GRATIS ONTWIKKELINGSTRAINING

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

Voor meer rust, vrijheid en voldoening in je dagelijks handelen

“Er is een verschil tussen het pad kennen
en op het pad lopen.”

OVER DEZE GRATIS TRAINING

Doelgroep:
Voor professionals die hun gedrag en communicatie beter willen begrijpen en een eerste stap in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling willen zetten. Om vervolgens meer rust, vrijheid en voldoening in hun dagelijks handelen te ervaren.

Persoonlijk ontwikkelingsprogramma

7 contactmomenten in 14 dagen

Lesmateriaal, opdrachten en inspiratie

Toegang tot digitale leeromgeving

Gratis

Het gratis persoonlijk ontwikkelingsprogramma van KoopenBakker voor professionals geeft je meer zicht op je communicatie en een andere kijk op je situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je dagelijks handelen. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag. Om van daaruit nieuwe stappen te zetten die jou – in contact met de ander, de groep en je omgeving – het beste passen.”

 • Online lessen

  7x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 9 thema’s

  14 dagen

  3 verschillende thema’s voor je persoonlijke ontwikkeling.

 • Inspiratie

  8x

  Artikelen,  video’s, docu’s, films en boeken

 • Opdrachten

  6x

  Opdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen.

 • Zelfstudie

  Minimaal 15 minuten wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

INHOUD

Zicht op programma en leermiddelen

Het programma is gericht om de lerende ervaring in je dagelijks handelen optimaal te ondersteunen door in fases en stapsgewijs je modellen en eenvoudige en praktische informatie over je gedrag te geven. Succesvol trainen, coachen en leren gaat niet alleen over inzichten opdoen, maar ze vooral in je dagelijks handelen te integreren. 

GEDIFFERENTIEERDE INFORMATIE VOOR DIVERSE LEERSTIJLEN

Elk contact moment wordt op een laagdrempelige manier een thema behandeld. Het is een combinatie van het stapsgewijs aanreiken van gedifferentieerde informatie die is gericht op de verschillende leerstijlen, vragen, oefeningen en opdrachten.

MEER BEWUST OP PERSOONLIJK EN ZAKELIJK VLAK

Je krijgt daardoor langzaam meer bewustzijn in je werkzame en privéleven Je leert jezelf in verschillende ontmoetingen en situaties goed kennen. Je begrijpt beter hoe en wat je in het moment juist doet. Je ziet hoe je gedachten en je lichaam met elkaar is verbonden. En welke gedachten en gevoelens ten grondslag aan je gedrag liggen.

METEEN IN DE PRAKTIJK TOEPASSEN EN TOT WASDOM LATEN KOMEN

Het krachtige van het programma is dat je de aangereikte stof meteen in je dagelijks handelen integreert waardoor je leerdoelstellingen sneller en effectiever realiseert. Na het verkrijgen van meer bewustzijn in je gedrag en je communicatie, ga je experimenteren en kleine nieuwe stappen zetten waardoor je koers duidelijker wordt. Om vervolgens steeds grotere stappen te nemen. Het grote wordt namelijk in het kleine geleerd.

EFFECT VAN HET PROGRAMMA

De ervaring leert dat mensen het effect van het programma snel merken waardoor ze meer tijd aan de lessen besteden. Er is veel facultatieve content en inspiratie je inzichten en ervaringen verder te verdiepen. En hoe meer tijd je besteedt, hoe krachtiger de resultaten zijn.

WIL JE IETS ANDERS OF HEB JE EEN VRAAG? PLAN EEN GESPREK

INHOUD GRATIS PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

– De eerste stap –

Dag 0

WELKOM

Opdracht: Bewustwording van wat je wilt leren

Inspiratiethema’s: Het effect van wandelen in de natuur op je persoonlijke ontwikkeling en hoe je dat kan inzetten

Inspiratiemiddelen in deze les: Films, documentaires, video’s en boeken

Minimale tijdsbesteding: 15 minuten

Dag 2

CONCRETISEREN VAN JE LEERDOELEN

Opdracht: Concretiseren van je leerdoelen door het bewust woorden te geven

Inspiratiethema’s: Inzicht krijgen hoe je gedrag verband heeft met je opvoeding, je familie en gebeurtenissen in het verleden

Inspiratiemiddelen in deze les: Films en documentaires

Minimale tijdsbesteding: 15 minuten

Dag 4

ZICHT KRIJGEN OP WAT JE GEDRAG AANSTUURT

Theorie: Meer zicht krijgen op hoe je gedrag ontstaat

Opdracht: Start met het verbeteren van je aandacht door training en de creatie van mentale wendbaarheid door een andere omgang met hindernissen

Ondersteuning: Een uitgebreide instructie om je aandacht te trainen en je omgang met hindernissen te verbeteren

Inspiratiethema’s: Meer zicht krijgen hoe je omgeving je geestelijk en fysieke welzijn beïnvloed en welk verband is er tussen aandacht, karakterstructuren en onze beschermingsmechanismen

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikel, boek en korte video

Minimale tijdsbesteding: 15 minuten (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 6

JE DAGELIJKS GEDRAG ONTRAFELEN

Theorie: De eerste drie stappen van het gebruikte communicatiemodel

Opdracht: Start met de observatie en de analyse van je gedrag aan de hand van een vaste set vragen

Ondersteuning: Een algemene vragenset behorende bij dit communicatie- en gedragsmodel en specifieke vragen bij de eerste 3 stappen

Verdiepende leerthema’s: Contact, hechten, intimiteit en defensiemechanismen en isoleerstijlen

Inspiratiethema’s: De relatie tussen de liefde en je verleden en een manier om (belemmerende) patronen te ontrafelen

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikelen, boeken, korte video, oefeningen en set van specifieke vragen

Minimale tijdsbesteding: 15 minuten (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 9

JE LEREND VERMOGEN VERBETEREN

Theorie: De laatste drie stappen van het communicatiemodel

Opdracht: Observeren van (belemmerende) gedachten, emoties en lichamelijke sensaties

Ondersteuning: Een algemene vragenset behorende bij dit communicatie- en gedragsmodel en specifieke vragen bij de laatste 3 stappen

Verdiepende leerthema’s: Afscheid nemen, rouwen en zingeving

Inspiratiethema’s: De kracht van aandacht, loslaten, inventariseren van steun en hulpbronnen, de wetten van transformatie, de kunst van het omgaan met verlies en meer zicht op jouw verlangen en het geven van betekenis

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikelen, boeken, korte video’s en een set van specifieke vragen bij deze thema’s

Minimale tijdsbesteding: 15 minuten (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 12

JE LEREND VERMOGEN AANWENDEN

Theorie: Uitleg hoe communicatieboodschappen invloed heeft op je talenten, vaardigheden en capaciteiten en hoe ze jouw gedrag beïnvloeden

Opdracht: Inzicht krijgen hoe jouw verleden invloed op je talenten, vaardigheden en capaciteiten. En meer en specifiek zicht krijgen op wat je hebt te leren

Ondersteuning: Een specifieke vragenset en oefeningen bij deze gedragsanalyse

Inspiratiethema’s: De relatie tussen je liefdesleven en je verleden en een oefening hoe je kunt reizen in jezelf waardoor je op plekken komt waar je niet vaak eerder bent geweest

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikelen, boeken en een set van specifieke vragen behorende bij deze thema’s

Minimale tijdsbesteding: 15 minuten (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 14

OVERZICHT, AFRONDING EN MOGELIJKE VERDIEPING

Leerlijn: Fase 1,2 en 3

Minimale tijdsbesteding: 15 minuten + 10 minuten per dag (training)