‘REIZEN IN JEZELF’ – GEVORDERD

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

MODULE BETEKENIS

Voor meer plezier en betekenis in je dagelijks handelen

Persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma - Module 'Betekenis'

In deze module: Betekenis vinden – Omgaan met jouw obstakels – Ontwikkelen van (zelf)vertrouwen – Integratie totale programma – Realisatie nieuwe denk- en werkwijze op je leven

“Er is een verschil tussen het pad kennen
en het pad bewandelen.”

OVER DIT PROGRAMMA

Doelgroep:
Voor professionals die op krachtige en vrije wijze met meer voldoening en betekenis willen werken en leven. Een module die je makkelijker laat omgaan met uitdagingen doordat je op verschillende manieren je zelfvertrouwen en je lerend vermogen vergroot.

Ontwikkelingsprogramma

Module 3 | Betekenis

7-3-2025 – 17-6-2025

6 coachingssessies en 1 trainingsdag

6 – 10 deelnemers

Lesmateriaal, coaching en trainingsdag

Toegang tot digitale leeromgeving

€ 1.750,- (excl. btw)

Trainer:
Norbert Koopen

 • Online lessen

  17x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 5 thema’s

  2 - 6 wk

  15 verschillende thema’s voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

 • Coaching

  6x

  Training, begeleiding, focus en verdieping.

 • Trainingsdagen

  1x

  Een op maat gemaakte training om het geleerde optimaal te integreren.

 • Zelfstudie

  Minimaal 1u.00 per wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

DIGITALE LEEROMGEVING

ZICHT OP DE LEERMIDDELEN

In dit persoonlijke en zakelijke ontwikkelingsprogramma krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van KoopenBakker. Je lerend vermogen op je gedrag, je communicatie, je leiderschap en dat wat jou betekenis geeft wordt met behulp van 3 modules en 39 lessen, bestaande uit theorieën, modellen, video’s en visualisaties, in fases en stapsgewijs vergroot. Op een overzichtelijke en laagdrempelige wijze krijg je elke week brokjes informatie, vragen, oefeningen, opdrachten en inspiratie aangereikt om – aan de hand van jouw leerlijn – een bewuste ‘reis in jezelf’ te maken. Je bent op zoek naar meer rust, vrijheid en voldoening in je dagelijks handelen.

Het programma is – naast training en coaching – uit het online aanreiken van informatie opgebouwd om die vervolgens in je dagelijks handelen toe te passen. Naast het op een praktische manier leren door het toepassen van verschillende theorieën en (ontwikkelings)psychologische modellen, is er veel ruimte voor reflectie en oefeningen. Tevens krijg je toegang tot facultatieve themagerichte inspiratie in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen zodat je via een andere en misschien wel een vernieuwde blik naar jezelf kunt kijken.

Digitale leeromgeving – theorie, modellen, vragen en oefeningen

De omgeving bestaat uit theorie, (ontwikkeling)psychologische modellen, visualisaties, inspiratie, vragen, opdrachten en oefeningen. De informatie wordt elke week fasegewijs ontsloten via een persoonlijke e-mail met daarin je begeleiding en instructie. Alles is erop gericht om jouw leren op een overzichtelijke en rustige manier in je dagelijks handelen te faciliteren. Om – in contact met anderen en je omgeving – in je dagelijks leven meer plezier en betekenis te vinden.

Leerlijn – Fase- en stapsgewijs leren

Het ontwikkelen van gedrag, communicatie en het vergroten van je persoonlijk leiderschap doe je veelal vanuit een onbewuste beweging naar een bewuste beweging om dat vervolgens weer in een onbewuste beweging op te nemen. Je maakt daarin een reis van onbekwaam naar bekwaam. Deze reis gaat in acht concrete stappen en in vier grote fases van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam, naar bewust bekwaam en uiteindelijk naar onbewust bekwaam. Het programma volgt op nauwgezette wijze deze stappen zodat je een overzichtelijke en gestructureerde reis in jezelf maakt. Bekijk de leerlijn – in de vorm van gedachten, emoties en effecten op je lichaam – om gedurende de verschillende modules meer zicht te krijgen op je leerproces.

E-mail – Wekelijkse instructie en begeleiding

Elke vrijdagochtend ontvang je een e-mail met de informatie voor die week. De ene week betreft het video’s en toegang tot de digitale leeromgeving. De week erna ontvang je visualisatie en inspiratie om het geleerde te verdiepen.

Video’s – Inleiding trainingsthema, opdrachten en toelichting praktijkcases

Bij elk thema ontvang je minimaal drie video’s waarin het thema van de week aan de hand van theorie en modellen kort wordt uitgelegd. Daarnaast is er een video die de opdracht van die betreffende week uitlegt. Elke opdracht wordt geïntroduceerd door een verhaal, essay of gedicht om bij die uitdaging van die betreffende week meer context te krijgen. In de derde video krijg je cases uit de praktijk voorgeschoteld. Aan de hand van verhalen van anderen, krijg je meer zicht, bewustzijn en context bij het thema van die betreffende week waardoor je eigen behoefte en uitdaging beter kunt duiden en er meer focus ontstaat. Daarnaast is er nog een scala aan video’s om speciale thema’s en visies wat verder uit te diepen en nader toe te lichten.

Visualisatie – Vinden, zoeken en het te leren verbeelden, voelen en realiseren

Visualisaties zijn een krachtig middel om jezelf te onderzoeken, te leren en te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld in een ontmoeting of ervaring uit een recent of ver verleden duiken om die vervolgens te onderzoeken. Verscheidene visualisaties nemen je letterlijk door je eigen geschiedenis mee op avontuur en zorgen ervoor dat je bij onverwachte en soms zelfs verstopte herinneringen komt. Deze beelden willen je nu iets vertellen. Het geeft je de meest uiteenlopende inzichten. Visualisaties lenen zich ook uitstekend om nieuwe informatie aan te reiken en om nieuw gedrags- en communicatiepatronen te ontwikkelen. Denk daarbij aan je omgang met obstakels, de invloed van de omgeving op jou of het authentiek voeren van ‘een moedig gesprek’.

Inspiratie – Andere kijkwijzen en verdiepende perspectieven

Je kunt door inspiratie met beelden en woorden via verhalen in korte tijd eenvoudig een andere wereld ìnduiken. Die wereld geeft vaak een ander of nieuw perspectief. In dit programma is – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – ervoor gekozen om je themagerichte inspiratie aan te reiken om je nieuwe perspectieven te geven. Bekijk, beluister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Het brengt veel inzicht leert de ervaring.

PLAN DIRECT EEN VRIJBLIJVEND INTAKEGESPREK