WORKSHOP DEFENSIEMECHANISMEN

VOOR ORGANISATIES DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

In een fractie van een seconde zit je er weer in. Je wordt geraakt en je reageert. Je afweer-mechanismen nemen het over. Alles wordt uit de kast gehaald om jou te beschermen. Ben je je ervan bewust of realiseer je je pas achteraf wat je doet? Of misschien ben je je helemaal niet bewust. Wellicht schiet je in gedachten, voel je niets meer en trek je jezelf terug. Of je creëert een pantser dat elke reactie afketst. Of wellicht verdring je je gevoelens, duw je het naar beneden zodat je het niet meer voelt. Stop je het weg en merk je later dat het op de meest onverwachte momenten weer naar boven komt. Er zijn veel soorten afweermechanismen. Ze zijn een signaal voor jou om te kijken wat je te doen hebt.

Defensiemechanismen

“Als je weet hoe je weggaat dan weet je ook de weg om terug te komen.”

DEFENSIEMECHANISMEN

1 of 2 dagdelen

4 – 24 deelnemers

Op locatie organisatie of buitenlocatie

€ 1.250,- (excl. BTW) per dagdeel

De workshop is definitief na een positief intakegesprek

Plan een kennismakingsgesprek

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ DEFENSIEMECHANISMEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

ZICHT HEBBEN OP DE BRON VAN DEFENSIEF GEDRAG

Er is een direct verband tussen (dreigende) pijn bijvoorbeeld door een dreigende afwijzing of verlies en jouw defensiemechanismen. Zicht daarop geeft bewustzijn en stelt ons in staat om de moed te vinden om belemmerende gedachten te trotseren of naar de pijn te kijken waardoor vrijheid, rust en kracht ontstaan.

MEER VRIJHEID IN HET CONTACT VOELEN

Door je defensiemechanismen en isoleerstijlen in kaart te brengen weet je wanneer en in welke situatie je vlucht, je bevriest of je gaat vechten. Je merkt ook dat om de pijn niet te voelen het gebruiken van deze mechanismen op korte termijn effectief is maar op lange termijn de pijn telkens terugkomt. Je belandt veelal in dezelfde situatie die je juist wilt vermijden. Zicht op je defensiemechanismen zorgt dat je vrijer, rustiger en krachtiger in het leven beweegt.

OMGANG MET DEFENSIEMECHANISMEN VAN ANDEREN

Doordat je snapt hoe een defensiemechanisme werkt, ben je ook beter in staat om met de defensiemechanismen om te gaan. Je ziet de pijn die er achter verscholen ligt. Het geeft ruimte om niet negatief te oordelen, je irritatie of boosheid los te laten waardoor je ruimte krijgt om weer de verbinding te zoeken.

JE LEREND VERMOGEN VERBETEREN

Doordat je je bewuster bent van je eigen communicatie en dat van anderen beter snapt, ben je ook in staat om dingen buiten je comfortzone te doen waardoor je lerend vermogen toeneemt en je meer rust, vrijheid, kracht en plezier in ervaart.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP DEFENSIEMECHANISMEN

EEN INTRODUCTIE IN REIZEN IN JEZELF

1. DEFENSIEMECHANISMEN IN PERSPECTIEF

Je leert in de eerst jaren van je leven 6 grote bewegingen om om te gaan met (dreigende) pijn. Het helpt je om te individualiseren en je tot de groep te verhouden. Het zorgt ook dat je defensiemechanismen ontwikkelt zodat je met (dreigende) pijn kan omgaan. Later gebruik je die defensiemechanismen en ontwikkel je door om je in het leven staande te houden.

2. JE DEFENSIE- EN ISOLEERSTIJLEN BEKIJKEN

We bekijken een scala aan defensiemechanismen en isoleerstijlen. Je zult verbaasd zijn hoe ingenieus de mens met vervelende emoties, afwijzing en (dreigende) pijn kan omgaan. En hoe we telkens weer dezelfde bewegingen maken als er (dreigende) pijn zich aandient. Zo kun je voor uiteenlopende emoties verschillende vluchtwegen maken.

3. JOUW FAVORIETE SET VAN MECHANISMEN EN STIJLEN

Je inventariseert een aantal van jouw mechanismen. Wat doe je in welke situatie? Wat brengt het je en wat brengt het juist niet? En nog belangrijker: welke pijn ligt eronder verscholen? Wat wil je niet aankijken? Waar ben je bang voor?

4. HANDVATTEN VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Als laatste kijken we hoe je met de defensiemechanismen van anderen omgaat, hoe anderen op jouw defensiemechanismen reageren en hoe destructief dat voor het contact, de samenwerking en het plezier is. Je krijgt handvatten en een moedig pad om daarmee te gaan oefenen. De uitdaging voor jou ligt om dat in het dagelijks leven te oefenen waarbij je klein begint en steeds grotere stappen kan nemen.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”