WORKSHOP AFSCHEID EN LOSLATEN

“Absence has gone through me.
Like thread through a needle.
Everything I do is stitched with its color.”

AFSCHEID EN LOSLATEN

Afscheid nemen is een kunst. Zeker als er veel plezier is geweest. Afscheid heeft een directe verbinding met mooie gebeurtenissen, herinneringen en resultaten. Met aandacht jezelf losmaken van de ander, een baan, een doel of een project is lastig. Het roept een gevoel van weemoed op en in heftige situaties een gevoel van verlies, pijn en gemis. Het heeft een directe verbinding met onze meest intieme gevoelens en die worden in dat afscheid aangeraakt. En dan maken we vaak de beweging om er van weg te gaan. En juist in met aandacht afscheid nemen, rouwen en zingeving ligt de uitdaging. In het goed afronden van deze stappen wordt de basis van een nieuwe ontmoeting geboren.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ AFSCHEID EN LOSLATEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

AFSCHEID IN EEN BREDER CONTEXT KUNNEN ZIEN

Door bewust te zijn dat afscheid een onderdeel is van elke gebeurtenis en contact in ons leven begrijp je de betekenis en functie beter. Waardoor je het ook beter kunt toepassen.

DE VOORDELEN VAN AANDACHTIG AFSCHEID NEMEN

Door aandachtig afscheid te nemen, met melancholische gevoelens terug te kijken of zelfs te rouwen zie je dat in afscheid ook het begin is van iets nieuws.

ZICHT KRIJGEN HOE JIJ MET AFSCHEID OMGAAT

Je wordt bewuster van jouw afscheidsdynamiek en je krijgt middelen aangereikt omdat met aandacht te doen.

ANDEREN BETER KUNNEN FACILITEREN BIJ AFSCHEID

Doordat je beter zicht hebt op afscheid en de dynamieken die daarbij gelden kun je ook anderen beter helpen om afscheid te nemen

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP AFSCHEID EN LOSLATEN

EEN INTRODUCTIE IN REIZEN IN JEZELF

1. AFSCHEID EN LOSLATEN IN PERSPECTIEF

Afscheid is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Elke contact en elke gebeurtenis eindigt op een gegeven moment met afscheid. Na afscheid komt rouw en zingeving om vervolgens weer iets nieuws te kunnen beginnen. We kijken op globale wijze naar dit proces

2. DE KRACHT VAN EEN AANDACHTIG AFSCHEID

In veel gevallen sluiten we iets af en gaan vervolgens snel verder. Het gevolg van een dergelijke beweging is dat je nog half in het oude zit. Het betekent dat je niets is vol nieuws kan beginnen. We kijken naar deze dynamiek.

3. DEFENSIEMECHANISMEN EN AFSCHEID

Afscheid heeft in veel gevallen een directe verbinding met plezierige dingen. En afscheidnemen daarvan bezorgt ons pijnlijke gevoelens. En we zijn geprogrammeerd om pijn uit de weg te gaan. Zicht op je vluchtwegen geeft ook zicht op waar je van weggaat.

4. AFSCHEID EN LOSLATEN IN DE DAGELIJKS PRAKTIJK

Onbewust zijn we dagelijks met afscheid bezig. Bewust en aandacht los kunnen laten heeft gevolgen voor je aandacht voor nieuwe dingen. Je krijgt middelen omdat in de praktijk toe te passen.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

[klik voor meer informatie]

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

[klik voor meer informatie]

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

[klik voor meer informatie]

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

[klik voor meer informatie]

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

[klik voor meer informatie]

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

[klik voor meer informatie]

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

[klik voor meer informatie]

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

[klik voor meer informatie]

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar eerwaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★

“Mooi, diepgaand, knap want korte sessie.”

VRAGEN

Heb je een vraag schroom dan niet om die te stellen. Vul hieronder je gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.