‘REIZEN IN JEZELF’ – GEVORDERD

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

MODULE BETEKENIS

Voor meer plezier en betekenis in je dagelijks handelen

Persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma - Module 'Betekenis'

In deze module: Betekenis vinden – Omgaan met jouw obstakels – Ontwikkelen van (zelf)vertrouwen – Integratie totale programma – Realisatie nieuwe denk- en werkwijze op je leven

“Er is een verschil tussen het pad kennen
en het pad bewandelen.”

OVER DIT PROGRAMMA

Doelgroep:
Voor professionals die op krachtige en vrije wijze met meer voldoening en betekenis willen werken en leven. Een module die je makkelijker laat omgaan met uitdagingen doordat je op verschillende manieren je zelfvertrouwen en je lerend vermogen vergroot.

Ontwikkelingsprogramma

Module 3 | Betekenis

7-3-2025 – 17-6-2025

6 coachingssessies en 1 trainingsdag

6 – 10 deelnemers

Lesmateriaal, coaching en trainingsdag

Toegang tot digitale leeromgeving

€ 1.750,- (excl. btw)

Trainer:
Norbert Koopen

 • Online lessen

  17x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 5 thema’s

  2 - 6 wk

  15 verschillende thema’s voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

 • Coaching

  6x

  Training, begeleiding, focus en verdieping.

 • Trainingsdagen

  1x

  Een op maat gemaakte training om het geleerde optimaal te integreren.

 • Zelfstudie

  Minimaal 1u.00 per wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

WERKWIJZEN EN METHODEN

ZICHT OP DE LEERSTROMINGEN

Een programma staat altijd op de schouders van het gedachtegoed van andere stromingen, theorieën, modellen, ervaringen en denk- en werkwijzen. Zo ook dit programma. Naast de vaak gekozen cognitieve stroming, is in dit programma ook gekozen om meer bewustzijn op je gevoel en je lichaam te krijgen. Want als je goed kunt voelen, ontstaat pas de ruimte voor een duurzame verandering in je gedrag en je communicatie. Met krachtige en positieve gevolgen voor je leiderschap en je privé en zakelijk leven. Je vindt makkelijker plezier en betekenis.

“Vertel me iets en het waait door me heen.
Laat het me zien en ik weet het morgen nog.
Laat het me voelen en ik weet het mijn hele leven.”

Laozi (ook bekend als Lao Tse en Lao Tzu) en in het Chinees: 老子.

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE

Ontwikkelingspsychologische modellen en theorieën in de geest van onder andere John Bowlby, Carl Jung, Erik Erikson, Margaret Mahler, Wilhelm Reich en worden op praktische wijze gebruikt om je eigen communicatie, gedrag en ontwikkeling beter te duiden.

TRANSACTIONELE ANALYSE (TA)

Transactionele analyse is een cognitieve methode ontwikkeld door Eric Berne waarmee je op een vrij eenvoudige wijze, structuur in je communicatie en je gedragingen en de oorsprong daarvan kunt krijgen.

SYSTEMISCH GEDACHTEGOED

Systemisch werken is een werkwijze die voor de ontwikkeling van je gedrag en communicatie een systeem en omgevingsstructuur als uitgangspunt neemt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen zoals Virginia Satir, John Bowlby en Bert Hellinger. Je zult merken dat er krachtige verbanden zijn tussen je verleden en jouw gedrag in het hier en nu.

NEURO LINGUÏSTISCH PROGRAMEREN (NLP)

Neuro linguïstisch programmeren is een in de jaren 70 door John Grinder, Richard Bandler en Frank Pucelikv ontwikkelde methode voor training, coaching en communicatie- en gedragsontwikkeling. Later is dat verder ontwikkeld. Het is – door de praktische, gestructureerde en modelmatige manier van werken – een uitermate geschikte methode om nieuwe gedrags- en communicatieroutines te ontwikkelen.

DIVERSE MODELLEN EN THEORIEËN

Naast bovenstaande stromingen wordt er op een praktische wijze een keur aan theorieën en modellen gebruikt en toegepast. Illustratieve voorbeelden zijn het denken over de niveaus van leren en de gevolgen voor een ontwikkelingsvraagstuk van Gregory Bateson. De gedachte van Viktor Frankl over de zin van het bestaan en betekenis. De theorie over het gebruik van polariteiten in ontwikkelings- en betekenisvraagstukken door Erik Erikson. En bijvoorbeeld de wetten van transformeren van Joseph Campell.

