WORKSHOP TRANSFORMATIE EN ORGANISATIE

VOOR MENSEN, TEAMS EN GROEPEN DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

70% van de transformaties mislukken. Dat is veel, maar ook begrijpelijk. Transformeren is een uiterst moeizaam en vaak pijnlijk proces. Het vraagt veel van leiders en medewerkers om het oude los te laten en zich te richten op het nieuwe. Het avontuur aan te gaan en te vormen wat er nog niet is. Het is een proces van experimenteren, vallen en opstaan, chaotisch en heel erg emotievol. Hoe ga je om met de belangen van de verschillende stakeholders? Hoe geef je ruimte aan emotie, maar hou je tegelijkertijd vat op de dynamiek? Wat is je houding tegenover obstakels en hoe ga je daarmee om?

Leermodel

“Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte.”

TRANSFORMATIE EN ORGANISATIE

Naarden

10.00 – 17.00

€ 245,- (excl. BTW)

Trainer:
Norbert Koopen

VOOR TEAMS EN ORGANISATIES:

Deze workshop – in 1 of 2 dagelen – is ook door teams, groepen en organisaties in te boeken. Maak kennis en vraag naar de mogelijkheden.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ TRANSFORMATIE EN ORGANISATIE

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

INZICHT IN HET TRANSFORMATIEPROCES

Door op globaal niveau kennis te hebben van transformatieproces, krijg je zicht op de verschillende fases, begrijp je de dynamiek in elke fase en begint nog beter te begrijpen hoe complex zo’n proces eigenlijk is.

BEWUSTZIJN VAN JOUW POSITIE IN DE TRANSFORMATIE

In de transformatie bewustzijn van jouw positie en die van anderen, geeft je zicht op je verantwoordelijkheden en taken van jezelf en van de ander. Je bent in staat om je eigen uitdagingen beter aan te gaan en kunt anderen bij hun uitdagingen helpen.

BEWUSTZIJN OP HOE JIJ OMGAAT MET VERANDERING

Transformatie gaat gepaard met onzekerheid en niet weten – en dat is per definitie lastig. Het oude loslaten en het nieuwe verwelkomen vraagt wat van mensen. Je kan een beeld of visie schetsen en die volgen, maar weet niet of dat wordt gerealiseerd. Zicht krijgen op hoe jij met loslaten en veranderen omgaat, helpt om dit proces makkelijker te doorlopen.

PRAKTISCHE HANDVATTEN TIJDENS TRANSFORMATIE

Door inzichten en het aanreiken van praktische handvatten kun je beter in een situatie van transformatie handelen. Je krijgt middelen om naar jezelf te kijken en anderen te helpen.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP TRANSFORMATIE EN ORGANISATIE

EEN INTRODUCTIE

1. TRANSFORMATIE EN ORGANISATIE IN PERSPECTIEF

We beginnen met een globale inleiding over de ontstaanswijze van menselijk gedrag en hoe in die ontstaanswijze de potentiële drempels liggen die transformatie gaat aanraken. Door zicht op de ontstaanswijze van gedrag te hebben, ben je beter in staat om te acteren in een transformatieproces en een situatie van onzekerheid. Dat gaat over je persoonlijk leiderschap, maar ook wat je voor anderen kunt betekenen.

2. VEILIGHEID EN VERTROUWEN

Er spelen veel factoren in een transformatieproces, maar de basis is een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Hoe realiseer je zo’n gevoel? Als dat gevoel er is, kun je het potentieel van mensen aanspreken en verdwijnen belemmerende patronen naar de achtergrond.

3. PARALLEL TUSSEN INDIVIDU EN ORGANISATIE

Aan de hand van een casestudie worden de dynamieken van transformatie nog eens uitgelegd. Wat gebeurt er op organisatieniveau en wat gebeurt er op individueel niveau? En er is gelegenheid om te kijken naar de verschillende rollen in de organisatie. Wat doe je als bestuurder, als leider en als medewerker?

4. TRANSFORMATIE EN ORGANISATIE IN DE PRAKTIJK

Uiteindelijk ontvang je een reeks van tips en handvatten die je helpen in tijden van onzekerheid en niet weten. En in het niet weten en experimenteren wordt het weten geboren. Deze periode dien je te doorstaan om vervolgens gezamenlijk een nieuwe weg te vinden.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op. Je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat uit van modellen en theorieën. Beide hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en dat je ze daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen, begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter. Maar je leert ze tegelijkertijd ook met aandacht – in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten – waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kaders om die vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop uiteenlopende inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar na de workshop bewust blijven oefenen verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”