ONLINE LEIDERSCHAPSPROGRAMMA BASIS

– Gratis maandtraining –

Gratis online persoonlijk leiderschapstraining

BASIS: VERRUIM JE BEWUSTZIJN

Kernachtige theorie over gedrag

Meer dan 10 opdrachten om je gedrag te onderzoeken

Meer dan 10 leerthema’s die meer zicht geven op jezelf

Programma waar de natuur een grote rol speelt

Meer dan 10 uur aan videobeelden plus diverse boeken en artikelen

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik afmelden.

DE VOORDELEN VAN HET LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

– De gewenste opbrengst –

Ontdek nieuwe bewegingen die je wilt maken

Een belangrijke vaardigheid bij persoonlijke ontwikkeling is jezelf in een holistisch perspectief zien. Je gedachten, je emotie, je lichaam en energie zijn met elkaar verbonden. Jij hebt daar specifieke patronen in ontwikkeld die je gedrag aansturen – zie het als een algoritme. Je gaat je gedrag ontrafelen en meer zicht krijgt op wat je wilt leren.

Verbeter je lerend vermogen

Het programma is gericht om met meer aandacht naar je eigen gedrag, gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te kijken. Je merkt hoe je omgeving van invloed is op jou en vice versa. Je wordt uitgenodigd dat te observeren en je lerend vermogen te verbeteren. Je gebruikt dit vervolgens in dit traject doordat je meer uit een ontmoeting, relatie of gebeurtenis haalt.

Verruim je perspectief door inspiratie

In de vorm van prachtige artikelen, boeken, documentaires, video’s en films krijg op het gebied van persoonlijke ontwikkeling je nieuwe perspectieven aangereikt. Het verruimt je zienswijze en je ziet daardoor je eigen situatie in een bredere context. Het perspectief helpt je om het in het programma geleerde op een effectieve wijze aan te wenden.

Kom beter in contact met je lichaam

Door de grote hoeveelheid signalen die we dagelijks op ons krijgen afgevuurd, is het moeilijk om in contact te blijven met ons lichaam en onze eigen intrinsieke behoefte. Onze gedachten en gevoelens worden vaak meer gestuurd door wat er in de buitenwereld gebeurt dan we zouden willen. Met de aandachtstraining ben je in staat om te zien hoe je daarop reageert. Doordat je beter naar de signalen van je lichaam luistert wordt je minder geregeerd door wat er in je omgeving gebeurt en kun je steeds beter jouw gewenste antwoord geven in contacten.

Krijg meer zicht op je communicatiepatronen

Beter in contact zijn met jezelf levert automatisch een betere verbinding op met anderen. We gaan die verbinding in de vorm van communicatiepatronen onderzoeken. We gebruiken daarvoor een communicatiemodel bestaande uit zes stappen: contact maken, hechten, intimiteit, afscheid nemen, rouwen en zingeving. Door meer zicht te krijgen zie je wat je kunt leren in contact met voor jou lastige situaties en anderen.

Combineer persoonlijke ontwikkeling met natuur

Programma’s over persoonlijk leiderschap zijn effectiever als je ze in de natuur doet en het liefst in combinatie met beweging. In dit programma worden opdrachten en inspiratie aangereikt om dit te doen en verder te ontwikkelen. In de natuur en tijdens beweging komen meer inzichten, ze dalen dieper in en zijn daardoor duurzamer.

INTRODUCTIE: REIZEN IN JEZELF

– De leidraad van het basisprogramma –

1. AANDACHT EN VERWONDERING

Aandacht en verwondering zijn de belangrijkste vaardigheden bij persoonlijke ontwikkeling. Als je met de juiste aandacht naar jezelf en je omgeving kan kijken dan neemt je bewustzijn en je lerend vermogen toe. Je kan met rust en een zekere afstand kijken naar wat er in jou en in je omgeving gebeurt en dat geeft rust. En zijn aandacht en verwondering niet vaardigheden die in onze drukke maatschappij steeds verder van ons staan?

2. HET VERSCHIL TUSSEN ANTWOORDEN EN VRAGEN

Een aangereikt antwoord helpt je meestal niet verder. Je hebt het antwoord meestal niet doorleefd, voelt niet wat het doet, neemt het ter kennisgeving aan en kunt het daarmee meestal niet goed inzetten. Een goede vraag helpt je wel verder, je vindt het antwoord wat op dat ogenblik het beste bij jou past.

