TEAMCOACHING EN TEAMONTWIKKELING

COACHING VAN HET TEAM IN DE VERSCHILLENDE FASES

MET LEF EN PLEZIER JE DOELEN REALISEREN
Met de ingrediënten veiligheid, vertrouwen, kwetsbaarheid en verbinding je doel met lef en plezier realiseren! Hoe zorg je dat je jezelf kan zijn en daarmee het team- en organisatiebelang kan dienen? Hoe zijn jullie met elkaar verbonden? Hoe is de interactie met de leider en tussen de verschillende teamleden? Wat zijn de kwaliteiten van het team? Wat is het verborgen potentieel? Hoe is de omgeving? Is er druk en hoe complex is deze? Hoe geef jij betekenis? Hebben jullie allemaal hetzelfde doel en draagt deze bij aan het organisatiedoel? En hoe doe je dat in de verschillende fases van de teamontwikkeling?

NAAR JEZELF KIJKEN IN OPENHEID EN VERTROUWEN
Om dat pad te lopen dienen we naar onszelf te kijken. Je zegt wat je raakt en (h)erkent wat anderen zeggen en wat de organisatie van je wilt. Luisteren, zien, voelen en daarmee begrijpen. Daar is empathie en openheid voor nodig. Wellicht ben je op zoek naar een ander perspectief. Een specialist van buiten helpt om je team op koers te houden. Wanneer maak jij gebruik van teamcoaching?

teaminspiratie - teamcoaching - teamontwikkeling

Teaminspiratie

In een ontmoeting inspiratie vinden om nieuwe ideeën, manieren of energie te vinden om samen mooie dingen te doen, is een kostbaar en plezierig goed. Het is een plek waar in korte tijd veel kan worden gecreëerd waardoor je snelle en krachtige stappen kunt zetten. Soms vergeten we dat nog weleens in de waan van de dag waarin we de routine zo makkelijk kunnen volgen. Goede inspiratie zet je op het verkeerde been, zet je aan het denken, maakt enthousiast, zorgt voor creativiteit, laat je begrijpen, geeft oplossingen, schept nieuwe mogelijkheden, geeft energie et cetera. En goede inspiratie geeft je de mogelijkheid om in een verbazingwekkend snel tempo te leren en te ontwikkelen. Dat komt omdat je in een betrouwbare omgeving, ontvankelijk bent en je verbeelding actief is. Het geeft een krachtige positieve impuls aan de organisatie- of teamdynamiek en de resultaten die jullie willen bereiken.
teamcoaching teamontwikkeling

Teamcoaching

Het verkrijgen van een effectief team waar met plezier, enthousiasme en vrijheid gewerkt wordt, is en blijft een enorme uitdaging. Een lastige dynamiek ontstaat snel omdat je te maken hebt met heel veel variabelen binnen het team die elkaar op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Elementen die een rol spelen zijn: de kwaliteiten van teamleden en leider, van de onderlinge communicatie, de taken en de doelen, van team en organisatie et cetera. Maar denk ook eens aan de omgeving van het team of organisatie. De krachtige invloed van andere afdelingen, leveranciers, klanten en concurrenten et cetera. Elke keer hebben jullie weer een puzzel op te lossen om met plezier en in flow met elkaar te werken om tot goede resultaten te komen.
faciliteren teams - teamontwikkeling

Faciliteren van transformatie

Het is niet zo moeilijk om in een teamcoachingssessie vertrouwen te krijgen, het (verborgen) potentieel van een team zichtbaar te maken of meer verbinding te ervaren. De kunst is om het in de waan van de dag met alle uitdagingen en onder druk toe te passen. Het begint elke keer pas na de sessie. Hoe pas je het toe? Transformeren is een proces wat tijd en aandacht vraagt. Het is een proces waar altijd iets van onrust of chaos in zit. En door daar individueel en samen op een authentieke manier naar te kijken en je er tot te verhouden, zorgt er elke keer weer voor dat een nieuwe stap kan worden gezet die op dat moment noodzakelijk is. De transformerende beweging stokt dan niet en vindt daarmee zijn weg.