WORKSHOPS

– PERSOONLIJK LEIDERSCHAP –

– HET ZETTEN VAN DE VOLGENDE STAP –

VASTE PATRONEN EN AUTOMATISMEN
Net zoals de prachtige patronen van Naarden Vesting in de header bestaat ons leven ook uit vaste patronen. In een fractie van een seconde vallen we in natuurlijk gedrag. Het is de eerste beweging die we maken en meteen volgen. We reageren in automatismen. Het is gedrag dat we vroeg hebben geleerd, gedrag dat ons ver brengt en gedrag dat soms niet effectief is. Hoe fijn zou het zijn om je gedrag te herkennen en een keuze te hebben om het anders te doen. In coaching, training en leiderschapsreizen staan we daarbij bewust stil en creëren die mogelijkheid.

ONTDEKKEN EN ONTRAFELEN MET COACHING, TRAINING EN REIZEN
In workshop  komen we telkens in aanraking met onze wezenlijke patronen. Vanuit verschillende perspectieven, situaties en thema’s kan je kijken naar deze automatismen. Om vervolgens een gewenst en misschien wel een nieuw antwoord te geven in plaats van automatisch te reageren.

JE VOLGENDE STAP
Naast het feit dat je ze ziet, leert kennen, voel je ze. En in het voelen zit het begrijpen. Je voelt wat je doet, op welk moment, in welke situatie. Je automatismen worden ontrafeld om vanuit daar een volgende stap te maken in je ontwikkeling. En als je de nieuwe stap eenmaal gevoeld hebt dan wil je niet meer anders. Er is meer vrijheid, rust en kracht.

WAAROM?
Met het ontrafelen van je vaste patronen en automatismen krijg je zicht op andere manieren. Met het ontrafelen ga je niet je pad veranderen, want dat pad blijft er. Nee, het gaat over het creëren van nieuwe paden. Om beter in contact en verbinding te blijven met jezelf en met anderen. En in deze verbinding ligt de basis van een goede relatie, excellent leiderschap, een aandachtig leven en krachtige, effectieve teams.

Karakterstructuren
rust en stilte

Rust en stilte

Herken je het moment als je volledig in rust bent. Dat alles goed is en dat je overzicht hebt, helder bent en het lichaam volledig is opgeladen. Er is geen gemis en daarmee ook geen verlangen. Er is alleen maar tevredenheid. Wat een cadeau is dat toch. Heb je dat thuis, alleen in de vakantie of praktisch nooit. En wat is dat toch moeilijk te realiseren met alles wat er dagelijkse op ons afkomt en we onszelf opleggen. Het lijkt alsof we altijd ‘aan’ staan. Welke dynamieken spelen rond het krijgen van rust. Hoe houden ze verband met elkaar? En hoe ga je ermee om? Je gaat kijken of je meer zicht krijgt en welke stap je zou kunnen zetten.

Betekenis vinden en geven

Weet wie je bent, wat je wilt, acteer ernaar op moedige wijze, weet wie daarop zit te wachten en zorg dat hun leven of de situatie in positieve zin verandert. Om je vervolgens te laten raken in wat jouw leven betekenis geeft en te genieten van de verandering die je bij anderen en de wereld teweegbrengt. Het vinden van verlangen en betekenis is verbonden aan het nemen van risico’s. Jezelf laten zien. Weloverwogen en met open gevoelens besluit je risico’s te nemen, te springen en iets te doen wat je waarschijnlijk nog nooit of niet vaker eerder hebt gedaan. Maar hoe doe je dat dan? Het is een bijzonder spannend proces.
steun en kracht

Steun en kracht

Het leven bestaat uit vele uitdagingen. We kunnen het aantal uitdagingen reduceren om ons leven wat eenvoudiger en rustiger te maken. Maar dat neemt niet weg dat er uitdagingen in ons leven blijven. En om die uitdaging aan te gaan is het goed om meer steun en kracht te ervaren. In jezelf, maar ook door de hulp van anderen. Je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn verschillende middelen in en buiten jezelf die je in je dagelijks handelen kunnen helpen. Die je helpen om persoonlijke stappen te zetten en die je ruimte geven om obstakels te nemen. We gaan kijken welke steun jij al tot je beschikking hebt en welke je kunt aanspreken.
Je verborgen potentieel

