Weg van de hoop

De hoop dragen we diep in onszelf
is ze niet daar, dan is ze nergens.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en staat of valt niet
met wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is gerichtheid van het hart
verankerd achter de horizon.

Hopen is ergens voor werken.