVOLLE TEAMS

Ogenschijnlijk twee simpele factoren bepalen of een team effectief is of niet. We bespreken en ontleden die twee factoren op globaal niveau. Je realiseert daarmee ook hoe lastig het is om constante teamflow te realiseren doordat die twee factoren steeds in beweging zijn. Je dient dus constant bij te sturen.

3. DEFENSIEMECHANISMEN EN DE CONSEQUENTIES

We gaan als mens pijn uit de weg. Als (dreigende) pijn in het verschiet ligt, zullen onze defensiemechanismen aangaan om niet de pijn te voelen en dat is de basis voor vervelende (team)dynamieken. Je krijgt achtergrond bij deze factoren en merkt dat we daar allemaal en telkens weer onze weg in moeten vinden.

4. TEAMDYNAMIEKEN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

De ‘proof is in de pudding’. Welke inzichten heb je opgedaan en hoe ga je die als leider of als medewerker in je dagelijkse werkzaamheden gebruiken? Hoe help je jezelf? En hoe help je de ander? Je krijgt een set van tips en oefeningen.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”