WORKSHOP HET CREËEREN VAN VERTROUWEN

VOOR MENSEN, TEAMS EN GROEPEN DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

Het leven bestaat uit vele uitdagingen. We kunnen het aantal uitdagingen reduceren om ons leven wat eenvoudiger en rustiger te maken. Maar dat neemt niet weg dat er uitdagingen in ons leven blijven. En om die uitdaging aan te gaan is het goed om meer steun en kracht te ervaren. In jezelf, maar ook door de hulp van anderen. Je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn verschillende middelen in en buiten jezelf die je in je dagelijks handelen kunnen helpen. Die je helpen om persoonlijke stappen te zetten en die je ruimte geven om obstakels te nemen. We gaan kijken welke steun jij al tot je beschikking hebt en welke je kunt aanspreken.

steun en kracht

“De last, die men goed weet te dragen, wordt licht.”

HET CREËEREN VAN VERTROUWEN

Naarden

10.00 – 17.00

€ 245,- (excl. BTW)

Trainer:
Norbert Koopen

VOOR TEAMS EN ORGANISATIES:

Deze workshop is – in 1 of 2 dagelen – ook door teams, groepen en organisaties te boeken. Maak kennis en vraag naar de mogelijkheden.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ HET CREËEREN VAN VERTROUWEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

STEUN EN KRACHT ALS ONDERDEEL VAN JE GEDRAG

Je focust eerst op je bestaande steun- en krachtbronnen. Je leert dat deze bronnen een geschiedenis hebben. Het zijn voor jou bekende paden en strategieën om met uitdagingen om te gaan.

MEER ZICHT OP STEUN EN HULPBRONNEN IN JEZELF

Naast je bekende hulpbronnen zul je meer zicht krijgen op nieuw aan te spreken hulpbronnen in jezelf die je helpen om een specifieke uitdaging aan te gaan.

MEER ZICHT OP STEUN EN HULPBRONNEN OM JE HEEN

Steun en kracht vind je ook om je heen. Vaak vind je het moeilijk om deze bronnen aan te spreken en je kijkt waarom je dat niet dat doet en of dat terecht is.

OMGANG MET OBSTAKELS EN HULPBRONNEN

Als je je bronnen hebt geïnventariseerd en kunt aanspreken dan blijft het steeds weer een uitdaging om met obstakels om te gaan. Je krijgt handvatten om je steun en hulpbronnen beter te alloceren.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP HET CREËEREN VAN VERTROUWEN

EEN INTRODUCTIE

1. VERTROUWEN IN PERSPECTIEF

Het lijkt of het leven steeds meer van ons vraagt. Je kan die vragen reduceren zodat het wat kalmer wordt. Maar de uitdagingen die blijven bestaan, vragen soms veel van je. Op algemene wijze krijg je inzicht hoe vertrouwen een onderdeel van jouw gedrag is.

2. VERTROUWEN IN JEZELF

We focussen eerst op hoe je vertrouwen in jezelf kan aanspreken. Verschillende methoden passeren de revue. Het zijn eenvoudige methoden die je helpen omgaan met belemmerende gedachten en daarbij behorende gevoelens en lichamelijke sensaties.

3. VERTROUWEN UIT JE OMGEVING

Vertrouwen zit niet alleen in jezelf, maar ook in je omgeving. Wat zijn potentiële hulpbronnen van jou en spreek je die aan? Waarom heb je die tot nu toe nog niet aangesproken? Wat weerhoudt jou? En wat heb je nodig om die wel aan te spreken?

4. DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

De proof is in de pudding. Bewust oefenen verandert je leven. Als je eerst in kleine stapjes je uitdagingen kan aangaan en daarbij gebruik maakt van het vertrouwen in je en om je heen zul je zien dat er nieuwe paden ontstaan.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”