3. OBSERVEREN, ANALYSEREN EN NIEUWE INZICHTEN

Je bent beter in staat om je (belemmerende) gedachten, je emoties en je lichamelijke sensaties te herkennen, je ziet hoe ze met elkaar in verband zijn en je komt tot zicht op wat je wilt leren. De opgedane ruimte geeft je een nieuw en wijder perspectief.

4. SAMENVATTING: EEN GIDS NAAR…

Met het gratis e-learning leiderschapsprogramma train je aandacht, verwondering en wordt je bewustzijn verruimd en neemt je lerend vermogen toe. Met de vragen, oefeningen en de inspiratie doe je nieuwe inzichten op de aangereikte thema’s rond je gedrag zodat je je wat vrijer, rustiger en krachtiger voelt en (nog meer) plezier hebt in wat je doet.

BASIS – VERRUIM JE BEWUSTZIJN

– Krijg meer zicht op je gedrag en je communicatiepatronen –

Dag 0

WELKOM

Opdracht: Bewustwording van wat je wilt leren

Inspiratiethema’s: Het effect van wandelen in de natuur op je persoonlijke ontwikkeling en hoe je dat kan inzetten

Inspiratiemiddelen in deze les: Films, documentaires, video’s en boeken

Minimale tijdsbesteding: 1 uur

Dag 2

CONCRETISEREN VAN JE LEERDOELEN

Opdracht: Concretiseren van je leerdoelen door het bewust woorden te geven

Inspiratiethema’s: Inzicht krijgen hoe je gedrag verband heeft met je opvoeding, je familie en gebeurtenissen in het verleden

Inspiratiemiddelen in deze les: Films en documentaires

Minimale tijdsbesteding: 1 uur

Dag 4

ZICHT KRIJGEN OP WAT JE GEDRAG AANSTUURT

Theorie: Meer zicht krijgen op hoe je gedrag ontstaat

Opdracht: Start met het verbeteren van je aandacht door training en de creatie van mentale wendbaarheid door een andere omgang met hindernissen

Ondersteuning: Een uitgebreide instructie om je aandacht te trainen en je omgang met hindernissen te verbeteren

Inspiratiethema’s: Meer zicht krijgen hoe je omgeving je geestelijk en fysieke welzijn beïnvloed en welk verband is er tussen aandacht, karakterstructuren en onze beschermingsmechanismen

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikel, boek en korte video

Minimale tijdsbesteding: 1 uur (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 11

JE DAGELIJKS GEDRAG ONTRAFELEN

Theorie: De eerste drie stappen van het gebruikte communicatiemodel

Opdracht: Start met de observatie en de analyse van je gedrag aan de hand van een vaste set vragen

Ondersteuning: Een algemene vragenset behorende bij dit communicatie- en gedragsmodel en specifieke vragen bij de eerste 3 stappen

Verdiepende leerthema’s: Contact, hechten, intimiteit en defensiemechanismen en isoleerstijlen

Inspiratiethema’s: De relatie tussen de liefde en je verleden en een manier om (belemmerende) patronen te ontrafelen

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikelen, boeken, korte video, oefeningen en set van specifieke vragen

Minimale tijdsbesteding: 1½ uur (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 18

JE LEREND VERMOGEN VERBETEREN

Theorie: De laatste drie stappen van het communicatiemodel

Opdracht: Observeren van (belemmerende) gedachten, emoties en lichamelijke sensaties

Ondersteuning: Een algemene vragenset behorende bij dit communicatie- en gedragsmodel en specifieke vragen bij de laatste 3 stappen

Verdiepende leerthema’s: Afscheid nemen, rouwen en zingeving

Inspiratiethema’s: De kracht van aandacht, loslaten, inventariseren van steun en hulpbronnen, de wetten van transformatie, de kunst van het omgaan met verlies en meer zicht op jouw verlangen en het geven van betekenis

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikelen, boeken, korte video’s en een set van specifieke vragen bij deze thema’s

Minimale tijdsbesteding: 1½ uur (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 25

JE LEREND VERMOGEN AANWENDEN

Theorie: Uitleg hoe communicatieboodschappen invloed heeft op je talenten, vaardigheden en capaciteiten en hoe ze jouw gedrag beïnvloeden

Opdracht: Inzicht krijgen hoe jouw verleden invloed op je talenten, vaardigheden en capaciteiten. En meer en specifiek zicht krijgen op wat je hebt te leren

