‘REIZEN IN JEZELF’ – GEVORDERD

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

MODULE BETEKENIS

Voor meer plezier en betekenis in je dagelijks handelen

Persoonlijk en zakelijk leiderschapsprogramma - Module 'Betekenis'

In deze module: Betekenis vinden – Omgaan met jouw obstakels – Ontwikkelen van (zelf)vertrouwen – Integratie totale programma – Realisatie nieuwe denk- en werkwijze op je leven

“Er is een verschil tussen het pad kennen
en het pad bewandelen.”

OVER DIT PROGRAMMA

Doelgroep:
Voor professionals die op krachtige en vrije wijze met meer voldoening en betekenis willen werken en leven. Een module die je makkelijker laat omgaan met uitdagingen doordat je op verschillende manieren je zelfvertrouwen en je lerend vermogen vergroot.

Ontwikkelingsprogramma ‘Reizen in jezelf’

Module 3 | Betekenis

7-6-2024 t/m 8-11-2024 (met zomerstop)
29-11-2024 t/m 12-03-2025 (met kerststop)

6 coachingssessies en 1 trainingsdag

6 – 10 deelnemers

Lesmateriaal, coaching en trainingsdag

Toegang tot digitale leeromgeving

€ 1.750,- (excl. btw)

Trainer:
Norbert Koopen

 • Online lessen

  17x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 5 thema’s

  2 - 6 wk

  15 verschillende thema’s voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

 • Coaching

  6x

  Training, begeleiding, focus en verdieping.

 • Trainingsdagen

  1x

  Een op maat gemaakte training om het geleerde optimaal te integreren.

 • Zelfstudie

  Minimaal 1u.00 per wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

OPBOUW MODULE BETEKENIS

GEVORDERD – MODULE 3

WEKELIJKS AANGEREIKT LESMATERIAAL

Ook in deze laatste module ontvang je om de twee weken 3 video’s en wordt een specifiek deel van de digitale leeromgeving ontsloten. In de week erna ontvang je visualisaties en inspiratie. De informatie is erop gericht om meer plezier en betekenis in je dagelijks handelen te vinden. En dat doe je door rustiger, krachtiger en autonomer te handelen. En dat betekent dat je iets wil weten over het verband tussen betekenis, gemis, tevredenheid en verlangen, over hoe je met obstakels omgaat en hoe je elke keer weer (zelf)vertrouwen kunt vinden. Naast theorie, krijg je elke week een set van vragen, oefeningen en opdrachten en worden theorie en opdrachten in context gebracht met voorbeelden uit de praktijk. 

TOEGANG TOT BESLOTEN DIGITALE LEEROMGEVING

Deze module is in vergelijking met de ander twee modules relatief lang en groot. Er is veel informatie en zijn veel oefeningen en opdrachten om jouw ‘manier van doen’ te vinden. Waarom? Omdat inzicht niets waard is, inzicht en keuze weinig waard zijn, inzicht, keuze en een beetje oefenen een beetje helpen. Maar als je bewust oefent, verandert dat je leven. En daar is lef voor nodig. De informatie is erop gericht om jou dat stapje te doen zetten waar je normaal van weg beweegt. Omdat in de kleine veranderingen en experimenten in je dagelijks handelen jouw wereld verandert. 

EXTRA VERDIEPING

Waar in de eerste module de visualisaties gericht zijn op het verkrijgen van bewustzijn op je communicatie en je gedrag, module 2 meer gericht is op het begrijpen van je gedrag en het aanleren van nieuwe gedragsbewegingen, wordt in module 3 de lijn vol doorgetrokken op het aanleren van nieuwe gedrag en nieuwe wegen. Naast meer zicht op betekenis, verlangen, tevredenheid en gemis (15) is er een scala aan visualisaties over verschillende soorten obstakels en de omgang daarmee (17). Bovendien ontvang je een uitgebreide set van visualisaties om in lastige situaties vertrouwen en zelfvertrouwen (19) te vinden. 

FACULTATIEVE VERDIEPING

De facultatieve verdieping in dit deel ligt op het vinden van betekenis. Je ziet hoe andere mensen dat hebben gevonden. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan hoe de wetten van transformeren van het menszijn zich bewegen en hoe dat naar die nieuwe wegen en paden leidt. Met behulp van korte inspirerende video’s (12), documentaires (4), film (2), boek (2) en artikelen (3) krijg je ook hier weer verschillende gezichtspunten op dit thema. De vraag is dan wat jij daarmee in je dagelijks handelen doet. 

PERSOONLIJKE COACHING

De persoonlijke coaching is in dit gedeelte steeds meer gericht op het vinden van nieuwe manieren en een nieuwe weg. In dit gedeelte wordt er dan ook gecoacht op betekenis, op omgaan met obstakels en op het vinden van je (zelf)vertrouwen. Het is een mooie en avontuurlijke tijd waar eenieder steeds meer zijn eigen pad gaat lopen.

7 THEMA’S IN 17 WEKEN

Een lange periode om het geleerde nog meer in je dagelijks handelen te verwezenlijken. Met focus op thema’s als gemis, tevredenheid, verlangen, obstakels, vertrouwen, zelfvertrouwen en de kracht van realisatie. 

PLAN DIRECT EEN VRIJBLIJVEND INTAKEGESPREK

DE MODULES EN DE THEMA’S

Bekijk de inhoud van elke module en de lijn van het programma

BASISMODULE ‘BEWUSTZIJN’

Lessen module bewustzijn leiderschapsprogramma

VERVOLGMODULE ‘BEZINNING’

Lessen module bezinning leiderschapsprogramma

GEVORDERDE MODULE ‘BETEKENIS’

Lessen module betekenis leiderschapsprogramma