WORKSHOP GRENSBELEVING

VOOR ORGANISATIES DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

Als mensen hebben we een buitengrens en een binnengrens. In de aanraking op de externe grens ervaren we fysiek contact en daarbij zit ook praten en onze non-verbale gedragingen etc. Aanraking op deze grens bevestigt ons dat we bestaan. De interne grens is verbonden is met onze kwetsbaarheden, onze emoties zoals vreugde, verdriet, pijn, angst etc. Op deze grens hebben we een sterke relatie met gevoelens met ons ‘zelf’. Het gaat vooral over het ervaren van onze betekenis en waarde. Echt contact ervaar je als zowel de buiten- als de binnengrens wordt aangeraakt. Hoe zijn jouw binnen- en buitengrenzen? En wat heb jij te leren?

grensbeleving

“Je ontmoet elkaar op de grens”

GRENSBELEVING

1 of 2 dagdelen

4 – 24 deelnemers

Op locatie organisatie of buitenlocatie

€ 1.250,- (excl. BTW) per dagdeel

De workshop is definitief na een positief intakegesprek

Plan een kennismakingsgesprek

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ GRENSBELEVING

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

ZICHT KRIJGEN OP HOE GRENZEN ONTSTAAN

Je ziet hoe de binnen- en buitengrens in ons leven ontstaat. Je ziet ook dat als deze twee grenzen tegelijkertijd worden aangeraakt er sprake is van een diepgaande ontmoeting. En om daar te komen, zal een van de twee mensen moed dienen te tonen.

MEER ZICHT OP JE EIGEN BINNEN- EN BUITENGRENS

Je krijgt meer zicht op je binnen- en buitengrens. Je voelt wat er met je gebeurt als je binnen- en buitengrens wordt aangeraakt. Je wordt je er daarmee ook van bewust hoe sterk je omgeving jou (on)bewust beïnvloed.

DE GRENS BETER GEBRUIKEN IN JE COMMUNICATIE

Doordat je beter bewust bent van je grenzen, krijg je ook beter zicht op je communicatiegedrag. Je ziet hoe je houding tegenover grenzen je communicatiepatroon beïnvloedt. Je krijgt ook zicht op je vluchtpatronen en je defensiemechanismen als een grens wordt aangeraakt.

BEWUST WORDEN VAN JE GEDACHTEN, EMOTIES EN LICHAMELIJKE SENSATIES

Je wordt bewust dat je gedachten, je emotie en je lichamelijke sensaties met elkaar verbonden zijn. Dat deze set zowel je eigen gedrag, maar ook het gedrag van de ander beïnvloed.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP GRENSBELEVING

EEN INTRODUCTIE

1. GRENSBELEVING IN PERSPECTIEF

De ontwikkeling van je grenzen gebeurt in de eerste jaren van je leven. Je leert als baby dat je een binnengrens hebt om vervolgens te ontdekken dat die verbonden is met de buitengrens. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Door globale kennis hebben van deze ontstaanswijze, kun je je eigen grenzen in perspectief plaatsen.

2. VERKENNEN VAN JE EIGEN BINNEN- EN BUITENGRENS

Door oefeningen ga je voelen hoe jouw binnengrens en je buitengrens in elkaar zitten. Wat gebeurt er met jou als er iemand in jouw persoonlijke ruimte komt? Wat gebeurt er met jou als iemand contact met je wil maken? En welk effect heeft dat op je gedachten, emoties en lichamelijke sensaties.

3. GRENZEN IN DE COMMUNICATIE

Durf je wat je voelt (interne grens) te delen met de ander (externe grens). Als beide grenzen worden aangeraakt dan is er intimiteit in het contact. Je laat jezelf zien en een volle ontmoeting ligt in het verschiet. En daar is moed voor nodig. Je gaat een eerste ontdekkingstocht maken langs jouw grenzen. Hoe maak je contact? En waar liggen je grenzen? En hoe reageer je dan?

4. GRENSBELEVING IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

In het dagelijks leven wordt je constant op je grens aangeraakt. We krijgen zoveel signalen op ons afgevuurd. Je krijgt middelen en handvatten aangereikt om met deze grenzen om te gaan.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”