Ondersteuning: Een specifieke vragenset en oefeningen bij deze gedragsanalyse

Inspiratiethema’s: De relatie tussen je liefdesleven en je verleden en een oefening hoe je kunt reizen in jezelf waardoor je op plekken komt waar je niet vaak eerder bent geweest

Inspiratiemiddelen in deze les: Artikelen, boeken en een set van specifieke vragen behorende bij deze thema’s

Minimale tijdsbesteding: 1 uur (doornemen materiaal) + 10 minuten per dag (training)

Dag 30

OVERZICHT, AFRONDING EN MOGELIJKE VERDIEPING

Minimale tijdsbesteding: ½ uur + 10 minuten per dag (training)

ACHTERGROND LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

– Cognitief, gevoel, aandachtig en ervaringsgericht –

DE ‘OOSTERSE’ EN ‘WESTERSE METHODE’

Er zijn twee grote stromingen in persoonlijk leiderschap die je onder de noemer ‘Oosters’ en ‘Westers’ zou kunnen vatten. In de ‘Oosterse’ gedachte ben je vooral op gericht op aandacht en verwondering. Een gedachte, emotie of lichamelijke sensatie komt op, je bent het gewaar, je weet dat dit een tijdelijke staat van zijn is, het vervliegt en overgaat in een andere staat van zijn. Je vindt het bijvoorbeeld terug in het Boeddhisme of Taoïsme. De ‘Westerse’ manier is vooral cognitief, meer gericht op analyseren en begrijpen. Het is vaak meer wetenschappelijk en gaat vaak uit van modellen en theorieën. Beiden hebben grote waarde.

COMBINEREN VAN BEIDE METHODEN

Het mooie van deze stromingen is dat ze complementair aan elkaar zijn en daarmee tegelijkertijd kunt gebruiken. Door aan de hand van modellen en theorieën in jezelf te reizen begrijp je je gedrag, je talenten, vaardigheden en capaciteiten beter, maar leert ze tegelijkertijd ook met aandacht in de vorm van lichamelijke sensaties, emoties en gedachten waar te nemen. De methoden versterken elkaar waardoor je lerend vermogen toeneemt en duurzamer is, en je sneller en diepgaander leert.

GROTE WAARDE AAN AANDACHT

Om die reden wordt er in het begin van het programma de nadruk gelegd op het trainen van aandacht en verwondering. Het is de basis van deze ‘Oosterse’ gedachte en tezamen met modellen en theorieën verruimt het je bewustzijn en geeft het dus een impuls aan je lerend vermogen. Om het vervolgens aan te wenden in verschillende methoden en modellen.

COACHINGSWIJZE: GEBRUIKTE THEORIEËN EN METHODE

Het leiderschapsprogramma gebruikt een scala aan theorieën en modellen om je gedrag beter te begrijpen. Elementen uit Neurolinguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse en Systemisch Werk lopen als een rode draad door het programma en geven je informatie, middelen en oefeningen om je eigen gedrag onder de loep te nemen en te analyseren.

DE NATUUR EN BEWEGING ALS BELANGRIJKE BRON

Om de twee stromingen nog meer tot zijn recht te laten komen wordt natuur en beweging ingezet.  Het geeft een verruimend en verstillend gevoel waardoor elke methode nog beter tot zijn recht komt. Het is magisch omdat elke keer weer te ervaren.

INSPIRATIE: DE KRACHT VAN VERHALEN

Elk aangereikt thema en model wordt door inspiratie wordt terzijde gestaan. Verhalen, gedichten, muziek en beelden weten vaak door onze beschermingsmechanismen heen te dringen en raken soms diep verborgen plekken waar iets belangrijks valt te halen. Laat jezelf raken. Bovendien geven voorbeelden of verhalen ons vaak een nieuw perspectief op ons eigen gedrag.

1

JE LEEFT JE AUTOMATISMEN EN PATRONEN

Je weet misschien globaal wat je in je leven of op je werk wilt leren, maar je leeft op onbewuste wijze je automatismen en patronen. Je reageert instinctief en volgens vast gewoontegedrag op situaties en je hebt nog niet goed in de gaten dat er ook andere mogelijkheden zijn. En als je dat wel beseft, heb je geen idee hoe je dat anders zou kunnen doen.

[klik voor meer informatie]

2

JE PATRONEN HERKENNEN

Je merkt dat bepaald gewoontegedrag niet altijd effectief is en je begrijpt niet precies waarom. In bepaalde situaties overreageer je. Of je komt steeds in dezelfde vervelende situatie of hetzelfde nare gevoel terecht. Langzaam ontstaat het besef dat je echt iets te leren hebt. Je ervaart incompetentie.

