WORKSHOP AFSCHEID EN LOSLATEN

VOOR MENSEN, TEAMS EN GROEPEN DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

Afscheid nemen is een kunst. Zeker als er veel plezier is geweest. Afscheid heeft een directe verbinding met mooie gebeurtenissen, herinneringen en resultaten. Met aandacht jezelf losmaken van de ander, een baan, een doel of een project is lastig. Het roept een gevoel van weemoed op en in heftige situaties een gevoel van verlies, pijn en gemis. Het heeft een directe verbinding met onze meest intieme gevoelens en die worden in dat afscheid aangeraakt. En dan maken we vaak de beweging om ervan weg te gaan. En juist in met aandacht afscheid nemen, rouwen en zingeving ligt de uitdaging. In het goed afronden van deze stappen wordt de basis van iets nieuws geboren.

afscheid en loslaten

“Absence has gone through me.
Like thread through a needle.
Everything I do is stitched with its color.”

AFSCHEID EN LOSLATEN

Naarden

10.00 – 17.00

€ 245,- (excl. BTW)

Trainer:
Norbert Koopen

VOOR TEAMS EN ORGANISATIES:

Deze workshop is – in 1 of 2 dagelen – ook door teams, groepen en organisaties te boeken. Maak kennis en vraag naar de mogelijkheden.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ AFSCHEID EN LOSLATEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

AFSCHEID IN EEN BREDER CONTEXT KUNNEN ZIEN

Je wordt je bewuster dat afscheid een onderdeel is van elke gebeurtenis en ieder contact in ons leven. Doordat je de functie beter begrijpt, zul je in het dagelijks leven daar bewuster aandacht aan besteden. Dat helpt om zaken af te sluiten.

ZICHT KRIJGEN OP HOE JIJ MET AFSCHEID OMGAAT

Je wordt bewuster van jouw afscheidsdynamiek. Welke vluchtwegen heb je om een (dreigend) afscheid uit de weg te gaan. Je krijgt middelen omdat met meer aandacht te doen, zodat je de wijsheid van het afscheid in een volgend initiatief, relatie, baan of pad kan meenemen.

DE VOORDELEN VAN AANDACHTIG AFSCHEID NEMEN

Door aandachtig afscheid te nemen, met melancholische gevoelens terug te kijken of zelfs te rouwen, zie je en ben je bewust dat afscheid ook het begin is van iets nieuws. Dat is niet makkelijk, maar het weten dat dit een start is van een nieuw begin levert uiteindelijk verbeelding en hoop op.

ANDEREN BIJ AFSCHEID BETER KUNNEN FACILITEREN

Doordat je beter zicht hebt op afscheid en de dynamieken die daarbij gelden, kun je anderen beter helpen bij hun afscheid. Je krijgt tools en handvatten om naar afscheid te kijken.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP AFSCHEID EN LOSLATEN

EEN INTRODUCTIE

1. AFSCHEID EN LOSLATEN IN PERSPECTIEF

Afscheid is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Elke contact en elke gebeurtenis eindigt op een gegeven moment met afscheid. Na afscheid komt rouw en zingeving om vervolgens weer iets nieuws te kunnen beginnen. We kijken op globale wijze naar dit proces.

2. DE KRACHT VAN EEN AANDACHTIG AFSCHEID

Het gevaar van afscheid nemen is dat we iets afsluiten en er niet meer of onvoldoende naar kijken. We stoppen het weg en gaan – op de automatische piloot – verder. Het gevolg van een dergelijke beweging is dat je geen echt afscheid hebt genomen en dat het oude je nog beïnvloedt. Je kan dan niet iets nieuws beginnen. We kijken samen naar deze dynamiek.

3. DEFENSIEMECHANISMEN EN AFSCHEID

Afscheid heeft in veel gevallen een directe verbinding met plezierige dingen. En afscheid nemen daarvan bezorgt ons pijnlijke gevoelens. En we zijn geprogrammeerd om pijn uit de weg te gaan. Zicht op je vluchtwegen geeft ook zicht op waarvan je weggaat.

4. AFSCHEID EN LOSLATEN IN DE DAGELIJKS PRAKTIJK

Onbewust zijn we dagelijks met afscheid bezig. Bewust en met aandacht loslaten heeft gevolgen voor je aandacht voor nieuwe dingen. Je krijgt middelen omdat in de praktijk toe te passen.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”