WORKSHOP PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE

VOOR MENSEN, TEAMS EN GROEPEN DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

Je hebt veel talenten, vaardigheden en capaciteiten. Ze worden deels door je genen bepaald, maar een belangrijk deel leer je tijdens je leven. Een deel van je fundament van je gedrag wordt in je opvoeding gelegd. Het gedrag dat jij als reactie op wat jij in de eerste jaren van je leven aantreft ontwikkelt. Vervolgens bouw je verder op deze basis. Later kom je erachter dat het aangeleerde gedrag en patronen niet altijd effectief zijn. Je handelt in automatismen en je merkt soms dat je steeds in dezelfde vervelende situatie terechtkomt. Persoonlijk leiderschap en transformatie gaan over het achterhalen van de bron van deze automatismen om vervolgens ander gedrag te laten zien.

Persoonlijke transformatie

“Om te weten wie je bent, moet je jezelf leren kennen.
Achter de deur bevindt zich, vreemd genoeg,
een onbegrensde ruimte, vol ongekende mogelijkheden.”

PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE

Naarden

10.00 – 17.00

€ 245,- (excl. BTW)

Trainer:
Norbert Koopen

VOOR TEAMS EN ORGANISATIES:

Deze workshop is – in 1 of 2 dagelen – ook door teams, groepen en organisaties te boeken. Maak kennis en vraag naar de mogelijkheden.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

ZICHT KRIJGEN OP HOE TRANSFORMATIE WERKT

Je krijgt zicht op de verschillende fases in transformatie. Je ziet welke dynamieken in welke fase gelden. Je wordt je bewust van mogelijke gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die in zo’n dynamiek kunnen spelen.

JOUW DYNAMIEKEN IN TRANSFORMATIE

Transformatie gaat gepaard met chaos, angst en onzekere gevoelens. Je ziet hoe je gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties je gedrag bepalen. Je beseft je dat door niet te weten, het weten wordt geboren. Dat gaat met vallen en opstaan en experimenteren helpt. Je hebt zicht hoe dat proces bij jou in het verleden heeft gewerkt.

JE LEREND VERMOGEN VERSTERKEN

Zicht hebben op het transformatieproces en de gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen geeft houvast. Je snapt nu beter hoe het proces werkt waardoor je makkelijker de steeds lastige stappen kunt zetten. Je snapt nu ook waarom het elke keer onnatuurlijk aanvoelt. Je lerend vermogen gaat daardoor met sprongen vooruit.

ANDEREN BETER KUNNEN BEGRIJPEN EN LEIDEN

Doordat je weet hoe het transformatieproces verloopt, kun je anderen beteren in het proces faciliteren en ze helpen te groeien. Je kunt een bijdrage geven in hun vrijheid van handelen en ze meer rust en kracht geven.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE

EEN INTRODUCTIE

1. PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE IN PERSPECTIEF

Persoonlijke transformatie wordt in perspectief geplaatst door in vogelvlucht het aanleren van gedrag door te nemen. Dat wordt enerzijds door onze genen bepaald, maar anderzijds door onze ervaring. Je ziet hoe gedrag ontstaat en welke reis je dient te maken om nieuw gedrag aan te leren.

2. HET TRANSFORMATIEPROCES EN JOUW ERVARINGEN

Aan de hand van de verschillende fases gaan we kijken hoe jij specifiek gedrag hebt aangeleerd. Het bewust worden van die leerervaring kun je gebruiken om nieuwe elementen en gedrag in je leven te integreren.

3. DE DYNAMIEK VAN NIEUW GEDRAG EN INITIATIEVEN

Een van de lastigste processen is om iets nieuws aan te leren. Je wordt in een dergelijke situatie veelal met schaamte en/of schuld geconfronteerd. Bewustwording van deze emoties en ze begrijpen, helpen om een nieuwe beweging te maken. Het maakt het overigens niet makkelijker.

4. PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE EN DE PRAKTIJK

Doordat je zicht hebt op het transformatieproces krijg je middelen in handen om je leven proactiever vorm te geven. We kijken samen bewust voor welke uitdagingen jij nu staat.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”