Je verborgen potentieel

Ieder mens heeft zo zijn kwaliteiten. Iets wat je op een prachtige wijze in het leven meester hebt gemaakt. Je kan goed analyseren, je kan mensen goed aanvoelen, je hebt een heerlijke fantasie, je maakt makkelijk contact etc. Het brengt je vaak ver in het leven. Er zijn ook kanten die wat onderbelicht zijn. Daar ligt je verborgen potentieel. Meer zicht op en het ontwikkelen van deze onderbelichte kwaliteiten zorgen dat je vrijer, rustiger en krachtiger wordt. Wat gaat er met jou gebeuren als jij die kwaliteit gaat aanspreken en meer integreert in je dagelijks leven? Een kennismaking met het vergroten van je potentieel.
Defensiemechanismen

Defensiemechanismen

In een fractie van een seconde zit je er weer in. Je wordt geraakt en je reageert. Je afweer-mechanismen nemen het over. Alles wordt uit de kast gehaald om jou te beschermen. Ben je je ervan bewust of realiseer je je pas achteraf wat je doet? Of misschien ben je je helemaal niet bewust. Wellicht schiet je in gedachten, voel je niets meer en trek je jezelf terug. Of je creëert een pantser dat elke reactie afketst. Of wellicht verdring je je gevoelens, duw je het naar beneden zodat je het niet meer voelt. Stop je het weg en merk je later dat het op de meest onverwachte momenten weer naar boven komt. Er zijn veel soorten afweermechanismen. Ze zijn een signaal voor jou om te kijken wat je te doen hebt.
grensbeleving

Grensbeleving

Als mensen hebben we een buitengrens en een binnengrens. In de aanraking op de externe grens ervaren we fysiek contact en daarbij zit ook praten en onze non-verbale gedragingen etc. Aanraking op deze grens bevestigt ons dat we bestaan. De interne grens is verbonden is met onze kwetsbaarheden, onze emoties zoals vreugde, verdriet, pijn, angst etc. Op deze grens hebben we een sterke relatie met gevoelens met ons ‘zelf’. Het gaat vooral over het ervaren van onze betekenis en waarde. Echt contact ervaar je als zowel de buiten- als de binnengrens wordt aangeraakt. Hoe zijn jouw binnen- en buitengrenzen? En wat heb jij te leren?
communicatiepatronen

Communicatiepatronen

We communiceren elke dag en hebben daarin specifieke communicatiestijlen ontwikkeld. We reageren namelijk meestal in vaste patronen en automatismen. In een fractie van een seconde vallen we terug in ons natuurlijk communicatiepatroon. We merken het vaak geeneens. Het is gedrag dat we vroeg hebben geleerd, gedrag dat ons helpt in het dagelijks contact en gedrag dat soms niet effectief is. Het zou fijn zijn om dat gedrag te herkennen en een keuze te hebben om het anders te doen. Hoe vaak staan we daar nu bewust bij stil en creëren we die mogelijkheid? We gaan een stap maken om je communicatiepatronen verder te ontrafelen.
Karakterstructuren

Karakterstructuren

In de eerste vijf jaar van je leven word je karakterstructuur opgebouwd op basis van onder andere, zes dominante bewegingen. Het zijn bewegingen die je ondergaat om je te individualiseren enerzijds en anderzijds bewegingen die zorgen dat je onderdeel blijft van de groep en in verbinding blijft met de ander. Zicht op de verschillende karakterstructuren geeft inzicht in je talenten, maar belangrijker in je uitdagingen. Wat heb je te doen om je vrijer, rustiger en krachtiger te voelen en meer plezier te ervaren in wat je doet? Het helpt je ook om het gedrag van anderen beter te plaatsen en daar effectiever op te reageren.