WORKSHOP EFFECTIEF LEIDEN EN BEGRIJPEN

VOOR MENSEN, TEAMS EN GROEPEN DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

Merk je weleens dat je emotie in een gesprek bijzonder hoog oploopt? Een gebaar, een woord, een houding en we worden diep geraakt. De ander raakt misschien wel je gevoeligste plek. Je wordt emotioneel of raakt misschien juist wel heel onderkoeld. Wellicht word je kwaad, bevries je, word je afstandelijk of juist overdreven compassievol. En dan volgen vaak een reeks van uitwisselingen die niet of nauwelijks functioneel zijn. We hebben een scala aan strategieën om daarop te reageren. Maar wat is in zo’n situatie nou het meest helend en functioneel. Hoe kan je jezelf en de ander beter leiden? Daar gaan we in deze workshop naar kijken.

effectief leiden en begrijpen

“Het is niet de criticus die telt, niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt. De eer komt toe aan de man die in de arena staat, die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is. Die desondanks probeert iets te bereiken, die enthousiasme en toewijding kent en zich helemaal geeft voor de goede zaak. Die als het meezit, de triomf van een grootse verrichting proeft en die als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond.”

EFFECTIEF LEIDEN EN BEGRIJPEN

Naarden

10.00 – 17.00

€ 245,- (excl. BTW)

Trainer:
Norbert Koopen

VOOR TEAMS EN ORGANISATIES:

Deze workshop is – in 1 of 2 dagelen – ook door teams, groepen en organisaties te boeken. Maak kennis en vraag naar de mogelijkheden.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ EFFECTIEF LEIDEN EN BEGRIJPEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

GLOBAAL INZICHT IN DE ONSTAANSGESCHIEDENIS VAN GEDRAG

Door te begrijpen hoe gedrag ontstaat, zie je hoe je geschiedenis een fundamenteel onderdeel is van je huidig gedrag. Je begint je te beseffen door welke (gekleurde) bril je naar de wereld kijkt. En dat die kleur je ook je in automatismen en patronen tot bepaald gedrag aanzet.

hoe je in automatismen en patronen of:
je ook tot bepaald gedrag aanzet reageert.

BEWUSTER VAN JE GEDACHTEN, EMOTIES EN SENSATIES

We onderzoeken jouw gedrag en kijken specifiek naar de relatie tussen gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Je zult zien hoe sterk ze met elkaar verbonden zijn, hoe ze jouw gedrag aansturen en hoe je reageert in automatismen en patronen.

BEWUSTER OMGAAN MET HET EFFECT VAN DE ANDER OP JOU

Door de aangereikte informatie en oefeningen is het doel om het effect van jouw gedrag op de ander en vice versa te laten voelen. Je wordt vervolgens uitgenodigd om ander gedrag dan normaal te laten zien en het effect op jezelf en de ander waar te nemen. Zo leer je dat je je gedachten, je lichamelijke sensaties en je emoties als instrument kan gebruiken om op een authentieke manier jezelf en de ander te helpen.

LEIDEN EN DE ANDER BETER KUNNEN BEGRIJPEN

Bewuster naar de signalen en tekens van de ander te kijken is het doel. Je leert een manier om die tekens beter te leren lezen, waardoor je de ander beter begrijpt en de ander kan helpen en op authentieke en een dienende manier kunt leiden.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP EFFECTIEF LEIDEN EN BEGRIJPEN

EEN INTRODUCTIE

1. GEDRAG EN BEGRIJPEN IN PERSPECTIEF

Je kunt pas effectief begrijpen en leiden als je ziet hoe gedrag ontstaat en wat gedrag stuurt. We beginnen bij jezelf om vervolgens dat bij anderen te detecteren. We gaan in vogelvlucht en op globaal niveau door de ontwikkeling van gedrag om vervolgens te kijken hoe je nieuw gedrag aanleert en hoe lastig dat is.

2. HET ALGORITME VAN JOUW GEDRAG

Om de ander te kunnen leiden, is het belangrijk om te weten wat het effect van jouw gedrag op de ander is. Door ander authentiek gedrag te laten zien, beïnvloed je de ander. Aan de hand van oefeningen zie je hoe delen van jouw gedrag in elkaar zitten.

3. EFFECT VAN DE ANDER EN DE OMGEVING OP JOU

Je omgeving heeft effect op je geest en je lichaam. Zicht op die indringende boodschappen en het ontstaan van de reagerende gedragspatronen geven bewustzijn van de invloed van de ander en je omgeving op jouw gedrag. Je begint je natuurlijke gedrag te herkennen. Je ziet ook dat je niet op die manier hoeft te reageren, maar dat je een keuze hebt waardoor je beter leidt.

4. BEGRIJPEN EN LEIDEN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Inzicht alleen is niets waard, inzicht en keuze is maar weinig waard, inzicht, keuze en oefening helpen een beetje. Maar bewust oefenen verandert je leven. Wat neem je mee en wat ga je bewust oefenen? Hoe ga je jezelf beter begrijpen en hoe zorg je dat je door ander gedrag de ander beter kunt leiden.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”