[klik voor meer informatie]

3

DE WIL OM TE VERANDEREN

Je beseft dat het tijd wordt om dat oude gewoontegedrag aan te pakken. Er valt iets te leren. Soms ligt daar een wake-up-call of crisis aan ten grondslag. Of je staat voor een uitdaging waarvan je weet dat je begeleiding nodig hebt. Zet je door, daal je verder af of trek je je terug in gewoontegedrag. Dat wordt hier de grote vraag.

[klik voor meer informatie]

4

TRANSFORMATIEPUNT: OUD GEDRAG DOORBREKEN

Je hebt inzicht in hoe dat gewoontegedrag is ontstaan. En hoe disfunctioneel dat in sommige situaties is. Je wilt van die automatische piloot af, maar je ziet de nieuwe stap nog niet. Het gevolg is dat gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ongenadig door elkaar heen lopen. Het voelt spannend en chaotisch; overzicht krijgen lukt nog niet. De kunst is vertrouwen te houden en een stap te zetten die aanvankelijk tegen je gevoel indruist. Tijd voor een nieuwe duurzame beweging!

[klik voor meer informatie]

5

EXPERIMENTEREN MET NIEUW GEDRAG

De eerste stappen voelen onnatuurlijk omdat je deze manier van doen niet kent. Het is een periode van experimenteren; van vallen en opstaan. Je probeert nieuw gedrag uit en dat is ongemakkelijk. Je begeeft je op nieuw terrein. En soms voel je al de voordelen van je nieuwe gedrag. Je kunt en wilt in ieder geval niet meer terug. Je begint bewust te leren, maar het blijft spannend.

[klik voor meer informatie]

6

NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIENEN ZICH AAN

Wat eerst moeite kostte, gaat nu makkelijker. Je ziet ineens oplossingen voor mogelijkheden die je voorheen niet zag. Je hebt steeds duidelijker voor ogen waar je naar toe wilt. Nieuwe kansen dienen zich plotseling aan en er is vaak onverwachte hulp van buitenaf. Het kost nog wel energie en aandacht, maar je bent goed op weg.

[klik voor meer informatie]

7

RUIMTE, RUST EN KRACHT

Het gaat beter en beter. Het nieuwe gedrag begint gewoner en zelfs comfortabeler te voelen. Er ontstaat ruimte en daarmee rust en kracht. Je pendelt tussen bewust en onbewust bekwaam. Je bent een forse stap verder in je ontwikkeling en dat bevalt goed.

[klik voor meer informatie]

8

INTEGRATIE

Je hebt je nieuwe gedrag eigen gemaakt. Je kan er in diverse contexten mee spelen. In stresssituaties kan het weer de kop opsteken, maar je bent veelal in staat om op je nieuwe weg te blijven of er weer snel naar terug te keren.

[klik voor meer informatie]

ERVARINGEN MET HET LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

★★★★★

“Ik was blij met de ontdekking het online leiderschapsprogramma te kunnen gaan volgen op het moment, dat ik een voor mij nieuwe weg wilde inslaan. Een kadootje ook omdat er geen kosten aan verbonden zijn. De heldere opbouw, concrete opdrachten, die je in eigen tempo kunt uitvoeren én de vele waardevolle inspiratiebronnen leidden tot nieuwe inzichten en brachten me daadwerkelijk in beweging. Met vertrouwen en positieve energie kan ik weer voort.”

★★★★

“Norbert heeft een krachtig programma neergezet waar veel aangeraakt wordt en er vervolgens ook veel ruimte is om te kijken wat boven komt. “

GRATIS EN VRIJBLIJVEND AANMELDEN

Vul je gegevens in en krijg toegang tot het programma

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik afmelden.

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA – VERDIEPING

– Handel meer in vrijheid en rust –

INFORMATIE OM JE GEDRAG TE BEGRIJPEN

Gebruik je vaardigheden van leiderschap

Oefeningen en inspiratie om nieuw gedrag te leren

EEN DIEPGAANDE ONTMOETING MET JEZELF

ACHTERHALEN VAN WAT JOU BETEKENIS GEEFT

HET ZETTEN VAN NIEUWE STAPPEN

Je gegevens zijn veilig en je kan je elk moment met één klik afmelden.

VRAGEN

Heb je een vraag schroom dan niet om die te stellen. Vul hieronder je gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.