GRATIS ONTWIKKELINGSTRAINING

Persoonlijk en zakelijk ontwikkelingsprogramma

Voor meer rust, vrijheid en voldoening in je dagelijks handelen

“Er is een verschil tussen het pad kennen
en op het pad lopen.”

OVER DEZE GRATIS TRAINING

Doelgroep:
Voor professionals die hun gedrag en communicatie beter willen begrijpen en een eerste stap in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling willen zetten. Om vervolgens meer rust, vrijheid en voldoening in hun dagelijks handelen te ervaren.

Persoonlijk ontwikkelingsprogramma

7 contactmomenten in 14 dagen

Lesmateriaal, opdrachten en inspiratie

Toegang tot digitale leeromgeving

Gratis

Het gratis persoonlijk ontwikkelingsprogramma van KoopenBakker voor professionals geeft je meer zicht op je communicatie en een andere kijk op je situaties, je gedrag, je relaties, je ontmoetingen en daarmee op je dagelijks handelen. En met deze vernieuwde blik op jezelf, begrijp je je eigen gedrag. Om van daaruit nieuwe stappen te zetten die jou – in contact met de ander, de groep en je omgeving – het beste passen.”

 • Online lessen

  7x

  Begeleiding van verplicht en facultatief lesmateriaal.

 • 9 thema’s

  14 dagen

  3 verschillende thema’s voor je persoonlijke ontwikkeling.

 • Inspiratie

  8x

  Artikelen,  video’s, docu’s, films en boeken

 • Opdrachten

  6x

  Opdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen.

 • Zelfstudie

  Minimaal 15 minuten wk

  De gemiddelde minimale tijd die je aan het programma dient te besteden.

DIGITALE LEEROMGEVING

ZICHT OP DE LEERMIDDELEN

In dit persoonlijke en zakelijke ontwikkelingsprogramma krijg je toegang tot de digitale leeromgeving van KoopenBakker. Je lerend vermogen op je gedrag, je communicatie, je leiderschap en dat wat jou betekenis geeft wordt met behulp van 7 contactmomenten in 30 in fases en stapsgewijs vergroot. Op een overzichtelijke en laagdrempelige wijze krijg je elke week brokjes informatie, vragen, oefeningen, opdrachten en inspiratie aangereikt om – aan de hand van jouw leerlijn – een bewuste ‘reis in jezelf’ te maken. 

Het programma is – naast training en coaching – uit het online aanreiken van informatie opgebouwd om die vervolgens in je dagelijks handelen toe te passen. Naast het op een praktische manier leren door het toepassen van verschillende theorieën en (ontwikkelings)psychologische modellen, is er veel ruimte voor reflectie en oefeningen. Tevens krijg je toegang tot facultatieve themagerichte inspiratie in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen zodat je via een andere en misschien wel een vernieuwde blik naar jezelf kunt kijken.

Digitale leeromgeving – theorie, modellen, vragen en oefeningen

De omgeving bestaat uit theorie, (ontwikkeling)psychologische modellen, visualisaties, inspiratie, vragen, opdrachten en oefeningen. De informatie wordt elke week fasegewijs ontsloten via een persoonlijke e-mail met daarin je begeleiding en instructie. Alles is erop gericht om jouw leren op een overzichtelijke en rustige manier in je dagelijks handelen te faciliteren. Om – in contact met anderen en je omgeving – in je dagelijks leven meer plezier en betekenis te vinden.

Leerlijn – Fase- en stapsgewijs leren

Het ontwikkelen van gedrag, communicatie en het vergroten van je persoonlijk leiderschap doe je veelal vanuit een onbewuste beweging naar een bewuste beweging om dat vervolgens weer in een onbewuste beweging op te nemen. Je maakt daarin een reis van onbekwaam naar bekwaam. Deze reis gaat in acht concrete stappen en in vier grote fases van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam, naar bewust bekwaam en uiteindelijk naar onbewust bekwaam. Het programma volgt op nauwgezette wijze deze stappen zodat je een overzichtelijke en gestructureerde reis in jezelf maakt. Bekijk de leerlijn – in de vorm van gedachten, emoties en effecten op je lichaam – om gedurende de verschillende modules meer zicht te krijgen op je leerproces.

E-mail – Wekelijkse instructie en begeleiding

Je krijgt 7 e-mails met verschillende modellen, theorieën, vragen en opdrachten. Op sommige momenten wordt er ook inspiratie aangereikt om het geleerde door middel van het verhaal te verdiepen.

Inspiratie – Andere kijkwijzen en verdiepende perspectieven

Je kunt door inspiratie met beelden en woorden via verhalen in korte tijd eenvoudig een andere wereld ìnduiken. Die wereld geeft vaak een ander of nieuw perspectief. In dit programma is – in de vorm van films, documentaires, korte video’s, podcasts, boeken en artikelen – ervoor gekozen om je themagerichte inspiratie aan te reiken om je nieuwe perspectieven te geven. Bekijk, beluister en lees ze gedurende of eventueel later in het programma met aandacht. Het brengt veel inzicht leert de ervaring.

WIL JE IETS ANDERS OF HEB JE EEN VRAAG? PLAN EEN GESPREK.