WORKSHOPS

– PERSOONLIJK LEIDERSCHAP –

– HET ZETTEN VAN DE VOLGENDE STAP –

VASTE PATRONEN EN AUTOMATISMEN
Net zoals de prachtige patronen van Naarden Vesting in de header bestaat ons leven ook uit vaste patronen. In een fractie van een seconde vallen we in natuurlijk gedrag. Het is de eerste beweging die we maken en meteen volgen. We reageren in automatismen. Het is gedrag dat we vroeg hebben geleerd, gedrag dat ons ver brengt en gedrag dat soms niet effectief is. Hoe fijn zou het zijn om je gedrag te herkennen en een keuze te hebben om het anders te doen. In coaching, training en leiderschapsreizen staan we daarbij bewust stil en creëren die mogelijkheid.

ONTDEKKEN EN ONTRAFELEN MET COACHING, TRAINING EN REIZEN
In workshop  komen we telkens in aanraking met onze wezenlijke patronen. Vanuit verschillende perspectieven, situaties en thema’s kan je kijken naar deze automatismen. Om vervolgens een gewenst en misschien wel een nieuw antwoord te geven in plaats van automatisch te reageren.

JE VOLGENDE STAP
Naast het feit dat je ze ziet, leert kennen, voel je ze. En in het voelen zit het begrijpen. Je voelt wat je doet, op welk moment, in welke situatie. Je automatismen worden ontrafeld om vanuit daar een volgende stap te maken in je ontwikkeling. En als je de nieuwe stap eenmaal gevoeld hebt dan wil je niet meer anders. Er is meer vrijheid, rust en kracht.

WAAROM?
Met het ontrafelen van je vaste patronen en automatismen krijg je zicht op andere manieren. Met het ontrafelen ga je niet je pad veranderen, want dat pad blijft er. Nee, het gaat over het creëren van nieuwe paden. Om beter in contact en verbinding te blijven met jezelf en met anderen. En in deze verbinding ligt de basis van een goede relatie, excellent leiderschap, een aandachtig leven en krachtige, effectieve teams.

persoonlijke transformatie
persoonlijke transformatie
workshop effectief leiden en begrijpen - persoonlijke ontwikkeling

Kennismakingsworkshop effectief leiden en begrijpen

Kennismakingsworkshop: Merk je weleens dat je emotie in een gesprek bijzonder hoog oploopt? Een gebaar, een woord, een houding en we worden diep geraakt. De ander raakt misschien wel je gevoeligste plek. Je wordt emotioneel of raakt misschien juist wel heel onderkoeld. Wellicht word je kwaad, bevries je, word je afstandelijk of juist overdreven compassievol. En dan volgen vaak een reeks van uitwisselingen die niet of nauwelijks functioneel zijn. We hebben een scala aan strategieën om daarop te reageren. Maar wat is in zo’n situatie nou het meest helend en functioneel. Hoe kan je jezelf en de ander beter leiden? Daar gaan we in deze workshop naar kijken.
teamdynamieken

Kennismakingsworkshop teamdynamieken

Kennismakingsworkshop: Er zijn zoveel ingrediënten die de balans en de flow in het team kunnen verstoren. Een dreiging van buiten die het team onder druk zet, de botsende karakters van teamleden, een verandering van takenpakket of bijvoorbeeld een business die sterk groeit. Het zijn elementen die feilloos onze zwakke en pijnlijke plekken kunnen raken. En die proberen we te beschermen omdat we als mens geprogrammeerd zijn om pijn te vermijden. En juist in het weggaan van de pijn kan een ongewenste teamdynamiek ontstaan. Zicht op die belemmerende patronen zorgt dat je sneller uit zo’n dynamiek raakt. En daar kun je beter op voorbereid zijn, want erin komen doe je toch.
gedrag ontrafelen

Kennismakingsworkshop gedrag ontrafelen

Kennismakingsworkshop: Hoe goed we ook ons best doen, we kunnen ons niet verbergen. Onze houding, gebaren, blik, ademhaling, woorden, intonatie laten zien wat er in ons speelt. Doordat we in de eerste jaren in vergelijking met veel dieren van onze opvoeders zo afhankelijk zijn, zijn we meesters in het opvangen van die signalen. We lezen de ander bewust en onbewust en voelen zo een – vaak onbewust – situatie aan. We merken dat er plezier is, dat iemand gespannen is of dat er verdriet is. Deze vaardigheden gaan we in deze workshop bij jezelf en bij elkaar onderzoeken en trainen.
persoonlijke transformatie

Kennismakingsworkshop persoonlijke transformatie

Kennismakingsworkshop: Je hebt veel talenten, vaardigheden en capaciteiten. Ze worden deels door je genen bepaald, maar een belangrijk deel leer je tijdens je leven. Een deel van je fundament van je gedrag wordt in je opvoeding gelegd. Het gedrag dat jij als reactie op wat jij in de eerste jaren van je leven aantreft ontwikkelt. Vervolgens bouw je verder op deze basis. Later kom je erachter dat het aangeleerde gedrag en patronen niet altijd effectief zijn. Je handelt in automatismen en je merkt soms dat je steeds in dezelfde vervelende situatie terechtkomt. Persoonlijk leiderschap en transformatie gaan over het achterhalen van de bron van deze automatismen om vervolgens ander gedrag te laten zien.