WORKSHOP LEIDER EN TEAMLEDEN

VOOR MENSEN, TEAMS EN GROEPEN DIE ONDER DE OPPERVLAKTE WILLEN KIJKEN

De verhouding tussen de afzonderlijke teamleden en de leider van het team bestaat uit een complexe set van factoren. Datzelfde geldt voor de interactie tussen de teamleden. Zicht op de algemene (systemische) factoren die gelden in de verhouding geeft rust in het team. We nemen de systemische principes en de gevolgen op algemene wijze door en je kijkt wat jouw gedrag is in de verschillende rollen en hoe anderen op jou reageren. De verschillende leiderschaps- en gedragsstijlen komen ook aan bod en we relateren dat aan systemische principes. Je ziet daarmee de voor- en nadelen van een specifieke stijl.

leider en teamleden

“Een goed leider weet hoe het is om lid te zijn van een team.”

LEIDER EN TEAMLEDEN

Naarden

10.00 – 17.00

€ 245,- (excl. BTW)

Trainer:
Norbert Koopen

VOOR TEAMS EN ORGANISATIES:

Deze workshop is – in 1 of 2 dagelen – ook door teams, groepen en organisaties te boeken. Maak kennis en vraag naar de mogelijkheden.

DE GEWENSTE LEERERVARING BIJ LEIDER EN TEAMLEDEN

EEN COMBINATIE VAN THEORIE, ERVAREN, VOELEN EN BEGRIJPEN

ZICHT OP DYNAMIEKEN TUSSEN LEIDER EN LEDEN

Je raakt bekend met de dynamiek tussen leider, leden en leden onderling waardoor je hiërarchie en samenwerking beter in perspectief kan plaatsen. Je ziet ook dat gedrag een resultante is van eerder opgedane ervaringen.

EFFECT VAN DRUK OP LEDEN EN LEIDER

Druk beïnvloedt het individuele gedrag, het gedrag onderling en je verhouding met je leidinggevenden en vice versa. Zicht op die mechanismen helpt je om eerder uit belemmerende dynamieken te komen.

LEIDERSCHAPSSTIJLEN DOORGRONDEN

Doordat je ziet waar een leiderschapsstijl en je reactie daarop vandaan komt, word je mentaal flexibeler en ben je beter in staat om bij jezelf te blijven. Je gedraagt je authentieker, laat de omgeving je minder beïnvloeden en je hebt meer invloed op je omgeving.

EEN VERDIEPING VAN JE EIGEN DYNAMIEK

Je krijgt inzicht hoe je als leider en als lid acteert waarbij het mantra geldt: “Een goed leider weet ook het is om lid te zijn van een team.” We kijken wat de functie van oordelen en irritatie is waardoor je helder zicht houdt.

DE LEIDRAAD VAN DE WORKSHOP LEIDER EN TEAMLEDEN

EEN INTRODUCTIE

1. VERHOUDING LEIDER EN LEDEN

De verhouding tussen leider en leden en leden onderling wordt in eerste bepaald door je gedrag. Je omgang met hiërarchie leer je als klein kind net als de rol die je in een groep inneemt. Er vormt zich een blauwdruk die je in het dagelijks leven meeneemt in groepen en relaties. Heb je zicht op jouw blauwdruk als teamlid en als leider?

2. HET EFFECT VAN JE GESCHIEDENIS

Wat is de basis van de verhouding tussen leiden en leden? Waarom gedraag je je op die manier? Waarom gaat dat vaak in automatismen en patronen? In deze inleiding krijg je een eerste indruk hoe jouw geschiedenis een rol heeft in jouw leiderschap en jouw lidmaatschap.

3. ENKELE LEIDERSCHAPSSTIJLEN NADER BEKEKEN

Een aantal leiderschapsstijlen passeren de revue. Je ziet dat de samenstelling en de werkwijzen van een effectief team worden bepaald door de talenten, vaardigheden en capaciteiten van de individuele leden en de daaruit voortvloeiende teamdynamiek. En dat het ontwikkelpotentieel-deel van het team door de anderen wordt opgevangen, wordt omzeild en/of dat jullie je elkaar daarop coachen.

4. LEIDER EN TEAMLEDEN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Als je gevoel krijgt bij de verhouding tussen leider, leden en leden onderling krijg je de uitdaging om flow – een staat van zijn waar alles moeiteloos lijkt te gaan – in het team te realiseren. Hoe krijg je die? Wat kan ik doen? En hoe kan ik de ander daarbij helpen? Handvatten voor vrije, rustige en krachtige bewegingen.

ACHTERGROND WORKSHOPS KOOPENBAKKER

COGNITIEF, GEVOEL EN ERVARINGSGERICHT

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

FOCUS OP AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. In deze workshop geeft een korte inleiding theorie kader om vervolgens met oefeningen en vragen te gaan ervaren.

HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het vaak ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een ervaring of goede vraag helpt je wel verder. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan oefenen om vervolgens met vragen voor jou op dit moment passende antwoorden te krijgen. De uitdaging ligt om met een zekere rust en afstand te kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

GEBRUIKTE THEORIEËN, MODELLEN EN TECHNIEKEN

In de workshop wordt met een scala van theorieën en modellen om je gedrag gewerkt. Elementen uit Neurolinguïstisch ProgrammerenTransactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door de workshop afhankelijk van de behoefte van en de vragen in de groep.

VERANDEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Je doet tijdens de workshop inzichten op. Dat is mooi, maar dat zorgt nog niet dat er dingen veranderen. Wat je wel een stap verder brengt, is als je ziet dat je een keuze hebt in het laten zien van soorten gedrag en je daarmee oefent. Daarom is oefenen en experimenteren altijd zo’n cruciaal onderdeel van een workshop. Maar bewust blijven oefenen na de workshop verandert je leven. Daarom ontvang je na de workshop een mail met verdiepende leerthema’s, oefeningen en inspiratie waarmee je het geleerde in het dagelijks leven kan toepassen.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

★★★★

“Fijn om naar te luisteren, wist goed de groep te leiden en ook persoonlijk op ieder zijn vraag in te gaan. Leuke interactie.”

★★★★★

“Zeer inspirerend en uitnodigend tot meer van abstract naar concreet en weer terug.”

★★★★

“Inspirerend en aanzetten tot nadenken. Een begin dat verlangt naar meer. Ik was verrast over hoe snel het de diepte inging, maar ervaarde dat als prettig en als meerwaarde.”

★★★★★

“Heel fijn gepassioneerd, open en helder.”

★★★★★

“Zeer onderhoudend, goede verhalen, goede herhaling op de juiste momenten.”

★★★★★

“Mooi mix van theorie, verhalen en anekdotes. Een hele goede spreker. Helder en goede voorbeelden.”

★★★★★

“Inspirerend. Mooie balans tussen gevoel en pragmatische wereld.”

★★★★★

“Energiek, inspirerend, goed luisterend en oprecht. Weet waar hij over praat.”

★★★★★

“Goed, paste goed op eerdere cursussen met een verlengstuk naar werk-leven.”

★★★★★

“Heel interessant en heel erg passen in de huidige tijd. Zingeving en heroriëntatie.”

★★★★★

“Een feest om naar te luisteren.”

★★★★

“Open, helder, professioneel en ik mooi en knap vond hoe kwetsbaar hij zich opstelde. Dat heeft een positief effect op anderen en maakt anderen ook bereid zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor ontstaat een op, eerlijke setting. Heel fijn.”

★★★★★

“Het was een hele fijne ochtend; ook door het intieme contact met de mede-cursisten die hun persoonlijke zaken deelden.”

★★★★★

“Ik vond dat je een hele mooie sfeer en energie hebt neergezet, met je kwetsbaarheid, duidelijkheid en omgang met ieders inbreng.”

★★★★★

“Ik heb een heel bijzondere avond meegemaakt bij Norbert in een winters Naarden-Vesting. Ik kreeg nieuwe inzichten over mijn eigen defensiemechanismen en de onderliggende pijn. De openheid, de kwetsbaarheid en het respect voor elkaar in de groep van ‘vreemden’ was erg mooi. Kortom erg leerzame avond. Ik beveel Norbert warm aan om stapsgewijs terug naar je eigen kern te gaan.”

★★★★★

“Ik heb Norbert ervaren als een positieve trainer/man waar je je veilig en fijn bij voelt en die je steunt en waar nodig, de verdieping opzoekt, om de ontdekkingsreis aan te gaan, op verschillende vlakken in het leven”

★★★★★

“Boeiend van begin tot einde. In sneltreinvaart door mooie theorie en voorbeelden. Gedicht prachtig. Leuke oefeningen.”

★★★★

“Heel inspirerend, zet aan tot nadenken over eigen patronen. Ik wil hier wel verder mee.”

★★★★★

“Zeer open, inspirerend en warm. Hij stelt zich kwetsbaar op en creëert een veilige setting. Goede (verhalen)verteller.”

★★★★★

“Relevant geeft inzicht in hoe teams werken wat direct toepasbaar is.”

★★★★★

“Ik vond het een leerzame workshop. Een fijne groep mensen, waar ik me goed bij voelde. Ik heb veel geleerd in een korte tijd.”

★★★★★

“Norbert leidt de workshop maar neemt ook deel door eigen ervaringen te delen. Dat is zeer prettig. Hij geeft daarnaast ruimte om deelnemers onderling op elkaar te laten reageren en betrekt mensen die meer teruggetrokken zijn, waardoor je onderling ook van elkaar leert.”