• thema - persoonlijke ontwikkeling

ONTWIKKELING OP THEMA

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN TEAMONTWIKKELING

TALENTEN, VAARDIGHEDEN & CAPACITEITEN

Door je gedrag en ervaring heb je veel talenten, vaardigheden en capaciteiten ontwikkeld. Ze worden deels door je genen bepaald. Een belangrijk deel leer je echter tijdens je leven, waarin het fundament in je opvoeding en kinderjaren wordt gelegd. We zeggen dan wel dat je dan het eerste antwoord geeft – het ontwikkelen van je gedrag – op de situatie en manier van opvoeden die je thuis aantreft. Vervolgens bouw je op deze basis verder. Persoonlijk leiderschap gaat over een tweede antwoord geven op wat je hebt aangetroffen. En in dit gedeelte van de leeromgeving kan je jezelf ontwikkelen op specifieke thema’s.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN LEIDERSCHAP NAAR THEMA

Persoonlijk ontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschap kun je vanaf verschillende kanten bekijken. De wijze waarop je leert, je behoefte, je interesse en op welke laag je wilt werken bepalen welke methodiek of wijze bij jou past. In deze omgeving vind je verschillende thema’s, manieren, oefeningen, vragen en suggesties waarmee je dat zou kunnen doen. Snuffel eens rond zou ik zo zeggen en kijk eens of er elementen bijzitten die passen bij jouw reis.

VERSNELLEN VAN LEERCURVE IN DE COACHING

De leercurve in coaching is vaak het grootst na een sessie, workshop of training. Inzichten vallen op hun plek en het geleerde wordt in de praktijk gebracht. Er opent zich een ruimte met een spectrum van (nieuwe) mogelijkheden. Ook hier helpt aandacht en zelfstudie. Het verdiept en versnelt je leercurve. De aangereikte informatie en suggesties in deze sectie geven de mogelijkheid omdat te doen. Na een sessie, workshop of training kan naar specifieke onderdelen verwezen worden.

AANVULLEN

De informatie die zich hier bevindt is nog beperkt. In de loop van de tijd zal deze omgeving worden aangevuld met oefeningen, vragen, suggesties en inspiratie. Met als doel – met alles wat er is – je te helpen om krachtiger, vrijer, rustiger en plezieriger te leven.