BOEDDHISTISCHE EN TAOÏSTISCHE PRINCIPES

In de westers wereld zijn we vooral in ons dagelijks handelen cognitief en mentaal georiënteerd. De magie van onze krachtige verbeelding – door onze overmatige en compulsieve manier van denken – is hier sterk aanwezig en wordt constant beïnvloed door je drukke omgeving. Principes uit het boeddhisme en taoïsme laten je in dit programma meer in je lichaam landen waardoor je meer bewustzijn op je gevoel en je lichaam krijgt. Een nieuwe weg opent zich dan op een meer natuurlijke manier.

VISUALISATIE EN TRANCE

Visualisatie en meditatie worden in dit programma op uiteenlopende manieren gebruikt. Je kunt met een visualisatie onderzoeken, bewustzijn vergroten, leren en ontwikkelen. Het belangrijkste echter is dat je in visualisaties – naast het cognitieve – wil ontwikkelen en leren vooral in je lichaam voelt. Het zorgt ervoor dat iets letterlijk ‘landt’, ‘wortelt’ en ‘vaste grond’ krijgt. Het integreert daarmee je inzichten op een meer holistische manier. Tevens krijgt je verborgen potentieel de kans om op een betere manier in gedrags- en communicatieroutines te worden opgenomen waardoor je leiderschapskwaliteiten en een authentieke manier van gedragen een krachtige impuls krijgen.

NATUUR

Natuur is een plek waar je tot rust en tot stilstand kan komen. Waar je uit de waan van de dag stapt en je echt stil kunt worden. En dat is een groot goed in onze hedendaagse maatschappij. Je wordt in dit programma vaak uitgenodigd en uitgedaagd om met een vraag of een opdracht de natuur op te zoeken. Om stil te worden, te rusten, te beseffen en misschien wel iets nieuws tot je te laten komen in plaats van te gaan zoeken.

WANDELEN

Bewegen is een cruciaal onderdeel. Naast het feit dat je wordt gestimuleerd om te sporten en te bewegen om jezelf van alle indrukken op een dag te ‘ontladen’, nodigt het programma je uit om regelmatig met vragen en opdrachten te gaan wandelen. Wandelen heeft een een krachtig effect en sterke werking op je lichaam en je geest. We zijn gemaakt om te wandelen. Doordat je hele lichaam in beweging is, neemt je hersenactiviteit toe waardoor er een verruiming van je bewustzijn ontstaat. Dat leidt veelal tot nieuwe en krachtige inzichten is de ervaring.

VERHALEN

Verhalen kunnen een andere kijk op jouw situatie en leven geven. Door de inzichten uit een andere wereld op je eigen wereld toe te passen, kun je nieuwe inzichten opdoen. In het programma wordt per les – in de vorm van films, docu’s, boeken, artikelen en korte video’s – themagerichte inspiratie aangeboden die jou nieuwe perspectieven kunnen geven en daarmee helpen.

EXPERIMENTEREN EN DOEN

Het aanreiken van een – mogelijk – antwoord, brengt je meestal niet veel verder. Je bent zelf de beste gids bent om je eigen pad te lopen. De juiste vraag, oefening of opdracht helpt je vaak wel verder. Je gaat op zoek naar jouw verhaal, wat jij doet en wat jou op dat moment – met op dat moment heersende bewustzijn – het beste past. Een scala aan vragen en oefeningen – die je helpen om fasegewijs in jezelf af te dalen – zorgen ervoor dat je de stap zet die nu voor jou ertoe doet. En dat doe je in je eentje, met de coach of met – één van – de deelnemers van het programma.

TRAINING EN COACHING

Coaching wordt in dit programma op verschillende manieren aangeboden.

Training
Als je het trainingsprogramma volgt, heb je in een kleine vaste groep van 6 – 10 deelnemers tweewekelijks online coaching. Deze coaching wordt opgenomen zodat je die kunt terugkijken als je het hebt gemist. Deelnemers gebruiken het ook om na afloop hun eigen gedrag tijdens een coaching te observeren, om de aangereikte stof nog een keer te herhalen of om zaken en onderwerpen te zien die ze hebben gemist. Aan het eind van de module krijg je als groep een op maakt gemaakte afsluitende trainingsdag op een centrale locatie in Nederland om het geleerde en nog te leren onderdelen verder te integreren en te verdiepen. Het is een tijd van oogsten en tijd om een blik vooruit te werpen.

Individueel traject
Als je het individuele programma volgt, heb je online en fysieke coaching aangevuld met uitgebreide analyse- en expertverslagen. Het is nog meer op maat gesneden met een krachtige individuele sturing waardoor je veelal minder tijd aan het programma hoeft te besteden.

De coaching is bedoeld om met behulp van de aangereikte informatie jouw ervaringen verder te verdiepen, nieuwe perspectieven aan te reiken en nieuwe inzichten op te doen.

PLAN DIRECT EEN VRIJBLIJVEND INTAKEGESPREK